FANDOMInterlingua-Polonese - Interlingua-Polonese_a

additivitateModificar

rzecz. addytywność (mat.)

addormirModificar

czas. usypiać
(se) zasypiać

addormiteModificar

przym. uśpiony, śpiący, pogrążony we śnie

adducerModificar

czas. przytaczać, przywoływać, powoływać się

adductionModificar

rzecz. zwieranie; przytaczanie, powoływanie się

adductorModificar

rzecz. [Fizjol.] przywodziciel, zwieracz

adenModificar

rzecz. gruczoł

adenitisModificar

rzecz. [Patol.] zapalenie węzłów chłonnych

adenographiaModificar

rzecz. adenografia, opis gruczołów

adenoideModificar

przym. limfatyczny

adenomaModificar

rzecz. [Patol.] gruczolak

adenoseModificar

przym. gruczołowy

adeoModificar

z Bogiem, żegnaj, adio

adeptoModificar

rzecz. adept

adequarModificar

czas. wyrównywać

adequateModificar

przym. adekwatny, trafny, odpowiedni; wystarczający, zadowalający, dostateczny

adequatementeModificar

przysł. adekwatnie, odpowiednio

adequationModificar

rzecz. ujednolicenie, ekwiwalent

adherenteModificar

rzecz. stronnik, zwolennik, adherent
przym. przylegający, przystający (mat.)

adherentiaModificar

rzecz. przyleganie, przystawanie

adhererModificar

czas. przylegać, przywierać; należeć, przystawać; obstawać

adhesionModificar

rzecz. przyleganie, przystawanie; adhezja

adhesiveModificar

przym. przylepny, klejący, lgnący

adhesivoModificar

rzecz. klej

adhucModificar

dotąd, do tego miejsca; jak dotąd, jak na razie

adiabaticModificar

przym. adiabatyczny

adieuModificar

adieu, cześć, żegnaj

adipeModificar

rzecz. tłuszcz zwierzęcy

adipoceraModificar

rzecz. wosk trupi, tłuszczowosk

adiposeModificar

przym. tłusty; tłuszczowy

adiposisModificar

rzecz. otyłość

adipositateModificar

rzecz. otyłość

adirModificar

czas. podejść, zbliżyć się

aditionModificar

rzecz. [Prawo] obejmowanie, wchodzenie w posiadanie

aditoModificar

rzecz. wejście, dojście

adjacenteModificar

przym. przyległy, sąsiedni, przylegający, graniczący

adjacentiaModificar

rzecz. graniczenie, przyleganie, sąsiedztwo

adjacerModificar

czas. przylegać, sąsiadować, graniczyć

adjectivalModificar

przym. przymiotnikowy

adjectivalmenteModificar

przysł. przymiotnikowo

adjectiveModificar

przym. przymiotnikowy

adjectivoModificar

rzecz. przymiotnik

adjudicarModificar

czas. przysądzać, przyznawać (np. nagrodę)
<font coloresser adjudicate pro </B> - być odznaczonym za

adjudicatarioModificar

<i>rzecz. oferent, licytujący, nabywca

adjudicateModificar

przym. odznaczony

adjudicationModificar

rzecz. orzeczenie, zasądzenie, postanowienie

adjudicativeModificar

przym. rozstrzygający, orzekający

adjudicatorModificar

rzecz. osoba rozstrzygająca, przyznający

adjuncteModificar

przym. pomocniczy, zastępczy

adjunctionModificar

rzecz. dołączenie

adjunctiveModificar

przym. dołączony

adjunctoModificar

rzecz. adiunkt; pomocnik, asystent

adjungerModificar

czas. łączyć, jednoczyć

adjurarModificar

czas. zaprzysięgać; zaklinać

adjurationModificar

rzecz. zaprzysiężenie; przysięganie, zaklinanie

adjustabileModificar

przym. regulowalny, nastawialny, nastawny

adjustageModificar

rzecz. [wym. adżustaże] montowanie, montaż, asemblacja

adjustamentoModificar

rzecz. dostosowywanie, regulowanie, nastawianie

adjustarModificar

czas. regulować, poprawiać, dostosowywać

adjustatorModificar

rzecz. dyspaszer, nastawiacz; monter, mechanik

adjutaModificar

rzecz. pomoc, wsparcie
adjuta obstetrice - pomoc położna; adjuta statal/governamental/del stato/del governamento - pomoc państwa; adjuta economic - pomoc ekonomiczna; adjuta social - pomoc społeczna; adjuta social pro le juventute - pomoc socjalna dla młodzieży; adjuta inter vicinos - pomoc sąsiedzka; adjuta juridic/judiciari - pomoc prawna; adjuta de cocina - pomoc kuchenna; adjuta temporari - doraźna pomoc; adjuta alimentari - pomoc żywnościowa; adjuta al refugiatos - pomoc dla uciekinierów; adjuta domestic - pomoc domowa; adjuta mutue - wzajemna pomoc; adjutas audiovisual - pomoce audiowizualne; critos de adjuta - krzyki o pomoc; programma de adjuta - program pomocy; petition de adjuta - prośba o pomoc; plano de adjuta - plan pomocy; fundo de adjuta - fundusz pomocowy; con le adjuta de Deo - z boską pomocą; peter adjuta - prosić o pomoc; dar/prestar adjuta a un persona - udzielić komuś pomocy; offerer su adjuta - zaofiarować swoją pomoc; appellar le adjuta de - wzywać o czyjąś pomoc; clamar adjuta - wołać o pomoc, wrzeszczeć o pomoc; invocar le adjuta - wzywać czyjejś pomocy; adjuta Marshall - plan Marshalla; sin adjuta - bez pomocy; dar adjuta - udzielać pomocy; recurrer al adjuta medic - zwrócić się o pomoc medyczną;

adjutanteModificar

rzecz. pomocnik, asystent; adiutant

adjutarModificar

czas. pomagać

adjutorModificar

rzecz. pomoc, pomocnik, pomagający

adjuvanteModificar

przym. pomocny

adjuvarModificar

czas. pomagać

administrabileModificar

przym. administrowalny

administrarModificar

czas. administrować, zarządzać; aplikować, wymierzać

administrateModificar

przym. administrowany

administrationModificar

rzecz. administracja, zarządzanie

administrativeModificar

przym. administracyjny, porządkowy

administratorModificar

rzecz. administrator, zarządca

admirabileModificar

przym. godny podziwu, zachwycający, wspaniały, cudowny

admiralModificar

rzecz. admirał

admiralatoModificar

rzecz. admiralicja

admiralitateModificar

rzecz. admiralicja

admirarModificar

czas. podziwiać

admirateModificar

przym. podziwiany

admirationModificar

rzecz. podziw, admiracja

admirativeModificar

przym. zachwycony, pełen podziwu

admiratorModificar

rzecz. admirator, wielbiciel

admiratriceModificar

rzecz. admiratorka, wielbicielka

admiscerModificar

czas. domieszać

admissibileModificar

przym. dopuszczalny, dozwolony

admissibilitateModificar

rzecz. dopuszczalność

admissionModificar

rzecz. przyjęcie, dopuszczenie

admitterModificar

czas. (1). przyznawać, zgadzać się, uznawać
admitter que - przyznawać, że; admitter su errores - przyznać się do błędów; admitter su minoritate - uznać swoją mniejszość; admitter su disfacta - przyznać się do klęski; con vacillationes ille lo ha admittite - przyznał to z wahaniami; como ille ipse admitteva - jak on sam przyznał;
(2). dopuszczać, przyjmować
admitter nove membros - przyjmować nowych członków; admitter le possibilitate - przyjmować możliwość, dopuszczać możliwość; iste factos admitte un sol interpretation - te fakty dopuszczają jedną jedyną możliwość; isto non admitte dubita - to nie dopuszcza żadnych wątpliwości; on ha admittite sex candidatos - przyjęto dziesięciu kandydatów;

admittiteModificar

przym. przyjmując, przyjąwszy

admixtionModificar

rzecz. domieszka, przymieszka

admonerModificar

czas. strofować, upominać

admonestarModificar

czas. upominać, strofować

admonestationModificar

rzecz. nagana, upomnienie, ostrzeżenie

admonitionModificar

rzecz. nagana, upomnienie, ostrzeżenie

admonitorModificar

rzecz. upominający

admonitoriModificar

przym. upominający, ostrzegawczy

adoculamentoModificar

rzecz. wpatrywanie się

adocularModificar

czas. wpatrywać się

adolescenteModificar

rzecz. młodociany, nastolatek
 :przym. młodociany, dorastający

adolescentiaModificar

rzecz. wiek młodzieńczy

adolescerModificar

czas. dorastać, dojrzewać

adonicoModificar

rzecz. [Pros.] Adonisowy, adoniczny

adonioModificar

rzecz. [Pros.] Adonisowy, adoniczny wers

adoptabilitateModificar

rzecz. adoptowalność

adoptarModificar

czas. adoptować, przyjmować

adoptatorModificar

rzecz. osoba adoptująca, osoba przysposabiająca

adoptionModificar

rzecz. adopcja; przyjęcie, przyjmowanie

adoptiveModificar

przym. adoptowany, przybrany

adorabileModificar

przym. uroczy

adorabilitateModificar

rzecz. bycie godnym podziwu

adorarModificar

czas. adorować, uwielbiać, wielbić, czcić
adorar le chocolate - uwielbiać czekoladę; io adora ir al cinema - uwielbiam chodzić do kina; adorar le Deo - wielbić boga, czcić boga; adorar Bach - uwielbiać Bacha; adorar le musica - uwielbiać muzykę; mi adorate filia - moja uwielbiana córka

adorateModificar

przym. uwielbiany, czczony, adorowany

adorationModificar

rzecz. adoracja, uwielbienie, czczenie
adoration del sol - czczenie słońca; adoration del foco - czczenie ognia; esser in adoration cec ante - ślepo kogoś uwielbiać

adoratorModificar

rzecz. adorator, wielbiciel, czciciel adorator del sol - czciciel słońca; adorator del luna - czciciel księżyca; adorator del foco - czciciel ognia; iste femina ha numerose adoratores - ta kobieta ma wielu wielbicieli, wielu adoratorów

adornamentoModificar

rzecz. zdobienie, ozdoba

adornarModificar

czas. ozdabiać, zdobić
adornar un camera - ozdabiać pokój; adornar le arbore de Natal - ozdabiać choinkę; adornar con perlas - zdobić perłami; adornar con guirlandas - ozdabiać girlandami, wieńcami

adornatorModificar

rzecz. ozdabiający

adrenalModificar

przym. nadnerczowy

adrenalinaModificar

rzecz. adrenalina

adressarModificar

czas. adresować; zwracać się do kogoś

adressarioModificar

rzecz. książka adresowa

adresseModificar

rzecz. (1). adres
scriber le adresse super le inveloppe - napisać adres na kopercie; adresse postal - adres pocztowy; adresse telegraphic adres telegraficzny; adresse de vacantias/durante le vacantias - adres wakacyjny; etiquetta de adresse - naklejka adresowa; cambiamento de adresse - zmiana adresu; al adresse de - pod adresem
(2). przemówienie, mowa, adres
adresse destinate al rege - mowa skierowana do króla

adriaticModificar

przym. adriatycki

adularModificar

czas. schlebiać, pochlebiać, kadzić

adulationModificar

rzecz. schlebianie, pochlebstwo, podlizywanie, czołobitność

adulatorModificar

rzecz. pochlebca, lizus

adulatoriModificar

przym. schlebiający, pochlebczy

adulciamentoModificar

rzecz. słodzenie; zmiekczanie

adulciarModificar

czas. słodzić, osładzać

adulteModificar

przym. dorosły, dojrzały

adulteraModificar

rzecz. cudzołożnica

adulterarModificar

czas. cudzołożyć; fałszować, podrabiać

adulterationModificar

rzecz. fałszowanie, podrabianie; cudzołożenie

adulteratorModificar

rzecz. cudzołożnik; fałszerz

adulterinModificar

przym. cudzołożny

adulterioModificar

rzecz. cudzołóstwo

adulteroModificar

rzecz. cudzołożnik; fałszerz

adulteroseModificar

przym. cudzołożny

adultoModificar

rzecz. dorosły (osoba)

adumbrarModificar

czas. usunąć w cień, zaćmić

adumbrationModificar

rzecz. zaciemnianie, zacienianie

adurerModificar

czas. palić, przypalać; :czas. kauteryzować, przyżegać

adusteModificar

przym. spalony, opalony

adustionModificar

rzecz. palenie, przypalanie, spiekanie; 2. [Med.] kauteryzacja, przyżeganie

advenimentoModificar

rzecz. nadejście, nastanie

advenirModificar

czas. nadchodzić

adventicieModificar

przym. przypadkowy, anormalny, nieoczekiwany

adventoModificar

rzecz. nastanie, nadejście; adwent

adverbialModificar

przym. przysłówkowy

adverbioModificar

rzecz. przysłówek

adversarModificar

czas. oponować, sprzeciwiać się

adversarioModificar

rzecz. przeciwnik, adwersarz

adversativeModificar

przym. wyrażający przeciwieństwo, przeciwstawny (gram.)

adverseModificar

przym. niesprzyjający, niekorzystny, wrogi, przeciwny

adversitateModificar

rzecz. przeciwność (np. losu)

adversoModificar

przysł.naprzeciw; przeciw, wbrew

adverso le legeModificar

wbrew prawu

adverso le medienocteModificar

koło północy

advertenteModificar

przym. uważny

advertentiaModificar

rzecz. uwaga, ostrożność

adverterModificar

czas. reklamować, ogłaszać

advertimentoModificar

rzecz. uwaga, ostrzeżenie; obwieszczenie, zawiadomienie, ogłoszenie

advertirModificar

czas. radzić, doradzać

advocarModificar

czas. zwoływać; przyzywać, wzywać

advocatoModificar

rzecz. adwokat, obrońca

adynameModificar

przym. słaby, bezsilny

adynamiaModificar

rzecz. niemoc

adynamicModificar

przym. bezsilny, słaby
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.