Contents

ar[edit | edit source]

 • sub

ara[edit | edit source]

 • sub

ara[edit | edit source]

arabe[edit | edit source]

 • adj

arabe[edit | edit source]

 • sub

arabesc[edit | edit source]

 • adj

arabescar[edit | edit source]

 • v

arabesco[edit | edit source]

 • sub

Arabia[edit | edit source]

 • sub n pr

arabic[edit | edit source]

 • adj

arabidopsis[edit | edit source]

 • sub

arabile[edit | edit source]

 • adj

arabis[edit | edit source]

 • sub

arabisar[edit | edit source]

 • v

arabisation[edit | edit source]

 • sub

arabismo[edit | edit source]

 • sub

arabista[edit | edit source]

 • sub

arabitate[edit | edit source]

 • sub

araboamerican[edit | edit source]

 • adj

araboislamic[edit | edit source]

 • adj

arabophone[edit | edit source]

 • adj

araceas[edit | edit source]

 • sub pl

arachide[edit | edit source]

 • sub

arachidic[edit | edit source]

 • adj

arachnoide[edit | edit source]

 • sub

arachnoido[edit | edit source]

 • sub

arachnologia[edit | edit source]

 • sub

aractic[edit | edit source]

 • adj

Aragon[edit | edit source]

 • sub n pr

aragonese[edit | edit source]

 • adj

aragonese[edit | edit source]

 • sub

aragonite[edit | edit source]

 • sub

arak[edit | edit source]

 • sub

aralia[edit | edit source]

 • sub

araliaceas[edit | edit source]

 • sub pl

aramaic[edit | edit source]

 • adj

aramaico[edit | edit source]

 • sub

arameo[edit | edit source]

 • sub

aranea[edit | edit source]

 • sub

aranifere[edit | edit source]

 • adj

arar[edit | edit source]

 • v

arator[edit | edit source]

 • sub

aratori[edit | edit source]

 • adj

aratro[edit | edit source]

 • sub

aratura[edit | edit source]

 • sub

araucaria[edit | edit source]

 • sub

araucariaceas[edit | edit source]

 • sub pl

arbitrabile[edit | edit source]

 • adj

arbitrage[edit | edit source]

 • sub

arbitral[edit | edit source]

 • adj

arbitramento[edit | edit source]

 • sub

arbitrar[edit | edit source]

 • v

arbitrari[edit | edit source]

 • adj

arbitrarietate[edit | edit source]

 • sub

arbitration[edit | edit source]

 • sub

arbitrator[edit | edit source]

 • sub

arbitrio[edit | edit source]

 • sub

arbitro[edit | edit source]

 • sub

arbore[edit | edit source]

 • sub

arboree[edit | edit source]

 • adj

arborescente[edit | edit source]

 • adj

arborescentia[edit | edit source]

 • sub

arborescer[edit | edit source]

 • v

arboreto[edit | edit source]

 • sub

arboretto[edit | edit source]

 • sub

arboricole[edit | edit source]

 • adj

arboricultor[edit | edit source]

 • sub

arboricultura[edit | edit source]

 • sub

arboricultural[edit | edit source]

 • adj

arboriculturista[edit | edit source]

 • sub

arborisar[edit | edit source]

 • v

arborisate[edit | edit source]

 • adj

arborisation[edit | edit source]

 • sub

arborista[edit | edit source]

 • sub

arbusteto[edit | edit source]

 • sub

arbustive[edit | edit source]

 • adj

arbusto[edit | edit source]

 • sub

arca[edit | edit source]

 • sub

arcada[edit | edit source]

 • sub

Arcadia[edit | edit source]

 • sub n pr

arcadian[edit | edit source]

 • adj

arcan[edit | edit source]

 • adj

arcaniflor[edit | edit source]

 • adj

arcano[edit | edit source]

 • sub

arcar[edit | edit source]

 • v

arcate[edit | edit source]

 • adj

arcella[edit | edit source]

 • sub

archaic[edit | edit source]

 • adj

archaicitate[edit | edit source]

 • sub

archaisante[edit | edit source]

 • adj

archaisar[edit | edit source]

 • v

archaisation[edit | edit source]

 • sub

archaismo[edit | edit source]

 • sub

archaista[edit | edit source]

 • sub

archaistic[edit | edit source]

 • adj

archangelic[edit | edit source]

 • adj

archangelo[edit | edit source]

 • sub

archeologia[edit | edit source]

 • sub

archeologic[edit | edit source]

 • adj

archeologista[edit | edit source]

 • sub

[edit | edit source]

 • sub

archeomagnetismo[edit | edit source]

 • sub

archeopterix[edit | edit source]

 • sub

archeozoico[edit | edit source]

 • sub

archero[edit | edit source]

 • sub

archetto[edit | edit source]

 • sub

archetypic[edit | edit source]

 • adj

archetypo[edit | edit source]

 • sub

archiblasto[edit | edit source]

 • sub

archicancellero[edit | edit source]

 • sub

archidiacono[edit | edit source]

 • sub

archidiocese (-esis)[edit | edit source]

 • sub

archiduc[edit | edit source]

 • sub

archiducal[edit | edit source]

 • adj

archiducato[edit | edit source]

 • sub

archiduchessa[edit | edit source]

 • sub

archiepiscopal[edit | edit source]

 • adj

archiepiscopato[edit | edit source]

 • sub

archiepiscopo[edit | edit source]

 • sub

archimandrita[edit | edit source]

 • sub

Archimedes[edit | edit source]

 • sub n pr

archimedian[edit | edit source]

 • adj

archipelago[edit | edit source]

 • sub

archiphonema[edit | edit source]

 • sub

archipresbyteral[edit | edit source]

 • adj

archipresbytero[edit | edit source]

 • sub

architecto[edit | edit source]

 • sub

architectonic[edit | edit source]

 • adj

architectonica[edit | edit source]

 • sub

architectura[edit | edit source]

 • sub

architectural[edit | edit source]

 • adj

architrave, architrabe[edit | edit source]

 • sub

archival[edit | edit source]

 • adj

archivamento[edit | edit source]

 • sub

archivar[edit | edit source]

 • v

archivista[edit | edit source]

 • sub

archivistic[edit | edit source]

 • adj

archivistica[edit | edit source]

 • sub

archivo[edit | edit source]

 • sub

archivolta[edit | edit source]

 • sub

archontato[edit | edit source]

 • sub

archonte[edit | edit source]

 • sub

arcion[edit | edit source]

 • sub

arco[edit | edit source]

 • sub

arcoballista[edit | edit source]

 • sub

arcoballistero[edit | edit source]

 • sub

arcosolio[edit | edit source]

 • sub

arctic[edit | edit source]

 • adj

arctio[edit | edit source]

 • sub

arctotaphylos[edit | edit source]

 • sub

Arcturo[edit | edit source]

 • sub n pr

Ardennas (le)[edit | edit source]

 • sub n pr pl

ardennese[edit | edit source]

 • adj

ardente[edit | edit source]

 • adj

ardeola[edit | edit source]

 • sub

arder[edit | edit source]

 • v

ardesia[edit | edit source]

 • sub

ardesiera[edit | edit source]

 • sub

ardesiero[edit | edit source]

 • sub

ardesiose[edit | edit source]

 • adj

ardimento[edit | edit source]

 • sub

ardite[edit | edit source]

 • adj

arditura[edit | edit source]

 • sub

ardor[edit | edit source]

 • sub

ardorose[edit | edit source]

 • adj

ardue[edit | edit source]

 • adj

arduitate[edit | edit source]

 • sub

area[edit | edit source]

 • sub

areca[edit | edit source]

 • sub

areic[edit | edit source]

 • adj

areligiose[edit | edit source]

 • adj

arena[edit | edit source]

 • sub

arenacee[edit | edit source]

 • adj

arenamento[edit | edit source]

 • sub

arenar[edit | edit source]

 • v

arenari[edit | edit source]

 • adj

arenaria[edit | edit source]

 • sub

arenario[edit | edit source]

 • sub

arenavirus[edit | edit source]

 • sub

arenero[edit | edit source]

 • sub

arenicola[edit | edit source]

 • sub

arenicole[edit | edit source]

 • adj

arenifere[edit | edit source]

 • adj

areniforme[edit | edit source]

 • adj

arenose[edit | edit source]

 • adj

arenositate[edit | edit source]

 • sub

areola[edit | edit source]

 • sub

areolar[edit | edit source]

 • adj

areometria[edit | edit source]

 • sub

areometro[edit | edit source]

 • sub

areopagita[edit | edit source]

 • sub

areopagitic[edit | edit source]

 • adj

Areopago[edit | edit source]

 • sub

areostilo[edit | edit source]

 • sub

ares[edit | edit source]

 • sub n pr

argentano[edit | edit source]

 • sub

argentar[edit | edit source]

 • v

argentate[edit | edit source]

 • adj

argentation[edit | edit source]

 • sub

argentator[edit | edit source]

 • sub

argentatura[edit | edit source]

 • sub

argentee[edit | edit source]

 • adj

argenteria[edit | edit source]

 • sub

argentero[edit | edit source]

 • sub

argentic[edit | edit source]

 • adj

argentifere[edit | edit source]

 • adj

argentin[edit | edit source]

 • adj

Argentina[edit | edit source]

 • sub n pr

argentina[edit | edit source]

 • sub

argentino[edit | edit source]

 • sub

argentite[edit | edit source]

 • sub

argento[edit | edit source]

 • sub

argentose[edit | edit source]

 • adj

argilla[edit | edit source]

 • sub

argillacee[edit | edit source]

 • adj

argillose[edit | edit source]

 • adj

arginase[edit | edit source]

 • sub

arginina[edit | edit source]

 • sub

Argo[edit | edit source]

 • sub n pr

argon[edit | edit source]

 • sub

Argonauta[edit | edit source]

 • sub n pr

argonauta[edit | edit source]

 • sub

argonautic[edit | edit source]

 • adj

argot[edit | edit source]

 • sub

argotic[edit | edit source]

 • adj

argotismo[edit | edit source]

 • sub

arguer[edit | edit source]

 • v

arguibile[edit | edit source]

 • adj

argumentabile[edit | edit source]

 • adj

argumentar[edit | edit source]

 • v

argumentation[edit | edit source]

 • sub

argumentative[edit | edit source]

 • adj

argumentator[edit | edit source]

 • sub

argumento[edit | edit source]

 • sub

argus,argos[edit | edit source]

 • sub

argute[edit | edit source]

 • adj

argutia[edit | edit source]

 • sub

argutiar[edit | edit source]

 • v

argyranthe[edit | edit source]

 • adj

argyric[edit | edit source]

 • adj

argyrismo[edit | edit source]

 • sub

argyrite[edit | edit source]

 • sub

argyrocarpe[edit | edit source]

 • adj

argyroneta[edit | edit source]

 • sub

argyrophylle[edit | edit source]

 • adj

arhythmia[edit | edit source]

 • sub

arhythmic[edit | edit source]

 • adj

aria[edit | edit source]

 • sub

Ariadna[edit | edit source]

 • sub n pr

arian[edit | edit source]

 • adj

arianisar[edit | edit source]

 • v

arianismo[edit | edit source]

 • sub

ariano[edit | edit source]

 • sub

aride[edit | edit source]

 • adj

aridicola[edit | edit source]

 • sub

aridicole[edit | edit source]

 • adj

ariditate[edit | edit source]

 • sub

aries[edit | edit source]

 • sub n pr

arietanive[edit | edit source]

 • sub

arietar[edit | edit source]

 • v

arietari[edit | edit source]

 • adj

arietation[edit | edit source]

 • sub

Ariete[edit | edit source]

 • sub n pr

ariete[edit | edit source]

 • sub

arietta[edit | edit source]

 • sub

arillate[edit | edit source]

 • adj

arillo[edit | edit source]

 • sub

arion[edit | edit source]

 • sub

arioso[edit | edit source]

 • sub

arisar[edit | edit source]

 • v

arista[edit | edit source]

 • sub

aristifolie[edit | edit source]

 • adj

aristocrate[edit | edit source]

 • sub

aristocratia[edit | edit source]

 • sub

aristocratic[edit | edit source]

 • adj

aristocraticitate[edit | edit source]

 • sub

aristolochia[edit | edit source]

 • sub

aristolochiaceas[edit | edit source]

 • sub pl

aristolochiacee[edit | edit source]

 • adj

Aristotele[edit | edit source]

 • sub n pr

aristoteliano[edit | edit source]

 • sub

aristotelic[edit | edit source]

 • adj

aristotelismo[edit | edit source]

 • sub

arithmetic[edit | edit source]

 • adj

arithmetica[edit | edit source]

 • sub

arithmetico[edit | edit source]

 • sub

arithmetisation[edit | edit source]

 • sub

arithmographo[edit | edit source]

 • sub

arithmogripho[edit | edit source]

 • sub

arithmologia[edit | edit source]

 • sub

arithmomantia[edit | edit source]

 • sub

arithmometro[edit | edit source]

 • sub

Arlequin[edit | edit source]

 • sub n pr

arlequin[edit | edit source]

 • sub

arlequinada[edit | edit source]

 • sub

arma[edit | edit source]

 • sub

armada[edit | edit source]

 • sub

armadillo[edit | edit source]

 • sub

armageddon[edit | edit source]

 • sub

armamentario[edit | edit source]

 • sub

armamento[edit | edit source]

 • sub

armar[edit | edit source]

 • v

armario[edit | edit source]

 • sub

armate[edit | edit source]

 • adj

armator[edit | edit source]

 • sub

armatori[edit | edit source]

 • adj

armatorial[edit | edit source]

 • adj

armatura[edit | edit source]

 • sub

armea[edit | edit source]

 • sub

Armenia[edit | edit source]

 • sub n pr

armeniaca[edit | edit source]

 • sub

armenie[edit | edit source]

 • adj

armenio (I)[edit | edit source]

 • sub

armenio (II)[edit | edit source]

 • sub

armeria[edit | edit source]

 • sub

armeria[edit | edit source]

 • sub

armero[edit | edit source]

 • sub

armilla[edit | edit source]

 • sub

armillar[edit | edit source]

 • adj

armillaria[edit | edit source]

 • sub

armillario[edit | edit source]

 • sub

arminiano[edit | edit source]

 • sub

armipotente[edit | edit source]

 • adj

armistitial[edit | edit source]

 • adj

armistitio[edit | edit source]

 • sub

armoracia[edit | edit source]

 • sub

armorial[edit | edit source]

 • adj

armorial[edit | edit source]

 • sub

Armorica[edit | edit source]

 • sub n pr

armorican[edit | edit source]

 • adj

ARN (acido ribonucleic)[edit | edit source]

 • sub

arnebia[edit | edit source]

 • sub<