FANDOMInterlingua-Polonese - Interlingua-Polonese_a

apertabileModificar

przym. otwieralny

aperteModificar

przym. otwarty
(pro) otwarty na

apertementeModificar

przysł. otwarcie

aperturaModificar

rzecz. otwarcie; otwór; rozwarcie (mat.)

aphasiaModificar

rzecz. [Patol.] afazja, utrata mowy

aphasicModificar

przym. afatyczny

aphoneModificar

przym. bezgłośny

aphoniaModificar

rzecz. bezgłos

aphonicModificar

przym. bezgłośny

aphorisarModificar

czas. tworzyć aforyzmy

aphorismoModificar

rzecz. aforyzm

aphoristaModificar

rzecz. aforysta

aphoristicModificar

przym. aforystyczny

aphrodisiacModificar

przym. pobudzający, afrodyzjakalny

aphrodisiacoModificar

rzecz. afrodyzjak

aphroditicModificar

przym. weneryczny

apiarioModificar

rzecz. pszczelarz, pasiecznik; pasieka

apiceModificar

rzecz. wierzchołek

apiculaModificar

rzecz. pszczoła miodna

apicularioModificar

rzecz. ul

apicultorModificar

rzecz. pszczelarz

apiculturaModificar

rzecz. pszczelarstwo

apocalypseModificar

rzecz. apokalipsa

apocalypticModificar

przym. apokaliptyczny

apocrypheModificar

przym. apokryficzny; podrobiony, fałszywy; udawany, symulowany

apocryphoModificar

rzecz. apokryf; falsyfikat, utwór podrobiony

apogeeModificar

przym. szczytowy

apogeoModificar

rzecz. apogeum; najwyższy punkt, kulminacja

apoliticModificar

przym. apolityczny

apologeticModificar

przym. pochwalny, sławiący, gloryfikujący, panegiryczny
scriptos apologetic - pisma apologetyczne

apologeticaModificar

rzecz. apologetyka

apologiaModificar

rzecz. 1. apologia, gloryfikacja, pochwała, panegiryk
2. usprawiedliwienie, uzasadnienie

apologistaModificar

rzecz. apologeta

Modificar

rzecz. apologia, bajka

apophysisModificar

rzecz. [Anat., Zool.] odrotek, wyrostek

apoplecticModificar

przym. apoplektyczny

apoplexiaModificar

rzecz. apopleksja, udar mózgu

apostasiaModificar

rzecz. apostazja, odstępstwo, odszczepieństwo

apostataModificar

rzecz. apostata

apostolatoModificar

rzecz. apostolat

apostolicModificar

przym. 1. apostolski
litteras apostolic - listy apostolskie
2. apostolski, papieski
benediction apostolic - błogosławieństwo apostolskie, papieskie
nuncio apostolic - nuncjusz papieski

apostolicitateModificar

rzecz. apostolstwo, apostolski charakter

apostoloModificar

rzecz. apostoł
le dece-duo apostolos - dwunastu apostołów

apostropharModificar

czas. wstawiać w apostrof

apostropheModificar

rzecz. apostrofa

apostrophoModificar

rzecz. apostrof

apothecaModificar

rzecz. apteka

apothecarioModificar

rzecz. aptekarz

apothemaModificar

rzecz. apotema

apotheosisModificar

rzecz. apoteoza, deifikacja, gloryfikacja

appaciabileModificar

przym. uspokajający, łagodzący, wyciszający

appaciamentoModificar

rzecz. uciszenie, uśmierzenie, złagodzenie; pacyfikacja, uspokojenie

appaciarModificar

czas. uspokajać, łagodzić, wyciszać

appaciatorModificar

rzecz. osoba uspokajająca

appararModificar

czas. przygotowywać

apparatoModificar

rzecz. aparat

apparentarModificar

czas. skoligacić się

apparenteModificar

przym. oczywisty, jawny, ewidentny, widoczny

apparentementeModificar

przysł. widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej, ewidentnie

apparentiaModificar

rzecz. wygląd, aparycja; pozór; prawdopodobieństwo

apparerModificar

czas. ukazywać się, zjawiać się, pojawiać się

apparitionModificar

rzecz. pojawienie się, zjawienie się; zjawa, duch

appartamentoModificar

rzecz. mieszkanie; apartament

appartarModificar

czas. oddzielać, separować

appelateModificar

przym. nazywany, zwany

appellanteModificar

rzecz. [Prawo] apelujący, osoba składająca apelację

appellarModificar

czas. nazywać, zwać; (se) nazywać się; apelować, wzywać

appellateModificar

przym. zwany

appellationModificar

rzecz. apelacja; określenie, nazwanie, epitet appellation injuriose - obraźliwy epitet, obraźliwe określenie

appellativoModificar

rzecz. [Gram.] rzeczownik pospolity

appelloModificar

rzecz. apel, odezwa
lancear un appello - wystosować apel

appenderModificar

czas. zawieszać; dołączać

appendiceModificar

rzecz. załącznik

appendicectomiaModificar

rzecz. [Chir.] wycięcie wyrostka robaczkowego

appendicitisModificar

rzecz. zapalenie wyrostka

appendiculaModificar

rzecz. mały dodatek

appendicularModificar

przym. wyrostkowy

apperceptionModificar

rzecz. [Psychol.] percepcja, apepercepcja

apperciperModificar

czas. chwytać, postrzegać, pojmować

appertinenteModificar

przym. przynależny

appertinentiaModificar

rzecz. przynależność

appertinerModificar

czas. należeć
(a) należeć do

appestarModificar

czas. zarażać, zakażać, zatruwać

appestateModificar

przym. zadżumiony

appetenteModificar

przym. tęskny, tęskniący; pragnący

appetentiaModificar

rzecz. pragnienie; apetyt, upodobanie

appeterModificar

czas. pragnąć, pożądać

appetibileModificar

przym. pożądany

appetitiveModificar

przym. apetyczny

appetitoModificar

rzecz. apetyt, żądza, pragnienie

applanamentoModificar

rzecz. spłaszczanie, wygładzanie

applanarModificar

czas. spłaszczać, wyrównywać, wygładzać

applattarModificar

czas. spłaszczać

applattateModificar

przym. spłaszczony

applauderModificar

czas. klaskać, bić brawo

applauditorModificar

rzecz. oklaskujący

applausoModificar

rzecz. aplauz, poklask

applicabileModificar

przym. mający zastosowanie, stosowny, odpowiedni

applicabilitateModificar

rzecz. stosowność, przydatność, zdatność

applicarModificar

czas. aplikować, stosować

applicateModificar

przym. stosowany, aplikowany

applicationModificar

rzecz. aplikacja; prośba, podanie, aplikacja, wniosek; stosowanie, aplikowanie

appoiarModificar

czas. opierać; wspierać, popierać
appoiar contra le muro - oprzeć o ścianę

appoiateModificar

przym. wspierany, popierany; oparty

appoioModificar

rzecz. poparcie, wsparcie

apponerModificar

czas. przykładać

apportarModificar

czas. przynosić

apportionamentoModificar

rzecz. podział, repartycja, podzielenie

apportionarModificar

czas. przydzielać, wyznaczać, rozkładać, rozdzielać

appositeModificar

przym. trafny, właściwy

appositionModificar

rzecz. przyłożenie, przystawienie, apozycja; przydawka (gram.)

appreciabileModificar

przym. pokaźny, znaczny, dostrzegalny, zauważalny

appreciamentoModificar

rzecz. oszacowanie

appreciarModificar

czas. doceniać

appreciationModificar

rzecz. uznanie, docenienie; oszacowanie, wycena

appreciatorModificar

rzecz. rzeczoznawca; doceniający

apprehenderModificar

czas. złapać, aresztować, pochwycić; rozumieć

apprehensibileModificar

przym. dostrzegalny, postrzegalny

apprehensibilitateModificar

rzecz. zrozumienie, zrozumiałość

apprehensionModificar

rzecz. zrozumienie, pojmowanie; niepokój, obawa; pochwycenie, uchwycenie

apprehensiveModificar

przym. straszny, okropny, przerażający, przeraźliwy

apprenderModificar

czas. uczyć się; dowiadywać się
(ab, ex) uczyć się z, od

apprendimentoModificar

rzecz. nauka, uczenie się, przyswajanie

apprensionModificar

rzecz. uczenie się, nauka

apprentissageModificar

rzecz. nauka, uczenie się

apprentisseModificar

rzecz. uczeń, terminator, nowicjusz

apprestarModificar

czas. szykować, przygotowywać, preparować

apprestoModificar

rzecz. preparacja, przygotowanie

approbabileModificar

przym. aprobowalny

approbarModificar

czas. przyjmować (aprobować)

approbationModificar

rzecz. aprobata, uznanie

approbativeModificar

przym. aprobujący, zatwierdzający, akceptujący

approbatorModificar

rzecz. aprobator, osoba aprobująca

approbatoriModificar

przym. aprobujący, zatwierdzający, akceptujący

approchabileModificar

przym. dostępny, przystępny

approcharModificar

czas.zbliżać
(se) zbliżać się

approcheModificar

rzecz. podejście, nadejście

approfundamentoModificar

rzecz. pogłębianie; dogłębne badanie, śledztwo

approfundarModificar

czas. pogłębiać; zagłębiać się, głęboko badać

approfunditeModificar

przym. pogłębiony

appropriabileModificar

przym. dający się przystosować, adaptowalny

appropriarModificar

czas. adaptować, przyswajać; przywłaszczać

appropriateModificar

przym. właściwy, stosowny, odpowiedni; przywłaszczony

appropriationModificar

rzecz. przywłaszczenie; adaptacja, przystosowanie

approvisionamentoModificar

rzecz. dostarczanie

approvisionarModificar

czas. zaopatrywać, dostarczać

approximarModificar

czas. zbliżać, przybliżać; aproksymować

approximateModificar

przym. przybliżony

approximationModificar

rzecz. przybliżenie; aproksymacja (mat.)

approximativeModificar

przym. przybliżony

approximativementeModificar

przysł. w przybliżeniu

appunctamentoModificar

rzecz. spotkanie

appunctarModificar

czas. wyznaczać, mianować

appunctateModificar

przym. wyznaczony, mianowany

appuramentoModificar

rzecz. czyszczenie, oczyszczanie; weryfikacja, kontrola, sprawdzenie, rewizja, audyt

appurarModificar

czas. czyścić, oczyszczać; rozliczać, wyrównywać

aprilModificar

rzecz. kwiecień

apriorismoModificar

rzecz. aprioryzm, rozumowanie a priori

aprioristaModificar

rzecz. apriorysta, rozumujący a priori

aprioristicModificar

przym. apriorystyczny, a priori

aprovisionarModificar

czas. zaopatrywać, dostarczać; (de) zaopatrywać w coś, np. paliwo

apsidalModificar

przym. absydialny

apsideModificar

rzecz. apsyda

aptarModificar

czas. adaptować, przystosowywać

apteModificar

przym. stosowny, trafny, nadający się

aptitudeModificar

rzecz. uzdolnienie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.