Interlingua Wiki
Advertisement

aqua[]

 • sub
 • aqua ????
 • abundante in aqua
 • adduction de aqua
 • adduction de aqua potabile
 • ad)miscer vino con aqua
 • apparato de aqua cali)de
 • approvisionamento de aqua potabile
 • aqua
 • aqua acetose
 • aqua al citro
 • aqua al limon
 • aqua al liquiritia
 • aqua ammoniac
 • aqua ammoniacal
 • aqua anoxic
 • aqua artesian
 • aqua bacteriologicamente pur
 • aqua baptismal
 • aqua barytic
 • aqua benedicte
 • aqua boric
 • aqua bulliente
 • aqua calcari
 • aqua calcic
 • aqua camphorate
 • aqua catranate
 • aqua chlorate
 • aqua clar
 • aqua clar como crystallo
 • aqua condensate
 • aqua contaminate
 • aqua corrosive
 • aqua cosmetic
 • aqua crystallin
 • aqua curative
 • aqua currente
 • aqua de adsorption
 • aqua de alimentation
 • aqua de alun
 • aqua de banio
 • aqua de baptismo
 • aqua de baryta
 • aqua de bran
 • aqua de calce
 • aqua de caldiera
 • aqua de ceresias
 • aqua de chloro
 • aqua de colonia
 • aqua de Colonia
 • aqua de condensation
 • aqua de creosoto
 • aqua de crystallisation
 • aqua de disgelo
 • aqua de ducha
 • aqua de fenuculo
 • aqua de flor de orangiero
 • aqua de foco
 • aqua de fontana
 • aqua de fonte
 • aqua de fossato
 • aqua de fuga
 • aqua de fusion
 • aqua de guttiera
 • aqua de hordeo
 • aqua de infiltration
 • aqua de inundation
 • aqua de irrigation
 • aqua de Javel
 • aqua de Javelle
 • aqua de last
 • aqua de lavandula
 • aqua de lixivia
 • aqua de maceration
 • aqua de mar
 • aqua de mentha piperate
 • aqua de nive
 • aqua de odor
 • aqua de pluvia
 • aqua de pumpa
 • aqua de puteo
 • aqua de recyclage
 • aqua de rinciamento
 • aqua de ris
 • aqua de rosas
 • aqua de salvia
 • aqua de sapon
 • aqua de Seltz
 • aqua de spa
 • aqua de spa con gas
 • aqua de spa sin gas
 • aqua de tabaco
 • aqua de tabula
 • aqua de valeriana
 • aqua del canales
 • aqua del dunas
 • aqua del Mosa
 • aqua del radiator
 • aqua del Rheno
 • aqua del systema de refrigeration
 • aqua del tappo
 • aqua dismaculatori
 • aqua distillate
 • aqua dulce
 • aqua dur
 • aqua e sapon
 • aqua entra in le barca
 • aqua excedente
 • aqua fangose
 • aqua ferruginose
 • aqua fluorate
 • aqua fluvial
 • aqua forte
 • aqua fresc
 • aqua gasose
 • aqua gelide
 • aqua glaciari
 • aqua glaciate
 • aqua gummate
 • aqua guttante
 • aqua immobile
 • aqua immunde
 • aqua impur
 • aqua in le genu
 • aqua in que on lava alco
 • aqua interior
 • aqua interstitial
 • aqua inundante
 • aqua iodate
 • aqua lacustre
 • aqua limose
 • aqua limpide
 • aqua lustral
 • aqua mellate
 • aqua mercurial
 • aqua meteoric
 • aqua mineral
 • aqua morte
 • aqua murmurante
 • aqua non potabile!
 • aqua non purificate
 • aqua odorose
 • aqua pesante
 • aqua phenic
 • aqua phenolic
 • aqua phreatic
 • aqua piscose
 • aqua pluvial
 • aqua polluite
 • aqua potabile
 • aqua pro le caffe
 • aqua pro le natation
 • aqua pro le the
 • aqua pro soldar
 • aqua pur
 • aqua pur non ha gusto
 • aqua putride
 • aqua regal
 • aqua salate
 • aqua salifere
 • aqua salmastre
 • aqua sancte
 • aqua saponacee
 • aqua saponose
 • aqua stagnante
 • aqua stomachal
 • aqua subartesian
 • aqua sublevate
 • aqua subterranee irrecovrabile
 • aqua sucrate
 • aqua terrose
 • aqua thermal
 • aqua torrential
 • aqua turbide
 • aqua ultra-pur
 • aqua vitriolate
 • aqua vive
 • aquario de aqua dulce
 • aquicultura de aqua dulce
 • area del collection del aqua
 • asperger con aqua sancte
 • aspirar le aqua con un pumpa
 • axe del curso de aqua
 • balancia del aqua del vegetales
 • ballast de aqua
 • banio de aqua salate
 • bassino de aqua
 • besonio de aqua
 • besonio de aqua potabile
 • biber aqua del tappo
 • bibitor de aqua
 • bordo del aqua
 • botta de aqua
 • brocca a aqua
 • bucca de aqua
 • bufalo de aqua
 • cader al aqua
 • cader in le aqua
 • cader in le aqua con un ruito surde
 • cader in un cavo de aqua
 • caldiera de aqua cali)de
 • caldiera tubular de aqua
 • calefaction al aqua calde
 • calefaction al aqua calide
 • calefactor de aqua
 • calfatar un via de aqua
 • calfatar un via de aqua de un nave
 • cambiar le aqua
 • camisa de aqua
 • camping al bordo del aqua
 • can de aqua
 • cannon de aqua
 • carentia de aqua
 • castania de aqua
 • castanio de aqua
 • castello de aqua
 • causar parve undulationes in le aqua
 • cavo de aqua
 • central de aqua
 • chocolate al aqua
 • circulation del aqua
 • circumferer de aqua
 • cisterna de aqua dulce
 • clar como le aqua
 • clarification de aqua
 • cocer in aqua bulliente
 • cocite in aqua
 • colla al aqua
 • colla solubile in aqua
 • collection de aqua
 • color de aqua
 • comenciar a facer aqua
 • como un pisce foras del aqua
 • con bastante aqua
 • conducer le aqua al citate
 • conducer le aqua al urbe
 • conducto de aqua
 • conducto de aqua gelate
 • congelamento del aqua
 • constante dielectric del aqua
 • consumo de aqua
 • consumo de aqua potabile
 • consumption de aqua
 • contamination de aqua per bacterios
 • contator de aqua
 • controlo del aqua
 • controlo del qualitate de aqua
 • cossino de aqua
 • crangon de aqua dulce
 • cresson de aqua
 • cura de aqua
 • currente de aqua
 • curso de aqua
 • curso subterranee de aqua
 • damnos causate per aqua de extinction
 • damnos causate per le aqua
 • damnos causate per le aqua del mar
 • damnos de aqua de mar
 • decomponer aqua per electrolyse -ysis
 • deposito de aqua
 • deposito de aqua potabile
 • depurar le aqua
 • depuration del aqua
 • d)epuration del aqua potabile
 • derapage in aqua
 • derapage super aqua
 • derivar le aqua del fonte
 • derivar un curso de aqua
 • dica construite in le aqua
 • diluer lacte con aqua
 • diluer le lacte con aqua
 • dimension del guttas de aqua
 • disparer le aqua
 • disparer sub le aqua
 • displaciamento de aqua
 • dissalar le aqua del mar
 • dissolver sucro in aqua
 • distachar in aqua
 • distribution municipal del aqua
 • dulcificar aqua
 • duressa de aqua
 • duressa del aqua
 • entrata de aqua
 • epuration del aqua
 • erosion per le aqua
 • esclusa a aqua profunde
 • esclusa contra le aqua salate
 • escolamento de aqua
 • esser imbibite de aqua
 • esser plus clar que le aqua
 • esser simile a su patre como duo guttas de aqua
 • estufa pro le calefaction del aqua del banio
 • evacuar le aqua
 • evacuar le aqua de un polder ¬N
 • evacuar su aqua in un canal
 • evacuation de aqua
 • exercitar se a natar foris del aqua
 • extraher aqua de un cosa
 • extraher sal ab aqua de mar per evaporation
 • fabrica de aqua mineral
 • fabrica de gas de aqua
 • facer aqua
 • facer bullir aqua
 • facer bullir le aqua
 • facer calefacer aqua pro le the
 • facer montar le aqua
 • fauna de aqua dulce
 • filtro a aqua
 • flacon de aqua de odor
 • flasco de aqua
 • flor de aqua
 • flora de aqua dulce
 • flottar in le aqua
 • fluorisation de aqua potabile
 • fluorisation de aqua pro biber
 • fonte de aqua dulce
 • fonte de aqua mineral
 • fonte de aqua vive
 • fornimento de aqua potabile
 • gas de aqua
 • gelato al aqua
 • geus ¬N de aqua
 • glacie a base de aqua
 • gorgata de aqua
 • gradiente de un curso de aqua
 • grado de duressa de aqua
 • grassia es insolubile in aqua
 • gravar al aqua forte
 • gravator al aqua forte
 • gravure ¬F al aqua forte
 • gutta de aqua
 • gutta de aqua condensate
 • haber le aqua al bucca
 • haber le aqua in le bucca
 • habitante del aqua
 • haurir aqua
 • haurir aqua al fonte
 • haurir un situla de aqua
 • hic le aqua surge del solo
 • horologio de aqua
 • horror del aqua
 • il flue aqua del cupa
 • il ha cadite multe aqua iste septimana
 • il ha un brocca de aqua a disposition delquales qui ha sete
 • ille es como un pisce in le aqua
 • ille ha saltate in le aqua sin hesitar un secunda
 • illes es como le aqua e le foco
 • illes le ha jectate in le aqua
 • illes se resimila como duo guttas de aqua
 • illes son como le aqua e le foco
 • imbottiliar aqua mineral
 • impregnate de aqua
 • in aqua
 • indicator del nivello de aqua
 • indicator del nivello del aqua
 • infiltration de aqua de pluvia
 • infiltration de aqua salate
 • insecto de aqua
 • insolubile in aqua
 • insolubilitate de grassia in aqua
 • insolubilitate in aqua
 • installation de aqua cali)de
 • installation pro le adulciamento de aqua
 • interprisa de aqua potabile
 • interprisa de livration de aqua
 • intrusion de aqua salate
 • irrigation per aqua de superfacie
 • irrigation per guttas de aqua
 • isolation de aqua de un alcohol
 • iste aqua es crystallin
 • iste substantia non se dissolve in aqua
 • isto es aqua a su molino
 • isto es aqua passate
 • isto es plus clar que le aqua
 • isto es portar aqua al mar
 • jarra a aqua
 • jectar al aqua
 • jectar un petra in le aqua
 • jecto de aqua
 • jecto de aqua frigide
 • Jesus ha cambiate aqua in vino
 • jocar in le aqua
 • laco de aqua dulce
 • lancear petras super le aqua
 • lassar entrar aqua fresc
 • latere del aqua
 • lavar in aqua tepide
 • le action erosive del aqua
 • le adulciamento de aqua
 • le agitation del aqua
 • le aqua baniava le roccas
 • le aqua bassa
 • le aqua bulli a un temperatura de cento grados Celsius
 • le aqua bulliente face vapor
 • le aqua de iste pumpa non es potabile
 • le aqua de ris arresta le diarrhea
 • le aqua debe poter escolar se
 • le aqua erode le lecto del fluvios
 • le aqua es alte
 • le aqua es le principal componente de numerose productos natural
 • le aqua es sub le nivello
 • le aqua es transparente como le crystallo
 • le aqua flue al mar
 • le aqua ha attingite un nivello elevate
 • le aqua ha bassate
 • le aqua ha bassate multo
 • le aqua ha essite polluite per oleo
 • le aqua ha gelate
 • le aqua ha inundate nostre casa
 • le aqua ha penetrate in le casa
 • le aqua ha submergite le dica
 • le aqua inunda le strata
 • le aqua non se combina con le oleo
 • le aqua reflue
 • le aqua ric de sales incrusta le caldiera
 • le aqua se ha evaporate
 • le aqua se ha infiltrate in le muros
 • le aqua super le cammino non ha un evacuation sufficiente
 • le aqua transversa le tela
 • le arbore se reflecte in le aqua
 • le barca prende aqua
 • le caravana baniava in le aqua
 • le cloacas non poteva absorber tote le aqua de pluvia
 • le contento del bottilia es aqua
 • le dissalation del aqua marin
 • le dulcification de aqua
 • le fluxo del aqua
 • le formula de aqua es H²O
 • le formula del aqua es H2O
 • le fortia destructive del aqua
 • le hirundines rade le superficie del aqua
 • le inundation ha imbibite le polder ¬N de aqua salate
 • le limpiditate del aqua
 • le lucio resta immobile in le aqua
 • le mercantias ha essite damnificate per le aqua del mar
 • le molecula de aqua H²O ha un atomicitate equal a 32
 • le nave descende in le aqua
 • le nave face aqua
 • le nave faceva aqua
 • le necante inglutiva aqua
 • le nivello del aqua
 • le pisces abunda in iste aqua
 • le potabilisation de aqua
 • le sal se dissolve in le aqua
 • le sapor de aqua salin
 • le sapor de aqua salmastre
 • le spongia absorbe le aqua
 • le sucro se dissolve in aqua
 • le tecto face aqua
 • le tunnel ¬A passa sub le aqua
 • le undulationes del aqua
 • le vapor de aqua es invisibile
 • le vapor de aqua se condensa super le vitros
 • le vento undulava le superficie del aqua
 • lecto de un curso de aqua
 • levar del aqua per un grappin
 • ligno impregnate de aqua
 • lilio de aqua
 • lilios de aqua
 • limositate del aqua
 • linea de aqua
 • livration de aqua
 • lucta contra le aqua
 • macula de aqua
 • manco de aqua
 • mantener al superficie del aqua
 • marca de aqua
 • marchar in le aqua con pedes nude
 • marchar in le cavos de aqua
 • marinero de aqua dulce
 • massa de aqua
 • matras de aqua
 • melon de aqua
 • miscer con aqua
 • mitter a pan e a aqua
 • molecula de aqua
 • molino de aqua
 • monstra de aqua
 • monstra de aqua subterranee
 • movimento de aqua subterranee
 • movimento del aqua in le solo
 • musculo de aqua dulce
 • natar sub le aqua
 • nettar con aqua
 • nivello alte del aqua
 • nivello de aqua
 • nivello de aqua de Amsterdam
 • Nivello de Aqua de Amsterdam
 • nivello de aqua phreatic
 • nivello de basse aqua
 • nivello del aqua
 • nivello del aqua del mar
 • nivello del aqua in un polder ¬N
 • ordalia del aqua
 • ordalia del aqua cali)de
 • pan al aqua
 • pan cocite al aqua
 • particula de aqua
 • passar per le exprimitor de aqua
 • pavor del aqua
 • pavor del aqua frigide
 • pedalar in aqua
 • penuria de aqua
 • perdita de aqua
 • permeabile al aqua
 • pisca in aqua dulce
 • piscar in aqua turbide
 • piscator in aqua dulce
 • pisce de aqua dulce
 • pista de aqua
 • pistola a aqua
 • planta de aqua dulce
 • plantagine de aqua
 • plus clar que le aqua
 • pollution del aqua subterranee
 • portar aqua al mar
 • portator de aqua
 • porto a aqua profunde
 • potabilisar aqua
 • potabilisar le aqua
 • potabilisation de aqua
 • potto a aqua
 • povre in aqua
 • prender aqua
 • preparar le aqua pro le the
 • pression de aqua dynamic
 • prisa de aqua
 • profunditate del aqua
 • provision de aqua potabile
 • pulice de aqua
 • pullo de aqua
 • pulsar sub le aqua
 • pulsar un persona in le aqua
 • pumpa a jecto de aqua
 • pumpa de aqua
 • pumpa de aqua de fonte
 • pumpa de aqua potabile
 • pumpa de circulation de aqua
 • pumpar aqua
 • pumpar foris aqua
 • pumpar le aqua de un cellario inundate
 • pumpar via le aqua de un polder ¬N
 • purificar aqua
 • purificar le aqua
 • purification del aqua
 • purificator del aqua
 • puteo de aqua
 • puteo de aqua clar
 • qualitate de aqua
 • qualitate de aqua ambiente
 • qualitate del aqua de irrigation
 • qualitate del aqua potabile
 • qualitate del aqua subterranee
 • que ha le fluiditate del aqua
 • rallo de aqua
 • rationamento de aqua potabile
 • ratto de aqua
 • reactor a aqua pesante
 • reactor de aqua pesante
 • reanimar un persona con aqua frigide
 • recipiente de aqua
 • recirculator de aqua
 • recolliger aqua de pluvia
 • refrescar un persona con un vitro de aqua
 • refrigeration per aqua
 • rejectar pisces al aqua
 • reserva de aqua potabile
 • reservoir ¬F de aqua clar
 • reservoir ¬F de aqua de dunas
 • reservoir ¬F de aqua subterranee
 • resimilar se como duo guttas de aqua
 • resistente al aqua
 • resistente al aqua de mar
 • resistentia al aqua
 • ressources ¬F de aqua
 • ressources ¬F de aqua subterranee
 • rete de conductos de aqua
 • re)traher del aqua
 • ruito surde de un corpore que cade al aqua
 • saltar al aqua
 • salto de aqua
 • saturar un spongia de aqua
 • scarsitate de aqua
 • scorpion de aqua
 • sentir se como un pisce in le aqua
 • serreria ad aqua
 • servicio a aqua
 • servicio de distribution de aqua
 • sin aqua
 • situla a aqua
 • situla de aqua
 • situlata de aqua
 • societate de distribution del aqua
 • solubile in aqua
 • solubilitate de sal in aqua
 • spica de aqua
 • strato de aqua
 • subjecto de aqua
 • submerger ovos dur in aqua frigide
 • subtraction de aqua
 • sucro e aqua
 • sucro es solubile in aqua
 • superficie de aqua
 • superficie del aqua
 • supplicio del aqua
 • surveliantia de un curso de aqua
 • sustener se in le aqua
 • systema de aqua
 • systema de distribution de aqua
 • systema de refrigeration per aqua
 • tarifas del central de aqua
 • taxi de aqua
 • technica del gravure ¬F al aqua forte
 • technologia de tractamento de aqua
 • temperatura del aqua
 • tempesta in un vitro de aqua
 • tener sub le aqua
 • tonnello de aqua
 • tortuca de aqua dulce
 • tractamento del aqua
 • tractar ligno con aqua
 • traher un cadavere del aqua
 • transparentia de aqua
 • transportar per aqua
 • transporto de aqua
 • transporto per aqua
 • trenchar le aqua
 • tromba ¬I de aqua
 • troppo aqua
 • troppo de aqua
 • tuberia de aqua
 • tubo de aqua
 • tubo de evacuation de aqua
 • tubo flexibile de aqua
 • turre de aqua
 • un diamante del plus belle aqua
 • un gorgata de aqua
 • un jecto de aqua
 • un nave displacia aqua
 • un pauco de aqua
 • un pumpa aspira le aqua
 • un vitro de aqua gasose
 • undular al aqua
 • undulation al aqua
 • undulation de aqua
 • utre de aqua
 • vacuar le aqua
 • valvula a aqua
 • valvula del aqua cali)de
 • vapor de aqua
 • vena de aqua
 • vena de aqua vive
 • versar aqua in un bottilia
 • versar aqua super
 • versar aqua super le caffe
 • versar le aqua del patatas
 • via de aqua
 • vias de aqua
 • vita in le aqua
 • vita super le aqua
 • vitro de\del aqua
 • volumine de aqua
 • zona de production de aqua
 • a proba / prova de aqua
 • aqua / liquido de coction
 • aqua / marea morte
 • aqua / solution barytic / de baryta
 • aqua a / de barba
 • aqua al / de ris
 • aqua ammoniac / ammoniacal
 • aqua baptismal / de baptismo
 • aqua benedicte / sancte
 • aqua calcari / calcic / de calce
 • aqua calde / calide
 • aqua chlorate / chlorurate / de chloro
 • aqua clar / pur
 • aqua crystallin / de crystallisation
 • aqua de / del celo
 • aqua de / del mar
 • aqua de citro / limon
 • aqua de drainage / de escolamento / de disaquamento
 • aqua de extinction / pro extinguer un incendio
 • aqua de fusion / de disgelo
 • aqua del valvula / tappo
 • aqua dismaculatori / detergente
 • aqua dur / calcari
 • aqua fluvial / de riviera / de fluvio
 • aqua glaciate / con glacie
 • aqua immobile / stagnante
 • aqua impur / non potabile / non purificate
 • aqua infiltrate / percolante / de infiltration
 • aqua interne / interior
 • aqua juvenil / magmatic
 • aqua lacustre / de laco
 • aqua mineral / de fonte
 • aqua mineral / de tabula
 • aqua odorose / de odor
 • aqua pluvial / de pluvia
 • aqua pluvial / del celo
 • aqua potabile / del tappo
 • aqua potabile / pro biber
 • aqua pur / clar
 • aqua refrigerante / de refrigeration
 • aqua regia / regal / royal
 • aqua rhenan / del Rheno
 • aqua rosate / de rosas
 • aqua salpetrose / salnitrose
 • aqua sancte / benedicte
 • aqua saponose / de sapon
 • aqua saponose / saponacee / de sapon
 • aqua spumose / scumose
 • aqua subterranee / phreatic
 • aquario maritime / de aqua de mar
 • arrestar / stoppar le curso del aqua
 • bassino / cupa de aqua calde / calide
 • bassino de aqua sancte / benedicte
 • battimento de aqua / de fango
 • botta impermeabile / de aqua
 • bottilia con / de aqua calide / calde
 • bottilia con aqua calde / calide
 • bottilia de aqua cali)de / de lecto
 • bottilia pro aqua / de aluminium
 • bucca / prisa de aqua
 • calefaction al / de / per aqua cali)de
 • calefaction per aqua calde / calide
 • calfatar / tappar un via de aqua
 • cannon a / de aqua
 • castello / turre de aqua
 • chocolate al / con aqua
 • circulation hydric / de aqua
 • cisterna / reservoir ¬F de aqua potabile
 • cocer verduras in lor proprie succo / aqua
 • colonna / columna de aqua
 • columna / colonna de aqua
 • compartimentos a proba / prova de aqua
 • conducer le aqua al citate / urbe
 • conducto / tubo de aqua
 • conducto / tubo de gas / aqua
 • conductos / tuberia de aqua
 • conductos / tuberia de aqua del dunas
 • conductos / tuberia de aqua potabile
 • consumo / comsumption de aqua
 • consumo / consumption de aqua potabile
 • consumption / consumo de aqua
 • consumption / consumo de aqua potabile pro scopos hygienic
 • contento / parte de aqua
 • coperite / coperte de aqua
 • cura / tractamento hydrotherapic / hydropathic / de aqua
 • cura hydromineral / de aqua mineral
 • damnos de aqua dulce / causate per aqua dulce
 • damnos de aqua dulce / causate per aqua dulce
 • dea del aqua / mar
 • deo del aqua / mar
 • derapage in / super aqua
 • effunder / versar aqua
 • epurar / depurar / purificar aqua
 • epuration / depuration de aqua
 • esser portate con se per le aqua / per le currente
 • extraction / exploitation del reserva de aqua subterranee
 • fabrica de eau de Cologne ¬F / de aqua de Colonia
 • fauna del aqua salin / salmastre
 • filtro a / pro aqua
 • flacon ¬F de eau de Cologne ¬F / de aqua de Colonia
 • flora de aqua salin / salmastre
 • fluorisar aqua potabile / pro biber
 • gelato al / de aqua
 • hic le aqua del valvula / tappo non es potabile
 • homine al mar / al aqua!
 • ille additiona semper / sempre un poco de aqua a su vino
 • immerger / mitter le pedes in le aqua
 • inspection del aquas / del cursos de aqua
 • installation de aqua calde / calide
 • io ha recipite un quantitate / jecto de aqua super mi calceos / scarpas
 • isolar / separar le aqua de un alcohol
 • iste aqua formica de pisces / es plen de pisces
 • iste stoffa non lassa passar le aqua / es impermeabile
 • jectar / lancear in le aqua
 • lavar / mundar / nettar per un jecto de aqua
 • le aqua contaminate / polluite del canales
 • le aqua del riviera decresce / discresce
 • le aqua es profunde a / in iste loco
 • le aqua es tranquille / calme
 • le aqua lambeva / baniava le roccas
 • le aqua monta / cresce
 • le aqua polluite / contaminate del canales
 • le aqua reveni / reflue
 • le dica cedeva / collabeva sub le pression del aqua
 • le gusto / sapor de aqua salin / salmastre
 • le luce / lumine se reflecte in le aqua
 • le spongia absorbe / bibe le aqua
 • liquor / aqua matre
 • lubrication / lubrification per aqua
 • manco / penuria / scarsitate / carentia de aqua
 • marca transparente / de aqua
 • massa aquose / de aqua
 • matras / lecto de aqua
 • mentha aquatic / de aqua
 • mitter / poner le flores in aqua
 • molino a / de aqua
 • molino hydraulic / a / de aqua propulsate per le vento
 • nettar / mundar / fricar con aqua saponose / con aqua e sapon
 • nettar / mundar / fricar con aqua saponose / con aqua e sapon
 • nettar / mundar con aqua
 • nivello del aqua / oleo, etc
 • nivello phreatic / de aqua subterranee
 • odor de eau de Cologne ¬F / de aqua de Colonia
 • ordalia / supplicio del aqua
 • ordalia del aqua / del foco
 • ordalia del aqua calde / calide
 • pavor / horror del aqua
 • penuria / manco / carentia / scarsitate de aqua
 • percentage / contento de aqua
 • perla / margarita de aqua dulce
 • pisca interne / in aqua dulce
 • pisce de aqua dulce / de riviera / de fluvio
 • piscina de aqua salate / de mar
 • pistola a / de aqua
 • planta de aqua salin / salmastre
 • policia fluvial / de aqua
 • pression hydric / hydraulic / de aqua
 • problemas / difficultates causate per le aqua
 • projectar guttas de aqua / de fango, etc
 • provision / fornimento / approvisionamento de aqua potabile
 • provision de aqua calde / calide
 • pulice aquatic / de aqua
 • pumpa a / de aqua
 • pumpa de circulation hydric / de aqua
 • pumpa hydraulic / a / de aqua
 • qui / que ha pavor del aqua
 • rallo aquatic / de aqua
 • reactor a / de aqua pesante
 • refrigerate per / a aqua
 • region / zona de aqua salin / salmastre
 • regiones humide / con multe aqua
 • remover per un jecto de aqua / de sablo
 • reserva / stock ¬A de aqua dulce
 • reservoir ¬F / bassino / recipiente / cisterna / tank ¬A de aqua
 • reservoir ¬F / tank ¬A de aqua
 • reservoir ¬F / tank ¬A de aqua cali)de
 • reservoir ¬F / tank ¬A de aqua frigide
 • reservoir ¬F de aqua calde / calide
 • reservoir ¬F de aqua refrigerante / de refrigeration
 • restar / remaner sub le aqua
 • rete de conductos / tubos de gas / aqua
 • ric / abundante in aqua
 • ric / abundante in cursos de aqua
 • scarsitate / penuria / manco / carentia de aqua
 • scorpion aquatic / de aqua
 • simple / simplice como biber un vitro de aqua
 • solution / aqua phenic / phenolic
 • solver / dissolver sucro in aqua
 • superficie de aqua quiete / non disturbate
 • taliar / trenchar le aqua
 • tappar / calfatar un via de aqua
 • tappo / valvula de aqua frigide
 • tappo de aqua calde / calide
 • testudine / tortuca de aqua dulce
 • tisana / infusion / aqua de liquiritia
 • tonnello / barril a aqua
 • tractamento hydrotherapic / con aqua frigide
 • traffico fluvial / maritime / per aqua
 • tuberia de aqua calde / calide
 • tubo / conducto de aqua
 • tubo / conducto de aqua de refrigeration
 • tubo de aqua calde / calide
 • un gutta de aqua in le mar / oceano
 • un pauco / un poco de aqua
 • vapor aquee / de aqua
 • via navigabile / aquatic / fluvial / de aqua
 • vitro a / pro aqua
 • zona / area ubi on collige le aqua
 • aqua
 • ????
 • arrestar aqua
 • exprimitor de aqua
 • pedalator in aqua

aquabob[]

 • sub
 • aquabob ????
 • aquabob

aquacultura[]

 • sub
 • aquacultura ????
 • aquacultura

aquacultural[]

 • adj
 • aquacultural ????
 • aquacultural
 • aquaducto ????
 • aquaducto

aquaforte[]

 • sub
 • aquaforte ????
 • aquaforte
 • gravar al aquaforte
 • gravar al aquaforte con le puncta sic
 • gravar de novo al aquaforte
 • gravure ¬F al aquaforte
 • aquaforte in / a colores

aquafortista[]

 • sub
 • aquafortista ????
 • aquafortista
 • placa de aquafortista

aquamarin[]

 • adj
 • aquamarin ????
 • aquamarin

aquamarina[]

 • sub
 • aquamarina ????
 • aquamarina

aquanauta[]

 • sub
 • aquanauta ????
 • aquanauta

aquaplanar[]

 • v
 • aquaplanar ????
 • aquaplanar

aquaplaning[]

 • sub
 • aquaplaning ????
 • aquaplaning ¬A
 • facer aquaplaning ¬A

aquaplano[]

 • sub
 • aquaplano ????
 • aquaplano

aquar[]

 • v
 • aquar ????
 • aquar
 • aquar le vino
 • aquar / rigar le plantas

aquarella[]

 • sub
 • aquarella ????
 • aquarella
 • color de aquarella
 • pincel de aquarella
 • pinger al aquarella
 • technica del aquarella
 • tinta de aquarella
 • un aquarella
 • vernisse de aquarella

aquarellar[]

 • v
 • aquarellar ????
 • aquarellar
 • aquarellas ????
 • pictor de aquarellas

aquarellista[]

 • sub
 • aquarellista ????
 • aquarellista

aquario[]

 • sub
 • aquario ????
 • aquario
 • Aquario
 • aquario de aqua dulce
 • aquario maritime
 • aquario tropical
 • pisce de aquario
 • planta de aquario
 • aquario maritime / de aqua de mar
 • pisce ornamental / de aquario

aquariologia[]

 • sub
 • aquariologia ????
 • aquariologia
 • aquarium ????
 • aquarium tropical
 • aquas ????
 • affloramento del aquas subterranee
 • aquas abundante in pisces
 • aquas alte
 • aquas alte annual
 • aquas alte de autumno
 • aquas cloacal
 • aquas costari
 • aquas de cloaca
 • aquas de superficie
 • aquas de un polder ¬N
 • aquas del collector
 • aquas del utero
 • aquas evacuate
 • aquas interior
 • aquas interne
 • aquas medicinal
 • aquas navigabile
 • aquas non explorate
 • aquas residual
 • aquas residuari
 • aquas telluric
 • aquas territorial
 • aquas torrential
 • aquas usate
 • aquas usate sanitari
 • concernente le stato del aquas
 • discargar su aquas in
 • effloramento del aquas subterranee
 • entrar in le aquas costari
 • epurar aquas cloacal
 • epurar aquas de cloaca
 • epuration biologic de aquas residuari
 • equilibrio del aquas subterranee
 • escolamento de aquas
 • escolamento del aquas
 • evacuar su aquas in
 • fabrica de aquas de odor
 • fabrication de aquas de odor
 • flotta que naviga in aquas territorial
 • immagazinage de aquas
 • incremento del aquas subterranee
 • iste polder ¬N evacua su aquas in le canal de cinctura
 • jectar su aquas in
 • le aquas del utero
 • le fluvios confunde lor aquas
 • le nave finde le aquas
 • le polder evacua su aquas in le canal de cinctura
 • linea de aquas
 • linea del aquas
 • linea divisori de aquas
 • marca de alte aquas
 • navigar in aquas periculose
 • nivello del aquas
 • nymphas del aquas
 • periodo de alte aquas
 • pollution del aquas
 • pumpa pro aquas usate
 • saison ¬F de alte aquas
 • stato del aquas
 • aquas cloacal / de cloaca
 • aquas de pilota / de pilotage
 • aquas percolante / de infiltration
 • aquas subterranee / del subsolo
 • aquas superficial / de superficie / de superfacie
 • aquas usate / guastate / residuari / residual / cloacal
 • attinger aquas tranquille / calme
 • bassino hydrogeologic / de aquas subterranee
 • epuration / depuration / purification / nettation biologic del aquas residuari / residual
 • epuration / depuration / purification de aquas residuari / residual
 • epuration / depuration / purification del aquas
 • epuration / deputarion / purification / nettation de aquas residuari / residual
 • escolamento / fluxo del aquas
 • esser portate via per le currente / le aquas / le undas
 • facer canoage in aquas vive / in torrentes
 • fluvios que discarga su aquas in le Baltico / in le Mar Baltic
 • fonte de aquas thermal / thermic
 • inspection del aquas / del cursos de aqua
 • installation / station de epuration / de depuration / de purification de aquas
 • installation de purification / de epuration / de depuration / pro le tractamento de aquas residuari / residual
 • interprisa de epuration / depuration / purification del aquas
 • interprisa de purification del aquas cloacal / de cloaca
 • navigar in aquas vive / in torrentes
 • nivello del aquas fluvial / de un riviera / de un fluvio
 • pollution aquatic / del aquas
 • purification / depuration / epuration de aquas residuari / residual
 • purification de aquas residual / residuari
 • station de purification del aquas cloacal / de cloaca
 • taxa del aquas cloacal / de cloaca
 • aquate ????
 • aquate
 • suppa aquate

aquatic[]

 • adj
 • aquatic ????
 • animal aquatic
 • aquatic
 • aranea aquatic
 • asello aquatic
 • ave aquatic
 • aves aquatic
 • calabrosa aquatic
 • catabrosa aquatic
 • certe plantas aquatic es submersibile
 • cicuta aquatic
 • divinitate aquatic
 • ecosystema aquatic
 • facer le ski aquatic
 • festa aquatic
 • flor aquatic
 • flora aquatic
 • folio aquatic
 • glyceria aquatic
 • habitante aquatic
 • habitat ¬L aquatic
 • herbas aquatic
 • jardin aquatic
 • junco aquatic
 • le aves aquatic es frequente in iste zona
 • le ski aquatic
 • limosella aquatic
 • mammifero aquatic
 • mentha aquatic
 • mina aquatic
 • mollusco aquatic
 • monstro aquatic
 • oenanthe aquatic
 • organismo aquatic
 • planta aquatic
 • polo aquatic
 • pulice aquatic
 • rallo aquatic
 • rana aquatic
 • ranunculo aquatic
 • salamandra aquatic
 • scorpion aquatic
 • senecio aquatic
 • serpente aquatic
 • ski aquatic
 • skiator aquatic
 • subularia aquatic
 • tortuca aquatic
 • vias aquatic
 • zizania aquatic
 • amator del sport ¬A nautic / aquatic
 • area de sport ¬A nautic / aquatic
 • articulos de sport ¬A nautic / aquatic
 • ballet ¬F nautic / aquatic
 • centro de sport ¬A nautic / aquatic
 • cicuta aquatic / virose
 • club ¬A nautic / aquatic
 • divinitate aquatic / del mar
 • facer / practicar le ski nautic / aquatic
 • iris / iride aquatic
 • mentha aquatic / de aqua
 • persona qui practica un sport ¬A nautic / aquatic
 • planta / herba aquatic
 • planta fluviatile / ripari / litoral / aquatic
 • pollution aquatic / del aquas
 • practica del sport ¬A nautic / aquatic
 • practicar le sport ¬A nautic / aquatic
 • pulice aquatic / de aqua
 • rallo aquatic / de aqua
 • region / area aquatic / aquose
 • rumex hydrolapathe / aquatic
 • scorpion aquatic / de aqua
 • ski nautic / aquatic
 • skiator nautic / aquatic
 • sport ¬A nautic / aquatic
 • termino de sport ¬A nautic / aquatic
 • via navigabile / aquatic / fluvial / de aqua

aquatile[]

 • adj
 • aquatile ????
 • aquatile
 • batrachio aquatile
 • ecosystema aquatile
 • habitat aquatile

aquatinta[]

 • sub
 • aquatinta ????
 • aquatinta
 • gravure ¬F al aquatinta
 • aquatintas ????
 • le aquatintas de Goya

aquatintista[]

 • sub
 • aquatintista ????
 • aquatintista

aquavit[]

 • sub
 • aquavit ????
 • aquavit

aqueduc[]

aqueducto[]

 • sub
 • aqueducto ????
 • aqueducto
 • arcada de un aqueducto
 • arcadas de un aqueducto

aquee[]

 • adj
 • aquee ????
 • aquee
 • film aquee
 • humor aquee
 • vapor aquee
 • humor aquose / aquee
 • vapor aquee / de aqua
 • aquenio ????
 • aquenio
 • aquenio alate
 • aquenio duple / duplice

aquicole[]

 • adj
 • aquicole ????
 • aquicole

aquicultura[]

 • sub
 • aquicultura ????
 • aquicultura
 • aquicultura de aqua dulce

aquiero[]

 • sub
 • aquiero ????
 • aquiero
 • aquiero de strata
 • aquiero stratal

aquifere[]

 • adj
 • aquifere ????
 • aquifere
 • parenchyma aquifere
 • rocca aquifere
 • strato aquifere
 • rocca aquifere / aquose

aquifoliaceas[]

 • sub pl
 • aquifoliaceas ????
 • aquifoliaceas

aquifolio[]

 • sub
 • aquifolio ????
 • aquifolio

aquila[]

 • sub
 • aquila ????
 • ala de aquila
 • aquila
 • aquila audace
 • aquila bicephale
 • aquila bicipite
 • aquila cristate
 • aquila de Bonelli
 • aquila de mar
 • aquila dorate
 • aquila imperial
 • aquila marin
 • aquila piscator
 • aquila regal
 • aquila royal
 • becco de aquila
 • haber un aquila in su armas
 • ille non es un aquila
 • le alas del aquila
 • le aquila plana super su alas
 • oculo de aquila
 • oculos de aquila
 • ovo de aquila
 • petra de aquila
 • pluma de aquila
 • pullo de aquila
 • ungula de aquila
 • volo de un aquila
 • aquila bicephale / bicipite
 • aquila bicephale / bicipite / a / de duo testas / capites
 • aquila marin / piscator / de mar
 • aquila regal / royal
 • aquila regal / royal / chrysate
 • aquila royal / regal
 • capite / testa de aquila
 • ille non es un aquila / genio
 • invirgatura aquilin / de un aquila
 • volo aquilin / de un aquila
 • aquilas ????
 • nido de aquilas

aquilegia[]

 • sub
 • aquilegia ????
 • aquilegia

aquilin[]

 • adj
 • aquilin ????
 • aquilin
 • filice aquilin
 • naso aquilin
 • reguardo aquilin
 • invirgatura aquilin / de un aquila
 • volo aquilin / de un aquila

aquilon[]

 • sub
 • aquilon ????
 • aquilon

Aquisgrano[]

 • sub n pr
 • aquisgrano ????
 • Aquisgrano
 • aquitan ????
 • bassino aquitan

aquose[]

 • adj
 • aquose ????
 • aquose
 • character aquose
 • extracto aquose
 • film aquose
 • fragas aquose
 • fructo aquose
 • humor aquose del oculo
 • liquido aquose
 • solution aquose
 • solution aquose de bromo
 • solution aquose de phenol
 • strato aquose
 • suppa multo aquose
 • humor aquose / aquee
 • humor aquose / vitree del oculo
 • massa aquose / de aqua
 • region / area aquatic / aquose
 • rocca aquifere / aquose

aquositate[]

 • sub
 • aquositate ????
 • aquositate
 • aquositate de un fructo
Advertisement