FANDOMInterlingua-Polonese - Interlingua-Polonese_a

aModificar

do, w kierunku; przy, w; al = a+le

a alte frequentiaModificar

wysokiej częstotliwości

a bassoModificar

w dół; precz!

a bon mercatoModificar

tanio

a bordoModificar

na pokładzie

a cappellaModificar

a cappella
cantar a cappella - śpiewać a cappella

a casaModificar

w domu; do domu

a cata momentoModificar

w każdej chwili

a causa deModificar

z powodu, z racji, z przyczyny, na skutek, wskutek

a celo aperteModificar

pod gołym niebem

a circaModificar

dookoła, około, wokół, naokoło

a condition queModificar

pod warunkiem, że

a contoModificar

a conto

a conto deModificar

na rachunek

a contratemporeModificar

nie w porę

a creditoModificar

na kredyt

a detraModificar

wstecz

a dextreModificar

na prawo, po prawej

a differentiaModificar

w odróżnieniu

a distantiaModificar

na odległość

a domoModificar

w domu; do domu

a duo digitosModificar

o krok, o cal

a fin deModificar

aby, żeby

a fin queModificar

aby

a fortia deModificar

za pomocą, siłą czegoś

a fundoModificar

dogłębnie, do dna

a grande parteModificar

w dużej części

a grande surprisaModificar

ku wielkiemu zaskoczeniu

a ille temporeModificar

w owym czasie

a interModificar

pomiędzy, między

a iste precise momentoModificar

w tym dokładnie momencie

a judicar perModificar

sądząc po

a laModificar

a la

a leveModificar

na lewo, po lewej

a libere aerModificar

na wolnym powietrzu

a medieModificar

do połowy

a melior mercatoModificar

taniej

a meridieModificar

w południe

a mi avisoModificar

moim zdaniem

a mi gustoModificar

według mojego gustu, na mój gust

a minus queModificar

chyba, że

a morteModificar

na śmierć

a nulle conditionModificar

pod żadnym warunkiem

a omne instanteModificar

co chwila

a parModificar

na równi

a parteModificar

oprócz, poza

a partesModificar

w częściach

a partir deModificar

poczynając od

a partir delModificar

poczynając od

a pedeModificar

piechotą, pieszo

a penaModificar

zaledwie, ledwo, dopiero co

a pennaModificar

pisemnie

a platte ventroModificar

na płask, plackiem

a precio basseModificar

tani

a prime vistaModificar

na pierwszy rzut oka, od razu

a prioriModificar

a priori
judicar a priori - osądzać z góry, a priori

a propositoModificar

a propos

a proposito deModificar

przy sposobności, a propos

a que horaModificar

o której godzinie?

a requestaModificar

na żądanie

a retroModificar

do tyłu

a reviderModificar

do widzenia!

a rumpe-colloModificar

na złamanie karku

a saperModificar

mianowicie

a scholaModificar

do szkoły; w szkole

a sinistreModificar

po lewej; na lewo

a strictemente parlarModificar

ściśle mówiąc

a su tornoModificar

z kolei

a teModificar

dla ciebie, tobie

a temporeModificar

na czas, we właściwym czasie

a titulo deModificar

tytułem (z tytułu)

a tortoModificar

niesłusznie

a tote fortiaModificar

z całych sił, z całej siły

a tote hasardoModificar

na wszelki wypadek

a tote precioModificar

za wszelką cenę

a tote propositoModificar

przy każdej sposobności

a transversoModificar

w poprzek, na skroś

a traversoModificar

poprzez

a traverso deModificar

poprzez

a ubiModificar

dokąd

a ultime minutaModificar

w ostatniej chwili

a un certe gradoModificar

do pewnego stopnia

a un certe temporeModificar

w pewnym momencie

a un costo deModificar

kosztem, po koszcie

a un distantia deModificar

w odległości

a varie occasionesModificar

przy różnych okazjach

a vecesModificar

niekiedy, czasami

a vicesModificar

czasami, niekiedy

a vistaModificar

na okaziciela, a vista

a vista breveModificar

na krótki dystans

a voceModificar

głosem

a voce alteModificar

głośno

a voce basseModificar

cicho

a voluntateModificar

do woli

a zigzagModificar

zygzakiem

abModificar

od, z

ab comenciamentoModificar

od początku

ab distantiaModificar

z daleka

ab initioModificar

od początku

ab iste locoModificar

od tego miejsca

ab le alba de temporesModificar

od zarania dziejów

ab le initioModificar

od początku

ab le originesModificar

od początków, od zarania

ab le tempores le plus remoteModificar

od najdawniejszych czasów

ab nord a sudModificar

z północy na południe

ab oraModificar

od teraz

ab ovoModificar

ab ovo, od samego początku

ab un puncto de vistaModificar

z pewnego punktu widzenia

abacaModificar

rzecz. manila (włókno)

abacoModificar

rzecz. liczydło, abakus

abandonamentoModificar

rzecz. opuszczenie, pozostawienie, rezygnacja, zaniechanie

abandonarModificar

czas. (1). zaniechać, rezygnować, porzucać
illes abandonava su projecto - oni zaniechali swojego projektu; abandonar le lucta - zrezygnować z walki walkę; abandonar le studios - porzucić studia; abandonar tote/omne sperantia - porzucić wszelką nadzieję; abandonar un hypothese (-esis) - porzucić hipotezę; abandonar le neutralitate - porzucić neutralność; abandonar le via recte - porzucić prostą drogę; abandonar se a un vitio - oddać się występkowi; anandonar un idea - porzucić ideę;
(2). opuszczać, porzucać, pozostawiać, występować, zostawiać na łasce
abandonar un femina - porzucić kobietę; abandonar su infantes - opuścić swoje dzieci; abandonar un baby/bebe - porzucić niemowlę; abandonar su spo(n)sa - opuścić swoją żonę; mi fortias me abandona - moje siły mnie opuszczają; abandonar un urbe al inimico - zostawić miasto na łasce wroga; abandonar le partito - opuścić partię, wystąpić z partii; abandonar le domicilio conjugal - porzucić dom rodzinny; abandonar un region - opuścić rejon;
(3). zrzekać się
abandonar su benes - zrzec się swoich dóbr; ille abandona su parte de hereditage a su fratre - on zrzeka się swojej części spadku na rzecz swojego brata; abandonar le poter - zrzec się władzy;
(4). zaniedbywać, pozostawiać swemu losowi
abandonar su deberes - zaniedbywać swoje obowiązki; abandonar un function - zaniedbywać funkcję; abandonar al oblido/oblivion - pozostawić w zapomnieniu; abandonar su auto(mobile) in le nive - pozostawić samochód w śniegu;
Synonimy: resignar, quitar, renunciar, negliger, ceder, deserer

stąd: abandonamento

abandonateModificar

przym. porzucony, zaniechany, opuszczony
abandonate de totes - opuszczony przez wszystkich; abandonate de Deo e del homines - opuszczony przez Boga i ludzi; un casa abandonate - opuszczony dom

abandonoModificar

rzecz. abandon; opuszczenie, porzucenie; zaniechanie
abandono del hostilitates - zaniechanie wrogich działań; le abandono de un projecto - porzucenie projektu; abandono de territorio - opuszczenie terytorium; morir in le abandono - umrzeć w porzuceniu, w opuszczeniu; lassar al abandono - pozostawić w opuszczeniu

stąd: abandonar, abandonamento

abassamentoModificar

rzecz. obniżenie, zmniejszenie, zredukowanie, obniżka
abassamento del oculos - opuszczenie oczu; abassamento de un perpendicular - opuszczenie prostopadłej; abassamento del voce - obniżenie głosu; abassamento del nivello del vita - obniżenie poziomu życia; abassamento del poter do compra - zmniejszenie siły nabywczej; le abassamento de un equation - zredukowanie równania

abassarModificar

czas. (1). obniżać, zniżać, zmniejszać, redukować, opuszczać w dół
abassar le voce - zniżyć głos; abassar le nivello del vita - obniżyć poziom życia; abassar le temperatura - obniżyć temperaturę; abassar le calefaction - zredukować ogrzewanie; abassar le tarifas - zredukować taryfy; abassar le precio - obniżyć cenę; abassar le pression arterial - obniżyć ciśnienie tętnicze; abassar le velas - opuścić żagle; abassar le capite/testa - opuścić głowę; abassar le oculos - spuścić oczy; abassar le palpebras - spuścić powieki; abassar un muro - obniżyć mur; le taxa de mortalitate se ha abassate - stopa śmiertelności obniżyła się; le terreno se abassa verso le riviera - teren obniża się w stronę rzeki;
(2). poniżać, zniżać, upokarzać
le miseria abassa le homines - nędza upokarza ludzi; abassar se a compromissos - zniżać się do kompromisów; quicunque se abassara, essera elevate - [Biblia] poniżeni będą wywyższeni
(3). redukować
abassar le grado de un equation - zredukować stopień równania; abassar un equation - zredukować równanie
(4). spuszczać, opuszczać
abassar un perpendicular - spuścić prostopadłą
Synonimy: bassar, reducer, diminuer, degradar, depreciar, debilitar, extenuar, infirmar, humiliar

abat-jourModificar

rzecz. abażur

abatterModificar

czas. (1). zbijać, zwalać, powalać
abatter un muro - zwalić mur; abatter un arbore - powalać drzewo, ścinać drzewo
(2). burzyć, wyburzać
abatter vetule casas - wyburzać stare domy
(3). zabijać, zarzynać, ubijać, strącać, zestrzeliwać
abatter un avion - strącić samolot; abatter un anate - ustrzelić kaczkę; abatter un vitello - zarżnąć cielaka
(4). martwić, przygnębiać
Iste notitia le ha multo abattite - ta nowina bardzo go przygnębiła
(5). obalać
abatter un governamento - obalić rząd
(6). osłabiać, pozbawiać sił, zwalać z nóg
Le maladia la ha abattite - choroba ścięła ją z nóg

abattimentoModificar

rzecz. przygnębienie, zniechęcenie, zwątpienie, depresja

abattiteModificar

przym. przybity, przygnębiony; zwalony, powalony; strącony, zestrzelony

abattitorModificar

rzecz. drwal; rzeźnik

abattitorioModificar

rzecz. rzeźnia, jatka
abattitorio de cavallos - końska jatka

abbateModificar

rzecz. opat, przeor

abbatessaModificar

rzecz. przeorysza

abbatiaModificar

rzecz. opactwo
abbatia de benedictinos - opactwo benedyktyńskie

abbatialModificar

przym. opacki

abbordabileModificar

przym. dostępny; przystępny
costa abbordabile - przystępny brzeg

abbordageModificar

rzecz. abordaż, zderzenie
croc de abbordage - hak abordażowy

abbordarModificar

czas. (1). lądować, schodzić na ląd, dobijać do brzegu
Le nave abbordava in un parve insula - Statek dobił do brzegu małej wyspy
(2). atakować, dokonywać abordażu
abbordar un nave - zaatakować statek
(3). zaczepiać, zagadywać
Petro me ha abbordate in le strata - Piotr zaczepił mnie na ulicy
(4). podchodzić, przystępować, podejmować, atakować
On debe abbordar iste problema - Trzeba podjąć ten problem

abbordoModificar

rzecz. abordaż

abbreviamentoModificar

rzecz. (1). skrót, streszczenie
abbreviamento de un articulo - skrót artykułu
(2). skracanie
abbreviamento del tormentos - skrócenie cierpień; abbreviamento del agonia - skrócenie agonii

abbreviarModificar

czas. (1). streszczać
abbreviar un articulo - streścić artykuł
(2). skracać
abbreviar le cammino - skrócić drogę, pójść na skróty; abbreviar le suffrentias - skrócić cierpienia; pro abbreviar (lo) - żeby to skrócić, dla skrócenia

abbreviateModificar

przym. skrócony, streszczony

abbreviationModificar

rzecz. streszczenie, skrót

abbreviativeModificar

przym. zwięzły, skondensowany, skrótowy

abbreviatoModificar

rzecz. bryk, skrót

abbreviatorModificar

rzecz. skracający

abbreviaturaModificar

rzecz. abrewiatura, skrócony wyraz, skrót wyrazu

abcModificar

rzecz. abc, alfabet; abc, początki
le abc del mestiero - abc rzemiosła

abdicarModificar

czas. abdykować, zrzekać się, wyrzekać się
abdicar del corona - zrzec się korony
abdicar del throno - zrzec się tronu
Napoleon abdicava in 1814 - Napoleon abdykował w 1814 roku
abdicar del hereditage - zrzec się dziedzictwa
Synonimy: ceder; renunciar; resignar; dimitter

abdicationModificar

rzecz. abdykacja
le abdication de Carolo Quinte - abdykacja Karola Piątego

abdicatoriModificar

przym. abdykacyjny

abdominalModificar

przym. brzuszny, przeponowy
dolores abdominal - bóle brzucha; operation abdominal - operacja brzuszna; respiration abdominal - oddychanie przeponowe; musculo abdominal - mięsień brzucha

abdomineModificar

rzecz. brzuch
abdomine pendule - zwisający brzuch

abdominoseModificar

przym. korpulentny, brzuchaty

abducerModificar

czas. (1). odprowadzać
(2). uprowadzać, porywać
abducer un infante - porwać dziecko

abductionModificar

rzecz. odwodzenie; odprowadzenie; uprowadzenie, porwanie

abductorModificar

rzecz.. abduktor, mięsień odwodzący
musculo abductor - mięsień odwodzący

abeceModificar

rzecz. abc, alfabet; abc, początki
le abc del pictura - abc malarstwa

abelianModificar

przym. abelowy (mat.)
functiones abelian - funkcje abelowe; equation abelian - równanie abelowe

aberranteModificar

przym. aberracyjny, anormalny, nietypowy
comportamento aberrante - nienormalne zachowanie

aberrarModificar

czas. odchylać się, zbaczać; mylić się, błądzić

aberrationModificar

rzecz. aberracja, odchylenie
aberration mental - aberracja umysłowa; aberration de radios luminose - odchylenie promieni świetlnych; aberration chromatic - aberracja chromatyczna

abhorrenteModificar

przym. odpychający

abhorrerModificar

czas. brzydzić się czymś, czuć wstręt, czuć odrazę
abhorrer alicuno - czuć wstręt do kogoś; abhorrer le dishonestitate - brzydzić się nieuczciwością; injustitia abhorrite - obrzydliwa niesprawiedliwość; ille abhorre su vicino - on czuje wstręt do swojego sąsiada

abhorribileModificar

przym. odpychający, okropny, wstrętny, odrażający

abhorribilementeModificar

przysł. odpychająco, okropnie, wstrętnie, odrażająco

abhorrimentoModificar

rzecz. odraza, przedmiot odrazy

abiberarModificar

czas. (1). poić
abiberar su cavallo - poić swojego konia; abiberar se in le rivo - pić wodę z rzeki, poić się w rzece
(2). nawadniać, podlewać, irygować

abiberatorioModificar

rzecz. wodopój
menar bestial al abiberatorio - prowadzić zwierzęta do wodopoju

abieteModificar

rzecz. jodła
ligno de abiete - drewno jodły, jedlina; bosco de abietes - las jodłowy; cono de abiete - szyszka jodły; resina de abiete - żywica jodły; branca de abiete - gałąź jodły

abietinModificar

przym. jodłowy

abiogeneseModificar

rzecz. samorództwo, abiogeneza

abiogenesisModificar

rzecz. samorództwo, abiogeneza

abiogeneticModificar

przym. abiogenetyczny, związany z samorództwem

abioticModificar

przym. abiotyczny
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.