Interlingua Wiki
Advertisement

axe[]

 • sub
 • axe ????
 • axe
 • axe a spheras
 • axe accopulate
 • axe anterior
 • axe barycentric de un corpore
 • axe cartesian
 • axe celestial
 • axe central
 • axe crystallographic
 • axe de aratro
 • axe de balancia
 • axe de barrage
 • axe de bulon
 • axe de coordinatas
 • axe de copula
 • axe de crystallo
 • axe de cylindro
 • axe de disembracage
 • axe de giration
 • axe de gravitate
 • axe de incidentia
 • axe de inertia
 • axe de mola
 • axe de moletta
 • axe de oscillation
 • axe de pedal
 • axe de plicatura
 • axe de refraction
 • axe de rota
 • axe de rotation
 • axe de rotor
 • axe de symmetria
 • axe de un anticlinal
 • axe de un cono
 • axe de un floration
 • axe de un hyperbola
 • axe de vehiculo
 • axe del cammino
 • axe del celo
 • axe del curso de aqua
 • axe del ecliptica
 • axe del helice
 • axe del molino
 • axe del mundo
 • axe del ordinatas
 • axe del pedal
 • axe del rota
 • axe del soldatura
 • axe del terra
 • axe del via
 • axe del z
 • axe duple
 • axe elliptic
 • axe fixe
 • axe floral
 • axe florifere
 • axe giratori
 • axe horizontal
 • axe in cruce
 • axe longitudinal
 • axe magnetic
 • axe martello
 • axe median
 • axe medie
 • axe optic
 • axe optic auxiliar
 • axe parallel
 • axe polar
 • axe portante
 • axe posterior
 • axe principal
 • axe propulsori
 • axe que passa per le centro de gravitate
 • axe radical
 • axe rotatori
 • axe secundari
 • axe superior de un molina
 • axe terrestre
 • axe transverse de un hyperbola
 • axe vertical
 • axe visual
 • carga de axe
 • friction del axe
 • girar circum un axe
 • ille es le axe de toto
 • inclination del axe terrestre
 • le axe de nostre economia
 • le Axe Roma-Berlin
 • le axe transverse de un hyperbola
 • le duo extremitates de un axe
 • le rotation del terra circum su axe
 • linea de axe
 • mover un machina per un axe
 • nutation del axe de un astro
 • orientar le axe del alas in le direction del vento
 • potentias del axe
 • pression del axe
 • rotation del axe
 • rotation del terra circum su axe
 • ruptura de axe
 • transmission per axe
 • tubo del axe del helice
 • turbina a axe horizontal
 • arbore / axe de disembracage
 • axe / arbore motor / propulsori / de propulsion / de impulsion
 • axe / linea central
 • axe / pivot / arbore del molino
 • axe arbore motor / propulsori / de propulsion / de impulsion
 • axe celeste / celestial / del celo
 • axe central / median
 • axe crystallographic / de crystallo
 • axe de mola / moletta
 • axe de rotational / rotation / de revolution
 • axe del cammino / via
 • axe del mundo / del terra / del sphera terrestre
 • axe del x / del abscissa
 • axe del y / del ordinata
 • axe optic / visual
 • axe principal / de symmetria
 • axe principal / major
 • axe rotante / de rotation
 • axe secundari / auxiliar
 • axe terrestre / del terra
 • axe transverse / transversal
 • girar / tornar sur un pivot / circum un axe
 • girar super un pivot / circum un axe
 • giration / rotation de un axe
 • le portas pivota circa / circum lor axe
 • le portas pivota circum / circa lor axe
 • pivot / axe principal / central
 • rotation del terra circa / circum su axe
 • turbina eolic a axe horizontal / vertical

axenic[]

 • adj
 • axenic ????
 • axenic

axenisation[]

 • sub
 • axenisation ????
 • axenisation
 • axes ????
 • axes de Euler
 • axes eulerian
 • axes perpendicular
 • distantia inter le axes
 • distantia inter le axes de un rota
 • le corpores celeste gravita circum lor axes
 • a / de duo axes
 • a / de multe / plure axes
 • a / de tres axes
 • axes eulerian / de Euler
 • le corpores celeste gravita circa / circum lor axes

axial[]

 • adj
 • axial ????
 • accopulamento axial
 • axial
 • carga axial
 • compression axial
 • compressor axial
 • direction axial
 • fortia axial
 • linea axial
 • pression axial
 • pumpa axial
 • rotation axial
 • rotation axial del terra
 • structura axial
 • symmetria axial
 • tension axial de traction
 • turbina a vapor a rotation axial
 • turbina hydraulic axial
 • vector axial
 • turbina a / de vapor a / con rotation axial

axialitate[]

 • sub
 • axialitate ????
 • axialitate

axilla[]

 • sub
 • axilla ????
 • axilla
 • axilla de folio
 • axilla del folio
 • cavo de axilla
 • iste mantello serra sub le axilla
 • sudor de axilla
 • pilo axillar / del axilla
 • sudor axillar / de axilla

axillar[]

 • adj
 • axillar ????
 • axillar
 • button axillar
 • cavitate axillar
 • flor axillar
 • flores axillar
 • folio axillar
 • gemma axillar
 • odor axillar
 • tuberculo axillar
 • vena axillar
 • pilo axillar / del axilla
 • pilos axillar / del axillas
 • sudor axillar / de axilla
 • axillari ????
 • axillari
 • axillas ????
 • depilar le axillas
 • le pilos del axillas
 • pilo del axillas
 • pilos axillar / del axillas

axilliflor[]

 • adj
 • axilliflor ????
 • axilliflor

axillifolie[]

 • adj
 • axillifolie ????
 • axillifolie

axinella[]

 • sub
 • axinella ????
 • axinella
 • axinella polypoide

axiologia[]

 • sub
 • axiologia ????
 • axiologia

axiologic[]

 • adj
 • axiologic ????
 • axiologic

axiologista[]

 • sub
 • axiologista ????
 • axiologista

[]

 • sub
 • axiologo ????
 • axiologo

axioma[]

 • sub
 • axioma ????
 • axioma
 • axioma de Archimedes
 • axioma de continuitate
 • axioma de parallelismo
 • axioma del infinitate
 • axioma del parallelas
 • axioma del triangulo
 • axioma fundamental
 • axioma indemonstrabile
 • axioma mathematic
 • indemonstrabilitate de un axioma
 • veritate deducibile de un axioma

axiomatic[]

 • adj
 • axiomatic ????
 • axiomatic
 • methodo axiomatic
 • veritate axiomatic

axiomatica[]

 • sub
 • axiomatica ????
 • axiomatica

axiomatisar[]

 • v
 • axiomatisar ????
 • axiomatisar

axiomatisation[]

 • sub
 • axiomatisation ????
 • axiomatisation

axiometro[]

 • sub
 • axiometro ????
 • axiometro

axis[]

 • sub
 • axis ????
 • atlante e axis
 • axis

axolotl[]

 • sub
 • axolotl ????
 • axolotl

axon[]

 • sub
 • axon ????
 • axon
 • reflexo de axon

axonometria[]

 • sub
 • axonometria ????
 • axonometria

axonometric[]

 • adj
 • axonometric ????
 • axonometric

axoplasma[]

 • sub
 • axoplasma ????
 • axoplasma

axotemia[]

 • sub
 • axotemia ????
 • axotemia

axungia[]

 • sub
 • axungia ????
 • axungia
Advertisement