Interlingua Wiki
Advertisement

asafetida[]

 • sub
 • asafetida ????
 • asafetida

asaro[]

 • sub
 • asaro ????
 • asaro
 • asaro europee

asbesto[]

 • sub
 • asbesto ????
 • asbesto
 • asbesto cemento
 • asbesto de platino
 • corda de asbesto
 • fibra de asbesto
 • placa de asbesto
 • pulvere de asbesto
 • revestimento de asbesto
 • amianto / asbesto cemento
 • asbesto / amianto de platino
 • corda de amianto / de asbesto
 • fibra de asbesto / de amianto
 • fragmento de amianto / asbesto
 • lana de asbesto / de amianto
 • placa de amianto / de asbesto
 • pulvere de asbesto / de amianto
 • revestimento de asbesto / de amianto
 • asbesto-cemento ????
 • tubo de asbesto-cemento

asbestose (-osis)[]

 • sub
 • asbestose ????
 • asbestose ???? asbestosis
 • asbestosis ????
 • asbestose ???? asbestosis

ascalonia[]

 • sub
 • ascalonia ????
 • ascalonia
 • ascalonic ????
 • allio ascalonic

ascaride[]

 • sub
 • ascaride ????
 • ascaride

ascaridiose (-osis)[]

 • sub
 • ascaridiose ????
 • ascaridiose ???? ascaridiosis
 • ascaridiosis ????
 • ascaridiose ???? ascaridiosis
 • ascende ????
 • le cammino monta / ascende
 • le damnos ascende a varie milles de florinos / marcos / francos, etc
 • persona qui ascende / monta / scala

ascendente[]

 • adj

ascendente[]

 • sub
 • ascendente ????
 • ascendente
 • currente ascendente
 • exercer ascendente super
 • fortia ascendente
 • gamma ascendente
 • haber ascendente super un persona
 • in linea ascendente
 • linea ascendente
 • lineas ascendente
 • marea ascendente
 • movimento ascendente
 • movimento ascendente del arco
 • naso ascendente
 • nodo ascendente
 • parentes in linea ascendente
 • pedunculos ascendente
 • pression ascendente
 • progression ascendente
 • sapa ascendente
 • scala ascendente
 • serie ascendente
 • stella ascendente
 • su ascendente super illa
 • un linea ascendente
 • vento ascendente
 • cammino ascendente / montante
 • cammino montante / ascendente
 • fortia ascendente / ascensional
 • gamma montante / ascendente
 • jectar / lancear per un movimento ascendente del bracio
 • marea alte / ascendente / crescente
 • marea montante / ascendente / crescente
 • pression ascendente / ascensional
 • scala / gamma ascendente
 • serie / progression ascendente
 • ascendentes ????
 • ascendentes

ascendentia[]

 • sub
 • ascendentia ????
 • ascendentia
 • ascendentia de latere paterne
 • ascendentia maternal
 • ascendentia paternal
 • ascendentia thermal
 • ascendentia thermic
 • certificato de ascendentia
 • pluvia de ascendentia
 • un ascendentia illustre
 • ascendentia paterne / paternal

ascender[]

 • v
 • ascender ????
 • ascender
 • ascender a
 • ascender al celo
 • ascender al prime division
 • ascender al throno
 • ascender e descender scalas
 • ascender in rango
 • ascender le fluvio
 • ascender / montar al celo
 • ascender / montar al templo
 • ascender / montar un collina
 • ascender / montar un scala
 • ascender / scalar montanias
 • montar / ascender al celo
 • montar / ascender le scala
 • montar / ascender super
 • passar / ascender al prime division
 • ascendeva ????
 • le ballon ascendeva

ascendibile[]

 • adj
 • ascendibile ????
 • ascendibile
 • non ascendibile
 • vallos / vallationes non ascendibile
 • ascendite ????
 • le tension ha ascendite al maximo
 • ille ha ascendite per su proprie medios / meritos

ascension[]

 • sub

Ascension[]

 • sub
 • ascension ????
 • altitude de ascension
 • ascension
 • Ascension
 • ascension al atmosphera
 • ascension al stratosphera
 • ascension capillar
 • ascension de un ballon
 • ascension de un montania
 • ascension in ballon
 • ascension recte
 • die de Ascension
 • facer le ascension de
 • iste ascension es infacibile
 • jorno de Ascension
 • tempore de ascension
 • tubo de ascension
 • velocitate de ascension
 • velocitate de ascension de un avion
 • ascension / scalada de un montania
 • ascension de / in ballon
 • capacitate / fortia ascensional / de ascension
 • die / jorno de Ascension
 • su ascension professional / politic
 • tempore ascensional / de ascension
 • velocitate ascensional / de ascension

ascensional[]

 • adj
 • ascensional ????
 • ascensional
 • capacitate ascensional
 • currente ascensional del aere
 • differentia ascensional
 • fortia ascensional
 • movimento ascensional
 • paracaditismo ascensional
 • pression ascensional
 • tempore ascensional
 • velocitate ascensional
 • capacitate / fortia ascensional / de ascension
 • fortia ascendente / ascensional
 • pression ascendente / ascensional
 • tempore ascensional / de ascension
 • velocitate ascensional / de ascension
 • ascensiones ????
 • ascensiones

ascensionista[]

 • sub
 • ascensionista ????
 • ascensionista

ascensor[]

 • sub
 • ascensor ????
 • ascensor
 • ascensor a cabinas multiple
 • ascensor de mina
 • ascensor de perron
 • ascensor electric
 • ascensor pro personas
 • cablo del ascensor
 • capacitate del ascensor
 • cavia de ascensor
 • descender per ascensor
 • porta del ascensor
 • prender le ascensor
 • protection del ascensor
 • solo del ascensor
 • ascensor / elevator de servicio
 • ascensor / lift ¬A de perron / platteforma
 • ascensor de / pro mercantias
 • ascensor de / pro merces / mercantias
 • cabina de / del ascensor
 • cabina del ascensor / del lift ¬A
 • cablo de ascensor / lift ¬A
 • capacitate del ascensor / del lift ¬A
 • cavia de / del ascensor
 • descender in / per ascensor
 • esque iste ascensor va a basso / descende?
 • montar in / per ascensor
 • montar per / in ascensor
 • motor de ascensor / de lift ¬A
 • motor del ascensor / lift
 • porta de ascensor / de lift ¬A
 • protection de ascensor / de lift ¬A
 • solo de ascensor / de lift ¬A
 • ascensores ????
 • fabrica de ascensores
 • fabrica de ascensores / de lifts ¬A
 • fabrication de ascensores / lifts ¬A

ascensorista[]

 • sub
 • ascensorista ????
 • ascensorista

ascese[]

 • sub
 • ascese ????
 • ascese

asceta[]

 • sub
 • asceta ????
 • asceta
 • existentia de asceta
 • le vita auster de un asceta
 • un asceta
 • vita auster de un asceta
 • menar un vita ascetic / de asceta

ascetic[]

 • adj
 • ascetic ????
 • ascetic
 • moral ascetic
 • spiritualitate ascetic
 • tradition ascetic
 • vita ascetic
 • menar un vita ascetic / de asceta
 • vita ascetic / auster

ascetica[]

 • sub
 • ascetica ????
 • ascetica

ascetismo[]

 • sub
 • ascetismo ????
 • ascetismo

ascidia[]

 • sub
 • ascidia ????
 • ascidia

asclepiadaceas[]

 • sub pl
 • asclepiadaceas ????
 • asclepiadaceas

asclepiades[]

 • sub
 • asclepiades ????
 • asclepiades
 • Asclepiades
 • asclepiades tuberose

Asclepio[]

 • sub n pr
 • asclepio ????
 • Asclepio

asco[]

 • sub
 • asco ????
 • asco

ascolta[]

 • sub
 • ascolta ????
 • apparato de ascolta
 • apparatos de ascolta
 • ascolta
 • ascolta clandestin
 • cabina de ascolta
 • casco de ascolta
 • dispositivo de ascolta
 • esser al ascolta
 • index de ascolta
 • indice de ascolta
 • posto de ascolta
 • cabina de ascolta / de audition
 • indice / index de ascolta / de audientia

ascoltabile[]

 • adj
 • ascoltabile ????
 • ascoltabile

ascoltamento[]

 • sub
 • ascoltamento ????
 • ascoltamento
 • ascoltante ????
 • ille es ascoltante

ascoltar[]

 • v
 • ascoltar ????
 • ascoltar
 • ascoltar al portas
 • ascoltar attentemente
 • ascoltar attentivemente
 • ascoltar attentivemente un cosa
 • ascoltar avidemente
 • ascoltar clandestinmente
 • ascoltar clandestinmente le inimico
 • ascoltar con le bucca aperte
 • ascoltar con un persona
 • ascoltar de novo
 • ascoltar detra le porta
 • ascoltar detra le portas
 • ascoltar distractemente
 • ascoltar in silentio
 • ascoltar le discurso usque al fin
 • ascoltar le duo partes
 • ascoltar le parte adverse
 • ascoltar le pros e le contras
 • ascoltar le reportage de un match ¬A de football ¬A
 • ascoltar le respiration de un persona
 • ascoltar le supplicas de un persona
 • ascoltar le testes
 • ascoltar sin respirar
 • ascoltar tote le discurso
 • ascoltar un concerto
 • ascoltar un conversation
 • ascoltar un cosa con interesse
 • ascoltar un orator
 • ascoltar un persona
 • ascoltar un persona calmemente
 • ascoltar un persona con interesse
 • ascoltar un programma de radio usque al fin
 • ascoltar usque al fin
 • comprar un disco sin ascoltar lo
 • esser facile a ascoltar
 • haber le complacentia de ascoltar me
 • io ha dilapidate tote me tempore a ascoltar iste ineptias
 • leger, ascoltar e passar a altere cosas
 • on debe ascoltar le duo partes
 • on pote ascoltar le programma cata dominica
 • saper ascoltar ben
 • sin ascoltar
 • ascoltar / sequer le bon consilios
 • ascoltar / sequer su corde
 • ascoltar attentemente / attentivemente
 • ascoltar attentemente / con attention
 • ascoltar con le / a bucca aperte
 • ascoltar un persona con multe attention / multo attentemente / multo attentivemente
 • audir / ascoltar / examinar / interrogar testes
 • exemplo / modello a ascoltar
 • interrogar / audir / ascoltar / examinar le testes
 • ascoltate ????
 • esser ascoltate per
 • gratias a vostre intervention on me ha ascoltate
 • sin haber essite ascoltate
 • ascoltation ????
 • ascoltation

ascoltator[]

 • sub
 • ascoltator ????
 • ascoltator
 • ascoltator attentive
 • ascoltator benevole
 • ascoltator de radio
 • ascoltator / auditor de radio
 • ascoltator attente / attentive
 • auditor / ascoltator attente / attentive
 • auditor / ascoltator benevole
 • ascoltava ????
 • ille ascoltava su requesta con benevolentia

ascomyceto[]

 • sub
 • ascomyceto ????
 • ascomyceto

ascophyllo[]

 • sub
 • ascophyllo ????
 • ascophyllo
 • ascophyllo nodose

ascorbic[]

 • adj
 • ascorbic ????
 • acido ascorbic
 • ascorbic

ascospora[]

 • sub
 • ascospora ????
 • ascospora

ascriber[]

 • v
 • ascriber ????
 • ascriber
 • ascriber poteres supernatural a un persona
 • ascriber / attribuer poteres supernatural a un persona
 • ascriber / attribuer un cosa a un persona
 • attribuer / ascriber a un cosa

ascribibile[]

 • adj
 • ascribibile ????
 • ascribibile

ascription[]

 • sub
 • ascription ????
 • ascription

asdic[]

 • sub
 • asdic ????
 • asdic
 • asdic SONAR
 • installation de asdic
 • ase ????
 • ASE Agentia Spatial Europee

aseismic[]

 • adj
 • aseismic ????
 • aseismic
 • resistentia aseismic
 • test ¬A aseismic

aseitate[]

 • sub
 • aseitate ????
 • aseitate

asello[]

 • sub
 • asello ????
 • asello
 • asello aquatic

asemantic[]

 • adj
 • asemantic
 • ????
 • asemantic

asemanticitate[]

 • sub
 • asemanticitate ????
 • asemanticitate

asepsis[]

 • sub
 • asepsis ????
 • asepsis

aseptic[]

 • adj
 • aseptic ????
 • aseptic
 • bandage aseptic

aseptico[]

 • sub
 • aseptico ????
 • aseptico

aseptisar[]

 • v
 • aseptisar ????
 • aseptisar
 • aseptisar un plaga
 • disinfectar / aseptisar un plaga
 • aseptisate ????
 • aseptisate
 • bandage aseptisate

aseptisation[]

 • sub
 • aseptisation ????
 • aseptisation

asexual[]

 • adj
 • asexual ????
 • asexual
 • multiplication asexual
 • reproduction asexual
 • multiplication / reproduction asexual / asexuate
 • reproduction / multiplication asexual / asexuate / agamic
 • reproduction asexual / asexuate

asexualitate[]

 • sub
 • asexualitate ????
 • asexualitate

asexuate[]

 • adj
 • asexuate ????
 • asexuate
 • multiplication asexuate
 • reproducer se per generation asexuate
 • reproducer se per generation asexuatereproducer se per generation asexuate
 • reproduction asexuate
 • creatura asexuate / sin sexo
 • multiplication / reproduction asexual / asexuate
 • reproduction / multiplication asexual / asexuate / agamic
 • reproduction asexual / asexuate
 • asexuatereproducer ????
 • reproducer se per generation asexuatereproducer se per generation asexuate

Asia[]

 • sub n pr
 • asia ????
 • Asia
 • Asia Central
 • Asia del Sud-Est
 • Asia Meridional
 • Asia Minor
 • Asia Oriental
 • de Asia Minor
 • habitante de Asia Minor
 • le montanias de Asia
 • OTASE Organisation del Tractato de Asia del Sud-Est
 • route maritime a Asia
 • Turchia de Asia
 • Asia Meridional / de Sud

asiatic[]

 • adj
 • asiatic ????
 • asiatic
 • civetta asiatic
 • grippe ¬F asiatic
 • le ris es un componente essential del alimentation asiatic
 • peste aviari asiatic
 • ranunculo asiatic
 • stilo asiatic
 • Sud-Est Asiatic
 • stilo culte / ornate / asiatic
 • stilo ornate / floride / culte / asiatic

asiatico[]

 • sub
 • asiatico ????
 • asiatico
 • asina ????
 • asina
 • lacte de asina

asineria[]

 • sub
 • asineria ????
 • asineria

asinero[]

 • sub
 • asinero ????
 • asinero

asinin[]

 • adj
 • asinin ????
 • asinin

asinitate[]

 • sub
 • asinitate ????
 • asinitate

asino[]

 • sub
 • asino ????
 • asino
 • asino de basto
 • asino de carga
 • asino mascule
 • asino neonate
 • asino salvage
 • asino silvestre
 • aure de asino
 • carne de asino
 • cruce de asino
 • de asino
 • dorso de asino
 • ferrar un asino
 • pata de asino
 • pelle de asino
 • un asino al quadrato
 • un asino elevate al quadrato
 • asino de carga / de basto
 • aures de Midas / de asino
 • excrementos / merda de asino
 • ponte de asino / del asinos
 • testa / capite de asino
 • asinos ????
 • ponte de asino / del asinos

asocial[]

 • adj
 • asocial ????
 • asocial
 • character asocial
 • comportamento asocial
 • conducta asocial
 • comportamento / conducta asocial
 • comportamento / conducta asocial / antisocial
 • familia marginal / asocial

asocialitate[]

 • sub
 • asocialitate ????
 • asocialitate
 • le asocialitate de un acto

asparageto[]

 • sub
 • asparageto ????
 • asparageto

asparagina[]

 • sub
 • asparagina ????
 • asparagina

asparago[]

 • sub
 • asparago ????
 • asparago
 • asparago a estufar
 • asparago falcate
 • asparago in puncta
 • asparago plumose
 • asparago pro le suppa
 • le asparago commun
 • pincias pro asparago
 • planta de asparago
 • puncta de asparago
 • puncta de un asparago
 • turiones del asparago
 • asparagos ????
 • cultura de asparagos
 • excavar asparagos
 • platto de asparagos
 • salata de asparagos
 • suppa a asparagos
 • suppa de asparagos
 • cultura / cultivation de asparagos
 • quadro / quadrato de asparagos
 • suppa a / de asparagos

aspartame[]

 • sub
 • aspartame ????
 • aspartame

aspartic[]

 • adj
 • aspartic ????
 • acido aspartic
 • aspartic

aspecto[]

 • sub
 • aspecto ????
 • al prime aspecto
 • aspecto
 • aspecto adverse
 • aspecto aoristic
 • aspecto de un strata
 • aspecto del lingua
 • aspecto durative
 • aspecto ethic de un problema
 • aspecto exterior
 • aspecto fede
 • aspecto horripilante
 • aspecto imperfective
 • aspecto lamentabile
 • aspecto ludic
 • aspecto majestuose
 • aspecto mathematic
 • aspecto negative
 • aspecto ordinari
 • aspecto partial
 • aspecto presentabile
 • aspecto principal
 • aspecto progressive
 • aspecto sombre
 • aspecto systematic
 • aspecto trin
 • aspecto vitrose
 • cambiar de aspecto
 • cambio de aspecto
 • fructos de belle aspecto
 • haber un aspecto ben nutrite
 • haber un aspecto cadaveric
 • haber un aspecto cancerose
 • haber un aspecto curate
 • haber un aspecto fede
 • haber un aspecto impresentabile
 • haber un aspecto impressionante
 • haber un aspecto inflate
 • haber un aspecto juvene
 • haber un aspecto juvenil
 • haber un aspecto lugubre
 • haber un aspecto neglecte
 • haber un aspecto perfecte
 • haber un aspecto sombre
 • haber un aspecto tranquille
 • haber un aspecto vistose
 • haber un bel aspecto
 • illa habeva un aspecto incantator
 • ille aspecto es minus importante
 • ille ha un aspecto bastante curiose
 • ille ha un aspecto juvenil
 • ille ha un mal aspecto
 • isolamento social es un aspecto negative del individualisation
 • isto ha un aspecto estranie
 • isto ha un aspecto multo appetitose
 • le aspecto estranie del caso es que
 • le aspecto ethic de un problema
 • le aspecto exterior de un cosa
 • le aspecto ludic de su poesia
 • le aspecto technic del football ¬A
 • le cosas ha prendite un aspecto toto diverse
 • le herba habeva un aspecto phantastic
 • omne aspecto
 • ora le cosa presenta un aspecto totalmente distincte
 • patatas cocite de aspecto vitrose
 • presentar un cosa sub un aspecto false
 • un aspecto reposate
 • un jardin de aspecto modeste
 • aspecto / apparentia exterior
 • aspecto / apparentia miserabile
 • aspecto / elemento negative
 • aspecto / vista / apparentia exterior / externe
 • aspecto pauco / poco gratiose
 • aspecto povre / paupere
 • aspecto urban / del urbe / del citate
 • aspecto vitrose / vitree
 • cambiar de aspecto / de facie
 • character / aspecto lugubre
 • considerar un cosa in su grande lineas / sub su aspecto general / in un maniera general
 • dar un altere aspecto / apparentia a un cosa
 • dar un altere dimension / signification / un aspecto extra a su existentia
 • dar un aspecto / apparentia joiose
 • de aspecto povre / paupere
 • elemento / aspecto ludic
 • haber le aere / aspecto / apparentia
 • haber le aere / aspecto de
 • haber le aere / aspecto malade
 • haber un aspecto excellente / magnific
 • haber un aspecto pallide / livide
 • haber un aspecto pauco / poco gratiose
 • in iste respecto / aspecto
 • isto ha un aspecto pauco / poco appetitose
 • jectar luce / lumine super un altere aspecto del cosa
 • latere / aspecto favorabile / le plus avantagiose
 • le aspecto / presentation de un articulo
 • le camera habeva un aere de festa / un aspecto allegre
 • nunc le cosa prende un toto altere aspecto / un completemente nove apparentia
 • prender un altere aspecto / apparentia
 • toto ha un aere / aspecto de festa
 • un femina multo belle / de belle aspecto
 • vista / aspecto superior / del alto
 • aspectos ????
 • accentuar alicun aspectos de un programma
 • in varie aspectos
 • le aspectos impressionistic del musica de Debussy
 • le aspectos spiritualistic del philosophia platonic
 • le varie aspectos del vita economic
 • multitude de aspectos
 • ponderar tote le aspectos de un cosa
 • sub omne aspectos
 • toto ha duo aspectos
 • un multitude de aspectos
 • examinar un affaire ¬F sub tote le lateres / aspectos / punctos de vista
 • in certe respectos / aspectos
 • in omne respectos / aspectos
 • inter altere cosas / aspectos / factores

aspectual[]

 • adj
 • aspectual ????
 • aspectual
 • asper ????
 • asper

aspera[]

 • sub
 • aspera ????
 • aspera

asperar[]

 • v
 • asperar ????
 • asperar

aspere[]

 • adj
 • aspere ????
 • aspere
 • de folio aspere
 • hiberno aspere
 • le aspere contacto del realitate
 • lima aspere
 • un aspere contacto con le realitate
 • vento aspere
 • voce aspere
 • de pilo aspere / dur
 • frigido aspere / penetrante
 • hiberno aspere / rigorose / dur / inclemente
 • hiverno aspere / rigorose / dur / inclemente
 • le vento es piccante / aspere / acute / penetrante
 • parlar con voce aspere / rauc
 • responsa aspere / brusc
 • spirito aspere / rude
 • un voce aspere / rauc
 • vento aspere / pungente
 • voce aspere / dur
 • voce dur / aspere
 • voce rauc / aspere
 • asperemente ????
 • dicer asperemente
 • Io non veni, ille me diceva asperemente
 • reprehender asperemente un persona
 • reprochar asperemente
 • dicer asperemente / bruscamente
 • dicer asperemente / con mordacitate
 • parlar asperemente / bruscamente
 • reprobar / reprehender / reprimendar / admoner / admonestar asperemente / severmente un persona

asperger[]

 • v
 • asperger ????
 • asperger
 • asperger con aqua sancte
 • asperger con grassia
 • asperger le vitros
 • coclear pro asperger
 • aspergilllo ????
 • aspergilllo

aspergillo[]

 • sub
 • aspergillo ????
 • aspergillo

asperibractee[]

 • adj
 • asperibractee ????
 • asperibractee

aspericaule[]

 • adj
 • aspericaule ????
 • aspericaule

asperifolias[]

 • sub pl
 • asperifolias ????
 • asperifolias

asperifoliate[]

 • adj
 • asperifoliate ????
 • asperifoliate

asperifolie[]

 • adj
 • asperifolie ????
 • asperifolie

asperitate[]

 • sub
 • asperitate ????
 • asperitate
 • asperitate de character
 • asperitate de un paisage
 • asperitate del character
 • asperitate del hiberno
 • asperitate del solo
 • asperitate del vento
 • asperitate / rigor / inclementia del hiberno
 • rigor / asperitate del hiberno
 • asperitates ????
 • asperitates del terreno
 • limar le asperitates
 • limar le asperitates de un cosa

asperme[]

 • adj
 • asperme ????
 • asperme

aspermia[]

 • sub
 • aspermia ????
 • aspermia

aspersion[]

 • sub
 • aspersion ????
 • aspersion
 • installation de irrigation per aspersion
 • intensitate de irrigation per aspersion
 • irrigation per aspersion
 • pumpa de aspersion pro le agricultura
 • systema de conductos de irrigation per aspersion
 • systema de irrigation per aspersion
 • ir)rigar / molliar per aspersion

aspersorio[]

 • sub
 • aspersorio ????
 • aspersorio

asperugo[]

 • sub
 • asperugo ????
 • asperugo

asperula[]

 • sub
 • asperula ????
 • asperula
 • asperula odorante
 • asperula odorate
 • asphaltage ????
 • asphaltage

asphaltar[]

 • v
 • asphaltar ????
 • asphaltar
 • asphaltar un strata
 • asphaltar / bituminar / bituminisar un strata

asphaltate[]

 • adj
 • asphaltate ????
 • asphaltate
 • cammino asphaltate
 • lino asphaltate
 • non asphaltate
 • papiro asphaltate
 • pavimento asphaltate
 • revestimento asphaltate
 • via asphaltate
 • cammino / via asphaltate / bituminate
 • strata asphaltate / bituminate

asphaltator[]

 • sub
 • asphaltator ????
 • asphaltator

asphaltatura[]

 • sub
 • asphaltatura ????
 • asphaltatura

asphaltic[]

 • adj
 • asphaltic ????
 • asphaltic
 • beton asphaltic
 • pulvere asphaltic
 • beton asphaltic / bituminose
 • pulvere asphaltic / de asphalto / de bitumine
 • asphaltic
 • ????
 • tela asphaltic

asphalto[]

 • sub
 • asphalto ????
 • asphalto
 • de asphalto
 • fabrica de asphalto
 • industria de asphalto
 • jungla de asphalto
 • pavimento de asphalto
 • pice de asphalto
 • quadrello de asphalto
 • revestimento de asphalto
 • strato de asphalto
 • asphalto / bitumine artificial / synthetic
 • asphalto / bitumine fundite
 • asphalto / pice a catran
 • fabrica de asphalto / de bitumine
 • industria de asphalto / de bitumine
 • mastico de asphalto / de bitumine
 • percentage de asphalto / de bitumine
 • pice de asphalto / de bitumine
 • pulvere asphaltic / de asphalto / de bitumine
 • quadrello de asphalto / de bitumine
 • revestimento de asphalto / de bitumine
 • strato de asphalto / de bitumine
 • aspheric ????
 • aspheric

asphodelo[]

 • sub
 • asphodelo ????
 • asphodelo

asphyxia[]

 • sub
 • asphyxia ????
 • asphyxia
 • asphyxia per strangulation
 • le morte per asphyxia
 • morir de asphyxia
 • morte per asphyxia
 • morte per asphyxia / per suffocation

asphyxiante[]

 • adj
 • asphyxiante ????
 • asphyxiante
 • bomba a gas asphyxiante
 • bomba asphyxiante
 • calor asphyxiante
 • gas asphyxiante
 • guerra con gases asphyxiante
 • il faceva un calor asphyxiante
 • nube asphyxiante de gas
 • attacco con gases asphyxiante / con gas toxic / deleterie
 • calor mortal / asphyxiante / suffocante
 • calor oppressive / suffocante / asphyxiante
 • il face un calor suffocante / asphyxiante
 • le aere esseva suffocante / asphyxiante

asphyxiar[]

 • v
 • asphyxiar ????
 • asphyxiar
 • asphyxiar con gas
 • asphyxiar per le emanationes de oxydo de carbon
 • asphyxiar se
 • asphyxiar un persona con un cossino
 • suffocar / asphyxiar un persona con un cossino
 • asphyxiate ????
 • esser asphyxiate
 • ille ha essite asphyxiate per le emanationes de oxydo de carbon

asphyxic[]

 • adj
 • asphyxic ????
 • asphyxic

aspic[]

 • sub
 • aspic ????
 • aspic ¬F

aspide[]

 • sub
 • aspide ????
 • aspide

aspidistra[]

 • sub
 • aspidistra ????
 • aspidistra
 • aspira ????
 • le fin a que ille aspira
 • un pumpa aspira le aqua

aspirante[]

 • adj

aspirante[]

 • sub
 • aspirante ????
 • aspirante
 • cappucio aspirante
 • draga aspirante
 • poter aspirante
 • pumpa aspirante
 • pumpa aspirante e premente
 • stato de aspirante
 • fortia / poter aspiratori / aspirante / de aspiration
 • helice aspirante / horizontal / de helicoptere
 • pumpa aspirante / a / de piston
 • pumpa aspirante / aspiratori
 • pumpa aspiratori / aspirante
 • tubo aspirante / de aspiration

aspira-pulvere[]

 • sub
 • aspirapulvere ????
 • aspirapulvere
 • aspira-pulvere ????
 • aspira-pulvere

aspirar[]

 • v
 • aspirar ????
 • aspirar
 • aspirar a
 • aspirar a un posto
 • aspirar aere
 • aspirar al celebritate
 • aspirar al gloria
 • aspirar al perfection
 • aspirar al poter
 • aspirar al reposo
 • aspirar al successo
 • aspirar e expirar
 • aspirar le aqua con un pumpa
 • aspirar le fumo
 • aspirar limonada con un palea
 • aspirar per le naso
 • aspirar ruitosemente con le nares
 • aspirar un bibita con un palea
 • aspirar / inhalar le fumo de un cigarro
 • aspirar / respirar aere
 • aspirar / sorber un bibita con un palea
 • aspirar / tender al perfection
 • aspirar al gloria / al celebritate
 • inhalar / aspirar fumo
 • aspirate ????
 • aspirate
 • consonante aspirate
 • h aspirate
 • illes non ha nunquam aspirate al luxo

aspiration[]

 • sub
 • aspiration ????
 • aspiration
 • aspiration al benesser
 • aspiration al libertate
 • aspiration commendabile
 • aspiration diligente a
 • aspiration laudabile
 • aspiration verso le gloria
 • isto non es mi aspiration
 • le aspiration al independentia
 • le aspiration e le expiration
 • nostre aspiration essera
 • su aspiration esseva devenir un grande scriptor
 • tubo de aspiration
 • valvula de aspiration
 • velocitate de aspiration
 • ambition / aspiration nobile
 • aspiration / effortios laudabile
 • desiro / desiderio / aspiration al felicitate
 • extraher per suction / aspiration
 • fortia / poter aspiratori / aspirante / de aspiration
 • realisation del desiro / desiderio / aspiration de su vita
 • tubo aspirante / de aspiration
 • aspirationes ????
 • aspirationes artistic
 • aspirationes justificate
 • aspirationes nobile
 • ille ha aspirationes plus alte

aspirator[]

 • sub
 • aspirator ????
 • aspirator
 • aspirator de mano
 • aspirator de pulvere
 • aspirator de pulvere portative
 • flexo del aspirator
 • ha tu jam passate le aspirator in le entrata?
 • ille netta le camera con le aspirator
 • nettar con aspirator
 • nettar le camera con le aspirator
 • passar le aspirator
 • sacco del aspirator
 • tubo flexibile del aspirator
 • aspirator / elevator de granos / cereales
 • aspirator a testa / capite pivotante
 • aspirator de pulvere portative / portabile

aspiratori[]

 • adj
 • aspiratori ????
 • action aspiratori
 • aspiratori
 • fortia aspiratori
 • movimento aspiratori
 • pumpa aspiratori
 • draga aspiratori de sablo / de arena
 • fortia / poter aspiratori / aspirante / de aspiration
 • pumpa aspirante / aspiratori
 • pumpa aspiratori / aspirante
 • aspirava ????
 • ille aspirava le aere libere a plen pulmones
 • Sparta aspirava al hegemonia super tote le Grecia

aspirina[]

 • sub
 • aspirina ????
 • aspirina
 • aspirina vitaminate
 • aspirina vitaminisate
 • comprimito de aspirina
 • comprimitos de aspirina
 • consumo de aspirina
 • le consumo de aspirina
 • tabletta de aspirina
 • tubo de aspirina
 • tabletta / comprimito de aspirina
 • tubo / tubetto de aspirina

asplenio[]

 • sub
 • asplenio ????
 • asplenio

assagaya[]

 • sub
 • assagaya ????
 • assagaya

assai[]

 • adv
 • assai ????
 • assai ¬I

assalir[]

 • v
 • assalir ????
 • assalir
 • assalir un fortalessa
 • assalir / assaltar un fortalessa
 • assalir / assaltar un forte
 • assalite ????
 • io le ha assalite de questiones
 • le ministro esseva assalite per jornalistas

assalitor[]

 • sub
 • assalitor ????
 • assalitor

assaltar[]

 • v
 • assaltar ????
 • assaltar
 • assaltar un banca a mano armate
 • assalir / assaltar un fortalessa
 • assalir / assaltar un forte
 • assaltate ????
 • le inimico nos ha assaltate
 • le inimico nos ha attaccate / assaltate

assaltator[]

 • sub
 • assaltator ????
 • assaltator
 • assaltatores ????
 • proteger un persona contra su assaltatores

assalto[]

 • sub
 • assalto ????
 • assalto
 • assalto a un traino
 • assalto al traino
 • assalto de un fortalessa
 • assalto furibunde
 • commando de assalto
 • committer un assalto
 • conquirer le publico per assalto
 • fusilero de assalto
 • lancha de assalto
 • ordinar le assalto
 • percurso de assalto
 • prender de assalto
 • prender de assalto le muros del citate
 • repulsar le assalto
 • robamento con assalto
 • scala de assalto
 • truppas de assalto
 • unda de assalto
 • attacco / assalto principal
 • carro armate / de assalto / de combatto
 • carro de combatto / de assalto
 • carro de combatto / de assalto blindate
 • columna / colonna de assalto
 • de / per / al assalto
 • facer / committer un assalto a mano armate
 • facer assalto / attacca / un passe ¬F
 • linea de assalto / de attacco
 • prender de / per / al assalto
 • puncto de assalto / de attacco
 • scala de assalto / de scalada
 • signal de assalto / de attacco
 • tentativa de attacco / de assalto
 • truppas de assalto / de choc
 • unda de assalto / de attacco

Assam[]

 • sub n pr
 • assam ????
 • Assam

assamita[]

 • adj

assamita[]

 • sub
 • assamita ????
 • assamita
 • assassina ????
 • assassina de infantes
 • assassinamen ????
 • committer un assassinamen)to

assassinamento[]

 • sub
 • assassinamento ????
 • assassinamento
 • tentativa de homicidio / de assassinato / de assassinamento / de occision

assassinar[]

 • v
 • assassinar ????
 • assassinar
 • facer assassinar un persona
 • assassinate ????
 • Balthasar Gerards ha assassinate Guilhelmo le Taciturno
 • morir assassinate

assassination[]

 • sub
 • assassination ????
 • assassination
 • assassination pagate

assassinato[]

 • sub
 • assassinato ????
 • assassinato
 • assassinato horribile
 • assassinato politic
 • assassinato premeditate
 • assassinato pro robamento
 • assassinato sequite de robamento
 • committer un assassinato
 • comparer pro assassinato
 • esser complice de un assassinato
 • le assassinato del presidente kennedy
 • le assassinato del presidente Kennedy
 • perpetrar un assassinato
 • tentativa de assassinato
 • assassinato / homicidio multiple / in massa
 • assassinato / homicidio premeditate
 • assassinato con violation / lubricitate
 • assassinato pro robamento / sequite de robamento
 • committer homicidio / assassinato
 • homicidio / assassinato atroce
 • homicidio / assassinato premeditate
 • instrumentos del homicidio / del assassinato
 • robamento con assassinato / con homicidio
 • tentativa de homicidio / de assassinato / de assassinamento / de occision

assassinator[]

 • sub
 • assassinator ????
 • assassinator
 • assassino / assassinator al volante
 • assassino / assassinator de feminas

assassino[]

 • sub
 • assassino ????
 • assassino
 • assassino de infantes
 • assassino de profession
 • assassino de un rege o de un regina
 • assassino multiple
 • assassino professional
 • assassino salariate
 • assassino / assassinator al volante
 • assassino / assassinator de feminas
 • assassino predator / robator
 • assassino professional / de profession
 • assassino violator / sadista / stuprator
 • assassino
 • ????
 • mano de assassino
 • assassinos ????
 • banda de assassinos
 • commando de assassinos
 • nido de assassinos
 • commando homicida / de assassinos
 • assasssinato ????
 • assasssinato de feminas

assatis[]

 • adv
 • assatis ????
 • assatis amate
 • assatis belle
 • assatis de
 • assatis de tergiversationes!
 • assatis dur
 • assatis eloquente
 • assatis glissante
 • assatis gratiose
 • assatis importante
 • assatis indifferente
 • assatis longe tempore
 • assatis vetule
 • assatis voluntarie)mente
 • caseo assatis vetule
 • esser assatis corpulente
 • esser assatis ric
 • il ha fluctuationes assatis grande in le numero de membros
 • illa es assatis militante
 • ille crede que ille es assatis grande pro se subtraher a mi autoritate
 • ille es assatis impractic
 • ille es assatis ric
 • ille me pare assatis pedante
 • ille se monstrava assatis rationabile in su exigentias
 • in linguas ille es assatis debile
 • io lo trova assatis recercate
 • io trova isto assatis bizarre
 • io trova isto assatis mediocre
 • isto es assatis rar
 • isto ha assatis durate
 • le variationes in le numero de membros es assatis grande
 • un proposition assatis attractive
 • viver assatis longe tempore pro vider
 • assatis / satis longe
 • assatis car / costose
 • dormir tarde / assatis
 • ille esseva assatis ric del latere paterne / paternal
 • ille veniva a un momento assatis / satis inopportun
 • le precio es assatis rationabile / accessibile / modic
 • le precios es assatis / bastante alte / elevate
 • un fortuna considerabile / assatis importante

asse[]

 • sub
 • asse ????
 • asse
 • asse de cordes
 • asse de picca
 • asse de quadro
 • asse de spada
 • asse de trifolio
 • asse de triumpho
 • jocar un asse
 • le asse de cordes
 • Thomas es un asse in linguistica
 • asse de spada / picca
 • star ¬A / asse cyclistic
 • assecura ????
 • le policia assecura le protection del edificio

assecurabile[]

 • adj
 • assecurabile ????
 • assecurabile
 • interesse assecurabile
 • non assecurabile

assecurantia[]

 • sub
 • assecurantia ????
 • ager con assecurantia
 • assecurantia
 • assecurantia agricole
 • assecurantia complementari
 • assecurantia compulsori
 • assecurantia contra accidentes
 • assecurantia contra fraude
 • assecurantia contra furtos
 • assecurantia contra furtos con effraction
 • assecurantia contra incendios
 • assecurantia contra insolventia
 • assecurantia contra le accidentes
 • assecurantia contra le damnos
 • assecurantia contra le damnos de guerra
 • assecurantia contra le disoccupation
 • assecurantia contra le grandine
 • assecurantia contra le invaliditate
 • assecurantia contra le mortalitate del bestial
 • assecurantia contra le pluvia
 • assecurantia contra le riscos de guerra
 • assecurantia contra le riscos del credito
 • assecurantia contra le riscos del transportos
 • assecurantia contra le ruptura de vitros
 • assecurantia contra riscos
 • assecurantia contra riscos de guerra e de vandalismo
 • assecurantia contra robamento
 • assecurantia contra tote le riscos
 • assecurantia de assistentia juridic
 • assecurantia de automobile
 • assecurantia de bagages
 • assecurantia de bicyclettas
 • assecurantia de cascos
 • assecurantia de copertura limitate
 • assecurantia de gruppo
 • assecurantia de maladia
 • assecurantia de maternitate
 • assecurantia de mercantias
 • assecurantia de pension
 • assecurantia de qualitate
 • assecurantia de responsabilitate civil
 • assecurantia de solventia
 • assecurantia de studios
 • assecurantia de transporto
 • assecurantia de transportos terrestre
 • assecurantia de un renta a vita
 • assecurantia de vetulessa
 • assecurantia del costos medical
 • assecurantia del effectos mobiliari
 • assecurantia del navigation aeree
 • assecurantia funeral
 • assecurantia insufficiente
 • assecurantia maritime
 • assecurantia mixte
 • assecurantia mutue contra incendios
 • assecurantia mutue super le vita
 • assecurantia national
 • assecurantia obligatori
 • assecurantia obligatori de maladia
 • assecurantia pro celibatarios
 • assecurantia social
 • assecurantia social pro tote le population
 • assecurantia super le vita
 • assecurantia tote le riscos
 • assecurantia voluntari
 • assecurantia voluntarie
 • berillos del assecurantia de maladia
 • carta del assecurantia de maladia
 • carta verde del assecurantia
 • certificato de assecurantia
 • compania de assecurantia contra incendios
 • compania de assecurantia contra le ruptura de vitros
 • compania de assecurantia de maladia
 • con assecurantia obligatori
 • concluder un assecurantia
 • conditiones del assecurantia
 • contractar un assecurantia
 • contracto de assecurantia
 • contraher un assecurantia
 • contribution al assecurantia de maladia
 • costos de assecurantia
 • costos del assecurantia
 • documento de assecurantia
 • forma de assecurantia
 • haber un assecurantia contra incendios
 • io pote dar vos le assecurantia que
 • ir su cammino con assecurantia
 • le assecurantia coperi
 • le assecurantia coperi le damnos
 • le assecurantia ha declarate iste automobile perdita total
 • le contributiones pro le assecurantia social
 • Lege General super le Assecurantia del Viduas e del Orphanos
 • lege super le assecurantia de maladias
 • lege super le assecurantia de vetulessa
 • mediation de assecurantia
 • medico de assecurantia de maladia
 • monstrar assecurantia
 • pagamento de assecurantia
 • plachetta de assecurantia
 • polissa de assecurantia
 • polissa de assecurantia a taxa indexate
 • polissa de assecurantia contra accidentes
 • polissa de assecurantia contra incendio
 • polissa de assecurantia contra incendios
 • polissa de assecurantia maritime
 • polissa de assecurantia super le vita
 • polissa del assecurantia maritime
 • premio de assecurantia
 • premio de assecurantia contra incendios
 • premio de assecurantia contra riscos de guerra e de vandalismo
 • premio del assecurantia super le vita
 • prender un assecurantia private
 • societate de assecurantia contra incendios
 • societate de assecurantia mutual
 • societate de assecurantia super le vita
 • tarifa de assecurantia
 • total del contributiones pro le assecurantia social
 • vignette de assecurantia
 • assecurantia collective / de gruppo
 • assecurantia comprehensive / tote riscos
 • assecurantia contra furtos / robamentos
 • assecurantia contra incendios / robamento
 • assecurantia contra le accidentes / de accidentes
 • assecurantia de / pro studentes / studiantes
 • assecurantia de carga / cargo
 • assecurantia de construction / de casa
 • assecurantia de frete / super le frete
 • assecurantia de mercantias / merces
 • assecurantia de reconstruction / de reedification
 • assecurantia de stockage / de immagazinage
 • assecurantia de vita / super le vita
 • assecurantia del costos del annullation / annullamento
 • assecurantia obligatori / compulsori
 • assecurantia personal / de personas
 • assecurantia pro vetule / vetere personas
 • assecurantia scholar / scholastic
 • assecurantia super le decesso / vita
 • assecurantia supplementari / additional
 • assecurantia touristic / de viage
 • compania / societate de assecurantia mutual
 • compania / societate de assecurantia super le vita
 • conditiones de un polissa / contracto de assecurantia
 • contractar / contraher un assecurantia
 • contraher / contractar / concluder un assecurantia
 • contraher / contractar un assecurantia super le vita
 • copertura / garantia de assecurantia
 • durata / duration del assecurantia
 • inspector de assecurantias / de un compania de assecurantia
 • limine / limite pro le contributiones del assecurantia social
 • malado / patiente del assecurantia de maladia
 • obligate a contraher / contractar / concluder un assecurantia
 • polissa de assecurantia contra le accidentes / de accidentes
 • prestationes / servicios del assecurantia de maladia
 • vignette ¬F / placa / plachetta de assecurantia
 • assecurantias ????
 • actuario de assecurantias
 • agente de assecurantias
 • agentia de assecurantias
 • assecurantias social
 • banca de assecurantias
 • camera de assecurantias
 • campania de assecurantias contra incendios
 • cassa de assecurantias contra le maladia
 • commissionero de assecurantias
 • compania de assecurantias
 • compania de assecurantias contra incendios
 • compania de assecurantias maritime
 • compania de assecurantias super le vita
 • consilio central del assecurantias de maladia
 • experto de assecurantias
 • facer se reimbursar le damnos per le societate de assecurantias
 • fundo de assecurantias
 • inspector de assecurantias
 • inspector de un compania de assecurantias
 • inspector de un societate de assecurantias
 • interprisa de assecurantias
 • interprisa de assecurantias del costos medical
 • interprisa de assecurantias funeral
 • lege super le assecurantias
 • lege super le assecurantias de maladia
 • mediator de assecurantias
 • mercato de assecurantias
 • mundo del assecurantias
 • officio de assecurantias
 • recovrar le damnos del societate de assecurantias
 • societate de assecurantias
 • societate de assecurantias super le vita
 • systema de assecurantias
 • tarifa de assecurantias
 • agente / commissionero / mediator de assecurantias
 • agentia / officio de assecurantias
 • branca / sector del assecurantias
 • compania / societate de assecurantias
 • companias / societates de assecurantias
 • consiliero / consiliator de assecurantias
 • consiliero / consiliator medic / medical de un societate / compania de assecurantias
 • inspector de assecurantias / de un compania de assecurantia
 • mathematica actuarial / de assecurantias
 • servicio / section del damnos de un compania de assecurantias
 • societate / compania de assecurantias

assecurar[]

 • v
 • assecurar ????
 • assecurar
 • assecurar insufficientemente
 • assecurar le continuation de un cosa
 • assecurar le continuitate de un interprisa
 • assecurar le felicitate de un persona
 • assecurar le ordine public
 • assecurar le recolta contra le damnos causate per le grandine
 • assecurar le tranquillitate de un pais
 • assecurar se
 • assecurar se contra le furto
 • assecurar se contra le incendio
 • assecurar se contra un risco
 • assecurar se de
 • assecurar se del solventia de un comprator
 • assecurar se del veritate
 • assecurar se privatemente
 • assecurar se que
 • assecurar se un bon placia
 • assecurar su casa
 • assecurar su vita
 • assecurar un corda
 • io pote assecurar vos que
 • assecurar se contra incendios / robamento
 • assecurar supplementarimente / additionalmente
 • assecurate ????
 • assecurate
 • esser assecurate
 • esser assecurate contra incendios
 • esser assecurate contra le morte
 • esser compulsorimente assecurate
 • esser obligatorimente assecurate
 • ille ha un futuro assecurate
 • insufficientemente assecurate
 • le mobiliario non esseva assecurate
 • le risco assecurate
 • le summa assecurate
 • le valor assecurate
 • non assecurate
 • on le ha assecurate un vita independente
 • persona assecurate
 • su futuro es assecurate
 • compulsorimente / obligatorimente assecurate
 • successo assecurate / garantite!
 • valor effective del polissa / del cosa assecurate
 • assecuration ????
 • assecuration
 • assecurato ????
 • assecurato

assecurator[]

 • sub
 • assecurator ????
 • assecurator
 • assecurator contra incendios
 • assecurator maritime
 • assecurator super le vita
 • assecuratores ????
 • syndicato de assecuratores

assediamento[]

 • sub
 • assediamento ????
 • assediamento
 • assediante ????
 • assediante

assediar[]

 • v
 • assediar ????
 • assediar
 • assediar / investir un citate

assediate[]

 • adj
 • assediate ????
 • affamar un citate assediate
 • arietar le muros del citate assediate
 • assediate
 • citate assediate
 • le ministro esseva assediate de jornalistas
 • assediato ????
 • assediato

assediator[]

 • sub
 • assediator ????
 • assediator

assedio[]

 • sub
 • assedio ????
 • artilleria de assedio
 • assedio
 • batteria de assedio
 • instrumento de assedio
 • le assedio de Breda
 • le assedio de Leiden in 1573
 • le levamento del assedio de Groningen in 1672
 • levamento del assedio
 • levar le assedio
 • levar le assedio de Groningen
 • levar le stato de assedio
 • mitter le assedio ante
 • poner le assedio ante
 • proclamar le stato de assedio
 • promulgar le stato de assedio
 • promulgation del stato de assedio
 • stato de assedio
 • systema de assedio
 • tentativa de levar le assedio
 • truppas de assedio
 • turre de assedio
 • armea de assedio / de investimento
 • armea de investimento / de assedio / de incirculamento
 • levar / abandonar le assedio
 • poner / mitter le assedio ante
 • proclamar / declarar le stato de assedio
 • tactica de assedio / investimento
 • truppas de assedio / de investimento
 • truppas de investimento / de assedio / de incirculamento

assemblage[]

 • sub
 • assemblage ????
 • assemblage
 • assemblage de elementos prefabricate
 • bulon de assemblage
 • defecto de assemblage
 • designo de assemblage
 • industria de assemblage
 • interprisa de assemblage
 • interprisa de assemblage de automobiles
 • le assemblage de un automobile
 • manichetto de assemblage
 • officina de assemblage
 • pecias de assemblage
 • sala de assemblage
 • terreno de assemblage
 • assemblage de un auto / automobile
 • bulon de montage / de assemblage
 • defecto de montage / assemblage
 • designo de montage / assemblage
 • fabrica de montage / assemblage
 • linea / catena de montage / de assemblage / de fabrication
 • officina de montage / assemblage
 • sala de montage / assemblage
 • terreno de montage / assemblage

assemblar[]

 • v
 • assemblar ????
 • assemblar
 • assemblar al sono del trompetta
 • assemblar materiales
 • assemblar per un rolamento de tambur
 • assemblar se
 • assemblar truppas
 • assemblar / construer un machina
 • assemblar / montar un cosa
 • assemblar / reunir / massar truppas
 • assemblate ????
 • non assemblate
 • un armea hastivemente assemblate

assemblator[]

 • sub
 • assemblator ????
 • assemblator

assemblea[]

 • sub
 • assemblea ????
 • ante le session plenari del assemblea
 • assemblea
 • assemblea annual
 • assemblea capitular
 • assemblea consistorial
 • assemblea constituente
 • Assemblea Constituente
 • assemblea constitutive
 • assemblea consultative
 • assemblea conventual
 • assemblea de actionistas
 • assemblea del consilio
 • assemblea del statos
 • assemblea deliberative
 • assemblea dissolubile
 • assemblea extraordinari
 • assemblea federal
 • assemblea general
 • assemblea legislative
 • assemblea masonic
 • assemblea multo frequentate
 • assemblea national
 • Assemblea National
 • assemblea parlamentari
 • assemblea plenari
 • assemblea popular
 • assemblea synodal
 • assemblea tumultuose
 • convocar un assemblea
 • decisiones de un assemblea
 • deliberationes de un assemblea
 • deputar representantes a un assemblea
 • dissolubilitate de un assemblea
 • esser opponite per alicun membros del assemblea
 • esser reunite in un assemblea
 • facer obstruction in un assemblea
 • in le assemblea
 • le Assemblea del Nationes Unite
 • le assemblea es postponite usque al proxime septimana
 • le assemblea se ha fractionate in tres gruppos
 • parlar a un assemblea
 • presentar un proposition al assemblea
 • presidente de un assemblea
 • presidentia del assemblea
 • pronunciar le dissolution de un assemblea
 • prorogar un assemblea
 • reconvocar un assemblea
 • reunite in assemblea
 • submitter un proposition al decision del assemblea
 • aperir un reunion / un assemblea
 • assemblea / reunion general
 • assemblea / reunion general annual
 • assemblea / reunion synodal
 • assemblea constituente / constitutive
 • assemblea de actionistas / de actioneros
 • assemblea general de actionistas / de actioneros
 • assemblea national / popular / del populo
 • convocar un reunion / assemblea
 • convocar un reunion / un assemblea
 • derecto de reunion / assemblea
 • esser presente in le assemblea / reunion
 • jornata / assemblea del partito
 • le presidente rendeva / traduceva le sentimentos del assemblea, dicente
 • le reunion / assemblea non habeva attingite le quorum ¬L requisite
 • presider un reunion / un assemblea
 • prorogar un reunion / un assemblea
 • reunion / assemblea annue / annual
 • reunion / assemblea consistorial / del consilio del ecclesia
 • reunion / assemblea de creditores
 • reunion / assemblea del magistratura municipal
 • reunion / assemblea general del adherentes / membros / socios
 • reunion / assemblea plenari
 • reunion / session / assemblea del consilio communal / municipal
 • sala de reunion / de assemblea
 • submitter al assemblea / reunion
 • ultime reunion / assemblea
 • assentiente ????
 • assentiente

assentimento[]

 • sub
 • assentimento ????
 • assentimento
 • con assentimento mutual
 • con assentimento mutue
 • dar su assentimento a
 • dar su assentimento a un maritage
 • dar su assentimento a un matrimonio
 • demonstration de assentimento
 • obtener le assentimento de un persona
 • refusar su assentimento
 • con consentimento / assentimento mutual
 • con le permission / assentimento / acquiescentia del episcopo
 • de / con consentimento / assentimento mutue / mutual

assentir[]

 • v
 • assentir ????
 • assentir
 • assentir con le capite
 • assentir con le testa
 • assentir / approbar con le testa / capite

asserer[]

 • v
 • asserer ????
 • asserer

assertar[]

 • v
 • assertar ????
 • assertar
 • assertarr ????
 • assertarr

assertion[]

 • sub
 • assertion ????
 • assertion
 • assertion gratuite
 • assertion hardite
 • assertion incredibile
 • assertion inverificabile
 • assertion sin fundamento
 • iste assertion non es defendibile
 • affirmation / assertion categoric
 • affirmation / assertion gratuite
 • assertion / affirmation gratuite
 • iste assertion non es defendibile / tenibile
 • justificar / verificar un assertion
 • retraher / retractar un assertion
 • assertiones ????
 • assertiones indefendibile
 • assertiones mendace
 • le factos ha corroborate su assertiones
 • positive in su assertiones
 • affirmationes / assertiones / theses indefendibile / indefensibile
 • affirmationes / assertiones indefendibile / indefensibile

assertive[]

 • adj
 • assertive ????
 • assertive

assertivitate[]

 • sub
 • assertivitate ????
 • assertivitate
 • training ¬A de assertivitate

assertor[]

 • sub
 • assertor ????
 • assertor

assertori[]

 • adj
 • assertori ????
 • assertori
 • juramento assertori
 • asses ????
 • quatro asses

assessor[]

 • sub
 • assessor ????
 • assessor
 • assessor communal / municipal
 • function / posto de assessor communal / municipal

assessorial[]

 • adj
 • assessorial ????
 • assessorial

assetar[]

 • v
 • assetar ????
 • assetar

assetate[]

 • adj
 • assetate ????
 • assetate
 • assetate de
 • assetate de vengiantia
 • esser assetate
 • esser assetate de
 • esser assetate de sanguine
 • persona assetate
 • avide / assetate de poter
 • avide / assetate de sanguine
 • avide / ebrie / assetate de sanguine

asseverar[]

 • v
 • asseverar ????
 • asseverar

asseveration[]

 • sub
 • asseveration ????
 • asseveration

asseverative[]

 • adj
 • asseverative ????
 • asseverative

assi[]

 • adv
 • assi ????
 • alco assi
 • alco assi como
 • assi
 • assi appellate
 • assi bon como belle
 • assi como
 • assi es le vita
 • assi io non te cognosce
 • assi me assiste Deo omnipotente
 • assi nominate
 • assi on perde le placer
 • assi que
 • e assi
 • il debe haber essite assi
 • il es un vergonia que vos procede assi
 • il es vergonia que vos procede assi
 • ille es assi pauco sapiente que intelligente
 • isto non functiona assi
 • isto non pote continuar assi
 • isto non pote durar assi
 • le homine ha parlate assi
 • le interior esseva assi belle como le exterior
 • le lege lo vole assi
 • le phenomeno assi nominate del ablaut ¬G
 • normalmente ille non se comporta assi
 • pro assi dicer
 • pro dicer lo assi
 • que da vos le derecto de parlar assi?
 • si io pote exprimer me assi
 • sia assi
 • tu debe facer lo assi
 • un libro assi belle
 • assi ille ha cognoscite / incontrate su sponsa/sposa
 • assi pauco / poco de faltas que possibile
 • assi pauco / poco que
 • assi pauco / poco que
 • assi que in le nomine / del parte de mi marito
 • le sententia dice / es formulate assi
 • si / assi belle como
 • assiatic ????
 • ranunculo assiatic

assibilar[]

 • v
 • assibilar ????
 • assibilar

assibilation[]

 • sub
 • assibilation ????
 • assibilation

assider[]

 • v
 • assider ????
 • assider

assidue[]

 • adj
 • assidue ????
 • assidue
 • assidue a frequentar le ecclesia
 • cliente assidue
 • con diligentia assidue ille continuava su studios
 • con zelo assidue ille continuava su studios
 • effortios assidue
 • frequentator assidue
 • ille es un laborator assidue
 • le lectores assidue de Panorama
 • multo assidue
 • technico assidue
 • un alumno assidue
 • un cliente assidue
 • un visitante assidue
 • con zelo / diligentia assidue ille continuava su studios
 • con zelo / diligentia perseverante / assidue / infatigabile
 • ille es un alumno assidue / studiose
 • labor / travalio assidue
 • laborator / travaliator assidue
 • lectores assidue / constante de un revista
 • organisator assidue / maniac
 • puero active / laboriose / assidue

assiduitate[]

 • sub
 • assiduitate ????
 • assiduitate
 • laborar con assiduitate
 • studer con assiduitate
 • studiar con assiduitate
 • travaliar con assiduitate
 • studer / studiar diligentemente / con assiduitate

assignabile[]

 • adj
 • assignabile ????
 • assignabile

assignabilitate[]

 • sub
 • assignabilitate ????
 • assignabilitate

assignar[]

 • v
 • assignar ????
 • assignar
 • assignar a cata uno su carga
 • assignar como consiliero
 • assignar grande autoritate a
 • assignar limites a un activitate
 • assignar quotas
 • assignar un certe character a
 • assignar un data de livration
 • assignar un mission a un persona de confidentia
 • facto de assignar un carga
 • adjudicar / assignar un travalio / labor a un persona
 • assignar / fixar quotas

assignation[]

 • sub
 • assignation ????
 • assignation
 • assignation bancari
 • assignation partial
 • adjudication / assignation partial
 • repartition / assignation / fixation de quotas

assignato[]

 • sub
 • assignato ????
 • assignato

assimilabile[]

 • adj
 • assimilabile ????
 • assimilabile

assimilabilitate[]

 • sub
 • assimilabilitate ????
 • assimilabilitate

assimilar[]

 • v
 • assimilar ????
 • assimilar
 • assimilar duo conceptos
 • assimilar duo notiones
 • assimilar se
 • assimilar se un cosa
 • assimilar a / con
 • identificar / assimilar duo notiones / conceptos
 • on debe assimilar / digerer lo que on ha apprendite
 • assimilate ????
 • le mondo germanic ha assimilate le christianismo
 • assimilatie ????
 • assimilatie

assimilation[]

 • sub
 • assimilation ????
 • assimilation
 • assimilation chlorophyllian
 • assimilation chlorophyllic
 • assimilation de carbon
 • assimilation per contacto
 • assimilation progressive
 • assimilation regressive
 • politica de assimilation
 • poter de assimilation
 • processo de assimilation
 • assimilation chlorophyllian / chlorophyllic

assimilative[]

 • adj
 • assimilative ????
 • assimilative
 • phenomenos assimilative
 • processos assimilative

assimilator[]

 • sub
 • assimilator ????
 • assimilator

assimilatori[]

 • adj
 • assimilatori ????
 • assimilatori

assises[]

 • sub pl
 • assises ????
 • assises
 • assista ????
 • persona qui assista al officio / al culto
 • assiste ????
 • assi me assiste Deo omnipotente
 • que Deo nos assiste!
 • si le fortuna me assiste
 • persona qui assiste / qui es presente / qui es teste
 • assistenta ????
 • adjuta / assistenta familial / familiar

assistente[]

 • sub
 • assistente ????
 • assistente
 • assistente al parto
 • assistente chimic de laboratorio
 • assistente de laboratorio
 • assistente de pharmacia
 • assistente del carnifice
 • assistente del direction
 • assistente del judico
 • assistente medical
 • assistente social
 • function de assistente
 • institutor assistente
 • adjudante / assistente de un dentista
 • assistente / adjutante del batellero
 • assistente / secretaria medical
 • assistente / travaliator / laborator social
 • conductor auxiliar / assistente
 • laborator / travaliator / assistente social
 • montator / mechanico assistente
 • travaliator / laborator / assistente social
 • assistentes ????
 • le carpentero veniva con alicun assistentes

assistentia[]

 • sub
 • assistentia ????
 • allocation del assistentia social
 • assecurantia de assistentia juridic
 • assistentia
 • assistentia a domicilio
 • assistentia al agonisantes
 • assistentia al malados
 • assistentia al moribundos
 • assistentia al morientes
 • assistentia al parto
 • assistentia al studentes concernente lor studios
 • assistentia de un remolcator
 • assistentia domiciliari
 • assistentia financiari
 • assistentia juridic
 • assistentia juridic de officio
 • assistentia medic al neonatos
 • assistentia medical a malados
 • assistentia medical in le hospital
 • assistentia militar
 • assistentia postoperatori
 • assistentia postpenal
 • assistentia public
 • assistentia sanitari
 • assistentia social
 • assistentia social accessibile
 • assistentia social individualisate
 • assistentia social per specialistas
 • assistentia spiritual
 • commission de assistentia
 • esser al carga del assistentia public
 • gruppo de assistentia a drogatos
 • labor de assistentia social
 • officio de assistentia juridic
 • personal de assistentia
 • peter assistentia
 • prestar su assistentia a un persona
 • prestation de assistentia
 • salario de assistentia
 • servicio de assistentia
 • servicio de assistentia al clientes
 • servicio de assistentia telephonic
 • sin assistentia
 • succurrito per le assistentia social
 • un numerose assistentia
 • adjuta / assistentia a vulneratos
 • adjuta / assistentia governamental / del governamento
 • adjuta / assistentia immediate
 • adjuta / assistentia judiciari / juridic
 • adjuta / assistentia juridic / judiciari
 • adjuta / assistentia medic / medical
 • adjuta / assistentia medical
 • adjuta / assistentia medical / medic
 • adjuta / assistentia mutue / mutual
 • adjuta / assistentia pro le disveloppamento / developpamento de un pais
 • adjuta / auxilio / assistentia financiari / pecuniari
 • adjuta / servicios / assistentia mutue
 • assistentia / adjuta familial / familiar
 • assistentia / adjuta judiciari / juridic gratuite
 • assistentia / adjuta social
 • assistentia / auxilio social
 • assistentia / supporto / adjuta militar
 • assistentia / tractamento postoperatori
 • assistentia al missa / culto
 • assistentia al morientes / agonisantes / moribundos
 • assistentia al morientes / moribundos
 • assistentia al officio / al culto / al servicio religiose
 • assistentia al povres / pauperes
 • assistentia de infirmeros / infirmeras
 • assistentia judiciari / juridic gratuite
 • assistentia juridic gratuite / de officio
 • assistentia medic / medical
 • assistentia medic specialista / per specialistas / de secunde linea
 • assistentia medical / de un infirmero / a
 • assistentia mutual / mutue
 • beneficiarios del assistentia social / juridic / medic
 • cassa de succurso / de adjuta / de assistentia
 • centro de servicio / adjuta / assistentia social
 • collaboration / assistentia multo appreciate
 • curas / assistentia medic / medical
 • dator de assistentia / adjuta
 • fundo de succurso / de adjuta / de assistentia
 • isto esseva jam un grande adjuta / assistentia pro illa
 • lista / folio de presentia / assistentia
 • moneta de presentia / assistentia
 • moneta de succurso / de adjuta / de assistentia
 • organisation de succurso / de adjuta / de assistentia / de auxilio
 • prestation de adjuta / assistentia
 • programma de adjuta / de succurso / de auxilio / de assistentia
 • recurrer al / appellar le / peter le adjuta / succurso / assistentia / auxilio de
 • regulamento de adjuta / auxilio / assistentia
 • repulsar adjuta / assistentia
 • repulsion de adjuta / assistentia
 • sector / terreno del assistentia / adjuta social
 • servicio auxiliar / de assistentia / de succurso
 • servicios public de assistentia / adjuta social
 • tractato de adjuta / auxilio / assistentia
 • uso improprie de assistentia / adjuta / auxilio social

assistential[]

 • adj
 • assistential ????
 • assistential
 • stato assistential

assister (I)[]

 • v
 • assister ????
 • assister
 • assister a
 • assister a un accidente
 • assister a un concerto
 • assister a un Conferentia de Interlingua
 • assister a un curso como auditor
 • assister a un curso como auditor libere
 • assister a un interramento
 • assister a un reunion
 • assister al culto
 • assister al officio
 • assister durante un parto
 • assister in le parto
 • assister le moribundos
 • assister le morientes
 • assister un parturiente
 • assister un persona
 • assister un persona durante le hiberno
 • assister un persona in caso de decesso
 • avisar e assister un persona
 • facer se assister per su advocato
 • non poter assister
 • adjutar / auxiliar / assister un persona
 • assister / adjutar / adjuvar un persona
 • assister / adjutar durante un parto
 • assister al officio / al culto / al servicio religiose
 • assister al officio / culto
 • curar / assister un malado
 • esser teste de / assister a un accidente

assister a (II)[]

 • v

assistibile[]

 • sub
 • assistibile ????
 • assistibile
 • assistite ????
 • direction servo)assistite
 • io ha assistite a illo
 • povre / paupere assistite

assistito[]

 • sub
 • assistito ????
 • assistito
 • associa ????
 • iste colores se associa perfectemente

associabile[]

 • adj
 • associabile ????
 • associabile
 • valores non facilemente associabile

associabilitate[]

 • sub
 • associabilitate ????
 • associabilitate
 • associabilitate de moleculas

associar[]

 • v
 • associar ????
 • associar
 • associar a
 • associar ideas
 • associar interprenditores
 • associar notiones
 • associar se a
 • associar se con
 • associar un persona a un interprisa
 • associar / connecter duo ideas disparate
 • associar se / adherer a un partito politic
 • associate ????
 • ille es associate a iste cosa
 • su nomine esseva sempre / semper associate a iste lege

association[]

 • sub
 • association ????
 • association
 • association archeologic
 • association columbophile
 • association commercial
 • association cynophile
 • association de actionistas
 • association de agricultores
 • association de armatores
 • association de artistas
 • association de bancheros
 • association de beneficentia
 • association de botecheros
 • association de carnaval
 • association de cecos
 • association de chassa
 • association de columbophilos
 • association de consumitores
 • association de culturas
 • association de electores
 • association de fabricantes
 • association de football
 • association de genitores
 • association de gymnastica
 • association de horticultores
 • association de ideas
 • association de ingenieros
 • association de inspiration calvinista
 • association de jocatores de pelota
 • association de juristas
 • association de juvenes
 • association de juventute
 • association de libere excambio
 • association de libreros
 • association de maestros
 • association de obreros
 • association de parolas
 • association de patientes
 • association de patinage
 • association de pressa
 • association de pueros
 • association de quartiero
 • association de radiodiffusion de categoria B
 • association de radiodiffusion e de television
 • association de scherma
 • association de sonos
 • association de stellas
 • association de succurso mutual
 • association de supporters
 • association de tiratores
 • association de tiro
 • association de tourismo
 • association de touristas
 • association del habitantes
 • association del habitantes del quartiero
 • association del personal
 • association del pressa
 • association electoral
 • association gymnastic
 • association juvenil
 • association litterari
 • association philanthropic
 • association religiose
 • association secrete
 • association sonor
 • association soror
 • association sportive
 • association vegetal
 • association vegetarian
 • association wagnerian
 • constituer un association
 • derecto de association
 • diriger un association
 • le association se ha disintegrate
 • libertate de association
 • libertate de association e de reunion
 • mafiositate de un association
 • per via de association de ideas
 • processo de association
 • sede del association
 • sol o in association
 • subventionar un association
 • un association de inspiration calvinista
 • adherente / membro de un societate / association / club
 • association / club ¬A juvenil / de juventute / de juvenes
 • association / communitate religiose
 • association / federation sportive
 • association / institution / societate benefic / philantropic / caritabile / de caritate / de beneficentia
 • association / liga de feminas
 • association / societate / club ¬A / circulo amical / social / de amicos
 • association / societate / compania commercial / mercantil
 • association / societate missionari
 • association columbophile / de columbophilos
 • association de actionistas / de actioneros
 • association de amatores de cine / cinema
 • association de amatores de cinema / de cine / de films ¬A
 • association de camping / de campatores
 • association de fabricantes de productos lactee / lactic
 • association de genitores / parentes del alumnos
 • association de ideas / pensatas
 • association de maestros / institutores
 • association de notiones / de conceptos
 • association de quartiero / de vicinos
 • association de studentes / studiantes
 • association feminin / de feminas
 • association juvenil / de juventute / de juvenes
 • association naturista / de naturistas
 • association obrer / de obreros
 • association pro le reinsertion / reincorporation de ancian prisioneros in le vita social
 • association scholar / scholastic
 • association sonor / de sonos
 • association touristic / de tourismo
 • club ¬A / association / societate de rematores / canoteros / canotage
 • club ¬A / association / societate sportive
 • club ¬A / association de supporters ¬A
 • club ¬A / association de tiro / de tiratores
 • combination / association de colores
 • comite ¬F / committee ¬A / association electoral / de electores
 • consilio / association del genitores / parentes del alumnos
 • consilio / committee ¬A directive / directori de un syndicato / de un association / de un federation, etc
 • consilio directive / executive del association / club ¬A
 • consilio general del association / club ¬A
 • constituer un association / societate / club
 • devenir membro de / adherer a un association
 • federation / association de football ¬A
 • formar un association forte / un bon equipa
 • fundar / constituer un association / societate pro Interlingua
 • fundo / cassa / association de succurso
 • fundo / cassa / association de succurso mutual
 • membro / socio de un association / union, etc
 • organisation / association / union / liga de consumitores
 • presidente del federation / association, etc
 • sede del association / club ¬A
 • societate / association / circulo artistic / de artistas
 • societate / association / circulo de amicos del artes
 • societate / association / club ¬A de tiro
 • societate / association / club ¬A gymnastic / de gymnastica
 • societate / association / club ¬A sportive
 • societate / association agricole / agricultural / de agricultura
 • societate / association agricole / agricultural / de agricultura / de agricultores
 • societate / association choral
 • societate / association columbophile
 • societate / association de radiodiffusion e de television
 • societate / association de scherma
 • societate / association del personal
 • societate / association litterari
 • societate / association secrete
 • tractato / accordo de association
 • travalio / labor / activitates del association / club ¬A
 • travalio / labor pro le association / club ¬A
 • tresoreria del association / club ¬A
 • vita in le association / club ¬A
 • associationes ????
 • associationes cultual
 • FIFA Federation International de Associationes de Football ¬A
 • ille es membro de tote sorta de associationes
 • isto provoca tote sorta de associationes

associationismo[]

 • sub
 • associationismo ????
 • associationismo

associationista[]

 • adj

associationista[]

 • sub
 • associationista ????
 • associationista

associationistic[]

 • adj
 • associationistic ????
 • associationistic

associative[]

 • adj
 • associative ????
 • associative
 • le addition es un operation commutative e associative
 • lege associative
 • memoria associative

associativitate[]

 • sub
 • associativitate ????
 • associativitate
 • associativitate del addition e del multiplication

associato[]

 • sub
 • associato ????
 • associato
 • associato commanditari
 • associato / socio / partner active
 • associato / socio / partner ¬A commanditari
 • associato / socio / partner gerente
 • associatos ????
 • e associatos / partners ¬A / collaboratores / amicos

assonante[]

 • adj
 • assonante ????
 • assonante
 • rima assonante
 • vocal assonante

assonantia[]

 • sub
 • assonantia ????
 • assonantia

assonar[]

 • v
 • assonar ????
 • assonar

assortimento[]

 • sub
 • assortimento ????
 • assortimento
 • assortimento de alimentos
 • assortimento de caseos
 • assortimento de colores
 • assortimento monstra
 • ille ha un bon assortimento de guantos
 • un grande assortimento de precios
 • un vaste assortimento
 • un ample assortimento de bonbones / cosas dulce
 • un grande varietate / assortimento de precios

assortir[]

 • v
 • assortir ????
 • assortir
 • assortir in avantia
 • assortir provisionalmente
 • assortir se
 • cribro classificatori / a / de assortir
 • machina a / de assortir
 • machina a / de assortir oranges ¬F
 • machina classificatori / a / de assortir
 • machina classificatori / a / de assortir ovos

assortite[]

 • adj
 • assortite ????
 • assortite
 • ben assortite
 • biscuites assortite
 • invio assortite
 • iste magazin es ben assortite
 • magazin ben assortite
 • non assortite
 • invio assortite / a vista / a proba / a prova / pro selection
 • assume ????
 • le direction non assume le responsabilitate de eventual damnos

assumer[]

 • v
 • assumer ????
 • assumer
 • assumer le carga de un persona
 • assumer le commando
 • assumer le culpa
 • assumer le defensa de un imputato
 • assumer le direction
 • assumer le economato de un instituto
 • assumer le function de tresorero del UMI
 • assumer le governamento
 • assumer le poter
 • assumer le presidentia
 • assumer le responsabilitate
 • assumer le responsabilitate de un cosa
 • assumer le risco
 • assumer le rolo de benefactor
 • assumer un attitude defensive
 • assumer un carga
 • assumer un forma human
 • assumer un grande reponsabilitate
 • assumer un officio
 • assumer un posa
 • assumer un position
 • assumer un rolo
 • assumer un tono conciliante
 • non poter assumer su responsabilitates
 • AIDS / SIDA menacia assumer / acquirer proportiones epidemic
 • assumer / adoptar un position / postura / attitude reactionari
 • assumer le direction / conducta / guida
 • assumer le mando / le commando / le commandamento
 • on le ha petite de prender / assumer le direction
 • prender / adoptar / assumer un attitude reservate
 • prender / assumer le commandamento / commando
 • prender / assumer le poter
 • prender / assumer le responsabilitate de un cosa

assumibile[]

 • adj
 • assumibile ????
 • assumibile

assumption[]

 • sub

Assumption[]

 • sub
 • assumption ????
 • assumption
 • Assumption
 • assumption del poter
 • assumption del responsabilitate
 • Assumption del Sancte Virgine
 • die de Assumption
 • assurantias ????
 • mediator de assurantias
 • assurda ????
 • le tapete / tapis ¬F assurda le passos

assurdamento[]

 • sub
 • assurdamento ????
 • assurdamento
 • assurdante ????
 • assurdante
 • producer un fracasso assurdante
 • producer un ruito assurdante
 • producer un strepito assurdante
 • ruito assurdante
 • producer un ruito assurdante / horrisone
 • un fracasso / ruito assurdante
 • assurdante
 • ????
 • musica assurdante

assurdar[]

 • v
 • assurdar ????
 • assurdar
 • assurdar le luces
 • assurdar le lumines
 • assurdar / bassar / reducer le intensitate del lumines / le luces
 • assurdar / reducer le lumines / le luces
 • assurdate ????
 • un ruito assurdate

Assyria[]

 • sub n pr
 • assyria ????
 • Assyria

assyrie[]

 • adj
 • assyrie ????
 • assyrie
 • epigraphia assyrie

assyrio[]

 • sub
 • assyrio ????
 • assyrio

assyriologia[]

 • sub
 • assyriologia ????
 • assyriologia

assyriologic[]

 • adj
 • assyriologic ????
 • assyriologic
 • recercas assyriologic

assyriologista[]

 • sub
 • assyriologista ????
 • assyriologista

[]

 • sub
 • assyriologo ????
 • assyriologo
 • astagonismo ????
 • astagonismo

astasia[]

 • sub
 • astasia ????
 • astasia

astatic[]

 • adj
 • astatic ????
 • agulias astatic
 • astatic
 • galvanometro astatic
 • systema astatic
 • systema de agulias astatic

astatium[]

 • sub
 • astatium ????
 • astatium

astere[]

 • sub
 • astere ????
 • altura de un astere
 • astere
 • astere alpin
 • astere Astron, Bot
 • altura de un astere / astro
 • asteres ????
 • curso del asteres / astros / stellas
 • leger le futuro in le asteres / astros
 • position del asteres / astros / stellas

asteria[]

 • sub
 • asteria ????
 • asteria

asterisco[]

 • sub
 • asterisco ????
 • asterisco

asterismo[]

 • sub
 • asterismo ????
 • asterismo

asternal[]

 • adj
 • asternal ????
 • asternal
 • costa asternal
 • costas asternal
 • costas false / asternal / spurie

asteroidal[]

 • adj
 • asteroidal ????
 • asteroidal

asteroide[]

 • sub
 • asteroide ????
 • asteroide
 • asteroides ????
 • asteroides
 • cinctura del asteroides

asterophore[]

 • adj
 • asterophore ????
 • asterophore
 • nyctalis asterophore

asthenia[]

 • sub
 • asthenia ????
 • asthenia
 • asthenia de primavera
 • asthenia primaveral
 • fatiga / asthenia / languor vernal / primaveral / de primavera

asthenic[]

 • adj
 • asthenic ????
 • asthenic
 • febre asthenic
 • symptomas asthenic
 • typo asthenic

asthenico[]

 • sub
 • asthenico ????
 • asthenico

asthenosphera[]

 • sub
 • asthenosphera ????
 • asthenosphera

asthma[]

 • sub
 • asthma ????
 • accesso de asthma
 • asthma
 • asthma bronchial

asthmatic[]

 • adj
 • asthmatic ????
 • accessos asthmatic
 • asthmatic
 • tusse asthmatic

asthmatico[]

 • sub
 • asthmatico ????
 • asthmatico

astigmatic[]

 • adj
 • astigmatic ????
 • aberrationes astigmatic
 • astigmatic
 • lente astigmatic
 • lentes astigmatic
 • objectivo astigmatic

astigmatismo[]

 • sub
 • astigmatismo ????
 • astigmatismo

astigmometro[]

 • sub
 • astigmometro ????
 • astigmometro
 • astor ????
 • astor
 • astor ???? astur
 • nido de astor
 • oculos de astor
 • becco de astur / astor
 • nido de astur / astor
 • oculos de astur / astor
 • ungula de astur / astor

astor,astur[]

 • sub
 • astr ????
 • Canicula ¬Astr
 • astracan ????
 • astracan
 • imitation de astrakan / astracan

astragalo[]

 • sub
 • astragalo ????
 • astragalo
 • astrakan ????
 • astrakan
 • mantello de astrakan
 • imitation de astrakan / astracan

astrakan,astracan[]

 • sub

astral[]

 • adj
 • astral ????
 • astral
 • corpore astral
 • culto astral
 • influentia astral
 • mappa astral
 • religion astral
 • signos astral
 • luce / lumine astral
 • mappa / carta celeste / astronomic / astral / del celo
 • astranier ????
 • populos astranier

astrantia[]

 • sub
 • astrantia ????
 • astrantia

astrea[]

 • sub
 • astrea ????
 • astrea

astriction[]

 • sub
 • astriction ????
 • astriction

astringente[]

 • adj

astringente[]

 • sub
 • astringente ????
 • astringente
 • le alume ha un sapor astringente
 • le effecto astringente del frigido
 • remedio astringente
 • remedio constipante / astringente
 • remedios astringente / styptic
 • astringentes ????
 • astringentes

astringentia[]

 • sub
 • astringentia ????
 • astringentia

astringer[]

 • v
 • astringer ????
 • astringer

astro[]

 • sub
 • astro ????
 • altura de un astro
 • angulo horari de un astro
 • astro
 • astro caudate
 • astro del jorno
 • astro del nocte
 • declination de un astro
 • movimento proprie de un astro
 • nutation del axe de un astro
 • altura de un astere / astro
 • astro diurne / del die / del jorno
 • haber nascite sub un bon stella / un astro favorabile

astrobiologia[]

 • sub
 • astrobiologia ????
 • astrobiologia

astrobiologic[]

 • adj
 • astrobiologic ????
 • astrobiologic
 • experimentos astrobiologic
 • astrochemic ????
 • astrochemic

astrochimia[]

 • sub
 • astrochimia ????
 • astrochimia

astrochimic[]

 • adj
 • astrochimic ????
 • astrochimic

astrocyto[]

 • sub
 • astrocyto ????
 • astrocyto

astrodynamic[]

 • adj
 • astrodynamic ????
 • astrodynamic

astrodynamica[]

 • sub
 • astrodynamica ????
 • astrodynamica

astrogeologia[]

 • sub
 • astrogeologia ????
 • astrogeologia

astrographia[]

 • sub
 • astrographia ????
 • astrographia

astrographic[]

 • adj
 • astrographic ????
 • astrographic

astrographo[]

 • sub
 • astrographo ????
 • astrographo

astrolabio[]

 • sub
 • astrolabio ????
 • astrolabio

astrolatria[]

 • sub
 • astrolatria ????
 • astrolatria

astrologia[]

 • sub
 • astrologia ????
 • astrologia
 • libro / manual de astrologia

astrologic[]

 • adj
 • astrologic ????
 • astrologic
 • petra astrologic
 • predictiones astrologic

[]

 • sub
 • astrologo ????
 • astrologo

astrometria[]

 • sub
 • astrometria ????
 • astrometria
 • astrometria photographic

astrometric[]

 • adj
 • astrometric ????
 • astrometric
 • astron ????
 • astere Astron, Bot

astronauta[]

 • sub
 • astronauta ????
 • astronauta

astronautic[]

 • adj
 • astronautic ????
 • astronautic
 • scaphandro astronautic
 • scaphandro spatial / astronautic

astronautica[]

 • sub
 • astronautica ????
 • astronautica

astronautico[]

 • sub
 • astronautico ????
 • astronautico

astronave[]

 • sub
 • astronave ????
 • astronave

astronomia[]

 • sub
 • astronomia ????
 • astronomia
 • astronomia physic
 • le discurso tractara de un subjecto del astronomia

astronomic[]

 • v
 • astronomic ????
 • amonta astronomic
 • amontas astronomic
 • anno astronomic
 • astronomic
 • atlas astronomic
 • carta astronomic
 • die astronomic
 • horizonte astronomic
 • instrumento astronomic
 • instrumentos astronomic
 • io ha pagate un precio astronomic
 • jorno astronomic
 • mappa astronomic
 • navigation astronomic
 • observation astronomic
 • observationes astronomic
 • observatorio astronomic
 • precio astronomic
 • summas astronomic
 • systema astronomic geocentric
 • tabula astronomic
 • unitate astronomic
 • anno solar / astronomic
 • carta / mappa astronomic
 • distantias vertiginose / astronomic / enorme
 • mappa / carta astronomic
 • mappa / carta celeste / astronomic / astral / del celo
 • summa / amonta colossal / enorme / astronomic
 • tempore sideral / astronomic
 • vision / systema astronomic geocentric

astronomo[]

 • sub
 • astronomo ????
 • astronomo
 • astronomos ????
 • astronomos de un observatorio

astrophotographia[]

 • sub
 • astrophotographia ????
 • astrophotographia

astrophotographic[]

 • adj
 • astrophotographic ????
 • astrophotographic

astrophotometria[]

 • sub
 • astrophotometria ????
 • astrophotometria

astrophotometric[]

 • adj
 • astrophotometric ????
 • astrophotometric

astrophotometro[]

 • sub
 • astrophotometro ????
 • astrophotometro

astrophysic[]

 • adj
 • astrophysic ????
 • astrophysic

astrophysica[]

 • sub
 • astrophysica ????
 • astrophysica

astrophysico[]

 • sub
 • astrophysico ????
 • astrophysico

astrophyto[]

 • sub
 • astrophyto ????
 • astrophyto
 • astrophyto capricorne
 • astros ????
 • curso del astros
 • leger le futuro in le astros
 • movimento del astros
 • studiar le curso del astros
 • curso del asteres / astros / stellas
 • leger le futuro in le asteres / astros
 • movimento / curso del astros
 • position del asteres / astros / stellas

astrosphera[]

 • sub
 • astrosphera ????
 • astrosphera
 • astur ????
 • astor ???? astur
 • astur
 • becco de astur / astor
 • nido de astur / astor
 • oculos de astur / astor
 • ungula de astur / astor

asturian[]

 • adj
 • asturian ????
 • asturian

asturiano[]

 • sub
 • asturiano ????
 • asturiano

Asturias[]

 • sub n pr
 • asturias ????
 • Asturias

astute[]

 • sub
 • astute ????
 • action astute
 • astute
 • bandito astute
 • esser astute
 • homine astute
 • homine multo astute
 • persona astute
 • remarca astute
 • typo astute
 • un manovra astute
 • un typo astute
 • bandito astute / astutiose
 • femina / dama astute / astutiose
 • persona astute / astutiose
 • remarca astute / judiciose
 • un femina astute / astutiose
 • astutemente ????
 • astutemente
 • manovrar astutemente

astutia[]

 • sub
 • astutia ????
 • ager con multe astutia
 • astutia
 • astutia demoniac
 • astutia infernal
 • astutia innate
 • ille lo ha facite con multe astutia
 • le astutia del diabolo
 • obtener per astutia
 • per violentia o per astutia
 • reguardo plen de astutia
 • astutia demoniac / infernal
 • astutia feminin / de femina

astutiose[]

 • adj
 • astutiose ????
 • astutiose
 • bandito astutiose
 • plano astutiose
 • projecto astutiose
 • rationamento astutiose
 • bandito astute / astutiose
 • femina / dama astute / astutiose
 • persona astute / astutiose
 • plano / projecto astutiose
 • projecto / plano astutiose / ben calculate
 • un femina astute / astutiose
 • astutiosemente ????
 • astutiosemente

astuto[]

 • sub
 • astuto ????
 • astuto

asylo[]

 • sub
 • asylo ????
 • asylo
 • asylo de alienatos
 • asylo de nocte
 • asylo de pauperes
 • asylo de povres
 • asylo infantil
 • asylo inviolabile
 • asylo nocturne
 • asylo politic
 • asylo pro canes
 • asylo pro psychopathes
 • centro de personas qui cerca asylo
 • centro de sollicitantes de asylo
 • cercar asylo
 • conceder asylo
 • demandar asylo
 • derecto de asylo
 • offerer asylo a un persona
 • persona qui cerca asylo
 • prestar asylo
 • sollicitante de asylo
 • trouvar asylo
 • un asylo pro personas sin casa
 • asylo de / pro alienates
 • asylo de / pro alienatos
 • asylo de / pro animales
 • asylo de / pro orphanos
 • asylo de / pro personas sin casa
 • asylo nocturne / de nocte
 • asylo pro / de alienatos / follos
 • asylo pro / de alienatos mental
 • asylo pro mendicantes / mendicos
 • asylo pro mendicos / mendicantes
 • asylo pro personas sin casa / sin allogio
 • casa / asylo de orphanos
 • casa / domo / asylo de povres / pauperes
 • casa / home ¬A / asylo pro vetule / vetere personas
 • offerer un refugio / asylo a un persona
 • peter / demandar asylo

asymbolia[]

 • sub
 • asymbolia ????
 • asymbolia
 • asymbolia optic

asymmetre[]

 • adj
 • asymmetre ????
 • asymmetre

asymmetria[]

 • sub
 • asymmetria ????
 • asymmetria
 • asymmetria / dissymmetria molecular

asymmetric[]

 • adj
 • asymmetric ????
 • asymmetric
 • barras asymmetric
 • construction asymmetric
 • relation asymmetric
 • visage asymmetric

asymptomatic[]

 • adj
 • asymptomatic ????
 • asymptomatic

asymptote[]

 • sub
 • asymptote ????
 • asymptote

asymptotic[]

 • adj
 • asymptotic ????
 • asymptotic
 • curva asymptotic
 • serie asymptotic
 • stabilitate asymptotic
 • valor asymptotic

asynchrone[]

 • adj
 • asynchrone ????
 • asynchrone
 • machina asynchrone
 • motor asynchrone

asynchronismo[]

 • sub
 • asynchronismo ????
 • asynchronismo

asyndetic[]

 • adj
 • asyndetic ????
 • asyndetic
 • construction asyndetic
 • coordination asyndetic

asyndeton[]

 • sub
 • asyndeton ????
 • asyndeton

asynergia[]

 • sub
 • asynergia ????
 • asynergia

asyntactic[]

 • adj
 • asyntactic ????
 • asyntactic

asystolia[]

 • sub
 • asystolia ????
 • asystolia
Advertisement