Contents

ac[edit | edit source]

acacia[edit | edit source]

 • sub

academia[edit | edit source]

 • sub

academic[edit | edit source]

 • adj

academico[edit | edit source]

 • sub

academismo[edit | edit source]

 • sub

acaju[edit | edit source]

 • sub

acalculia[edit | edit source]

 • sub

acalephe[edit | edit source]

 • sub

acantha[edit | edit source]

 • sub

acanthaceas[edit | edit source]

 • sub pl

acanthacee[edit | edit source]

 • adj

acanthis flammee[edit | edit source]

 • sub

acantho[edit | edit source]

 • sub

acanthocarpe[edit | edit source]

 • adj

acanthocephale[edit | edit source]

 • adj

acanthocephalo[edit | edit source]

 • sub

acanthocyto[edit | edit source]

 • sub

acanthopanax[edit | edit source]

 • sub

acanthophore[edit | edit source]

 • adj

acanthopterygios[edit | edit source]

 • sub pl

acappella[edit | edit source]

 • adj

acaricida[edit | edit source]

 • sub

acaro[edit | edit source]

 • sub

acarophobia[edit | edit source]

 • sub

acarose[edit | edit source]

 • adj

acarpe[edit | edit source]

 • adj

acatalectic[edit | edit source]

 • adj

acatalepsia[edit | edit source]

 • sub

acataleptic[edit | edit source]

 • adj

acaule[edit | edit source]

 • adj

accalmia[edit | edit source]

 • sub

accaparamento[edit | edit source]

 • sub

accaparar[edit | edit source]

 • v

accaparator[edit | edit source]

 • sub

accastellage[edit | edit source]

 • sub

accastellamento[edit | edit source]

 • sub

accastellar[edit | edit source]

 • v

acceder[edit | edit source]

 • v

accelerando[edit | edit source]

 • adv

accelerar[edit | edit source]

 • v

accelerate[edit | edit source]

 • adj

acceleration[edit | edit source]

 • sub

accelerative[edit | edit source]

 • adj

accelerator[edit | edit source]

 • adj

accelerator[edit | edit source]

 • sub

accelerogramma[edit | edit source]

 • sub

accelerographo[edit | edit source]

 • sub

accelerometro[edit | edit source]

 • sub

accendalia[edit | edit source]

 • sub

accendecigarro[edit | edit source]

 • sub

accendegas[edit | edit source]

 • sub

accender[edit | edit source]

 • v

accendibile[edit | edit source]

 • adj

accendimento[edit | edit source]

 • sub

accenditor[edit | edit source]

 • sub

accenditori[edit | edit source]

 • adj

accensibile[edit | edit source]

 • adj

accensibilitate[edit | edit source]

 • sub

accento[edit | edit source]

 • sub

accentual[edit | edit source]

 • adj

accentuar[edit | edit source]

 • v

accentuate[edit | edit source]

 • adj

accentuation[edit | edit source]

 • sub

acceptabile[edit | edit source]

 • adj

acceptabilitate[edit | edit source]

 • sub

acceptar[edit | edit source]

 • v

acceptate[edit | edit source]

 • adj

acceptation[edit | edit source]

 • sub

acception[edit | edit source]

 • sub

acceptor[edit | edit source]

 • sub

accessibile[edit | edit source]

 • adj

accessibilitate[edit | edit source]

 • sub

accession[edit | edit source]

 • sub

accesso[edit | edit source]

 • sub
 • [[accesso de rage {j]]

accessori[edit | edit source]

 • adj

accessorio[edit | edit source]

 • sub

acciaccatura[edit | edit source]

 • sub

accidental[edit | edit source]

 • adj

accidentate[edit | edit source]

 • adj

accidente[edit | edit source]

 • sub

accider[edit | edit source]

 • v

accisia[edit | edit source]

 • sub

acclamar[edit | edit source]

 • v

acclamation[edit | edit source]

 • sub

acclamator[edit | edit source]

 • sub

acclamatori[edit | edit source]

 • adj

acclimatabile[edit | edit source]

 • adj

acclimatar[edit | edit source]

 • v

acclimatation[edit | edit source]

 • sub

accollada[edit | edit source]

 • sub

accollar[edit | edit source]

 • v

accommodabile[edit | edit source]

 • adj

accommodamento[edit | edit source]

 • sub

accommodante[edit | edit source]

 • adj

accommodar[edit | edit source]

 • v

accommodation[edit | edit source]

 • sub

accommodator[edit | edit source]

 • sub

accommodatori[edit | edit source]

 • adj

accompaniabile[edit | edit source]

 • adj

accompaniamento[edit | edit source]

 • sub

accompaniar[edit | edit source]

 • v

accompaniator[edit | edit source]

 • sub

accopulamento[edit | edit source]

 • sub

accopular[edit | edit source]

 • v

accordabile[edit | edit source]

 • adj

accordante[edit | edit source]

 • adj

accordar[edit | edit source]

 • v

accordator[edit | edit source]

 • sub

accordatorio[edit | edit source]

 • sub

accordatura[edit | edit source]

 • sub

accordion[edit | edit source]

 • sub

accordionista[edit | edit source]

 • sub

accordo[edit | edit source]

 • sub

accostabile[edit | edit source]

 • adj

accostamento[edit | edit source]

 • sub

accostar[edit | edit source]

 • v

accostumabile[edit | edit source]

 • adj

accostumar[edit | edit source]

 • v

accostumate[edit | edit source]

 • adj

accreditar[edit | edit source]

 • v

accrescer[edit | edit source]

 • v

accrescimento[edit | edit source]

 • sub

accretion[edit | edit source]

 • sub

accular[edit | edit source]

 • v

acculturar[edit | edit source]

 • v

acculturation[edit | edit source]

 • sub

accumulabile[edit | edit source]

 • adj

accumulamento[edit | edit source]

 • sub

accumular[edit | edit source]

 • v

accumulation[edit | edit source]

 • sub

accumulative[edit | edit source]

 • adj

accumulator[edit | edit source]

 • sub

accurate[edit | edit source]

 • adj

accuratessa[edit | edit source]

 • sub

accurrer[edit | edit source]

 • v

accurtamento[edit | edit source]

 • sub

accurtar[edit | edit source]

 • v

accurtation[edit | edit source]

 • sub

accusabile[edit | edit source]

 • adj

accusabilitate[edit | edit source]

 • sub

accusamento[edit | edit source]

 • sub

accusar[edit | edit source]

 • v

accusation[edit | edit source]

 • sub

accusative[edit | edit source]

 • adj

accusativo[edit | edit source]

 • sub

accusato[edit | edit source]

 • sub

accusator[edit | edit source]

 • sub

accusatori[edit | edit source]

 • adj

acellular[edit | edit source]

 • adj

acephale[edit | edit source]

 • adj

acephalia[edit | edit source]

 • sub

acephalos[edit | edit source]

 • sub pl

aceraceas[edit | edit source]

 • sub pl

aceras[edit | edit source]

 • sub

acerbar[edit | edit source]

 • v

acerbe[edit | edit source]

 • adj

acerbitate[edit | edit source]

 • sub

acere[edit | edit source]

 • sub

acereto[edit | edit source]

 • sub

acescente[edit | edit source]

 • adj

acescentia[edit | edit source]

 • sub

acetabulo[edit | edit source]

 • sub

acetaldehyde[edit | edit source]

 • sub

acetamido[edit | edit source]

 • sub

acetato[edit | edit source]

 • sub

acetic[edit | edit source]

 • adj

acetificar[edit | edit source]

 • v

acetification[edit | edit source]

 • sub

acetificator[edit | edit source]

 • sub

acetimetro[edit | edit source]

 • sub

aceto[edit | edit source]

 • sub

acetona[edit | edit source]

 • sub

acetonemia[edit | edit source]

 • sub

acetonemic[edit | edit source]

 • adj

acetonic[edit | edit source]

 • adj

acetonuria[edit | edit source]

 • sub

acetose[edit | edit source]

 • adj

acetositate[edit | edit source]

 • sub

acetyl[edit | edit source]

 • sub

acetylcholina[edit | edit source]

 • sub

acetylen[edit | edit source]

 • sub

acetylenic[edit | edit source]

 • adj

acetylsalicylic[edit | edit source]

 • adj

achene[edit | edit source]

 • sub

Acheronte[edit | edit source]

 • sub n pr

achillea[edit | edit source]

 • sub

Achilles[edit | edit source]

 • sub n pr

achondroplasia[edit | edit source]

 • sub

achromasia[edit | edit source]

 • sub

achromate[edit | edit source]

 • adj

achromatic[edit | edit source]

 • adj

achromatina[edit | edit source]

 • sub

achromatisar[edit | edit source]

 • v

achromatisation[edit | edit source]

 • sub

achromatismo[edit | edit source]

 • sub

achromatope[edit | edit source]

 • adj

achromatopsia[edit | edit source]

 • sub

achylia[edit | edit source]

 • sub

achyranthes[edit | edit source]

 • sub

acicula[edit | edit source]

 • sub

acicular[edit | edit source]

 • adj

acide[edit | edit source]

 • adj

acidemia[edit | edit source]

 • sub

acidifere[edit | edit source]

 • adj

acidificabile[edit | edit source]

 • adj

acidificante[edit | edit source]

 • adj

acidificante[edit | edit source]

 • sub

acidificar[edit | edit source]

 • v

acidification[edit | edit source]

 • sub

acidimetria[edit | edit source]

 • sub

acidimetro[edit | edit source]

 • sub

aciditate[edit | edit source]

 • sub

acido[edit | edit source]

 • sub

acidogene[edit | edit source]

 • adj

acidolyse (-ysis)[edit | edit source]

 • sub

acidophile[edit | edit source]

 • adj

acidoresistente[edit | edit source]

 • adj

acidoresistentia[edit | edit source]

 • sub

acidose (-osis)[edit | edit source]

 • sub

acidulante[edit | edit source]

 • adj

acidular[edit | edit source]

 • v

acidulation[edit | edit source]

 • sub

acidule[edit | edit source]

 • adj

aciduria[edit | edit source]

 • sub

acierage[edit | edit source]

 • sub

acierar[edit | edit source]

 • v

acieration[edit | edit source]

 • sub

acieria[edit | edit source]

 • sub

aciero[edit | edit source]

 • sub

aciforme[edit | edit source]

 • adj

aciniforme[edit | edit source]

 • adj

acino[edit | edit source]

 • sub

acinose[edit | edit source]

 • adj

aclinic[edit | edit source]

 • adj

acme[edit | edit source]

 • sub

acne[edit | edit source]

 • sub

acneic[edit | edit source]

 • adj

acneiforme[edit | edit source]

 • adj

aco[edit | edit source]

 • sub

acoasma[edit | edit source]

 • sub

acologia[edit | edit source]

 • sub

acologic[edit | edit source]

 • adj

acolyt(h)o[edit | edit source]

 • sub

aconfessional[edit | edit source]

 • adj

aconfessionalitate[edit | edit source]

 • sub

aconitina[edit | edit source]

 • sub

aconito[edit | edit source]

 • sub

acordonar[edit | edit source]

 • v

acoro[edit | edit source]

 • sub

acotyledone[edit | edit source]

 • adj

acquesto[edit | edit source]

 • sub

acquiescente[edit | edit source]

 • adj

acquiescentia[edit | edit source]

 • sub

acquiescer[edit | edit source]

 • v

acquirer[edit | edit source]

 • v

acquiribile[edit | edit source]

 • adj

acquiritor[edit | edit source]

 • sub

acquisition[edit | edit source]

 • sub

acquisitive[edit | edit source]

 • adj

acquisitor[edit | edit source]

 • sub

acrania[edit | edit source]

 • sub

acre[edit | edit source]

 • adj

acre[edit | edit source]

 • sub

acribometro[edit | edit source]

 • sub

acridina[edit | edit source]

 • sub

acridio[edit | edit source]

 • sub

acridulce[edit | edit source]

 • adj

acriflavina[edit | edit source]

 • sub

acrimonia[edit | edit source]

 • sub

acrimoniose[edit | edit source]

 • adj

acritate[edit | edit source]

 • sub

acritic[edit | edit source]

 • adj

acrobata[edit | edit source]

 • sub

acrobatia[edit | edit source]

 • sub

acrobatic[edit | edit source]

 • adj

acrobatismo[edit | edit source]

 • sub

acrocarpe[edit | edit source]

 • adj

acrocentric[edit | edit source]

 • adj

acrocephale[edit | edit source]

 • adj

acrocephalia[edit | edit source]

 • sub

acrocephalo[edit | edit source]

 • sub

acrocyanose (-osis)[edit | edit source]

 • sub

acroleina[edit | edit source]

 • sub

acrolitho[edit | edit source]

 • sub

acromegalia[edit | edit source]

 • sub

acromegalic[edit | edit source]

 • adj

acromial[edit | edit source]

 • adj

acromio[edit | edit source]

 • sub

acronymo[edit | edit source]

 • sub

acropathia[edit | edit source]

 • sub

acropathologia[edit | edit source]

 • sub

acropetale[edit | edit source]

 • adj

acropete[edit | edit source]

 • adj

acrophobia[edit | edit source]

 • sub

acropole[edit | edit source]

 • sub

acrosepale[edit | edit source]

 • adj

acrosoma[edit | edit source]

 • sub

acrostichio[edit | edit source]

 • sub

acroterio[edit | edit source]

 • sub

acryl[edit | edit source]

 • sub

acrylato[edit | edit source]

 • sub

acrylic[edit | edit source]

 • adj

actea[edit | edit source]

 • sub

actina[edit | edit source]

 • sub

actinia[edit | edit source]

 • sub

actinic[edit | edit source]

 • adj

actinicitate[edit | edit source]

 • sub

actinismo[edit | edit source]

 • sub

actinitis[edit | edit source]

 • sub

actinium[edit | edit source]

 • sub

actinogramma[edit | edit source]

 • sub

actinographia[edit | edit source]

 • sub

actinographic[edit | edit source]

 • adj

actinologia[edit | edit source]

 • sub

actinologic[edit | edit source]

 • adj

actinometria[edit | edit source]

 • sub

actinometric[edit | edit source]

 • adj

actinometro[edit | edit source]

 • sub

actinomorphe[edit | edit source]

 • adj

actinomorphia[edit | edit source]

 • sub

actinomycetina[edit | edit source]

 • sub

actinomyceto[edit | edit source]

 • sub

actinomycina[edit | edit source]

 • sub

actinomycose (-osis)[edit | edit source]

 • sub

actinomycosic[edit | edit source]

 • adj

actinotherapia[edit | edit source]

 • sub

action[edit | edit source]

 • sub

actionabile[edit | edit source]

 • adj

actionamento[edit | edit source]

 • sub

actionar[edit | edit source]

 • v

actionari[edit | edit source]

 • adj

actionariato[edit | edit source]

 • sub

actionero[edit | edit source]

 • sub

actionista[edit | edit source]

 • sub

activar[edit | edit source]

 • v

activator[edit | edit source]

 • sub

active[edit | edit source]

 • adj

activismo[edit | edit source]

 • sub

activista[edit | edit source]

 • sub

activistic[edit | edit source]

 • adj

activitate[edit | edit source]

 • sub