FANDOMInterlingua-Polonese - Interlingua-Polonese_a

argyronetaModificar

rzecz. [Zool.] topik

ariaModificar

rzecz. aria

arideModificar

przym. suchy, jałowy, wypalony

ariditateModificar

rzecz. suchość, jałowość

arietarModificar

czas. taranować

arietariModificar

przym. barani

arietationModificar

rzecz. bodzenie

arieteModificar

rzecz. taran

ariettaModificar

rzecz. [Muz.] aryjka, mała aria

arioseModificar

przym. aryjny

ariosoModificar

rzecz. [Muz.] arioso

aristocrateModificar

rzecz. arystokrata

aristocratiaModificar

rzecz. arystokracja

aristocraticModificar

przym. arystokratyczny

aristotelicModificar

przym. arystoteliczny

aristotelismoModificar

rzecz. arystotelizm

arithmeticModificar

przym. arytmetyczny

arithmeticaModificar

rzecz. arytmetyka
arithmetica superior - wyższa arytmetyka

arithmeticamenteModificar

przysł. arytmetycznie

arithmeticoModificar

rzecz. arytmetyk

arithmomantiaModificar

rzecz. wróżenie z liczb

arithmometroModificar

rzecz. arytmometr

arlequinModificar

rzecz. arlekin

arlequinadaModificar

rzecz. arlekinada; bufonada

armaModificar

rzecz. broń, uzbrojenie
armas chimic - broń chemiczna; armas bacteriologic - broń bakteriologiczna; armas biologic - broń chemiczna; armas conventional - broń konwencjonalna; armas nuclear - broń nuklearna; armas strategic - broń strategiczna; armas offensive - broń ofensywna; armas defensive - broń defensywna; arma a curte portata - broń krótkiego zasięgu; armas de foco - broń palna; arma blanc - broń biała; arma de bordo - broń pokładowa; arma rocchetta - broń rakietowa; arma de mano - broń ręczna; armas legier - lekkie uzbrojenie; armas pesante - ciężkie uzbrojenie; arma de jecto - broń miotana; industria de armas - przemysł zbrojeniowy; commercio de armas - handel bronią; permisso de porto de armas - zezwolenie na noszenie broni; companion de armas - towarzysz broni; fraternitate de armas - braterstwo broni; placia de armas - plac broni
sub le armas - pod bronią; appellar sub le armas - wzywać do broni; prender le armas - chwytać broń; render le armas - złożyć broń; al armas! - do broni!; sin armas - bez broni, bezbronny

armamentoModificar

rzecz. broń, uzbrojenie; zbrojenia
industria de armamentos - przemysł zbrojeniowy; fabrica de armamentos - fabryka uzbrojenia; fabricante de armamentos - fabrykant broni; effortio de armamentos - wysiłek zbrojeniowy; expensas de armamentos - wydatki na zbrojenia; armamento del avion - broń lotnicza; armamento nuclear - broń nuklearna; armamento conventional - uzbrojenie konwencjonalne;

armarModificar

czas. uzbrajać; wyposażać
armar se de patientia - uzbrajać się w cierpliwość; armar se de/con un pistola - uzbroić się w pistolet; armar beton - zbroić beton

armarioModificar

rzecz. szafa
armario a speculo - szafa z lustrem; armario mural/de pariete - szafa w ścianie; armario de libros - biblioteczka, regał; armario vitrate - szafa przeszklona; armario incastrate - szafa wstawiona, szafa w ścianie; armario secrete - ukryta szafa;

armateModificar

przym. uzbrojony, zbrojny, zbrojony
beton armate - beton zbrojony; vitro armate - szyba zbrojona; a mano armate - z bronią w ręku; aggression a mano armate - agresja z bronią w ręku; sub escorta armate - pod zbrojną esportą; fortia(s) armate - siły zbrojne; conflicto armate - konflikt zbrojny; resistentia armate - zbrojny opór; neutralitate armate - zbrojna neutralność; pace armate - zbrojny pokój; esser armate contra le frigido - być uzbrojonym przeciwko mrozowi; armate de un arco e de sagittas - uzbrojony w łuk i strzały; armate usque al dentes - uzbrojony po zęby;

armaturaModificar

rzecz. zbroja

armeaModificar

rzecz. armia, wojsko
armea aeree - siły lotnicze; armea permanente/active - stała/czynna armia; armea terrestre/de terra - armia lądowa; armea federal - armia związkowa, armia federalna; armea de mestiero - armia zawodowa; armea inimic - wroga armia; armea de occupation - armia okupacyjna; armea expeditionari - armia ekspedycyjna; armea de invasion - armia inwazyjna; armea de succurso - armia odsieczowa; armea de liberation - armia wyzwoleńcza; armea mercenari - armia najemna; armea de voluntarios - armia ochotnicza; armea regular - armia regularna; Armea Rubie - Armia Czerwona; ala de un armea - skrzydło armii; tenta de armea - obóz wojskowy; commandante de armea - dowódca armii; unitate del armea - jednostka wojskowa; fortia numeric de un armea - siła liczebna armii; museo del armea - muzeum armii; base del armea - baza wojskowa; truck del armea - ciężarówka wojskowa; commandar un armea - dowodzić armią; equipar un armea - wyposażyć armię; recrutar/formar/levar un armea - rekrutować/formować armię

armeniacaModificar

rzecz. morela

armenianModificar

przym. armeński

armenieModificar

przym. armeński

armenioModificar

rzecz. Ormianin; gronostaj; futro z gronostaja

armeroModificar

rzecz. zbrojmistrz; wytwórca broni

armistitioModificar

<i>czas. rzecz.</I> rozejm, zawieszenie broni, przerwanie ognia
die del armistitio - dzień zawieszenia broni; negotiationes de armistitio - negocjacje rozejmowe; tractato de armistitio - traktat rozejmowy; concluder un armistitio - zawrzeć rozejm; signar un armistitio - podpisać rozejm;

aromaModificar

rzecz. aromat, zapach
aroma de pinos - zapach sosen; aroma de caffe - aromat kawy; aroma de tabaco - zapach tytoniu; aroma de flores - zapach kwiatów; aroma dulce - słodki zapach

aromateModificar

rzecz. aromat

aromaticModificar

przym. aromatyczny, zapachowy
vinagre aromatic - ocet aromatyczny; herbas aromatic - zioła aromatyczne; planta aromatic - roślina aromatyczna; substantia aromatic - substancja zapachowa; bitter al herbas aromatic - nalewka na ziołach aromatycznych; mixtura aromatic - mieszanka zapachowa; compositos aromatic - [Chem.] składniki aromatyczne; odor aromatic - aromatyczny zapach

aromatisarModificar

czas. aromatyzować, nawaniać

aromatisationModificar

rzecz. aromatyzacja

arpeggioModificar

rzecz. [Muz.] arpeggio

arquebuseModificar

rzecz. arkabuza

arquebuseroModificar

rzecz. arkabuzer, strzelec z arkabuzy

arrangiamentoModificar

rzecz. układ

arrangiarModificar

czas. (1). urządzać, porządkować, organizować
arrangiar papiros - ułożyć papiery; arrangiar flores in un vaso - ułożyć kwiaty w wazonie; arrangiar un camera - posprzątać pokój, uporządkować pokój; arrangiar un viage - zorganizować podróż;
(2). aranżować
arrangiar un pecia de theatro - zaaranżować sztukę teatralną;
(3). udać się, powieść się (zrobić coś) arrangiar se - dawać sobie radę

arrangiatoriModificar

przym. organizacyjny

arrentamentoModificar

rzecz. dzierżawa

arrentarModificar

czas. wynajmować, wypożyczać, dzierżawić
arrentar un terreno - wydzierżawić teren

arrestarModificar

czas. (1). zatrzymywać, wstrzymywać, powstrzymywać
arrestar de leger - zastrzymać czytanie; arrestar su auto(mobile) - zatrzymać swój samochód; arrestar su horologio - zatrzymać zegarek; arrestar le circulation/le traffico - wstrzymać ruch; arrestar le hemorrhagia - powstrzymać krwotok; arrestar se - zatrzymać się
(2). aresztować, zatrzymywać
arrestar un criminal - aresztować przestępcę

arrestationModificar

rzecz. zatrzymanie; aresztowanie
arrestation provisori - areszt tymczasowy; ordine de arrestation - nakaz zatrzymania;

arrestatoModificar

rzecz. aresztant

arrestoModificar

rzecz. (1). zatrzymanie, wstrzymanie
arresto del pulso - zatrzymanie pulsu; arresto cardiac/del corde - zatrzymanie serca; arresto de un motor - zatrzymanie silnika; arresto del travalio/labor - wstrzymanie pracy; arresto in le crescentia - zatrzymanie w rozwoju; arresto del hostilitates - wstrzymanie wrogich działań; signal de arresto - sygnał zatrzymania; interdiction de arresto - zakaz zatrzymywania; sin arresto - bez przerwy, bez zatrzymania; ille parla sin arresto - on mówi bez przerwy
(2). areszt
arresto domiciliari - areszt domowy; mandato/ordine de arresto - nakaz aresztowania; mitter in arresto - wtrącić do aresztu; sub arresto - w areszcie, pod aresztem

arretrarModificar

czas. cofać; wstrzymywać, odwlekać
arretrar le horologio - cofnąć zegarek

arretrateModificar

przym. odwlekany, wstrzymywany

arretratoModificar

rzecz. zaległości (płatnicze)

arrhaModificar

rzecz. zadatek

arrivarModificar

czas. przybywać, nadchodzić; dochodzić
arrivar a casa - przybyć do domu; arrivar in retardo - przybyć z opóźnieniem; arrivar al apice - dojść na szczyt; arrivar a un certe etate - dojść do pewnego wieku

arrivataModificar

rzecz. przybycie, nadejście; przyjazd, przylot
arrivata del traino - przyjazd pociągu; station de arrivata - stacja przyjazdowa; al arrivata de - z nadejściem; hall de arrivata - hala przylotowa; hora de arrivata - godzina przyjazdu; tabula de partitas e arrivatas - tablica odlotów (wyjazdów) i przylotów (przyjazdów); [Sport] linea de arrivata - linia mety

arrivismoModificar

rzecz. arywizm, pozbawiona skrupułów ambicja

arrivistaModificar

rzecz. arywista, karierowicz bez skrupułów

arrivisteModificar

przym. ambitny

arroganteModificar

przym. arogancki, bezczelny
persona arrogante - arogancka osoba; attitude arrogante - arogancka postawa

arrogantementeModificar

przysł. arogancko

arrogantiaModificar

rzecz. arogancja, bezczelność
arrogantia del poter - arogancja władzy; responder con arrogantia - odpowiedzieć arogancko

arrogarModificar

czas. przypisywać, arogować, rościć, przywłaszczać
arrogar se - rościć sobie, przypisywać sobie; arrogar se un derecto - rościć sobie prawo; illa se ha arrogate titulos que non la pertine - rości sobie tytuły, które do niej nie należą

arrogationModificar

rzecz. arogacja, roszczenie praw

arrotundamentoModificar

rzecz. zaokrąglenie

arrotundarModificar

czas. zaokrąglać
arrotundar le angulos - zaokrąglić kąty; le precios se arrotunda in euros - ceny zaokrąglają się do euro; formas arrotundate - zaokrąglone formy

arrugarModificar

czas. marszczyć
arrugar le fronte - marszczyć czoło; pomos/malos arrugate - pomarszczone jabłka; pelle arrugate - pomarszczona skóra; vetula arrugate - pomarszczona staruszka

arsenalModificar

rzecz. arsenał

arsenicalModificar

przym. arsenowy

arsenicoModificar

rzecz. arszenik
invenenamento/intoxication per arsenico - zatrucie arszenikiem

arseniophosphato*Modificar

rzecz. arseniophosphate

arseniosulfato*Modificar

rzecz. arseniosulfate

arseniteModificar

rzecz. [Chem.] arsenin

arseniumModificar

rzecz. arsen, arszenik
invenenamento/intoxication per arsenium - zatrucie arszenikiem

arteModificar

rzecz. sztuka
artes liberal - sztuki wyzwolone, nauki humanistyczne; le belle artes - sztuki piękne; schola/academia de belle artes - akademia sztuk pięknych; le scientias e le artes - nauki przyrodnicze i humanistyczne; le arte pro le arte - sztuka dla sztuki; arte scenic - sztuka sceniczna; arte popular - sztuka ludowa; arte antique - sztuka antyczna; arte decorative/ornamental - sztuka dekoracyjna; arte figurative - sztuka figuratywna; arte sculptural - sztuka rzeźbiarska; arte archaic - sztuka archaiczna; arte primitive - sztuka prymitywistyczna; arte poetic - sztuka poetycka; arte degenerate - zdegenerowana sztuka; arte cinematographic - sztuka kinematograficzna; arte del pictura - sztuka malarska; arte del broderia - sztuka haftu; arte del aurifice - sztuka złotnicza; arte del canto - sztuka śpiewu; arte del dansa - sztuka tańca; artes applicate - sztuki stosowane; campo del arte - dziedzina sztuki, pole sztuki; terreno del arte - dziedzina sztuki, teren sztuki; amator de arte - miłośnik sztuki; revista de arte - przegląd sztuki; catalogo de arte - katalog sztuki; furto/robamento de arte - kradzież/rabunek dzieła sztuki; dedicar se a/practicar un arte - oddać się sztuce/praktykować sztukę; photographia de arte - fotografia artystyczna; galeria de arte - galeria sztuki; sensibile al arte - wrażliwy na sztukę; historia del arte - historia sztuki; historico del arte - historyk sztuki; mundo del artes - świat sztuki; mercato de objectos de arte - rynek dzieł (przedmiotów) sztuki; commercio de objectos de arte - handel dziełami sztuki; collection (de objectos) de arte - kolekcja dzieł sztuki; collector de objectos de arte - kolekcjoner dzieł sztuki; cognoscitor/experto de arte - znawca sztuki, koneser sztuki; amator/amante de arte - miłośnik sztuki; exposition de arte - wystawa sztuki; critico de arte - krytyk sztuki; critica de arte - krytyka sztuki; obra/opera de arte - dzieło sztuki; arte militar/del guerra - sztuka wojskowa/wojny; arte culinari/de cocinar/del cocina - sztuka gotowania, sztuka kulinarna; arte de scriber - sztuka pisania; arte de viver - sztuka życia; arte de amar - sztuka miłości; arte magic/de magia - magiczna sztuczka; arte oratori - sztuka oratorska; arte natatori - sztuka pływania; artes diabolic - diabelskie sztuczki; secundo tote le regulas del arte - zgodnie z wszystkimi regułami sztuki

artefactoModificar

rzecz. artefakt, sztuczny wytwór, wytwór człowieka

arteriaModificar

rzecz. arteria; tętnica

arterialModificar

przym. tętniczy

arteriosclerosisModificar

rzecz. arterioskleroza

arteriotomiaModificar

rzecz. arteriotomia, nacięcie tętnicy

artesianModificar

przym. artezyjski

arthriticModificar

przym. artretyczny

arthriticamenteModificar

przysł. artretycznie

arthritisModificar

rzecz. [Pathol.] artretyzm, zapalenie stawów

arthritismoModificar

rzecz. artretyzm

arthropodeModificar

przym.stawonożny

arthropodoModificar

rzecz.stawonóg

artichocModificar

rzecz. karczoch

articulabileModificar

przym. artykułowalny

articularModificar

czas. artykułować, sylabizować; wymawiać, wyrażać;
przym. stawowy

articulateModificar

przym. połączony, złączony; przegubowy;
artykułowany, wyartykułowany, wyraźny

articulationModificar

rzecz. złącze, przegub, spoina; staw; artykulacja

articulistaModificar

rzecz. autor artykułów

articuloModificar

rzecz. (1). artykuł (tekst)
articulo super - artykuł o; articulo per - artykuł (autorstwa); articulo de jornal - artykuł w piśmie; articulo de revista - artykuł przeglądowy; articulo principal/de fundo/de testa - artykuł wstępny, wstępniak, editorial; articulo del constitution - artykuł konstytucji; le dece-duo articulos del fide - dwanaście artykułów wiary; infraction del articulo 80 - naruszenie artykułu 80;
(2). staw [Med.]
(3). artykuł, towar
articulo de consumption - artykuł konsumpcyjny; articulos de luxo - artykuły luksusowe; articulos sanitari - artykuły sanitarne; articulos de marca - markowe artykuły; articulos de moda- artykuły mody; articulos de/in metallo - artykuły metalowe; articulos de ferro - artykuły żelazne; articulos de saison - artykuły sezonowe; articulo de sport/sportive - artykuły sportowe; articulos de alimentation - artykuły żywnościowe; articulos de corio - artykuły skórzane; articulos de banio - artykuły łazienkowe; articulo de consumo - artykuły spożywcze; articulo de serie/de grande consumo - artykuły masowej konsumpcji; articulos de prime necessitate - artykuły pierwszej potrzeby; articulos de uso domestic - artykuły domowego użytku; articulos de importation - artykuły importowe; articulos de exportation - artykuły eksportowe; articulos de secunde mano - artykuły używane (z drugiej ręki)
(4). [Ling.] rodzajnik
articulo definite/determinate - rodzajnik określony; articulo indefinite/indeterminate - rodzajnik nieokreślony; articulo partitive - rodzajnik cząstkowy

artificeModificar

rzecz. rzemieślnik; wynalazca

artificialModificar

przym. sztuczny, udawany

artificialmenteModificar

przysł. sztucznie

artificioModificar

rzecz. trick, podstęp, sztuczka

artificioseModificar

przym. przebiegły, podstępny, chytry

artificiosementeModificar

przysł. przebiegle, podstępnie

artillarModificar

czas. zbroić, uzbrajać

artilleriaModificar

rzecz. artyleria
artilleria a cavallo - artyleria konna; artilleria de campania - artyleria polowa artilleria naval - artyleria okrętowa; artilleria antiaeree - artyleria przeciwlotnicza; artilleria costari - artyleria nadbrzeżna; foco/tiro de artilleria - ogień/ostrzał artyleryjski; artilleria legier - lekka artyleria; artilleria pesante - ciężka artyleria

artilleristaModificar

rzecz. artylerzysta

artisanalModificar

przym. rzemieślniczy
arte artisanal - sztuka rzemiosła, sztuka rzemieślnicza;

artisaneriaModificar

rzecz. rzemiosło

artisanoModificar

rzecz. rzemieślnik

artistaModificar

rzecz. artysta
artista original - oryginalny artysta; artista creator/creative - twórczy artysta; artista plastic - artysta plastyk; artista de cabaret - artysta kabaretowy; artista de circo - artysta cyrkowy; artista ambulante/stratal/de stratas - wędrowny/uliczny artysta; artista multo dotate - bardzo utalentowany artysta;

artisticModificar

przym. artystyczny

artisticamenteModificar

przysł. artystycznie

aryanModificar

przym. aryjski

aryanoModificar

rzecz. Aryjczyk

asbestoModificar

rzecz. azbest

ascendenteModificar

rzecz. przodek

ascendentiaModificar

rzecz. pochodzenie, rodowód

ascenderModificar

czas. wchodzić (na górę); wkraczać; wsiadać

ascensionModificar

rzecz. wspinanie się, wznoszenie się, wstępowanie
le Ascension - Wniebowstąpienie

ascensionalModificar

przym. wznoszący się

ascensionistaModificar

rzecz. wspinacz

ascensorModificar

rzecz. winda

asceseModificar

rzecz. asceza

ascetaModificar

rzecz. asceta

asceticModificar

przym. ascetyczny

ascetica*Modificar

rzecz. ascetics; ascetical theology

asceticamenteModificar

przysł. ascetycznie

ascetismoModificar

rzecz. ascetyzm

ascoltaModificar

rzecz. przesłuchanie; podsłuchiwanie

ascoltamentoModificar

rzecz. słuchanie

ascoltarModificar

czas. słuchać

ascoltatorModificar

rzecz. słuchacz

ascorbicModificar

przym. askorbinowy

ascriberModificar

czas. przypisywać

ascriptionModificar

rzecz. przypisywanie

asepsisModificar

rzecz. aseptyka, zapobieganie zakażeniu

asepticModificar

przym. aseptyczny

asepticoModificar

rzecz. aseptyk, srodek przeciw zakażeniu

asexualModificar

przym. aseksualny, bezpłciowy

asiaticModificar

przym. azjatycki

asiaticoModificar

rzecz. Azjata

asineriaModificar

rzecz. ośli charakter

asineroModificar

rzecz. poganiacz osłów

asininModificar

przym. ośli

asininitateModificar

rzecz. ośli charakter

asinoModificar

rzecz. osioł
asino de carga - osioł juczny

asparagoModificar

rzecz. szparag

aspectoModificar

rzecz. aspekt; wygląd

asperarModificar

czas. zachowywać się grubiańsko, być ordynarnym, obcesowym

aspereModificar

przym. szorstki, chropowaty, nierówny; chamski, grubiański, obcesowy

asperementeModificar

przysł. szorstko, chropowato; surowo

aspergerModificar

czas. kropić, posypywać

asperitateModificar

rzecz. szorstkość, surowość, chropowatość

aspersionModificar

rzecz. posypywanie, kropienie

aspersorioModificar

rzecz. [Eccl.] kropidło

asphaltarModificar

czas. asfaltować

asphaltateModificar

przym. asfaltowany

asphaltoModificar

rzecz. asfalt

asphyxiarModificar

czas. dusić, zadusić

aspicModificar

rzecz. [Kuchnia] auszpik

aspiranteModificar

rzecz. aspirant; kadet

aspirarModificar

czas. aspirować; wdychać; tęsknić, pragnąć, (a) dążyć do

aspirationModificar

rzecz. tęsknota, dążenie, pragnienie ; aspiracja

aspiratorModificar

rzecz. odkurzacz

aspirinaModificar

rzecz. aspiryna

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.