Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


k (letter ~) n littera k (ka)

kaiser n kaiser

 • n kaiser G]

kaki (color) adj kaki

 • ~ , khaki adj khaki

kal- (beautiful) occurring in compounds] adj kal-

kaleidophone n kaleidophonio

kaleidoscope n kaleidoscopio

kaleidoscopic adj kaleidoscopic

kalium, potassium n kalium

 • ~ , potassium n kalium (kà-)

kangaroo n kanguru

 • n kanguru (-rù)

kaolin n kaolin

kaolinic n kaolinic

kaolinize [Geol] v kaolinisar

kapok n kapok

 • n kapok (kà-)

karate (martial art) n karate

karma n karma

 • n karma Skr]

karyokinesis, cell division [Biol] n caryocinese

karyokinetic [Biol] adj caryocinetic

kasher, kosher (make or pronounce kosher) v kasherar

Kashmir n Cachmir

 • n Cachmir (-sh-)

kayak n kayak

 • n kayak (kà-)

kebab n carne marinate cocite al spito

Kedron n Cedron

 • n Cedron (cé-)

keel (of a ship) n carina

 • n carina
 • n kil

keel-over v inverter se, reverter se

 • ~ -over v reverter se, inverter se

keen (eager) adj ardente, zelose

 • (eager) adj zelose, ardente
 • (of edge) adj affilate
 • (of mind) adj perspicace
 • (of sight, hearing) adj acute
 • (of wind, cold) adj penetrante
 • adj penetrante
 • ~ , quick-witted, subtle adj argute

keep (hold on to) v retener

 • (hold) vi tener se
 • (hold) vt tener
 • (last) v durar
 • (not to let go of) v guardar
 • (preserve) v conservar
 • (prevent) v impedir
 • (remain) v continuar, restar
 • (remain) v restar, continuar
 • (support) v mantener
 • ~ afloat, buoy v boiar
 • ~ from, restrain, curb v retener
 • ~ from, restrain, curb v retener -ten-/-tent-]
 • ~ holiday, be on vacation v feriar
 • ~ in one's custody, safeguard, care for v custodiar
 • n donjon
 • ~ quiet, be silent (refrain from speaking) v tacer
 • ~ safe, safeguard v salveguardar
 • ~ secret, hide, conceal v celar
 • ~ to oneself, pass over in silence v tacer
 • ~ up, prop, prop up v appoiar
 • ~ , celebrate (a festival or feast day) v festar
 • ~ , hold, detain, withhold, hinder v retener
 • ~ , hold, detain, withhold, hinder v retener -ten-/-tent-]

keep-away v tener

 • ~ -away v tener (se)

keep-back vi tener se a retro

 • ~ -back vt retener

keeper n custode, guardiano

 • n guardiano, custode
 • ~ , jailer n carcerero

keep-on v continuar a (+ inf. v.), progressar

 • ~ -on v continuar a, progressar
 • ~ -on v progressar, continuar a
 • ~ -on v progressar, continuar a (+ inf. v.)

keep-out v excluder

keep-right v tener se al dextra

keep-sake n souvenir

keep-up v mantener

keg n barrica

 • ~ , barrico n barrica
 • ~ , barrico n barrica (-ìca)

kennel (house in which a pack of hounds are kept) n canil

 • n canil

Kenya [Geog] n Kenya

kenyan adj kenyan

 • n kenyano

kepi n kepi

 • n kepi F]

kerb n bordo del trottoir

kernel n grano, nucleo

 • n nucleo, grano
 • ~ , pit (grainlike seed of any plant) n grano

kerosene n kerosen, petroleo raffinate

 • n petroleo
 • n petroleo raffinate, kerosen
 • ~ , paraffin oil n kerosen

kettle boiler n caldiera

 • n caldiera

kettle-drum n timbal, tympano

 • ~ -drum n tympano, timbal
 • ~ , timbal n timbal

kettledrummer n timbalero

kettleful n caldierata

key (as in the key of C) n tono

 • (for locks) n clave
 • (instrument that locks and unlocks) n clave
 • (of a piano, organ) n clave
 • adj clave
 • n mus
 • ~ pattern, meander, Greek fret [Art] n greca
 • ~ , pier, quay n quai
 • ~ , pier, quay n quai F]

key-board n claviero

 • ~ , clavier n claviero

key-hole n oculo del serratura

keynote [Mus] n tonica

key-ring n portaclaves

khaki n khaki

 • n khaki Hind]
 • ~ , kaki adj khaki

khedive n khedive

 • n khedive F]

kibbutz n kibbutz

kick n colpo de pede

 • v calcar
 • v calcar, colpar con le pede
 • v colpar con le pede, calcar

kick-around v a cacar con le pede

kick-ass v Amer

kick-in v entrar con le pede

kick-off n colpo de initio

 • ~ -off v dar le colpo de initio

kid (1. young goat; 2. kid leather) n capretto

 • (child) n infante
 • (goat) n capretto
 • (provoke) v provocar
 • (tease) v dupar

kid-nap v raper, sequestrar

 • ~ -nap v sequestrar, raper

kid-napper n raptor, sequestrator

 • ~ -napper n sequestrator, raptor

kid-napping n rapto, sequestro

 • ~ -napping n sequestro, rapto

kidney n ren

kidney-bean n phaseolo

kidney-shaped adj reniforme

kill v occider

 • v occider -cid-/-cis-]

killer (murderer) n assassino

 • n occisor
 • ~ of a fetus n feticida

killing (a ~) n assassination

 • (act of) n occision
 • ~ adj/pres. part assassinante, de assassination
 • ~ adj/pres. part de assassination, assassinante

kill-me (dont' ~) v no me occide

 • ~ -me v occide me

kiln n estufa, furno

 • n furno, estufa

kilo, kilogram n kilo

kilobit n kilobit, mille bits

 • n mille bits, kilobit

kilobyte n kilobyte, mille bytes

 • n mille bytes, kilobyte

kilocycle [Elec] n kilocyclo

kilogram n kilogramma

 • ~ , -gramme n kilogramma
 • ~ , kilo n kilo

kilogrammeter [Mech] n kilogrammetro

 • [Mech] n kilogrammetro (-gràm-)

kiloliter n kilolitro

 • n kilolitro (-ò-)
 • ~ , -litre n kilolitro

kilometer n kilometro

 • n kilometro (-ò)
 • ~ , kilometre n kilometro

kilometric adj kilometric

kilowatt n kilowatt

kilt n gonnella scote

kimono n kimono

kin n parentela, parentes

 • n parentes, parentela
 • ~ -, kine- (move) occurring in derivatives and compounds] v cin-

kind (category) n genere, specie

 • (category) n specie, genere
 • (kind-hearted) adj benevole
 • (polite) adj amabile
 • ~ , sort, type n genere

kindle v accender

 • v accender (se)
 • ~ , light v accender
 • ~ , light v accender -cend-/-cens-]

kindling (wood, shavings etc. used to kindle afire) n accendalia

 • ~ , lighting n accendimento

kindness n amabilitate, benevolentia, bonitate

 • n benevolentia, bonitate, amabilitate
 • n bonitate, amabilitate, benevolentia

kindred (1. kinship; 2. relatives) n parentela

kinematic adj cinematic

kinematics n cinematica

kinesis n cinese

kinesthesia n cinesthesia

 • n cinesthesia (-ìa)

kinesthetic adj cinesthetic

kinetic adj cinetic

kinetics n cinetica

kineto- (moving) occurring in compounds] adj cinet-

kinetoscope n cinetoscopio

king [Checkers] n dama

 • n rege

kingdom n regno

 • ~ , realm n regno

kingdom-hall n sala de reuniones del Testes de Jehovah, sala del regno

 • ~ -hall n sala del regno
 • ~ -hall n sala del regno, sala de reuniones del Testes de Jehovah

kingly adj regal

kink n nodo, torto

 • n torto, nodo
 • v torquer
 • v torquer (se)

kinship, blood relationship n cognation

 • ~ , relationship n parentato

kiosk n kiosque

 • n kiosque F]

kipper n haringo fumate

Kiribati [Geog] n Kiribati

kirschwasser n kirschwasser

 • n kirschwasser G]

kiss n basio

 • n osculo
 • n osculo (òs-)
 • v basiar
 • ~ , give a kiss to v oscular

kit n equipamento

 • ~ , case n necessaire
 • ~ , case n necessaire F]

kit-bag n sacco

kitchen n cocina

 • n culina
 • ~ utensils n batteria
 • ~ utensils n batteria (-ìa)

kite n cometa (de papiro

kitten n catton

kitty (- cat) n catton

 • (funds) n fundo commun

kiwi (fruit) n kiwi

klepto- (thief) occurring in compounds] n klepto-

kleptomania n kleptomania

 • n kleptomania (-ìa)

kleptomaniac n kleptomano

 • n kleptomano (-ò-)

knack n habilitate

knave n picaro

knead v impastar

knee n geniculo

 • n genu

knee-cap n patella, rotula

 • ~ -cap n rotula, patella
 • ~ , patella [Anat] n patella
 • ~ , patella n rotula

kneel v genicular, genuflecter

 • v genuflecter, genicular
 • ~ , bend the knee (down) v genicular

kneeling, bending the knee (down) (act of) n geniculation

knickers n calceones

 • n calceones (de femina)

knife (butcher knife, hunting knife) n cultro

 • n cultello
 • v pugnalar

knight n cavallero

 • ~ of St. John n johannita
 • v armar cavallero

knit (as in to knit stockings) v tricotar

 • (type) adj de tricot, de tricotar, tricotate
 • (type) adj de tricotar, tricotate, de tricot
 • (type) adj tricotate, de tricot, de tricotar
 • v tricotar

knit-needle n agulia de tricotar

knits n vestimentos a tricotage, vestimentos tricotate

 • n vestimentos tricotate, vestimentos a tricotage

knit-sweater n tricot

knitted goods n tricotage

 • ~ goods n tricotage (-aje)

knitter (woman) n tricotatrice

 • n tricotator

knitting n tricotage

 • n tricotage (-aje)

knit-wear n tricotage

knob (as in door knob) n button

 • (hardle) n button
 • (natural) n protuberantia

knobby adj nodose

knock n colpo

 • ~ or cast down v abatter
 • v colpar

knock-down v abatter

knocking down (at an auction) n adjudication

knock-kneed adj var

knock-out (a - fight) adj cursa de knock-out

 • ~ -out (a ~) n un knock-out
 • ~ -out (boxing) v colpar inconsciente, knock-outar
 • ~ -out (boxing) v knock-outar, colpar inconsciente
 • ~ -out (competition) v eliminar
 • ~ -out (drugged) v render insensibile

knock-over v facer cader, inverter

 • ~ -over v inverter, facer cader

knock-up (make pregnant) v impregnar

knot (1. knot in a rope, cord; 2. Naut]; 3. node; 4. crux, nodus) n nodo

 • n nodo
 • v nodar

knotless, without gnarls, smooth adj disnodose

knotty, gnarled adj nodose

knout n knut

 • n knut R]

know (facts) v saper

 • (people and things) v cognoscer
 • (recognize) v recognocer
 • ~ , be acquainted with v cognoscer
 • ~ , be acquainted with v cognoscer -gnosc-/-gnit-]
 • ~ , have knowledge of v saper

knowable, cognizable, cognoscible adj cognoscibile

know-how n cognoscentia technic

know-how-to v saper como, saper

 • ~ -how-to v saper, saper como

knowing (act of) n cognoscimento

 • adj astute, intelligente
 • adj intelligente, astute
 • n cognoscimento

knowledge n cognoscentia, saper, scientia, sapientia

 • n saper, scientia, sapientia, cognoscentia
 • n sapientia, cognoscentia, saper, scientia
 • n scientia, sapientia, cognoscentia, saper
 • ~ , acquaintance n cognoscentia
 • ~ , learning n saper
 • ~ , learning n scientia

known (well-) adj cognite

 • (well-) adj cognite (cò-)
 • adj note

knuckle n junctura del digitos

 • n nodo

knurling tool n moletta

kodak, small camera n kodak

 • ~ , small camera n kodak A]

kohlrabi n caule-rapa

kopeck [Monet] n kopeka

Koran n Koran

Korea (Republic of ~) n Corea

 • [Geog] n Corea, Korea
 • [Geog] n Korea, Corea
 • n Corea
 • n Corea (-éa)

Korean (1. Korean person; 2. Korean language) n coreano

 • adj corean
 • adj corean
 • n coreano

kosher adj kasher

 • adj kasher Heb]
 • n kasher
 • v kasherar
 • ~ , kasher (make or pronounce kosher) v kasherar

Kosrae [Geog] n Kosrae

kremlin (citadel of a Russian city) n kremlin

 • [Geog] n Kremlin

krone, crown [Fin] n corona

krypton [Chem] n krypton

 • [Chem] n krypton (krìp-)

kümmel n kümmel

 • n kümmel G]

kung-fu (martial art) n Con-fu, kung-fu

 • ~ -fu (martial art) n kung-fu, Con-fu

Kuomintang n Kuomintang

 • n Kuomintang (-tàng)

Kuwait [Geog] n Kuwait

Advertisement