Interlingua Wiki
Advertisement

English[]

Etymology[]

< French banalité < banal; see banal.

Pronunciation[]

  • enPR: bənăl'ĭti, IPA: /bəˈnælɨti/, SAMPA: /b@"n{lIti/
    Rhymes: -ælɨti
  • enPR: bānăl'ĭti, IPA: /beɪˈnælɨti/, SAMPA: /beI"n@lIti/
    Rhymes: -ælɨti

Noun[]

Singular
Banality

Plural
banalities

Banality (banalities)

  1. (uncountable) The quality of being banal.
  2. (countable) Something which is banal.

Synonyms[]

  • See also Wikisaurus:saying

Related terms[]

Translations[]

External links[]

fr:banality it:banality ro:banality ru:banality vi:banality zh:banality

Advertisement