Contents

ala[edit | edit source]

 • sub

alabandina[edit | edit source]

 • sub

alabandite[edit | edit source]

 • sub

alabastrin[edit | edit source]

 • adj

alabastrite[edit | edit source]

 • sub

alabastro[edit | edit source]

 • sub

alacre[edit | edit source]

 • adj

alacritate[edit | edit source]

 • sub

alambic[edit | edit source]

 • sub

alambicamento[edit | edit source]

 • sub

alambicar[edit | edit source]

 • v

alanina[edit | edit source]

 • sub

alar[edit | edit source]

 • adj

alarma[edit | edit source]

 • sub

alarmante[edit | edit source]

 • adj

alarmar[edit | edit source]

 • v

alarmista[edit | edit source]

 • sub

alarmistic[edit | edit source]

 • adj

alate[edit | edit source]

 • adj

alaterno[edit | edit source]

 • sub

alauda[edit | edit source]

 • sub

alba[edit | edit source]

 • sub

albanese[edit | edit source]

 • adj

albanese[edit | edit source]

 • sub

Albania[edit | edit source]

 • sub n pr

albatros[edit | edit source]

 • sub

albe[edit | edit source]

 • adj

albedo[edit | edit source]

 • sub

albergar[edit | edit source]

 • v

albergera[edit | edit source]

 • sub

albergero[edit | edit source]

 • sub

albergo[edit | edit source]

 • sub

albicaule[edit | edit source]

 • adj

albiflor[edit | edit source]

 • adj

albifolie[edit | edit source]

 • adj

albimaculate[edit | edit source]

 • adj

albin[edit | edit source]

 • adj

albinismo[edit | edit source]

 • sub

albino[edit | edit source]

 • sub

Albion[edit | edit source]

 • sub n pr

albirame[edit | edit source]

 • adj

albite[edit | edit source]

 • sub

albor[edit | edit source]

 • sub

albricoc[edit | edit source]

 • sub

albricochiero[edit | edit source]

 • sub

albugine[edit | edit source]

 • sub

albuginee[edit | edit source]

 • adj

album[edit | edit source]

 • sub

albumina[edit | edit source]

 • sub

albuminato[edit | edit source]

 • sub

albumine[edit | edit source]

 • sub

albuminoide[edit | edit source]

 • adj

albuminoide[edit | edit source]

 • sub

albuminometro[edit | edit source]

 • sub

albuminose[edit | edit source]

 • adj

albuminuria[edit | edit source]

 • sub

albuminuric[edit | edit source]

 • adj

albumose[edit | edit source]

 • sub

alburno[edit | edit source]

 • sub

alc. sub[edit | edit source]

alca[edit | edit source]

 • sub

alcaic[edit | edit source]

 • adj

alcalde[edit | edit source]

 • sub

alcalescente[edit | edit source]

 • adj

alcalescentia[edit | edit source]

 • sub

alcali[edit | edit source]

 • sub

alcalificar[edit | edit source]

 • v

alcalimetria[edit | edit source]

 • sub

alcalimetric[edit | edit source]

 • adj

alcalimetro[edit | edit source]

 • sub

alcalin[edit | edit source]

 • adj

alcalinitate[edit | edit source]

 • sub

alcalino[edit | edit source]

 • sub

alcalino-terrose[edit | edit source]

 • adj

alcalisar[edit | edit source]

 • v

alcalisation[edit | edit source]

 • sub

alcaloidal[edit | edit source]

 • adj

alcaloide[edit | edit source]

 • sub

alcalose (-osis)[edit | edit source]

 • sub

alcanna[edit | edit source]

 • sub

alcano[edit | edit source]

 • sub

alce[edit | edit source]

 • sub

alchemilla[edit | edit source]

 • sub

alchimia[edit | edit source]

 • sub

alchimic[edit | edit source]

 • adj

alchimista[edit | edit source]

 • sub

alchimistic[edit | edit source]

 • adj

alco[edit | edit source]

 • adv

alco[edit | edit source]

 • pron

alcohol[edit | edit source]

 • sub

alcoholato[edit | edit source]

 • sub

alcoholemia[edit | edit source]

 • sub

alcoholic[edit | edit source]

 • adj

alcoholicitate[edit | edit source]

 • sub

alcoholico[edit | edit source]

 • sub

alcoholisabile[edit | edit source]

 • adj

alcoholisar[edit | edit source]

 • v

alcoholisate[edit | edit source]

 • adj

alcoholisation[edit | edit source]

 • sub

alcoholismo[edit | edit source]

 • sub

alcohologia[edit | edit source]

 • sub

alcoholometria[edit | edit source]

 • sub

alcoholometro[edit | edit source]

 • sub

alcova[edit | edit source]

 • sub

alcun[edit | edit source]

 • pron adj

alcuno[edit | edit source]

 • pron indef

alcyon[edit | edit source]

 • sub

aldehyde[edit | edit source]

 • sub

aldehydic[edit | edit source]

 • adj

aldose[edit | edit source]

 • sub

aldosteron[edit | edit source]

 • sub

ale[edit | edit source]

 • sub

aleatori[edit | edit source]

 • adj

aleatorietate[edit | edit source]

 • sub

alemanne[edit | edit source]

 • adj

alemannic[edit | edit source]

 • adj

alemanno[edit | edit source]

 • sub

alephe[edit | edit source]

 • sub

alerta[edit | edit source]

 • sub

alerte[edit | edit source]

 • adj

alesna[edit | edit source]

 • sub

alesnate[edit | edit source]

 • adj

aletta[edit | edit source]

 • sub

aleuron[edit | edit source]

 • sub

aleut[edit | edit source]

 • sub

Aleutas[edit | edit source]

 • sub n pr pl

aleutian[edit | edit source]

 • adj

alevin[edit | edit source]

 • sub

alevinar[edit | edit source]

 • v

Alexandra[edit | edit source]

 • sub n pr

Alexandria[edit | edit source]

 • sub n pr

alexandrian[edit | edit source]

 • adj

alexandrin[edit | edit source]

 • adj

alexandrino[edit | edit source]

 • sub

alexandrite[edit | edit source]

 • sub

Alexandro[edit | edit source]

 • sub n pr

alexia[edit | edit source]

 • sub

alexic[edit | edit source]

 • adj

alexina[edit | edit source]

 • sub

alga[edit | edit source]

 • sub

algal[edit | edit source]

 • adj

algebra[edit | edit source]

 • sub

algebraic[edit | edit source]

 • adj

algebric[edit | edit source]

 • adj

algebrista[edit | edit source]

 • sub

Alger[edit | edit source]

 • sub n pr

algerese[edit | edit source]

 • adj

Algeria[edit | edit source]

 • sub n pr

algerian[edit | edit source]

 • adj

algeriano[edit | edit source]

 • sub

algerin[edit | edit source]

 • adj

algerino[edit | edit source]

 • sub

algesia[edit | edit source]

 • sub

algesimetro[edit | edit source]

 • sub

algia[edit | edit source]

 • sub

algic[edit | edit source]

 • adj

algide[edit | edit source]

 • adj

algiditate[edit | edit source]

 • sub

algina[edit | edit source]

 • sub

alginato[edit | edit source]

 • sub

alginic[edit | edit source]

 • adj

algohallucinose (-osis)[edit | edit source]

 • sub

algol, ALGOL[edit | edit source]

 • sub n pr

algologia[edit | edit source]

 • sub

algologic[edit | edit source]

 • adj

algologista[edit | edit source]

 • sub

[edit | edit source]

 • sub

algometria[edit | edit source]

 • sub

algometric[edit | edit source]

 • adj

algometro[edit | edit source]

 • sub

algorithmic[edit | edit source]

 • adj

algorithmo[edit | edit source]

 • sub

algose[edit | edit source]

 • adj

alia[edit | edit source]

 • sub pl
 • [[passacaglia {alia]]

alias[edit | edit source]

 • adv

alibi[edit | edit source]

 • adv

alibi[edit | edit source]

 • sub

alibile[edit | edit source]

 • adj

alibilitate[edit | edit source]

 • sub

alicubi[edit | edit source]

 • adv

alicun[edit | edit source]

 • pron adj

alicuno[edit | edit source]

 • pron indef

alicyclic[edit | edit source]

 • adj

alidada[edit | edit source]

 • sub

alie[edit | edit source]

 • adj

alien[edit | edit source]

 • adj

alienabile[edit | edit source]

 • adj

alienabilitate[edit | edit source]

 • sub

alienar[edit | edit source]

 • v

alienatario[edit | edit source]

 • sub

alienate[edit | edit source]

 • adj

alienation[edit | edit source]

 • sub

alienato[edit | edit source]

 • sub

alienator[edit | edit source]

 • sub

alienismo[edit | edit source]

 • sub

alienista[edit | edit source]

 • sub

alifere[edit | edit source]

 • adj

aliforme[edit | edit source]

 • adj

alimentar[edit | edit source]

 • v

alimentari[edit | edit source]

 • adj

alimentation[edit | edit source]

 • sub

alimentator[edit | edit source]

 • sub

alimento[edit | edit source]

 • sub

alimentose[edit | edit source]

 • adj

alineamento[edit | edit source]

 • sub

alinear[edit | edit source]

 • v

alineate[edit | edit source]

 • adj

alineation[edit | edit source]

 • sub

alipede[edit | edit source]

 • adj

aliphatic[edit | edit source]

 • adj

aliquando[edit | edit source]

 • adv

aliquanto[edit | edit source]

 • adv

alique[edit | edit source]

 • adv

alique[edit | edit source]

 • pron

alisee[edit | edit source]

 • adj

aliseo[edit | edit source]

 • sub

alisma[edit | edit source]

 • sub

alismataceas[edit | edit source]

 • sub pl

alizari[edit | edit source]

 • sub

alizarina[edit | edit source]

 • sub

alkylation[edit | edit source]

 • sub

all right[edit | edit source]

allactamento[edit | edit source]

 • sub

allactar[edit | edit source]

 • v

Allah[edit | edit source]

 • sub n pr

allargamento[edit | edit source]

 • sub

allargar[edit | edit source]

 • v

allargation[edit | edit source]

 • sub

allargator[edit | edit source]

 • sub

allassotherapia[edit | edit source]

 • sub

allectar[edit | edit source]

 • v

allectate[edit | edit source]

 • adj

allée[edit | edit source]

 • sub

allegabile[edit | edit source]

 • adj

allegar[edit | edit source]

 • v

allegation[edit | edit source]

 • sub

allegoria[edit | edit source]

 • sub

allegoric[edit | edit source]

 • adj

allegorisar[edit | edit source]

 • v

allegorisation[edit | edit source]

 • sub

allegorista[edit | edit source]

 • sub

allegrar[edit | edit source]

 • v

allegre[edit | edit source]

 • adj

allegressa[edit | edit source]

 • sub

allegretto[edit | edit source]

allegro[edit | edit source]

allelismo[edit | edit source]

 • sub

allelomorphe[edit | edit source]

 • adj

allelomorphismo[edit | edit source]

 • sub

allelopathia[edit | edit source]

 • sub

allelotypo[edit | edit source]

 • sub

alleluia[edit | edit source]

 • sub
 • [[h)allelujah {{ya]]

allergene[edit | edit source]

 • adj

allergene[edit | edit source]

 • sub

allergia[edit | edit source]

 • sub

allergic[edit | edit source]

 • adj

allergico[edit | edit source]

 • sub

allergisar[edit | edit source]

 • v

allergista[edit | edit source]

 • sub

allergologia[edit | edit source]

 • sub

allergologic[edit | edit source]

 • adj

allergologista[edit | edit source]

 • sub

[edit | edit source]

 • sub

allergopathia[edit | edit source]

 • sub

allergopathic[edit | edit source]

 • adj

allerta[edit | edit source]

 • sub

allertar[edit | edit source]

 • v

allerte[edit | edit source]

 • adj

alleviar[edit | edit source]

 • v

alleviation[edit | edit source]

 • sub

alleviative[edit | edit source]

 • adj

alleviator[edit | edit source]

 • sub

alleviatori[edit | edit source]

 • adj

alliacee[edit | edit source]

 • adj

alliantia[edit | edit source]

 • sub

alliar[edit | edit source]

 • v

alliaria[edit | edit source]

 • sub

alliato[edit | edit source]

 • sub

alligabile[edit | edit source]

 • adj

alligar[edit | edit source]

 • v

alligato[edit | edit source]

 • sub

alligator[edit | edit source]

 • sub

allio[edit | edit source]

 • sub

alliterar[edit | edit source]

 • v

alliteration[edit | edit source]

 • sub

allobiologia[edit | edit source]

 • sub

allobiologic[edit | edit source]

 • adj

allobiose (-osis)[edit | edit source]

 • sub

allobrogo[edit | edit source]

 • sub

allocar[edit | edit source]

 • v

allocation[edit | edit source]

 • sub

allochtone[edit | edit source]

 • adj

allochtono[edit | edit source]

 • sub

allocution[edit | edit source]

 • sub

allodial[edit | edit source]

 • adj

allodificar[edit | edit source]

 • v

allodification[edit | edit source]

 • sub

allodio[edit | edit source]

 • sub

allogame[edit | edit source]

 • adj

allogamia[edit | edit source]

 • sub

allogamic[edit | edit source]

 • adj

allogene[edit | edit source]

 • adj

allogenetic[edit | edit source]

 • adj

allogiamento[edit | edit source]

 • sub

allogiar[edit | edit source]

 • v

allogio[edit | edit source]

 • sub

allohaploide[edit | edit source]

 • adj

allometria[edit | edit source]

 • sub

allometric[edit | edit source]

 • adj

allomorphe[edit | edit source]

 • adj

allomorphic[edit | edit source]

 • adj

allongabile[edit | edit source]

 • adj

allongamento[edit | edit source]

 • sub

allongar[edit | edit source]

 • v

allonge sub[edit | edit source]

allontanar[edit | edit source]

 • v

allonymo[edit | edit source]

 • sub

allopathe[edit | edit source]

 • sub

allopathia[edit | edit source]

 • sub

allopathic[edit | edit source]

 • adj

allophone[edit | edit source]

 • adj

allophonic[edit | edit source]

 • adj

alloquer[edit | edit source]

 • v

allorhythmia[edit | edit source]

 • sub

allosyndetic[edit | edit source]

 • adj

allotrope[edit | edit source]

 • adj

allotropia[edit | edit source]

 • sub

allotropic[edit | edit source]

 • adj

allotropo[edit | edit source]

 • sub

alloxano[edit | edit source]

 • sub

alluder[edit | edit source]

 • v

allunar[edit | edit source]

 • v

allusion[edit | edit source]

 • sub

allusive[edit | edit source]

 • adj

allusivitate[edit | edit source]

 • sub

alluvial[edit | edit source]

 • adj

alluvion[edit | edit source]

 • sub

alluvional[edit | edit source]

 • adj

alluvionamento[edit | edit source]

 • sub

alluvionar[edit | edit source]

 • v

allyl[edit | edit source]

 • sub

allylic[edit | edit source]

 • adj

alma mater[edit | edit source]

 • sub

almagesto[edit | edit source]

 • sub

almanac[edit | edit source]

 • sub

almandina[edit | edit source]

 • sub

almea[edit | edit source]

 • sub

almosna[edit | edit source]

 • sub

almosneria[edit | edit source]

 • sub

almosnero[edit | edit source]

 • sub

almosniera[edit | edit source]

 • sub

almucio[edit | edit source]

 • sub

alneto[edit | edit source]

 • sub

alno[edit | edit source]

 • sub

aloe[edit | edit source]

 • sub

aloetic[edit | edit source]

 • adj

alogia[edit | edit source]

 • sub

alogic[edit | edit source]

 • adj

aloina[edit | edit source]

 • sub

alopecia[edit | edit source]

 • sub

alopecuro[edit | edit source]

 • sub

alora[edit | edit source]

 • adv

alosa[edit | edit source]

 • sub

alpaca[edit | edit source]

 • sub

alpenstock[edit | edit source]

 • sub

Alpes[edit | edit source]

 • sub n pr pl

alpestre[edit | edit source]

 • adj

alpha[edit | edit source]

 • sub

alpha-active[edit | edit source]

 • adj

alphabetic[edit | edit source]

 • adj

alphabetisar[edit | edit source]

 • v

alphabetisation[edit | edit source]

 • sub

alphabetisator[edit | edit source]

 • sub

alphabeto[edit | edit source]

 • sub

alphanumeric[edit | edit source]

 • adj

alpicole[edit | edit source]

 • adj

alpin[edit | edit source]

 • adj

alpinismo[edit | edit source]

 • sub

alpinista[edit | edit source]

 • sub

alquando[edit | edit source]

 • adv

alquanto[edit | edit source]

 • adv

Alsatia[edit | edit source]

 • sub n pr

alsatian[edit | edit source]

 • adj

alsatiano[edit | edit source]

 • sub

alsi[edit | edit source]

 • adv

alsine[edit | edit source]

 • sub

alsinoideas[edit | edit source]

 • sub pl

Altai[edit | edit source]

 • sub n pr

altaic[edit | edit source]

 • adj

altaistica[edit | edit source]

 • sub

altar[edit | edit source]

 • sub

alte[edit | edit source]

 • adj

Alte Volta[edit | edit source]

 • sub n pr

alter ego[edit | edit source]

 • sub