FANDOM


Pro comparar duo versiones: marca lor circulos correspondente, e preme Enter o clicca le button in basso.
Legenda: (actu) = comparar con le version actual, (prec) = comparar con le version precedente, m = modification minor.

  • (actu | prec) 17:56, martio 23, 2009Ivandetcheberry (Discussion | contributiones)‎ . . (6 438 bytes) (+6 438)‎ . . (Nove pagina: =axe= * <i>sub</i> * axe ???? * axe * axe a spheras * axe accopulate * axe anterior * axe barycentric de un corpore * axe cartesian * axe celestial * axe central * axe crysta...)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.