Contents

an

 • conj
 • an ????
 • an
 • an ille ha le libro?
 • bermudi)an
 • io non sape an ille veni

an

anabaptisar

 • v
 • anabaptisar ????
 • anabaptisar

anabaptismo

 • sub
 • anabaptismo ????
 • anabaptismo

anabaptista

 • adj

anabaptista

 • sub
 • anabaptista ????
 • anabaptista
 • doctrina anabaptista

anabaptistic

 • adj
 • anabaptistic ????
 • anabaptistic
 • movimento anabaptistic

anabatic

 • adj
 • anabatic ????
 • anabatic
 • vento anabatic

anabiose (-osis)

 • sub
 • anabiose ????
 • anabiose ???? anabiosis
 • anabiosis ????
 • anabiose ???? anabiosis

anabiotic

 • adj
 • anabiotic ????
 • anabiotic

anabolic

 • adj
 • anabolic ????
 • anabolic
 • processo anabolic
 • steroides anabolic
 • steroides anabolic / anabolisante
 • steroides anabolisante / anabolic

anabolisante

 • adj
 • anabolisante ????
 • anabolisante
 • steroides anabolisante
 • steroides anabolic / anabolisante
 • steroides anabolisante / anabolic

anabolismo

 • sub
 • anabolismo ????
 • anabolismo

anacamptis

 • sub
 • anacamptis ????
 • anacamptis

anacardiaceas

 • sub pl
 • anacardiaceas ????
 • anacardiaceas

anacardiacee

 • adj
 • anacardiacee ????
 • anacardiacee

anacardio

 • sub
 • anacardio ????
 • anacardio

anachoreta

 • sub
 • anachoreta ????
 • anachoreta
 • cabana de anachoreta
 • de anachoreta
 • cabana de eremita / de anachoreta / de recluso
 • casa de eremita / de anachoreta / de recluso
 • menar un vita de eremita / de anachoreta / de recluso

anachoretic

 • adj
 • anachoretic ????
 • anachoretic
 • existentia / vita eremitic / anachoretic / recluse

anachoretismo

 • sub
 • anachoretismo ????
 • anachoretismo

anachrone

 • adj
 • anachrone ????
 • anachrone

anachronic

 • adj
 • anachronic ????
 • anachronic

anachronisar

 • v
 • anachronisar ????
 • anachronisar

anachronismo

 • sub
 • anachronismo ????
 • anachronismo
 • anachronismos ????
 • un roman historic plen de anachronismos

anachronistic

 • adj
 • anachronistic ????
 • anachronistic

anacolutho

 • sub
 • anacolutho ????
 • anacolutho

anaconda

 • sub
 • anaconda ????
 • anaconda

Anacreonte

 • sub n pr
 • anacreonte ????
 • Anacreonte
 • le odes erotic de Anacreonte

anacreontic

 • adj
 • anacreontic ????
 • anacreontic
 • poesia anacreontic

anacreontismo

 • sub
 • anacreontismo ????
 • anacreontismo

anacrusis

 • sub
 • anacrusis ????
 • anacrusis

anacyclic

 • adj
 • anacyclic ????
 • anacyclic
 • verso anacyclic
 • verso anacyclic / retrograde
 • anaerobe ????
 • anaerobe ???? anaerobic
 • decomposition anaerobe / anaerobic

anaerobe,anaerobic

 • adj
 • anaerobic ????
 • anaerobe ???? anaerobic
 • anaerobic
 • decomposition anaerobe / anaerobic

anaerobie

 • adj
 • anaerobie ????
 • anaerobie
 • decomposition anaerobie

anaerobio

 • sub
 • anaerobio ????
 • anaerobio

anagallis

 • sub
 • anagallis ????
 • anagallis
 • anagallis arvense

anaglyphic

 • adj
 • anaglyphic ????
 • anaglyphic

anaglypho

 • sub
 • anaglypho ????
 • anaglypho

anagoge

 • sub
 • anagoge ????
 • anagoge

anagogia

 • sub
 • anagogia ????
 • anagogia

anagogic

 • adj
 • anagogic ????
 • anagogic
 • le senso anagogic del Scriptura
 • senso anagogic del Scriptura

anagogista

 • sub
 • anagogista ????
 • anagogista

anagramma

 • sub
 • anagramma ????
 • anagramma

anagrammar

 • v
 • anagrammar ????
 • anagrammar

anagrammatic

 • adj
 • anagrammatic ????
 • anagrammatic

anagrammatisar

 • v
 • anagrammatisar ????
 • anagrammatisar

anagrammatista

 • sub
 • anagrammatista ????
 • anagrammatista

anagrammista

 • sub
 • anagrammista ????
 • anagrammista

anal

 • adj
 • anal ????
 • aletta anal
 • anal
 • erotica anal
 • fistula anal
 • glandula anal
 • haber relationes anal
 • orificio anal
 • pinna anal
 • pro uso anal
 • reflexo anal
 • speculo anal
 • sphincter anal
 • fistula anal / del ano
 • orificio anal / del recto
 • pinna / aletta anal
 • sphincter anal / del ano

analecta

 • sub
 • analecta ????
 • analecta

analectos

 • sub pl
 • analectos ????
 • analectos

analemma

 • sub
 • analemma ????
 • analemma

analepsis

 • sub
 • analepsis ????
 • analepsis

analeptic

 • adj
 • analeptic ????
 • analeptic
 • pharmaco analeptic

analeptico

 • sub
 • analeptico ????
 • analeptico

analgesia

 • sub
 • analgesia ????
 • analgesia

analgesic

 • adj
 • analgesic ????
 • analgesic
 • pharmaco analgesic

analgesico

 • sub
 • analgesico ????
 • analgesico

analgia

 • sub
 • analgia ????
 • analgia

analgic

 • adj
 • analgic ????
 • analgic

analoge

 • adj
 • analoge ????
 • analoge
 • calculator analoge
 • circuito analoge
 • declarationes analoge
 • electronica analoge
 • esser analoge a
 • IC analoge
 • le film ¬A e le libro non es analoge
 • punctos de vista analoge
 • responsa analoge
 • articulos similar / analoge
 • calculator analoge / analogic
 • calculator analoge / analogic rekenmachine
 • computator / computer analoge
 • computator / computer ¬A analoge / analogic
 • computer / computator analoge / analogic
 • disveloppamento / evolution parallel / analoge
 • punctos de vista analoge / analogic
 • analoge-digital ????
 • analoge-digital
 • convertitor analogic-digital / analoge-digital / hybride
 • analogemente ????
 • analogemente

analogia

 • sub
 • analogia ????
 • analogia
 • analogia de character
 • analogia de spirito
 • analogia de stilo
 • analogia dual
 • analogia electromechanic
 • analogia hydrodynamic
 • analogia hydrologic
 • analogia inter le linguas romanic
 • analogia stilistic
 • applicar le analogia
 • il non ha alicun analogia inter le duo eventos
 • rationamento per analogia
 • rationar per analogia
 • sin analogia con
 • affinitate / analogia de parolas
 • le affinitate / analogia del linguas romanic
 • per analogia con / de
 • presentar / offerer analogia / resimilantia
 • presentar / offerer resimilantia / analogia
 • analogia
 •  ????
 • parametro de analogia
 • analogias ????
 • offerer analogias
 • presentar analogias

analogic

 • adj
 • analogic ????
 • analogic
 • calculator analogic
 • interpretation analogic
 • methodo analogic
 • rationamento analogic
 • calculator analoge / analogic
 • calculator analoge / analogic rekenmachine
 • computator / computer ¬A analoge / analogic
 • computator / computer analogic
 • computer / computator analoge / analogic
 • punctos de vista analoge / analogic
 • analogic-digital ????
 • analogic-digital
 • convertitor analogic-digital / analoge-digital / hybride

analogismo

 • sub
 • analogismo ????
 • analogismo

analogista

 • sub
 • analogista ????
 • analogista
 • analogo ????
 • analogo

analogo sub

analphabete

 • adj
 • analphabete ????
 • analphabete

analphabetic

 • adj
 • analphabetic ????
 • analphabetic
 • lingua analphabetic

analphabetico

 • sub
 • analphabetico ????
 • analphabetico
 • analphabetico functional

analphabetismo

 • sub
 • analphabetismo ????
 • analphabetismo
 • analphabeto ????
 • analphabeto

analycitate

 • sub
 • analycitate ????
 • analycitate

analysabile

 • adj
 • analysabile ????
 • analysabile

analysar

 • v
 • analysar ????
 • analysar
 • analysar le character de un persona
 • analysar le situation
 • analysar rationalmente un puncto de vista
 • analysar un mineral
 • analysar un obra de arte
 • analysar un periodo
 • analysar un phrase
 • analysar un poema
 • analysar un problema complexe
 • analysar / explicar rationalmente
 • analysar syntacticamente / logicamente un phrase
 • dissecar / analysar sentimentos

analysator

 • sub
 • analysator ????
 • analysator
 • analysator de amplitudes
 • analysator de halito
 • analysator de investimentos
 • analysator de parola
 • analysator de sono
 • analysator del spectro
 • analysta / analysator de investimentos

analyse (-ysis)

 • sub
 • analyse ????
 • analyse ???? analysis
 • analyse combinatori de calculo
 • analyse correlative
 • analyse de correlation
 • analyse de phonema
 • analyse de sanguine
 • analyse de texto
 • analyse de variationes
 • analyse del comportamento
 • analyse del conducta
 • analyse del costos e beneficios
 • analyse del costos e profitos
 • analyse del mercato
 • analyse del optimalitate
 • analyse del polline
 • analyse del recombination
 • analyse del solo
 • analyse del variantia
 • analyse factorial
 • analyse graphologic
 • analyse isotopic
 • analyse logic
 • analyse micrographic
 • analyse objective del situation
 • analyse pedologic
 • analyse phonematic
 • analyse phonemic
 • analyse rigorose
 • analyse sociologic
 • analyse syntactic
 • analyse tagmemic
 • analyse textual
 • analyse thermal
 • analyse thermic
 • analyse -ysis bacteriologic
 • analyse -ysis calorimetric
 • analyse -ysis coherente
 • analyse -ysis colorimetric de un producto alimentari
 • analyse -ysis combinatori
 • analyse -ysis comparative
 • analyse -ysis conjunctural
 • analyse -ysis contextual
 • analyse -ysis costos-beneficios
 • analyse -ysis de balancio
 • analyse -ysis de circuito
 • analyse -ysis de errores
 • analyse -ysis de micro-elementos
 • analyse -ysis de mineral
 • analyse -ysis de morphema
 • analyse -ysis de polline
 • analyse -ysis de stabilitate
 • analyse -ysis de systemas
 • analyse -ysis de un function
 • analyse -ysis de un profession
 • analyse -ysis del aere
 • analyse -ysis del character
 • analyse -ysis del costos
 • analyse -ysis del gas
 • analyse -ysis del halito
 • analyse -ysis del lacte
 • analyse -ysis del lingua
 • analyse -ysis del motivation
 • analyse -ysis del qualitate
 • analyse -ysis del sanguine
 • analyse -ysis del sonos
 • analyse -ysis del travalio
 • analyse -ysis del trunco
 • analyse -ysis del venditas
 • analyse -ysis dimensional
 • analyse -ysis discriminante
 • analyse -ysis economic
 • analyse -ysis elementari
 • analyse -ysis enologic
 • analyse -ysis functional
 • analyse -ysis genetic
 • analyse -ysis grammatical
 • analyse -ysis granulometric
 • analyse -ysis harmonic
 • analyse -ysis hydrologic
 • analyse -ysis marginal
 • analyse -ysis morphologic
 • analyse -ysis penetrante
 • analyse -ysis per activation
 • analyse -ysis phonologic
 • analyse -ysis phrastic
 • analyse -ysis pollinic
 • analyse -ysis ponderal
 • analyse -ysis potentiometric
 • analyse -ysis qualitative
 • analyse -ysis quantitative
 • analyse -ysis semic
 • analyse ysis sociologic
 • analyse -ysis spectral
 • analyse -ysis static
 • analyse -ysis stilistic
 • analyse -ysis structural
 • analyse -ysis tensorial
 • analyse -ysis thematic
 • analyse -ysis toxicologic
 • analyse -ysis vectorial
 • analyse -ysis volumetric
 • facer le analyse -ysis de
 • facer un analyse -ysis
 • haber le spirito de analyse
 • haber le spirito del analyse -ysis
 • identificar un obra super le base de un analyse -ysis stilistic
 • in le ultime analyse -ysis
 • instrumento de analyse -ysis
 • methodo de analyse -ysis
 • per via de analyse -ysis
 • secundo le methodos del analyse -ysis stilistic
 • sociopsycho)analyse -ysis
 • submitter un producto a un analyse
 • subtilitate de un analyse -ysis
 • un analyse -ysis rigorose
 • analyse / analysis del media a scopo publicitari
 • analyse -ysis / calculo combinatori
 • analyse -ysis / examine / investigation del solo
 • analyse -ysis / examine del liquido amniotic
 • analyse -ysis / examine del urina
 • analyse -ysis / investigation / de mercato / marketing ¬A
 • analyse -ysis / investigation del solo
 • analyse -ysis correlative / de correlation
 • analyse -ysis de fango / de limo
 • analyse -ysis del comportamento / del conducta
 • analyse -ysis del costos e beneficios / profitos / rendimentos
 • analyse -ysis del functiones / del cargas / del travalios / labores
 • analyse -ysis del interprisa / compania
 • analyse -ysis del labor / del travalio
 • analyse -ysis del traffico / del circulation
 • analyse -ysis del variantia / del variationes
 • analyse -ysis factorial / del factores
 • analyse -ysis grammatical / morphologic
 • analyse -ysis grammatical / phrastic
 • analyse -ysis logic / syntactic
 • analyse -ysis pedologic / del solo
 • analyse -ysis phonematic / phonemic / de phonema
 • analyse -ysis pollinic / de pollines
 • analyse -ysis stilistic / de stilo
 • analyse -ysis textual / de textos
 • analyse -ysis thermic / thermal
 • examine / analyse -ysis / test ¬A del sanguine
 • expertise ¬F / analyse -ysis graphologic
 • facer le analyse -ysis logic / syntactic
 • facer un analyse -ysis grammatical / morphologic
 • facer un analyse -ysis logic / syntactic
 • analysis ????
 • analyse ???? analysis
 • analyse / analysis del media a scopo publicitari

analysta

 • sub
 • analysta ????
 • analysta
 • analysta chimic
 • analysta de investimentos
 • analysta de systemas
 • diploma de analysta
 • analysta / analysator de investimentos
 • analysta de functiones / de cargas / de labores / de travalios
 • analysta del labor / del travalio
 • analystas ????
 • schola de analystas
 • curso pro / de analystas

analytic

 • adj
 • analytic ????
 • analytic
 • balancia analytic
 • chimia analytic
 • function analytic
 • geometria analytic
 • lingua analytic
 • methodo analytic
 • psychologia analytic
 • semantica analytic
 • spirito analytic
 • analyticamente ????
 • pensar analyticamente

anamnese (-esis)

 • sub
 • anamnese ????
 • anamnese
 • anamnese ???? anamnesis
 • anamnesis ????
 • anamnese ???? anamnesis

anamnestic

 • adj
 • anamnestic ????
 • anamnestic

anamorphic

 • adj
 • anamorphic ????
 • anamorphic
 • lente anamorphic

anamorphose (-osis)

 • sub
 • anamorphose ????
 • anamorphose ???? anamorphosis
 • anamorphosis ????
 • anamorphose ???? anamorphosis

ananas

 • sub
 • ananas ????
 • ananas
 • ananas de mar
 • cocktail de ananas
 • compota de ananas
 • confectura al ananas
 • confitura al ananas
 • crema dulce al ananas
 • essentia de ananas
 • fibra de ananas
 • gusto de ananas
 • sauce ¬F de ananas
 • succo de ananas
 • bibita / biberage al ananas
 • confectura / confitura al ananas
 • pastisseria / torta al ananas

anapestic

 • adj
 • anapestic ????
 • anapestic
 • rhythmo anapestic
 • verso anapestic

anapesto

 • sub
 • anapesto ????
 • anapesto

anaphase

 • sub
 • anaphase ????
 • anaphase

anaphasic

 • adj
 • anaphasic ????
 • anaphasic
 • movimento anaphasic

anaphora

 • sub
 • anaphora ????
 • anaphora

anaphoric

 • adj
 • anaphoric ????
 • anaphoric
 • empleo anaphoric del pronomines

anaphrase

 • sub
 • anaphrase ????
 • anaphrase

anaphrodisia

 • sub
 • anaphrodisia ????
 • anaphrodisia

anaphrodisiac

 • adj
 • anaphrodisiac ????
 • anaphrodisiac

anaphrodisiaco

 • sub
 • anaphrodisiaco ????
 • anaphrodisiaco

anaphylactic

 • adj
 • anaphylactic ????
 • anaphylactic
 • choc anaphylactic
 • stato anaphylactic

anaphylaxia

 • sub
 • anaphylaxia ????
 • anaphylaxia

anaplastia

 • sub
 • anaplastia ????
 • anaplastia

anaplastic

 • adj
 • anaplastic ????
 • anaplastic

anarchia

 • sub
 • anarchia ????
 • anarchia
 • anarchia total
 • in un stato de anarchia perfecte
 • in un stato de perfecte anarchia

anarchic

 • adj
 • anarchic ????
 • anarchic
 • doctrina anarchic
 • pensator anarchic
 • doctrina anarchic / anarchista / anarchistic

anarchisar

 • v
 • anarchisar ????
 • anarchisar

anarchismo

 • sub
 • anarchismo ????
 • anarchismo

anarchista

 • adj

anarchista

 • sub
 • anarchista ????
 • anarchista
 • doctrina anarchista
 • doctrina anarchic / anarchista / anarchistic
 • anarchistas ????
 • complot de anarchistas

anarchistic

 • adj
 • anarchistic ????
 • anarchistic
 • doctrina anarchistic
 • movimento anarchistic
 • doctrina anarchic / anarchista / anarchistic

anarchosyndicalismo

 • sub
 • anarchosyndicalismo ????
 • anarchosyndicalismo

anarchosyndicalista

 • adj

anarchosyndicalista

 • sub
 • anarchosyndicalista ????
 • anarchosyndicalista

anasarca

 • sub
 • anasarca ????
 • anasarca
 • anastatic ????
 • anastatic

anastigmatic

 • adj
 • anastigmatic ????
 • anastigmatic
 • objectivo anastigmatic

anastigmatismo

 • sub
 • anastigmatismo ????
 • anastigmatismo

anastomosar

 • v
 • anastomosar ????
 • anastomosar
 • anastomosar se

anastomose (-osis)

 • sub
 • anastomose ????
 • anastomose ???? anastomosis
 • anastomosis ????
 • anastomose ???? anastomosis

anastrophe

 • sub
 • anastrophe ????
 • anastrophe
 • anat ????
 • calce Anat
 • anat ????
 • coclear ¬Anat

anatase

 • sub
 • anatase ????
 • anatase

anate

 • sub
 • anate ????
 • ala de anate
 • anate
 • anate acute
 • anate arlequin
 • anate clypeate
 • anate cristate
 • anate de appello
 • anate de esca
 • anate de Peking
 • anate domestic
 • anate mandarin
 • anate mascule
 • anate muscate
 • anate nigre
 • anate penelope
 • anate salvage
 • becco de anate
 • carne de anate
 • coxa de anate
 • filet ¬F de anate
 • juvene anate
 • nido de anate
 • ovo de anate
 • pata de anate
 • pectore de anate
 • pluma de anate
 • anate de esca / appello
 • anate de esca / de appello
 • anates ????
 • anates domestic e salvage
 • anates salvage, annunciatores del hiberno
 • chassa de anates
 • chassator de anates
 • elevamento de anates
 • elevator de anates
 • jectar le pan al anates
 • racia de anates
 • stagnetto de anates
 • volo de anates

anatetto

 • sub
 • anatetto ????
 • anatetto
 • anatetto fede

anathema

 • sub
 • anathema ????
 • anathema
 • lancear un anathema
 • levar le anathema a un persona
 • pronunciar su anathema
 • fulminar / lancear le anathema contra
 • lancear / jectar le anathema super
 • pronunciar / fulminar le anathema

anathematisation

 • sub
 • anathematisation ????
 • anathematisation

anathemisar

 • v
 • anathemisar ????
 • anathemisar
 • anathemisar un gruppo de hereticos
 • anathemisar / excommunicar un persona
 • excommunicar / anathemisar un gruppo de hereticos
 • anatife ????
 • anatife

anatife

 • anatin
 •  ????
 • anodontia anatin

Anatolia

 • sub n pr
 • anatolia ????
 • Anatolia

anatolic

 • adj
 • anatolic ????
 • anatolic
 • villages anatolic

anatomia

 • sub
 • anatomia ????
 • anatomia
 • anatomia comparative
 • anatomia del corde
 • anatomia descriptive
 • anatomia macroscopic
 • anatomia microscopic
 • anatomia pathologic
 • anatomia teratologic
 • anatomia zoologic
 • atlas de anatomia
 • de anatomia
 • laboratorio de anatomia
 • le studio del physiologia presuppone illo del anatomia
 • le studio del physiologia presuppone le del anatomia
 • lection de anatomia
 • Lection de Anatomia de Rembrandt
 • specialista in anatomia
 • laboratorio anatomic / de anatomia
 • sala / camera de dissection / de anatomia

anatomic

 • adj
 • anatomic ????
 • amphitheatro anatomic
 • anatomic
 • atlas anatomic
 • conformation anatomic
 • examine anatomic
 • laboratorio anatomic
 • Lection Anatomic de Rembrandt
 • modello anatomic
 • modellos anatomic clastic
 • studio anatomic
 • tabula anatomic
 • laboratorio anatomic / de anatomia
 • modellos anatomic clastic / dismontabile
 • tabula anatomic / de dissection / de autopsia

anatomisar

 • v
 • anatomisar ????
 • anatomisar

anatomisation

 • sub
 • anatomisation ????
 • anatomisation

anatomista

 • sub
 • anatomista ????
 • anatomista
 • anatomista pathologic

anatomopathologia

 • sub
 • anatomopathologia ????
 • anatomopathologia

anatomopathologista

 • sub
 • anatomopathologista ????
 • anatomopathologista

anatoxina

 • sub
 • anatoxina ????
 • anatoxina
 • anatoxina diphteric

anatrope

 • adj
 • anatrope ????
 • anatrope

ancestral

 • adj
 • ancestral ????
 • ancestral
 • castello ancestral
 • mores ancestral
 • mores / usos ancestral
 • terras ancestral / tribal

ancestre

 • sub
 • ancestre ????
 • ancestre
 • ancestres ????
 • ancestres
 • culto del ancestres
 • invocar le manes del ancestres
 • le terra de nostre ancestres
 • culto al / del manes / ancestres
 • anchoa ????
 • filet de anchoa / anchova

anchova {sj}

 • sub
 • anchova ????
 • anchova {{sh
 • filet ¬F de anchova
 • pasta de anchova
 • pisca de anchova
 • pisca del anchova
 • piscator de anchova
 • filet de anchoa / anchova

anchusa

 • sub
 • anchusa ????
 • anchusa

ancia

 • sub
 • ancia ????
 • ancia

ancian

 • adj
 • ancian ????
 • ancian
 • ancian alumno
 • ancian burgomastro
 • ancian combattente
 • ancian communista
 • ancian germano
 • ancian karst
 • ancian moneta hollandese de multo pauc valor
 • ancian officiero
 • ancian roman
 • Ancian Testamento
 • commercio de libros ancian
 • comparate al 1100 passageros del ancian nave, le nove pote haber 1600
 • conservar ancian objectos preciose
 • historia ancian
 • ille descende de un ancian familia
 • ille essaya de distachar se de su ancian amicos
 • in ancian tempores
 • isto es le mesme ancian historia
 • le Alblasserwaard es un del plus ancian polders
 • le ancian sentimentos de amicitate ha reapparite
 • le nove nave pote haber 1600 passageros, contra 1100 pro le ancian
 • le plus ancian in grado
 • le tempores ancian
 • multo ancian
 • restaurar un ancian methode
 • reunion del ancian alumnos del Lyceo de Baarn
 • tracias de civilisationes ancian
 • un ancian prestre
 • ancian / vetere alte germano
 • ancian / vetere castiliano
 • ancian / vetere flamingo
 • ancian / vetere francese
 • ancian / vetere frison
 • ancian / vetere grec
 • ancian / vetere hollandese
 • ancian / vetere nederlandese
 • ancian / vetere norvegiano
 • ancian / vetere saxone
 • Ancian / Vetule / Vetere / Antique Testamento
 • association pro le reinsertion / reincorporation de ancian prisioneros in le vita social
 • commercio de objectos / obras de arte ancian
 • del ancian / vetere / vetule / antique testamento
 • in ancian / vetere alte germano
 • in ancian / vetere castiliano
 • in ancian / vetere flamingo
 • in ancian / vetere francese
 • in ancian / vetere frison
 • in ancian / vetere grec
 • in ancian / vetere nederlandese
 • in ancian / vetere norvegiano
 • in ancian / vetere saxone
 • le Ancian e le Nove Alliantia / Testamento
 • liga de ancian combattentes / de ex-combattentes / de veteranos
 • multo ancian / antique
 • retorno / reversion al ancian politica
 • reunion de ancian combattentes / de ex-combattentes / de veteranos
 • specialista del ancian / vetere / vetule / antique testamento
 • Vetere / Vetule / Ancian / Antique Testamento
 • ancianes ????
 • le Ancianes

ancianitate

 • sub
 • ancianitate ????
 • ancianitate
 • per ordine de ancianitate
 • anciano ????
 • anciano
 • ancianos ????
 • collegio de ancianos
 • le Ancianos
 • ancienitate ????
 • un salario proportional al ancienitate

ancillar

 • adj
 • ancillar ????
 • ancillar
 • industria ancillar

ancora

 • adv

ancora

 • interj

ancora

 • sub
 • ancora ????
 • adjunger ancora un florino
 • ancora!
 • ancora
 • ancora a jecto
 • ancora de fluxo
 • ancora de proa
 • ancora de relais ¬F
 • ancora de reserva
 • ancora de terra
 • ancora flottante
 • ancora in forma de S
 • ancora non decifrate
 • ancora non nascite
 • ancora pro annos e annos
 • ancora un vice
 • anello de ancora
 • anello de un ancora
 • boia de ancora
 • bracio de ancora
 • bulon de ancora
 • butyrar ancora alicun trenchos de pan
 • cablo de ancora
 • cantar ancora un vice
 • catena de ancora
 • catena de un ancora
 • cossino de ancora
 • da ancora un parve colpo hic
 • desde hic il ha ancora cinque kilometros
 • esser al ancora
 • esser ancora in cursa
 • esser ancora in le periodo de crescita
 • esser ancora solide
 • esser ancora valetudinar
 • exaggerar ancora plus
 • facer se ancora audir
 • facer un cosa ancora un vice
 • gauder ancora
 • guttar ancora
 • haber ancora a su disposition
 • haber ancora alicun maladias infantil
 • haber ancora multo pro facer
 • haber ancora parve infantes
 • haber ancora possibilitates de ganiar
 • haber ancora un grande vitalitate pro su annos
 • il debe haber ancora moneta
 • il es ancora troppo tosto
 • il es un miraculo que ille es ancora vivente
 • il existe ancora alicun inconvenientes
 • il ha ancora alicun imponderabiles incognite
 • il ha ancora isto que
 • il ha ancora multe debitas non pagate
 • il ha ancora multo a facer
 • il ha ancora un grande distantia a Bilthoven
 • il ha ancora un obstaculo
 • il le remane ancora reservas
 • il le resta ancora reservas
 • il manca ancora alicun florinos
 • illa debeva ancora typar iste littera
 • illa es ancora un infante, nonne?
 • illa essa ancora in le primavera de su vita
 • illa habeva ancora un pila de fascias a lavar
 • illa non lege ancora
 • illa non sape ancora leger
 • ille es ancora in le parte basse del scala social
 • ille es ancora inter le bracios de Morpheo
 • ille es ancora multo inexperte
 • ille ha ancora bon gambas
 • ille habita ancora plus longe
 • ille me debe ancora iste summa
 • ille me debe ancora un summa de moneta
 • ille non ancora domina le arte de scriber
 • ille se senti ancora alco disorientate in su nove ambiente
 • ille se sentiva ancora alco disorientate in su nove ambiente
 • illes es ancora in plen luna de melle
 • io debe ancora render te isto
 • io es felice de trovar vos ancora in casa
 • io ha ancora alicun patientia
 • io ha ancora un longe die ante me
 • io le debe ancora dece florinos
 • io vos debe ancora un florino
 • iste amonta non ancora ha essite pagate
 • iste bicycletta es ancora in stato excellente
 • iste cosa es ancora in su phase initial
 • iste limine non ancora es horizontal
 • iste masoneria es ancora fresc
 • iste piras es ancora verde
 • iste posto es ancora vacante
 • iste problema demanda ancora reflexion
 • iste vulnerato respira ancora
 • isto es ancora a vider
 • isto es ancora fresc in le memoria
 • isto es ancora in le futuro
 • isto es ancora un question aperte
 • isto esseva ancora durante su presidentia
 • isto non ancora es certe
 • jectar le ancora
 • jectar le ancora de salute
 • jectar un ancora
 • le bottilia es ancora semiplen
 • le color es ancora humide
 • le contractos es ancora valide
 • le corde batte ancora
 • le cosa es ancora in deliberation
 • le dolor non ha ancora cessate
 • le fundo del mar es ancora inexplorate
 • le glacie es ancora troppo tenue pro marchar super illo
 • le glacie non pote ancora portar nos
 • le granpatre pare ancora juvene
 • le maladia es ancora in su phase initial
 • le malado es ancora debile super su gambas
 • le numero del vulneratos es ancora incerte
 • le pace es ancora lontan
 • le plano es ancora susceptibile de cambiamentos
 • le specialistas non ancora es de accordo super illo
 • le tempore non ancora es matur pro isto
 • le tinta es ancora humide
 • le undas balancia le naves al ancora
 • le uso del scala es ancora difficile post le operation
 • le vacantias es ancora lontano
 • le vacantias es ancora multo lontano
 • le vernisse debe ancora absorber se
 • le vetere edificio esseva ancora in un stato perfecte de preservation
 • levar le ancora
 • levar un ancora
 • lo que es ancora plus significative
 • morir ancora juvene
 • multe tribos indian vive ancora in le jungla de America del Sud
 • non ancora
 • non ancora adulte
 • non ancora decidite
 • non esser ancora habituate al situation
 • nos non pote ancora quantificar le damnos causate per le incendio
 • nos non pote ancora quantificar le damnos provocate per le incendio
 • nos va continuar a bicyclar ancora un quarto de hora
 • on pote ancora audir su accento anglese
 • on studia ancora le cosa
 • polissa ancora valide
 • pro su etate ille es ancora verde
 • qui vole caffe ancora?
 • render a un persona le cosas ancora plus difficile
 • salvar lo que es ancora salvabile
 • sanguinar ancora
 • sentir ancora un vetule lesion
 • singultar ancora
 • su ideas debe ancora crystallisar se
 • su voce esseva ancora hesitante
 • tonar ancora
 • tu debe facer ancora multe practica
 • tu me debe ancora cinquanta florinos
 • un ancora symbolisa le sperantia
 • un ancora symbolisa le spero
 • un arma nove ancora inexperimentate
 • un technica ancora immatur
 • vibrar ancora
 • vole tu ancora the?
 • vos me debe ancora un cosa
 • ancora de salute / de salvation
 • ancora de trabe / trave
 • bulon de ancora / ancorage
 • de la / illac il ha ancora un hora de marcha
 • esque il ha ancora sedias inoccupate / libere?
 • esser ancora a equalitate a medie tempore / post le prime tempore
 • esser ancorate / al ancora
 • horologia de / ad ancora
 • horologio ad / de ancora
 • il ha ancora un resto / radio de spero
 • il habeva ancora un pauco / poco de moneta
 • il le resta / remane ancora reservas
 • il me resta / remane ancora un septimana de vacantias
 • il resta / remane ancora un pauco / un poco de heri
 • il restava / remaneva ancora un marmita de suppa
 • illa habeva ancora un pila / montania de fascias a / pro lavar
 • io debe ancora studer / studiar iste problema
 • iste habitude / costume persiste ancora
 • iste scarpas / calceas debe ancora adaptar se al pedes
 • isto durara ancora un pauco / poco
 • isto pote durar / servir ancora annos
 • le damnos pote ancora esser evalutate / estimate
 • le glacie es ancora pauco / poco secur
 • le question remaneva / restava ancora indecise
 • le solo / terra es ancora gelate
 • le suppa debe ancora cocer un pauco / un poco
 • non ancora / jam pagate
 • nos non pote ancora quantificar le damnos causate / provocate per le incendio
 • un del libros que nos resta / remane ancora
 • un polissa currente / ancora valide
 • versar ancora un pauco / poco de
 • versar ancora un pauco / un poco

ancorage

 • sub
 • ancorage ????
 • ancorage
 • ancorage de cablo
 • barra de ancorage
 • cablo de ancorage
 • derecto de ancorage
 • dispositivo de ancorage
 • longor de ancorage
 • placia de ancorage
 • bulon de ancora / ancorage
 • cablo de ancorage / ammarrage
 • derectos de ammarrage / ancorage
 • loco de ammarrage / de ancorage
 • mast / poste / palo de ancorage
 • mast / poste / palo de ancorage / ammarrage
 • placa de ancorage in / de aciero

ancorar

 • v
 • ancorar ????
 • ancorar
 • ancoras ????
 • ammarrage con duo ancoras
 • ammarrar con duo ancoras
 • equipate de ancoras
 • equipar / provider de ancoras
 • ancorate ????
 • ancorate
 • esser ancorate
 • esser ancorate in su corde
 • un idea profundemente ancorate
 • esser ancorate / al ancora
 • and ????
 • cantator de rock and roll
 • cash and carry ¬A
 • rock and roll ¬A
 • sonar ???? E: Sound Navigation And Ranging
 • UNESCOUnited Nations Educational Scientific and Cultural Organization

andaluse

 • adj
 • andaluse ????
 • andaluse

Andalusia

 • sub n pr
 • andalusia ????
 • Andalusia

andalusite

 • sub
 • andalusite ????
 • andalusite

andaluso

 • sub
 • andaluso ????
 • andaluso
 • andante ????
 • andante ¬I

andante

 • andantino ????
 • andantino ¬I

andantino

andes

 • sub n pr
 • andes ????
 • Cordillera ¬E del Andes
 • andes
 •  ????
 • Andes

andesite

 • sub
 • andesite ????
 • andesite
 • porphyro de andesite

andin

 • adj
 • andin ????
 • andin

andino

 • sub
 • andino ????
 • andino

Andorra

 • sub n pr
 • andorra ????
 • Andorra

andorran

 • adj
 • andorran ????
 • andorran

andorrano

 • sub
 • andorrano ????
 • andorrano

andradite

 • sub
 • andradite ????
 • andradite

andragogia

 • sub
 • andragogia ????
 • andragogia
 • on appella / nomina iste scientia andragogia

andragogic

 • sub
 • andragogic ????
 • andragogic

andragogo

 • sub
 • andragogo ????
 • andragogo
 • andre ????
 • cata instante de nostre vita es irreimplaciabile Andre Gide

Andreas

 • sub n pr
 • andreas ????
 • Andreas
 • cruce de Sancte Andreas

andrena

 • sub
 • andrena ????
 • andrena

androcephalic

 • adj
 • androcephalic ????
 • androcephalic

androgene

 • adj
 • androgene ????
 • androgene

androgenese (-esis)

 • sub
 • androgenese ????
 • androgenese ???? androgenesis
 • androgenesis ????
 • androgenese ???? androgenesis

androgenic

 • adj
 • androgenic ????
 • androgenic
 • androgeno ????
 • androgeno

androgeno

androgyne

 • adj
 • androgyne ????
 • androgyne
 • animales androgyne
 • flores androgyne
 • animales hermaphrodite / androgyne
 • flores hermaphrodite / androgyne / bisexual

androgynia

 • sub
 • androgynia ????
 • androgynia

androgyno

 • sub
 • androgyno ????
 • androgyno

androhermaphrodite

 • sub
 • androhermaphrodite ????
 • androhermaphrodite

androide

 • adj

androide

 • sub
 • androide ????
 • androide

andrologia

 • sub
 • andrologia ????
 • andrologia

andromeda

 • sub

Andromeda

 • sub
 • andromeda ????
 • andromeda
 • Andromeda
 • andromeda polifolie
 • nebulosa de Andromeda
 • Nebulosa de Andromeda

andropausa

 • sub
 • andropausa ????
 • andropausa

androphobia

 • sub
 • androphobia ????
 • androphobia

androsteron

 • sub
 • androsteron ????
 • androsteron

anecdota

 • sub
 • anecdota ????
 • anecdota
 • anecdota saporose
 • anecdota spiritual
 • un anecdota gustosemente contate
 • anecdota / historia saporose

anecdotario

 • sub
 • anecdotario ????
 • anecdotario
 • anecdotas ????
 • collection de anecdotas
 • ille abunda in anecdotas
 • ille sapeva intercalar anecdotas amusante in su discurso
 • le orator ha inserite alicun anecdotas in su discurso
 • historias / anecdotas piccante
 • lardar su historia de / con anecdotas

anecdotic

 • adj
 • anecdotic ????
 • anecdotic
 • pictura anecdotic

anecdotica

 • sub
 • anecdotica ????
 • anecdotica

anecdotista

 • sub
 • anecdotista ????
 • anecdotista

anellar

 • v
 • anellar ????
 • anellar

anellate

 • adj
 • anellate ????
 • anellate
 • cotta anellate
 • verme anellate
 • vermes anellate
 • camisa / cotta anellate / de malias
 • colonna / columna anellate
 • columna / colonna anellate
 • anelletto ????
 • anello / anelletto de cortina
 • anellide ????
 • anellide

anellides

 • sub pl
 • anellides ????
 • anellides

anello

 • sub
 • anello ????
 • anello
 • anello a cortina
 • anello a flangia
 • anello annual
 • anello auree
 • anello cardinalicie
 • anello con un opalo de color lactose
 • anello con un petra preciose
 • anello de ancora
 • anello de aure
 • anello de battente
 • anello de brida
 • anello de brillantes
 • anello de capistro
 • anello de cardan
 • anello de cauchu
 • anello de cavilia
 • anello de clausura
 • anello de claves
 • anello de cortina
 • anello de fidantiamento
 • anello de fortuna
 • anello de gumma
 • anello de junctura
 • anello de maritage
 • anello de matrimonio
 • anello de piston
 • anello de platino
 • anello de porta
 • anello de redina
 • anello de remolcage
 • anello de securitate
 • anello de servietta
 • anello de suspension
 • anello de trappa
 • anello de trinchetto
 • anello de un ancora
 • anello decorative
 • anello del collector
 • anello del matrices
 • anello del piscator
 • anello episcopal
 • anello findite
 • anello incantate
 • anello lisie
 • anello lisie de auro
 • anello magic
 • anello mancante
 • anello matrimonial
 • anello nasal
 • anello nuptial
 • anello ornamental
 • anello ornate de un perla
 • anello pro morder
 • anello sigillari
 • anello spheric
 • anello tenditor
 • anello terminal de un catena
 • anello unitive
 • chassa del anello
 • chassar le anello
 • currer al anello
 • cursa al anello
 • distachar un anello de un catena
 • facer gravar un nomine in un anello
 • ille es le anello plus debile del catena
 • ille porta un anello in le aure
 • in forma de anello
 • incastrar un anello con petras preciose
 • io non pote remover le anello
 • mitter se un anello
 • mitter un anello a su digito
 • poner un anello al digito
 • un anello con un petra preciose
 • vite de anello
 • anello / anelletto de cortina
 • anello / anulo de junctura
 • anello / anulo del piscator
 • anello / circulo de crescentia / crescimento / crescita annual
 • anello / circulo de crescimento annual
 • anello / disco / rondella de pression
 • anello / malia importante / vital
 • anello / malia intermedie / intermediari
 • anello / malia mancante
 • anello / rondo de servietta
 • anello a / pro sigillar
 • anello adjustabile / regulabile
 • anello con / de sigillo
 • anello de gumma / de cauchu
 • anello de lubrication / lubrification
 • anello de trinchetto / del grande foc
 • anello del brida / redina
 • anello del verga / virga
 • anello magic / incantate
 • anello nasal / del naso
 • anello nuptial / matrimonial / de matrimonio / de maritage
 • anello ornamental / decorative
 • anello regulabile / adjustabile
 • anello sigillari / de sigillo / con sigillo / pro sigillar / a sigillar
 • anulo / anello adjustabile / de adjustamento / de adjustage / de regulation
 • banda / anello de cigarro
 • clave tubular / ad anello
 • furno rotunde / circular / ad anello
 • in forma de anulo / anello
 • on pone / mitte un anello in le naso del porcos
 • resorto / anello de piston
 • un anello de smaragdo / esmeraldo
 • anellos ????
 • anellos colorate de Newton
 • anellos de gymnastica
 • anellos de Saturno
 • bracialetto de anellos
 • jocar al anellos
 • le anellos de Saturno
 • le anellos del larynge
 • quaderno al anellos
 • quaderno con anellos
 • systema de anellos
 • digitos guarnite / ornate de anellos
 • guarnir / ornar de anellos
 • quaderno a / con anellos / a folios mobile
 • quaderno al / con anellos
 • quaderno con / a anellos / a folios mobile
 • travaliar al / in le anellos

anemia

 • sub
 • anemia ????
 • anemia
 • anemia causate per cellulas falciforme
 • anemia hypochrome
 • anemia perniciose

anemic

 • adj
 • anemic ????
 • anemic
 • pallidessa / palliditate / pallor anemic
 • anemico ????
 • anemico

anemographia

 • sub
 • anemographia ????
 • anemographia

anemographic

 • adj
 • anemographic ????
 • anemographic

anemographo

 • sub
 • anemographo ????
 • anemographo

anemologia

 • sub
 • anemologia ????
 • anemologia

anemometria

 • sub
 • anemometria ????
 • anemometria

anemometric

 • adj
 • anemometric ????
 • anemometric
 • scala anemometric

anemometro

 • sub
 • anemometro ????
 • anemometro

anemone

 • sub
 • anemone ????
 • anemone
 • anemone alpin
 • anemone del boscos
 • anemone del mar
 • anemone marin
 • anemone nemorose
 • anemone salvage
 • anemone stellate
 • anemone marin / del mar
 • anemone salvage / del boscos

anemophile

 • adj
 • anemophile ????
 • anemophile
 • planta anemophile

anemophilia

 • sub
 • anemophilia ????
 • anemophilia

anemoscopio

 • sub
 • anemoscopio ????
 • anemoscopio

aneroide

 • adj
 • aneroide ????
 • aneroide
 • barometro aneroide
 • barometro aneroide / metallic

anesthesia

 • sub
 • anesthesia ????
 • anesthesia
 • anesthesia local
 • anesthesia spinal
 • anesthesia superficial
 • anesthesia topic
 • anesthesia total
 • le anesthesia ha exhaurite su effecto
 • anesthesia local / topic

anesthesiar

 • v
 • anesthesiar ????
 • anesthesiar
 • anesthesiar localmente
 • anesthesiar un molar
 • anesthesiar un dente / molar
 • anesthesiate ????
 • anesthesiate

anesthesiologia

 • sub
 • anesthesiologia ????
 • anesthesiologia
 • anesthesiologo ????
 • anesthesiologo

anesthesista

 • sub
 • anesthesista ????
 • anesthesista

anesthetic

 • adj
 • anesthetic ????
 • anesthetic

anesthetico

 • sub
 • anesthetico ????
 • anesthetico

anesthetista

 • sub
 • anesthetista ????
 • anesthetista

anetho

 • sub
 • anetho ????
 • anetho
 • infusion de anetho
 • semine de anetho

aneurina

 • sub
 • aneurina ????
 • aneurina

aneurisma

 • sub
 • aneurisma ????
 • aneurisma
 • ruptura de aneurisma
 • ruptura de un arteria / de aneurisma

aneurismal

 • adj
 • aneurismal ????
 • aneurismal
 • tumor aneurismal / vascular

aneurismatic

 • adj
 • aneurismatic ????
 • aneurismatic
 • aneurismo ????
 • aneurismo arterial
 • aneurismo venose

anfractuose

 • adj
 • anfractuose ????
 • anfractuose

anfractuositate

 • sub
 • anfractuositate ????
 • anfractuositate

angaria

 • sub
 • angaria ????
 • angaria
 • derecto de angaria

angela

 • sub n pr
 • angela ????
 • Angela

angelic

 • adj
 • angelic ????
 • angelic
 • choro angelic
 • patientia angelic
 • salutation angelic
 • voce angelic
 • canto angelic / de angelos
 • choro angelic / de angelos
 • dulcor / character / natura angelic
 • patientia angelic / de angelo
 • patientia angelic / de un angelo
 • voce angelic / de angelo

Angelica

 • sub n pr

angelica

 • sub
 • angelica ????
 • angelica
 • Angelica
 • angelica salvage

angelicitate

 • sub
 • angelicitate ????
 • angelicitate

angelisar

 • v
 • angelisar ????
 • angelisar

angelo

 • sub
 • angelo ????
 • ala de angelo
 • angelo
 • angelo baroc
 • angelo con buccina
 • angelo consolatori
 • angelo custode
 • angelo de Deo
 • angelo de mar
 • angelo de morte
 • angelo del morte
 • angelo del pace
 • angelo del tenebras
 • angelo exterminatori
 • angelo guardiano
 • angelo salvator
 • angelo tutelar
 • angelo vindicator
 • cader como un angelo del celo
 • cadita de un angelo
 • capillo de angelo
 • capillos de angelo
 • facie de angelo
 • figura de angelo
 • haber le patientia de angelo
 • lingua de angelo
 • patientia de angelo
 • pur como un angelo
 • su angelo protector
 • su bon angelo
 • un demonio con facie de angelo
 • visage de angelo
 • angelo de / del pace
 • angelo exterminator / del morte
 • angelo tutelar / custode / guardiano
 • angelo tutelar / guardiano / custode
 • angelo vindicator / exterminator
 • patientia angelic / de angelo
 • patientia angelic / de un angelo
 • testa / capite de angelo / de cherub / de cherubin
 • voce angelic / de angelo

angelolatria

 • sub
 • angelolatria ????
 • angelolatria

angelologia

 • sub
 • angelologia ????
 • angelologia
 • angelos ????
 • cadita del angelos
 • choro de angelos
 • cohortes de angelos
 • le angelos del paradiso
 • missa del angelos
 • canto angelic / de angelos
 • choro angelic / de angelos

angelus

 • sub
 • angelus ????
 • angelus
 • campana del angelus
 • angerona ????
 • angerona
 • angerona prunari

angerona

angina

 • sub
 • angina ????
 • angina
 • angina de pectore
 • angina del pectore
 • angina herpetic
 • angina de / del pectore

anginose

 • adj
 • anginose ????
 • anginose

angiocardiogramma

 • sub
 • angiocardiogramma ????
 • angiocardiogramma

angiocardiographia

 • sub
 • angiocardiographia ????
 • angiocardiographia

angiocardiopathia

 • sub
 • angiocardiopathia ????
 • angiocardiopathia

angiogramma

 • sub
 • angiogramma ????
 • angiogramma

angiographia

 • sub
 • angiographia ????
 • angiographia

angiologia

 • sub
 • angiologia ????
 • angiologia

 • sub
 • angiologo ????
 • angiologo

angioma

 • sub
 • angioma ????
 • angioma

angiopathia

 • sub
 • angiopathia ????
 • angiopathia

angiosarcoma

 • sub
 • angiosarcoma ????
 • angiosarcoma

angiospasmo

 • sub
 • angiospasmo ????
 • angiospasmo

angiosperma

 • sub
 • angiosperma ????
 • angiosperma
 • angiospermas ????
 • angiospermas

angiosperme

 • adj
 • angiosperme ????
 • angiosperme

angiotensina

 • sub
 • angiotensina ????
 • angiotensina

Anglaterra

 • sub n pr
 • anglaterra ????
 • Anglaterra
 • Anglaterra rural
 • Anglaterra se ha pronunciate pro le adoption del systema metric
 • le costa de Anglaterra ha multe baias
 • le mediedie de Anglaterra
 • le rege de Anglaterra
 • le sud de Anglaterra
 • taffeta de Anglaterra
 • un flotta que menaciava simultaneemente Anglaterra e le Paises Basse
 • le corte anglese / de Anglaterra
 • le expansionismo colonial de Anglaterra in le era / etate victorian
 • le sud / mediedie de Anglaterra
 • le Sud / Mediedie de Anglaterra

anglese

 • adj

anglese

 • sub
 • anglese ????
 • anglese
 • anglese scholar
 • cathedra de anglese
 • clave anglese
 • colonias anglese
 • corno anglese
 • devenir anglese
 • illa parlava un anglese horrende
 • imprestar parolas al anglese
 • in anglese on usa un puncto decimal in loco de un comma
 • in lingua anglese
 • in medie anglese
 • Interlingua obligatori, anglese o germano facultative
 • le anglese es un lingua germanic fortemente romanisate
 • le aristocratia anglese
 • le colonias anglese
 • le libra anglese
 • le th" anglese es impronunciabile pro multes
 • lingua anglese
 • mal anglese
 • medie anglese
 • non troppo anglese
 • on pote ancora audir su accento anglese
 • Oxonium es le latinisation del nomine del citate anglese Oxford"
 • prender parolas del anglese
 • raspa anglese
 • secundo le lege anglese
 • soldato anglese
 • sub protectorato anglese
 • traducer un cosa ab anglese in Interlingua
 • un jornal anglese
 • anglese scholar / scholastic
 • clave adjustabile / anglese
 • clave anglese / universe / universal / a maxillas mobile
 • le corte anglese / de Anglaterra
 • anglese
 •  ????
 • millia anglese

Anglia

 • sub n pr
 • anglia ????
 • Anglia

anglic

 • adj
 • anglic ????
 • anglic

anglican

 • adj
 • anglican ????
 • anglican
 • ecclesia anglican
 • Ecclesia Anglican
 • Ecclesia Anglican / Episcopal

anglicanismo

 • sub
 • anglicanismo ????
 • anglicanismo

anglicano

 • sub
 • anglicano ????
 • anglicano

anglicisar

 • v
 • anglicisar ????
 • anglicisar
 • anglicisar se
 • anglicisation ????
 • anglicisation

anglicismo

 • sub
 • anglicismo ????
 • anglicismo

anglicista

 • sub
 • anglicista ????
 • anglicista
 • anglisar ????
 • anglisar

anglismo

 • sub
 • anglismo ????
 • anglismo

anglista

 • sub
 • anglista ????
 • anglista

anglistica

 • sub
 • anglistica ????
 • anglistica

angloamerican

 • adj
 • angloamerican ????
 • angloamerican

angloamericano

 • sub
 • angloamericano ????
 • angloamericano

anglocatholic

 • adj
 • anglocatholic ????
 • anglocatholic

anglocatholico

 • sub
 • anglocatholico ????
 • anglocatholico

anglocentricitate

 • sub
 • anglocentricitate ????
 • anglocentricitate

anglomane

 • adj
 • anglomane ????
 • anglomane

anglomania

 • sub
 • anglomania ????
 • anglomania

anglomaniac

 • adj
 • anglomaniac ????
 • anglomaniac

anglomaniaco

 • sub
 • anglomaniaco ????
 • anglomaniaco

anglomano

 • sub
 • anglomano ????
 • anglomano

anglonormanne

 • adj
 • anglonormanne ????
 • anglonormanne
 • Insulas Anglonormanne

anglonormanno

 • sub
 • anglonormanno ????
 • anglonormanno

anglophile

 • adj
 • anglophile ????
 • anglophile
 • proclivitates anglophile

anglophilia

 • sub
 • anglophilia ????
 • anglophilia
 • anglophilo ????
 • anglophilo

anglophobe

 • adj
 • anglophobe ????
 • anglophobe

anglophobia

 • sub
 • anglophobia ????
 • anglophobia

anglophobo

 • sub
 • anglophobo ????
 • anglophobo

anglophone

 • adj
 • anglophone ????
 • anglophone
 • canadiano anglophone
 • le habitantes anglophone de iste urbe
 • persona non francophone / non anglophone

anglophono

 • sub
 • anglophono ????
 • anglophono

Anglos

 • sub n pr pl
 • anglos ????
 • Anglos

anglosaxone

 • adj
 • anglosaxone ????
 • anglosaxone
 • anglosaxone
 • le paises anglosaxone
 • litteratura anglosaxone

anglosaxono

 • sub
 • anglosaxono ????
 • anglosaxono
 • ango ????
 • Ango mystic / divin / de Deo

Angola

 • sub n pr
 • angola ????
 • Angola

angolan

 • adj
 • angolan ????
 • angolan

angolano

 • sub
 • angolano ????
 • angolano

angora

 • sub
 • angora ????
 • angora
 • capra angora
 • catto angora
 • conilio angora
 • lana angora
 • capra angora / de Angora
 • capra angora / de Angora
 • catto angora / de Angora
 • catto angora / de Angora
 • conilio angora / de Angora
 • conilio angora / de Angora
 • pilo de un capra angora / de Angora
 • pilo de un capra angora / de Angora

angostura

 • sub
 • angostura ????
 • angostura
 • cortice de angostura
 • elixir de angostura

angström

 • sub
 • angstrom ????
 • angström

angue

 • sub
 • angue ????
 • angue
 • angue fragile
 • como un serpente / angue

anguiforme

 • adj
 • anguiforme ????
 • anguiforme
 • proteo anguiforme

anguilla

 • sub
 • anguilla ????
 • anguilla
 • anguilla a estufar
 • anguilla argentate
 • anguilla de arena
 • anguilla de mar
 • anguilla del mar
 • anguilla electric
 • anguilla estufate
 • anguilla fresc
 • anguilla fumate
 • anguilla glissante
 • anguilla latirostre
 • anguilla minute
 • anguilla non fumate
 • como un anguilla
 • glissante como un anguilla
 • glissar como un anguilla
 • grande anguilla de al minus duo libras
 • pellar un anguilla
 • pelle de anguilla
 • spoliar un anguilla
 • anguilla fluvial / de riviera
 • anguilla pro frir / friger
 • capite / testa de anguilla
 • gymnoto / anguilla electric
 • panetto / sandwich ¬A al / con anguilla
 • rapide / veloce como un anguilla
 • anguillas ????
 • abundante in anguillas
 • barraca de anguillas
 • barraca ubi on fuma anguillas
 • corbe pro anguillas
 • hamo pro anguillas
 • maladia de anguillas
 • mercante de anguillas
 • migration del anguillas
 • nassa pro anguillas
 • periodo del migration del anguillas
 • pisca de anguillas
 • piscator de anguillas
 • rete pro anguillas
 • stagno con anguillas
 • suppa al anguillas
 • venditora de anguillas
 • venditrice de anguillas
 • vivario de anguillas
 • vivario pro anguillas
 • mercante / venditor de anguillas
 • migration de / del anguillas
 • nassa a / de / pro anguillas
 • nassa a / de anguillas
 • venditrice / venditora de anguillas

anguilliera

 • sub
 • anguilliera ????
 • anguilliera

anguilliforme

 • adj
 • anguilliforme ????
 • anguilliforme

anguillula

 • sub
 • anguillula ????
 • anguillula
 • anguillula de vinagre
 • anguillula fluviatile
 • anguillulas ????
 • anguillulas
 • maladia del patata causate de anguillulas

anguin

 • adj
 • anguin ????
 • anguin

angular

 • adj
 • angular ????
 • acceleration angular
 • angular
 • bloco pro juncturas angular
 • coefficiente angular
 • deformation angular
 • dente angular
 • discordantia angular
 • dispersion angular
 • displaciamento angular
 • dispositivo pro juncturas angular
 • distantia angular
 • esquadra pro juncturas angular
 • ferro angular
 • frequentia angular
 • guida pro juncturas angular
 • junctura angular
 • laceration angular
 • machina pro juncturas angular
 • muro angular
 • petra angular
 • pilar angular
 • pilastro angular
 • plica angular del libro
 • position angular
 • puncto angular
 • pylon angular
 • serra pro juncturas angular
 • transmission angular
 • turre angular
 • velocitate angular
 • bandiera angular / de angulo
 • colonna / columna angular
 • colpo angular / de angulo
 • columna / colonna angular
 • dente angular / canin
 • fenestra angular / de angulo
 • juncto angular / de angulo
 • muro angular / de angulo
 • petra angular / de angulo
 • petra fundamental / angular
 • pilar / pilastro / pylon / columna / colonna angular / de angulo
 • pilar / pilastro angular / de angulo
 • turre angular / de angulo
 • visage / facie angular / angulose

angularitate

 • sub
 • angularitate ????
 • angularitate
 • angularmente ????
 • angularmente

angulate

 • adj
 • angulate ????
 • angulate
 • sicyo angulate
 • anguletto ????
 • anguletto
 • anguletto / sedia del camino

angulo

 • sub
 • angulo ????
 • al angulo del strata
 • angulo
 • angulo acute
 • angulo adjacente
 • angulo al centro
 • angulo apical
 • angulo complementari
 • angulo contigue
 • angulo critic
 • angulo de 30 grados
 • angulo de apertura
 • angulo de apertura de fasce
 • angulo de base
 • angulo de bastion
 • angulo de bisello
 • angulo de bucca
 • angulo de collision
 • angulo de contacto
 • angulo de elevation
 • angulo de friction
 • angulo de giration
 • angulo de helice
 • angulo de incidentia
 • angulo de inclination
 • angulo de lanceamento
 • angulo de metallo
 • angulo de mira
 • angulo de phase
 • angulo de polarisation
 • angulo de reflexion
 • angulo de refraction
 • angulo de relexion
 • angulo de rotation
 • angulo de sala
 • angulo de tangentia
 • angulo de tenalia
 • angulo de tiro
 • angulo de torsion
 • angulo de trajectoria
 • angulo de trenta grados
 • angulo del apice
 • angulo del bucca
 • angulo del effectos
 • angulo del strata
 • angulo del summitate
 • angulo del valores
 • angulo del vertice
 • angulo dihedre
 • angulo entrante
 • angulo exterior
 • angulo externe
 • angulo facial
 • angulo giratori
 • angulo horari
 • angulo horari de un astro
 • angulo inferior
 • angulo inscripte
 • angulo interior
 • angulo interne
 • angulo intime
 • angulo loxodromic
 • angulo modular
 • angulo morte
 • angulo oblique
 • angulo obtuse
 • angulo opposite
 • angulo optic
 • angulo parallactic
 • angulo plan
 • angulo platte
 • angulo polyhedre
 • angulo polyhedric
 • angulo pro cocinar
 • angulo pulverose
 • angulo recte
 • angulo rectilinee
 • angulo reinfortiate
 • angulo remote
 • angulo repasto
 • angulo rotatori
 • angulo saliente
 • angulo superior
 • angulo superior al leva
 • angulo superior al sinistra
 • angulo superior del dextera/dextra
 • angulo supplementari
 • angulo tetrahedric
 • angulo trihedre
 • angulo ubi il ha multe pulvere
 • angulo visual
 • apertura de un angulo
 • appartamento de angulo
 • armario del angulo
 • bandiera de angulo
 • bisecar un angulo
 • buffet ¬F del angulo
 • calcular le tangente de un angulo
 • camera del angulo
 • casa de angulo
 • colpo de angulo
 • considerar un cosa sub un altere angulo
 • cosinus de un angulo
 • de angulo acute
 • divider un angulo in duo
 • divider un angulo in duo partes equal
 • domo de angulo
 • esser de faction al angulo del strata
 • esser sedite sol in un angulo
 • estufa de angulo
 • fenestra del angulo
 • fenestra saliente del angulo
 • forator a angulo
 • formar un angulo recte
 • fresa a angulo
 • grado de angulo
 • illa esseva quattate in un angulo
 • ille jecta su valise ¬F in un angulo
 • in forma de angulo
 • io le ha sequite usque al angulo del strata
 • jecto de angulo
 • latere de angulo recte
 • latere opposite de un angulo
 • le apertura de un angulo
 • le corner es tirate de un angulo del terreno
 • le garage ¬F ha un angulo saliente
 • mesura de angulo
 • mobile de angulo
 • muro de angulo
 • nos tornava le angulo
 • nos veniva circum le angulo
 • parve angulo
 • petra de angulo
 • placa de angulo
 • planca del angulo
 • poste de angulo
 • posto de angulo
 • profilo de angulo
 • pulsar un persona in un angulo
 • retrovisor de angulo morte
 • sedia de angulo
 • sinus de un angulo
 • sofa de angulo
 • sofa in forma de de angulo
 • soldatura de angulo
 • speculo de angulo
 • su angulo de predilection
 • supplemento de un angulo
 • supporto de angulo
 • supporto del angulo
 • sutura de angulo
 • tabula de angulo
 • tornar bruscamente le angulo
 • tornar circum le angulo
 • tornar le angulo
 • tri)angulo adhesive pro fixar photographia)s in un album
 • trisecar un angulo
 • trisection de un angulo
 • turre de angulo
 • un angulo de duo minutas
 • un angulo quiete
 • vertice de un angulo
 • a / de / con un angulo
 • angulo adjacente / contigue
 • angulo apical / del apice / del vertice / del summitate
 • angulo contigue / adjacente
 • angulo de appoio / de susteno / de sustenimento
 • angulo de bisello / chanfreno
 • angulo de deviation / deflexion
 • angulo de friction / de fricamento
 • angulo de rotation / de giration
 • angulo del gorga / del gurgite / del guttere
 • angulo del valores / del effectos
 • angulo dihedre / plan / rectilinee
 • angulo externe / exterior
 • angulo facial / del visage
 • angulo inferior / basse
 • angulo inferior del sinistra / del leva
 • angulo inscripte / inscribite / peripheric
 • angulo interne / interior
 • angulo isolate / remote
 • angulo platte / de 180 grados
 • angulo platte / plan
 • angulo polyhedre / polyhedric
 • angulo superior del rete / goal ¬A
 • angulo superior del sinistra / del leva
 • angulo torsional / de torsion
 • angulo visual / del oculo
 • angulo visual / optic
 • bandiera angular / de angulo
 • cannon a / de grande angulo de elevation
 • casa / edificio de angulo
 • colpo angular / de angulo
 • fenestra angular / de angulo
 • incidentia / angulo de lumine / de luce
 • inclination / angulo del tecto
 • juncto angular / de angulo
 • le automobile torna circa / circum le angulo
 • levar / sublevar un puncta / angulo del velo
 • loco / angulo favorite
 • magazin / boteca del angulo
 • muro angular / de angulo
 • petra angular / de angulo
 • pilar / pilastro / pylon / columna / colonna angular / de angulo
 • pilar / pilastro angular / de angulo
 • plano de dihedro / de un angulo dihedre
 • sino / sinus de un angulo
 • su angulo favorite / de predilection
 • tornar circa / circum le angulo
 • tornar circa / circum le angulo velocemente / rapidemente / a tote velocitate
 • turre angular / de angulo
 • un angulo in le prime / secunde / tertie / quarte quadrante
 • vidite desde iste angulo / perspectiva / optica

angulometro

 • sub
 • angulometro ????
 • angulometro
 • angulos ????
 • angulos adjacente
 • angulos alterne externe
 • angulos alterne interne
 • angulos alterne interne e externe
 • angulos complementari
 • angulos correspondente
 • angulos externe alterne
 • angulos oblique
 • angulos opposite
 • angulos supplementari
 • arrotundar le angulos
 • complementaritate de duo angulos
 • con angulos acute
 • jocar al quatro angulos
 • joco del quatro angulos
 • le quatro angulos de un pannello de naso
 • mesurator de angulos
 • transportator de angulos
 • un tabula quadrate con angulos legiermente arrotundate
 • angulos interne / interior alterne
 • marcar le extremitates / angulos de
 • reguardar un problema de tote le lateres / angulos

angulose

 • adj
 • angulose ????
 • angulose
 • character angulose
 • contornos angulose
 • corpore angulose
 • linea angulose
 • visage angulose
 • visage / facie angular / angulose

angulositate

 • sub
 • angulositate ????
 • angulositate

angustia

 • sub
 • angustia ????
 • angustia
 • angustia de morte
 • angustia del anima
 • angustia existential
 • angustia irrational
 • angustia mortal
 • angustia vital
 • causar angustia
 • complexo de angustia
 • crear angustia
 • crito de angustia
 • critos de angustia
 • dies de angustia
 • gemimentos de angustia
 • ille ha devenite livide de angustia
 • iste pensata me angustia
 • le angustia le paralysa
 • neurose -osis de angustia
 • psychose -osis de angustia
 • sentimento de angustia
 • sonio de angustia
 • stato de angustia
 • sudor de angustia
 • viver horas de angustia
 • angustia mortal / de morte
 • causar / crear angustia
 • crito de angustia / pavor
 • ille esseva paralysate per le pavor / angustia
 • pavor / angustia irrational
 • sudor frigide / de angustia / de pavor
 • un sentimento de oppression / de angustia
 • viver in angustia / con pavor
 • viver in terror / angustia / con pavor
 • angustiante ????
 • angustiante
 • sonio angustiante
 • un sonio angustiante
 • question angustiante / pressante

angustiar

 • v
 • angustiar ????
 • angustiar
 • angustiar se
 • angustiar / espaventar un persona
 • angustias ????
 • angustias mortal
 • angustias sin nomine
 • esser tormentate de angustias mortal
 • esser tormentate de / suffrer angustias mortal
 • angustiate ????
 • angustiate
 • non angustiate

angusticlavia

 • sub
 • angusticlavia ????
 • angusticlavia

angustiflor

 • adj
 • angustiflor ????
 • angustiflor

angustifoliate

 • adj
 • angustifoliate ????
 • angustifoliate

angustifolie

 • adj
 • angustifolie ????
 • angustifolie
 • epilobio angustifolie
 • eriophoro angustifolie
 • typha angustifolie

angustiose

 • adj
 • angustiose ????
 • angustiose
 • haber un sensation angustiose
 • pensamentos angustiose
 • resentimento angustiose
 • sensation angustiose
 • sonio angustiose
 • viver momentos angustiose
 • pensatas / pensamentos angustiose
 • presentimento anxiose / angustiose

angustipartite

 • adj
 • angustipartite ????
 • angustipartite

angustipetale

 • adj
 • angustipetale ????
 • angustipetale

angustirostros

 • sub pl
 • angustirostros ????
 • angustirostros

angustisepale

 • adj
 • angustisepale ????
 • angustisepale

angustivalve

 • adj
 • angustivalve ????
 • angustivalve

anharmonic

 • adj
 • anharmonic ????
 • anharmonic
 • oscillationes anharmonic

anhelante

 • adj
 • anhelante ????
 • anhelante
 • persona anhelante
 • respiration anhelante
 • voce anhelante

anhelar

 • v
 • anhelar ????
 • anhelar
 • anhelar de fatiga

anhelation

 • sub
 • anhelation ????
 • anhelation
 • anhelava ????
 • su pectore anhelava

anhydre

 • adj
 • anhydre ????
 • anhydre

anhydrido

 • sub
 • anhydrido ????
 • anhydrido
 • anhydrido acetic
 • anhydrido carbonic
 • anhydrido phosphoric

anhydrite

 • sub
 • anhydrite ????
 • anhydrite

anhydrose (-osis)

 • sub
 • anhydrose ????
 • anhydrose ???? anhydrosis
 • anhydrosis ????
 • anhydrose ???? anhydrosis

aniconic

 • adj
 • aniconic ????
 • aniconic
 • culto aniconic
 • symbolo aniconic

anil

 • sub
 • anil ????
 • anil

anilic

 • adj
 • anilic ????
 • anilic

anilina

 • sub
 • anilina ????
 • anilina
 • colorantes de anilina
 • colores de anilina
 • stilo de anilina
 • tinta de anilina
 • color / colorante de anilina

anilinismo

 • sub
 • anilinismo ????
 • anilinismo

anima

 • sub
 • anima ????
 • angustia del anima
 • anima
 • anima archangelic
 • anima damnate
 • anima de animal
 • anima de artista
 • anima de poeta
 • anima del populo
 • anima heroic
 • anima human
 • anima in pena
 • anima infantil
 • anima popular
 • cognoscitor del anima human
 • commendar su anima a Deo
 • confider su statos de anima al papiro
 • conflicto del anima
 • dar anima a
 • dar se anima e corpore a un cosa
 • dar se corpore e anima a un cosa
 • de tote su anima
 • disposition de anima
 • disunion del corpore e del anima
 • doctrina del immortalitate del anima
 • dolor del anima
 • esser un anima candide
 • fortificar su anima
 • grandor de anima
 • ille esseva le anima del club ¬A
 • ille esseva le anima del conspiration
 • ille ha le anima del commerciante
 • immaterialitate del anima
 • immortalitate del anima
 • incorporalitate del anima
 • incorporeitate del anima
 • inimico del anima
 • isto es balsamo pro le anima
 • isto me finde le anima
 • le anima del interprisa
 • le anima es immortal
 • le anima es incorporal
 • le anima es incorporee
 • le anima opprimite
 • le corpore es le inveloppe del anima
 • le disunion del corpore e del anima
 • le multiplicitate del sensationes confunde le anima
 • le oculos es le fenestras del anima
 • le oculos es le speculos del anima
 • le pardono innobili le anima
 • le salvation del anima
 • le theoria del preexistentia del anima
 • materialitate del anima
 • migration del anima
 • movimento de anima
 • movimentos del anima
 • nobilitate de anima
 • nulle anima vive
 • on non videva un anima
 • pace del anima
 • parentes de anima
 • parlar al anima de un persona
 • posseder un ver grandor de anima
 • render le anima
 • salvation del anima
 • spiritualitate del anima
 • stato de anima
 • stato del anima
 • tranquillitate de anima
 • transmigration del anima
 • un anima delicate
 • unitate de corpore e anima
 • vender le anima al diabolo
 • vender su anima al diabolo
 • anima de sclavo / servil
 • anima feminin / del femina
 • anima infantil / pueril / de infante
 • anima popular / del populo
 • cognoscentia / cognoscimento del anima / character / natura human / del homine
 • cognoscentia / cognoscimento del homines / del anima / character / natura human / del homine
 • cognoscer ben le anima / character / natura human
 • cognoscitor del anima / character / natura human
 • dar anima / vita a
 • disposition / stato del spirito / anima / mente
 • disposition de anima / spirito
 • disposition del spirito / anima
 • facultate / potentia del anima
 • fortia mental / de spirito / de anima / de mente / de character
 • fortia spiritual / de anima
 • immaterialitate / incorporeitate / incorporalitate del anima
 • lavar / purificar su anima
 • le anima es immaterial / incorporee / incorporal
 • le movimentos / sentimentos le plus profunde del anima
 • migration / transmigration del anima
 • monstrante un bon cognoscentia / cognoscimento del anima / character / natura human
 • musica allegre / que anima
 • pace / tranquillitate de anima
 • pace interior / mental / del anima
 • retrovar / recovrar le pace del anima
 • stato / condition mental / spiritual / de anima / de spirito
 • stato affective / emotional / de anima
 • stato de anima sombre / melancholic
 • stato de anima stabile / equilibrate
 • stato emotional / emotive / affective / del anima
 • tranquillitate interior / del anima
 • vender le / su anima al diabolo

animadversion

 • sub
 • animadversion ????
 • animadversion

animadverter

 • v
 • animadverter ????
 • animadverter

animal

 • adj

animal

 • sub
 • animal ????
 • abbreviar le suffrentias de un animal
 • anima de animal
 • animal
 • animal amblator
 • animal amphibie
 • animal aquatic
 • animal arboree
 • animal articulate
 • animal bisulce
 • animal carnivore
 • animal crepuscular
 • animal damnose
 • animal de carga
 • animal de duo annos
 • animal de experimentos
 • animal de laboratorio
 • animal de macello
 • animal de nocte
 • animal de pellicias
 • animal de preda
 • animal de racia
 • animal de sanguine frigide
 • animal de sella
 • animal de tracto
 • animal de un anno
 • animal del boscos
 • animal del deserto
 • animal del steppas
 • animal digitigrade
 • animal diurne
 • animal docile
 • animal domestic
 • animal errante
 • animal es le hyperonymo de vacca
 • animal experimental
 • animal extincte
 • animal fabulose
 • animal familiar
 • animal fossilisate
 • animal fructivore
 • animal gregari
 • animal herbivore
 • animal hibernante
 • animal immunde
 • animal impari-digitate
 • animal infecunde
 • animal inflabile
 • animal innocue
 • animal insectivore
 • animal invertebrate
 • animal irrational
 • animal joculo
 • animal juvene
 • animal longicaude
 • animal mammifere
 • animal marin
 • animal mascule
 • animal migratori
 • animal mute
 • animal nano
 • animal necrophage
 • animal noctiluce
 • animal nocturne
 • animal obediente
 • animal parasite
 • animal phantastic
 • animal phosphorescente
 • animal plantigrade
 • animal politic
 • animal prodigiose
 • animal prolific
 • animal que face pavor
 • animal que on pote inflar
 • animal que vola
 • animal rampante
 • animal rapace
 • animal reproductor
 • animal reproductor de pur racia
 • animal sacrificial
 • animal salvage
 • animal solitari
 • animal steppic
 • animal sterile
 • animal terrestre
 • animal ungulate
 • animal unguligrade
 • animal vagabunde
 • animal venenose
 • animal vitiose
 • calor animal
 • capturar un animal
 • carbon animal
 • degenerescentia de un specie animal
 • die del animal
 • dismembrar un animal
 • dissecar un animal
 • epopea animal
 • epopeia animal
 • eventrar un animal
 • extinction de un specie animal
 • fibra animal
 • fibra de origine animal
 • fibras animal
 • figura de animal
 • functiones animal
 • genetica animal
 • geographia animal
 • grassia animal
 • grassias animal
 • gruppos animal monomorphe
 • ille ha lanceate le corda super le dorso del animal
 • infecunditate de un animal
 • instincto animal
 • instinctos animal
 • juvene animal
 • le can es un animal fidel
 • le girafa es un animal amblator
 • le homine es un animal de costume
 • le leon es un animal feroce
 • le mulo es un animal hybride
 • le rhinocerote es un animal tridactyle
 • le species animal e vegetal inferior
 • le talpa es un animal subterrestre
 • le urso es un animal fissipede
 • liberar un animal de su suffrentias
 • magnetismo animal
 • mumia animal
 • mundo animal
 • nigro animal
 • nomine de animal
 • nomine vernacular de un planta o de un animal
 • oleo animal
 • organismo animal
 • parasito animal
 • parve animal
 • pelle de animal
 • photographia de un animal
 • physiologia animal
 • pilo de animal
 • plancton animal
 • preservar un specie animal del disparition
 • psychologia animal
 • regno animal
 • ruito de un animal
 • satisfacer su instinctos animal
 • specie animal
 • specie animal menaciate
 • spoliar un animal
 • systema nervose animal
 • systematica animal
 • toxico animal
 • tracias fresc de un animal
 • traction animal
 • un animal de longe aures
 • un specie animal extincte
 • veneno animal
 • vita animal
 • animal / bestia bisulce
 • animal / bestia bisulce / didactyle
 • animal / bestia de carga
 • animal / bestia de pur racia
 • animal / bestia de tracto
 • animal / bestia migratori
 • animal / bestia rapace / de preda
 • animal / bestia salvage
 • animal / objecto enorme
 • animal a / de sanguine calde
 • animal a / de sanguine calde / calide / fixe
 • animal a / de sanguine calide
 • animal a / de sanguine fixe
 • animal a / de sanguine frigide
 • animal a / de sanguine frigide / variabile
 • animal a / de sanguine variabile
 • animal abyssal / abysmal / pelagic
 • animal crepuscular / nocturne / de nocte
 • animal de bon / alte rendimento
 • animal de habito / costume
 • animal de laboratorio / de test ¬A
 • animal domestic / familiar
 • animal errante / vagabunde
 • animal experimental / de experimentos / de experimentation / de laboratorio
 • animal fabulose / phantastic / mythologic / legendari
 • animal favorite / preferite
 • animal immunde / impur
 • animal mascule / del sexo masculin
 • animal phosphorescente / noctiluce
 • animal registrate / inscribite / inscripte in le registro genealogic
 • animal steppic / del steppas
 • bestia / animal a ingrassiar
 • carbon / nigro animal
 • carbon animal / de ossos
 • instincto animal / bestial
 • linguage animal / del animales
 • mundo animal / del animales
 • parve animal in / de sucro
 • parve bestia / animal
 • pelle de bestia / de animal
 • planta / animal retardate
 • sacrificio de un animal / de animales
 • sectionar / trenchar le testa / capite de un animal
 • symbolismo / symbolica animal
 • testa / capite de animal
 • un animal / bestia mute
 • veneno / toxico animal

animalculo

 • sub
 • animalculo
 •  ????
 • animalculo
 • animales ????
 • adorator de animales
 • amico del animales
 • amor pro animales
 • animales
 • animales abattite
 • animales androgyne
 • animales antediluvian
 • animales anthropode
 • animales articulate
 • animales bipede
 • animales captive
 • animales caudate
 • animales con pedes furcate
 • animales crepuscular
 • animales damnose
 • animales domabile
 • animales domesticate
 • animales e plantas de substitution
 • animales exotic
 • animales extincte
 • animales fossilisate
 • animales hermaphrodite
 • animales imparidigitate
 • animales impur
 • animales in captivitate
 • animales in libertate
 • animales inferior
 • animales insectivore
 • animales invertebrate
 • animales kasher Hebr
 • animales menaciate de extinction
 • animales microscopic
 • animales petrificate
 • animales planctonic
 • animales prehistoric
 • animales pur
 • animales reproductor
 • animales reptante
 • animales ruminante
 • animales salvage
 • animales social
 • animales solitari
 • animales superior
 • animales terrestre
 • animales ungulate
 • animales venenose
 • animales vertebrate
 • casa pro animales nocturne
 • clausura pro animales
 • collection de animales
 • collection de animales salvage
 • combatto de animales
 • commercio de animales
 • conto de animales
 • crueltate contra animales
 • culto del animales
 • derectos de animales
 • designator de animales
 • documentario super le animales
 • domator de animales salvage
 • domestication de animales salvage
 • ecologia del animales
 • ecologo del animales
 • excrementos de animales
 • experimento con animales
 • fabula de animales
 • film ¬A de animales
 • Fronte del liberation de animales
 • grande animales carnivore
 • gruppo de animales
 • guarda de animales
 • guardiano de animales
 • hospital pro animales
 • le elephantes es animales social
 • le glacie ha fossilisate multe animales prehistoric
 • le ranas es animales amphibie
 • le ration distingue le homine del animales
 • le rege del animales
 • libro de animales
 • maladia de animales
 • maltractamento de animales
 • multe sortas de animales es menaciate con extinction
 • obstetricia de animales
 • pension pro animales
 • pension pro animales domestic
 • persecutor de animales
 • persona qui maltracta le animales
 • pictor de animales
 • pictura de animales
 • plaga causate per animales
 • population de animales salvage
 • protection de animales
 • protection del animales
 • protector de animales
 • reconducer animales al stabulo
 • repartition geographic de animales
 • residentia de animales
 • sacrificio de animales
 • saga de animales
 • servicio sanitari pro animales
 • societate pro le protection de animales
 • societate pro le protection del animales
 • tormentar animales
 • tractar le animales con dulcor
 • viaducto pro animales salvage
 • vita de animales
 • vita del animales
 • amico / protector del animales
 • animales a / de temperatura calde
 • animales a / de temperatura calide
 • animales a / de temperatura fixe
 • animales a / de temperatura frigide
 • animales a / de temperatura variabile
 • animales captive / in captivitate
 • animales damnose / nocive
 • animales hermaphrodite / androgyne
 • animales petrificate / fossilisate
 • asylo de / pro animales
 • cemeterio de / pro animales
 • commerciante / mercante de animales
 • conto / narration / historia de animales
 • dentes / dentatura de animales carnivore
 • die / jorno mundial del animales
 • fauna / animales forestal
 • fauna / animales microscopic
 • le animales a / de sanguine blanc
 • le animales mascule es recognoscibile / identificabile per lor colores plus vivide
 • linguage animal / del animales
 • mundo animal / del animales
 • plantas / animales prehistoric
 • protector de / del animales
 • sacrificio de un animal / de animales
 • tormentar / torturar animales
 • tormentator / torturator / persecutor de animales

animalesc

 • adj
 • animalesc ????
 • animalesc

animalisar

 • v
 • animalisar ????
 • animalisar

animalisation

 • sub
 • animalisation ????
 • animalisation

animalista

 • sub
 • animalista ????
 • animalista

animalitate

 • sub
 • animalitate ????
 • animalitate
 • animante ????
 • animante

animar

 • v
 • animar ????
 • animar
 • animar le ambiente
 • animar le conversation
 • animar un camera
 • animar un figura
 • le situation comencia a animar se
 • re)animar
 • animar / allegrar un malado
 • incoragiar / incitar / excitar / animar un persona al mal
 • animas ????
 • chassator de animas
 • cura de animas
 • excitar le animas
 • le animas es tanto excitate que
 • pastor de animas
 • tranquilisar le animas
 • die commemorative del animas / del mortos / del defunctos
 • numero de animas / habitantes de un urbe, etc
 • patre / guida spiritual / de animas
 • un urbe de 100 000 animas / habitantes

animate

 • adj
 • animate ????
 • animate
 • animate del melior intentiones
 • animate per le mesme sentimentos
 • bursa animate
 • circulation animate
 • commercio animate
 • conversation animate
 • film ¬A de designos animate
 • in le sala il habeva un murmure animate de voces
 • linguage animate
 • materia animate
 • mercato animate
 • nos ha vista super un placia animate
 • quartiero animate
 • strata animate
 • traffico animate
 • un esser animate
 • urbe animate
 • bursa pauco / poco animate
 • creatura / esser vivente / animate
 • pauco / poco animate
 • quartiero animate / frequentate / populose
 • traffico / circulation intense / animate
 • un conversation pauco / poco animate
 • animatemente ????
 • parlar animatemente

animation

 • sub
 • animation ????
 • animation
 • animation de bursa
 • animation de Natal
 • animation in le stratas
 • discuter con animation
 • disproviste de animation
 • film ¬A de animation
 • illes discuteva con animation
 • sin animation
 • animation / movimento del urbe / citate
 • animation / vivacitate paschal / de pascha
 • animation causate per le feria / le kermesse
 • animation vesperal / vespertin
 • de pauc / poc animation
 • il ha multe animation / distraction hic
 • le animation / activitate del urbe
 • parlar con inspiration / animation
 • periodo de pauc / poc animation in le vita del negotios
 • un animation / reprisa legier del activitate commercial
 • animato ????
 • animato ¬I

animato

animator

 • sub
 • animator ????
 • animator
 • animator de quartiero
 • animator del discussion
 • animatores ????
 • Thomas Breinstrup es un del motores / animatores del movimento pro Interlingua

animismo

 • sub
 • animismo ????
 • animismo

animista

 • adj

animista

 • sub
 • animista ????
 • animista
 • doctrina animista
 • doctrina animista / animistic

animistic

 • adj
 • animistic ????
 • animistic
 • doctrina animistic
 • doctrina animista / animistic

animo

 • sub
 • animo ????
 • animo
 • le pardon innobili le animo

animositate

 • sub
 • animositate ????
 • animositate
 • animoso ????
 • animoso ¬I

animoso

 • aninal ????
 • pilos de aninal

anion

 • sub
 • anion ????
 • anion
 • aniones ????
 • excambio de aniones

anionic

 • adj
 • anionic ????
 • anionic

anis

 • sub
 • anis ????
 • anis ¬F
 • anis ¬F stellate
 • biberage al anis
 • bibita al anis
 • biscocto al anis ¬F
 • biscocto con butyro e granos de anis ¬F
 • biscocto con butyro e granos de anis ¬F sucrate
 • bonbon al anis ¬F
 • brandy ¬A al anis
 • cubetto de anis ¬F
 • granas de anis
 • granos de anis ¬F
 • granos pulverisate de anis ¬F
 • gusto de anis ¬F
 • liqueritia al anis
 • liquiritia al anis ¬F
 • liquor al anis ¬F
 • odor de anis ¬F
 • pastilla de anis ¬F
 • bibita / biberage al anis ¬F
 • essentia de anis ¬F stellate / de badiana
 • oleo / essentia de anis ¬F
 • semines / granas de anis ¬F
 • anisakiasis ????
 • anisakiasis

anisar

 • v
 • anisar ????
 • anisar

anisate

 • adj
 • anisate ????
 • anisate
 • lacte anisate

anisette

 • sub
 • anisette ????
 • anisette ¬F

anisic

 • adj
 • anisic ????
 • anisic

anisogamia

 • sub
 • anisogamia ????
 • anisogamia

anisometropia

 • sub
 • anisometropia ????
 • anisometropia

anisoptere

 • adj
 • anisoptere ????
 • anisoptere

anisotrope

 • adj
 • anisotrope ????
 • anisotrope
 • conolidation anisotrope
 • consolidation anisotrope
 • infiltration anisotrope
 • material anisotrope
 • percolation anisotrope
 • solo anisotrope
 • infiltration / percolation anisotrope

anisotropia

 • sub
 • anisotropia ????
 • anisotropia
 • anisotropia uniaxe
 • anisotropia uniaxial

ankylosar

 • v
 • ankylosar ????
 • ankylosar
 • ankylosar se
 • ankylosate ????
 • ankylosate
 • rigide / ankylosate de vetulessa

ankylose (-osis)

 • sub
 • ankylose ????
 • ankylose ???? ankylosis
 • ankylosis ????
 • ankylose ???? ankylosis

ankylostoma

 • sub
 • ankylostoma ????
 • ankylostoma

ankylostomiasis

 • sub
 • ankylostomiasis ????
 • ankylostomiasis
 • ankylostomo ????
 • ankylostomo

Anna

 • sub n pr

anna

 • sub
 • anna ????
 • anna
 • Anna

annal

 • adj
 • annal ????
 • annal

annales

 • sub pl
 • annales ????
 • annales
 • in le annales del historia
 • scriber in le annales
 • in le annales / chronica del historia
 • le annales / chronica del historia

annalista

 • sub
 • annalista ????
 • annalista

annalitate

 • sub
 • annalitate ????
 • annalitate

Annam

 • sub n pr
 • annam ????
 • Annam

annamita

 • adj

annamita

 • sub
 • annamita ????
 • annamita
 • anne ????
 • diario de Anne Frank
 • Diario de Anne Frank
 • annebular ????
 • annebular

annecter

 • v
 • annecter ????
 • annecter

annexar

 • v
 • annexar ????
 • annexar
 • annexar al texito
 • annexar documentos a un dossier ¬F
 • annexar un territorio

annexation

 • sub
 • annexation ????
 • plano de annexation / annexion
 • politica annexionista / annexionistic / de annexation / de annexion
 • politica annexionista / de annexation / de annexion
 • annexation
 •  ????
 • annexation

annexationista

 • sub
 • annexationista ????
 • annexationista

annexe

 • adj
 • annexe ????
 • annexe
 • articulo annexe
 • camera annexe
 • caravana con tenta annexe
 • casa editorial con imprimeria annexe
 • causa annexe
 • cocina annexe
 • edificio annexe
 • function annexe
 • labores annexe
 • le casa ha un garage annexe
 • le documentos annexe de un reporto
 • parte annexe
 • producto annexe
 • scientia annexe
 • tenta annexe
 • terreno annexe
 • terrenos annexe al station
 • travalios annexe
 • articulo supplementari / annexe
 • budget ¬A suppletori / supplementari / annexe
 • camera lateral / annexe
 • causa secundari / secunde / annexe / supplementari
 • empleo annexe / accessori / additional
 • function annexe / accessori / additional / adjunctive
 • labor / travalio accessori / secundari / annexe
 • labor / travalio annexe
 • labores / travalios annexe / secundari / accessori / additional / collateral
 • pecia / documento juncte / annexe
 • producto annexe / secundari / accessori
 • sala annexe / lateral

annexion

 • sub
 • annexion ????
 • annexion
 • annexion de un territorio
 • le annexion de Savoya a Francia
 • plano de annexion
 • politica de annexion
 • plano de annexation / annexion
 • politica annexionista / annexionistic / de annexation / de annexion
 • politica annexionista / de annexation / de annexion

annexionismo

 • sub
 • annexionismo ????
 • annexionismo

annexionista

 • adj

annexionista

 • sub
 • annexionista ????
 • annexionista
 • movimento annexionista
 • politica annexionista
 • politica annexionista / annexionistic
 • politica annexionista / annexionistic / de annexation / de annexion
 • politica annexionista / de annexation / de annexion

annexionistic

 • adj
 • annexionistic ????
 • annexionistic
 • politica annexionista / annexionistic
 • politica annexionista / annexionistic / de annexation / de annexion

annexo

 • sub
 • annexo ????
 • adjunger un annexo a
 • annexo
 • in annexo de
 • adjunger / construer un annexo / ala
 • annexos ????
 • annexos
 • casa con annexos
 • domo con annexos
 • habitation con annexos
 • le annexos de un contracto
 • annida ????
 • loco ubi annida colonias de aves

annidar

 • v
 • annidar ????
 • annidar
 • iste ave veni hic pro annidar
 • instincto de nidification / de annidar

annihilabile

 • adj
 • annihilabile ????
 • annihilabile
 • annihilante ????
 • annihilante

annihilar

 • v
 • annihilar ????
 • annihilar
 • annihilar un derecto
 • annihilate ????
 • le destino ha annihilate su effortios

annihilation

 • sub
 • annihilation ????
 • annihilation
 • annihilator ????
 • annihilator
 • annion ????
 • annion

anniversari

 • adj
 • anniversari ????
 • anniversari
 • festa anniversari
 • festa annual / anniversari

anniversario

 • sub
 • anniversario ????
 • anniversario
 • anniversario de liberation
 • anniversario de servicio
 • anniversario del morte
 • anniversario del nascentia
 • celebrar le anniversario de un persona
 • celebration de un anniversario
 • celebration del anniversario del fundation
 • congratulationes de anniversario
 • dono de anniversario
 • festa de anniversario
 • festar su anniversario
 • ha tu jam pensate al cosas que tu vole pro tu anniversario?
 • hodie io ha mi anniversario
 • le numero de visitantes al festa de su anniversario non es un mesura de su popularitate
 • le prime anniversario del societate
 • persona qui celebra un anniversario
 • persona qui ha su anniversario
 • poesia de anniversario
 • presente de anniversario
 • que volerea tu haber pro tu anniversario?
 • quinte anniversario
 • rememorar se un festa de anniversario con placer
 • vintesime anniversario
 • anniversario de matrimonio / de maritage
 • anniversario del accession / advenimento al throno
 • celebrar / commemorar un decime anniversario / un anniversario decennal
 • celebrar / commemorar un decime anniversario / un anniversario decennal
 • celebrar / festar le anniversario de un persona
 • celebrar le anniversario de su matrimonio / maritage
 • celebrar su / un anniversario
 • die / anniversario del fundation de un universitate
 • die / festa / anniversario del regina
 • festar / celebrar su anniversario
 • haber / festar / celebrar su anniversario
 • le cinquantesime anniversario de lor maritage / matrimonio
 • persona qui celebra un anniversario / un festa commemorative
 • presente / dono de anniversario
 • anniversario
 •  ????
 • celebrar un anniversario
 • anniversarios ????
 • calendario del anniversarios

anno

 • sub
 • anno ????
 • abonamento pro un anno
 • abonnamento pro un anno
 • al anno
 • al fin del anno
 • animal de un anno
 • anno
 • anno academic
 • anno anomalistic
 • anno astronomic
 • anno bissextil
 • anno budgetari
 • anno catastrophic
 • anno civil
 • anno commemorative
 • anno cosmic
 • anno currente
 • anno de apprentissage
 • anno de arrentamento
 • anno de campania
 • anno de construction
 • anno de contracto
 • anno de crise
 • anno de disastros
 • anno de exercitio
 • anno de festas
 • anno de fundation
 • anno de guerra
 • anno de lucto
 • anno de melolonthas
 • anno de multe pluvia
 • anno de nascentia
 • anno de noviciato
 • anno de occupation
 • anno de option
 • anno de probation
 • anno de production
 • anno de prova
 • anno de publication
 • anno de recolta deficitari
 • anno de reposo
 • anno de servicio
 • anno de session
 • anno de studio
 • anno de studios
 • anno de transition
 • anno de vita
 • anno del celebration del lustro
 • anno del commemoration del lustro
 • anno del gratia
 • anno del nascentia de un persona
 • anno del regno
 • anno disastrose
 • anno Domini ¬L
 • anno draconitic
 • anno ecclesiastic
 • anno fertile
 • anno final
 • anno fiscal
 • Anno Geophysic
 • anno hydrographic
 • anno hydrologic
 • anno intercalar
 • anno intercalari
 • anno jubilar
 • anno julian
 • anno liturgic
 • anno luce
 • anno lumine
 • anno lunar
 • anno lunisolar
 • anno luni-solar
 • anno marian
 • anno monachal
 • anno nefaste
 • anno nove
 • Anno Nove
 • anno olympic
 • anno planetari
 • anno pluviose
 • anno post anno
 • anno post anno
 • anno practic
 • anno presente
 • anno pro herba
 • anno probatori
 • anno record ¬A
 • anno sabbatic
 • anno sancte
 • anno scholar
 • anno secular
 • anno sideral
 • anno sideric
 • anno social
 • anno solar
 • anno synodic
 • anno tropic
 • anno universitari
 • ante un anno
 • apertura del anno parlamentari
 • apertura official del anno parlamentari
 • appunctar post un probation de un anno
 • bon e felice anno!
 • bulletin de fin de anno
 • canto de nove anno
 • carta de anno nove
 • cata anno
 • cavalla de un anno
 • cavallo de un anno
 • celebrar le anno nove
 • classe del ultime anno
 • comencio del nove anno scholar
 • concerto de anno nove
 • condemnar a un anno de prision
 • contracto pro un anno
 • currero de anno nove
 • curso de un anno
 • de anno in anno
 • de anno in anno
 • de equal anno
 • de plus de un anno
 • de plus que un anno
 • de prime anno
 • de secunde anno
 • de tertie anno
 • de un anno
 • de un anno e medie
 • del anno precedente
 • desde le anno passate
 • die de anno nove
 • Die del Anno Nove
 • die del Nove Anno
 • discurso de anno nove
 • duo vices per anno
 • durante le anno integre
 • durante tote le anno
 • enumerar le menses del anno
 • examine del prime anno
 • felice anno nove
 • felicitation de nove anno
 • felicitation illustrate de nove anno
 • festa de nove anno
 • fin de anno
 • illa es studiante de ultime anno de medicina
 • illa gania quaranta mille florinos per anno
 • ille debe repeter le anno
 • ille frequenta le tertie anno
 • ille ha passate un anno in prision
 • illes se ha establite in Frisia le anno passate
 • in le anno
 • in le anno zero
 • in le curso del anno
 • in le quarte anno de su vita
 • in un anno
 • inaugurar le anno academic
 • intra un anno
 • iste actrice es le revelation del anno
 • iste anno
 • iste anno le interprisa ha obtenite resultatos satisfaciente
 • iste fabrica tracta mille tonnas de aciero per anno
 • justo un anno ante le guerra
 • le anno anterior
 • le anno currente
 • le anno de su liberation approcha
 • le anno de su morte
 • le anno del Senior
 • le anno duo milles
 • le Anno Geophysic
 • le anno in curso
 • le anno mille
 • le anno nove
 • le anno passate
 • le anno presente
 • le anno proxime
 • le anno sequente
 • le anno zero
 • le crac del anno '29
 • le Cruce Rubie organisa un collecta in le strata cata anno
 • le eruption del Vesuvio del anno 79
 • le nove anno
 • le numero de casas attingeva un nivello de 80 000 per anno
 • le plus grande parte del anno
 • le population augmenta cata anno
 • le quatro stationes del anno
 • le serpentes muta de pelle cata anno
 • le sol percurre le 12 signos del zodiaco in un anno
 • libretto de fin de anno scholar
 • libro de nove anno
 • littera de nove anno
 • matino de nove anno
 • medie anno
 • message de anno nove
 • mi optime augurios pro le Anno Nove
 • mi optime augurios pro le anno nove
 • mi patre ha inveterate multo desde le anno passate
 • multe felicitate e prosperitate in le nove anno
 • nocte de fin de anno
 • nos ha le ambition de comenciar le anno proxime
 • nostre optime augurios pro le nove anno
 • nove anno
 • on ha reducite le salarios al nivello del anno passate
 • on le ha condemnate a un anno de prision
 • ove de un anno
 • per anno
 • plus de un anno
 • poesia de nove anno
 • premio de fin de anno
 • presente de anno nove
 • pullo de un anno
 • quantitate medie de pluvia per anno
 • quasi un anno
 • que anno disastrose!
 • reception de nove anno
 • salutes de anno nove
 • sin anno
 • stage practic de un anno
 • station del anno
 • studente de tertie anno
 • studente del mesme anno
 • studente del tertie anno
 • studente del ultime anno
 • studiante de tertie anno
 • studiante del mesme anno
 • studiante del tertie anno
 • studiante del ultime anno
 • successo del anno
 • tauro de un anno
 • temperatura medie del anno
 • tote le partes ha un garantia de un anno
 • tote un anno
 • ultime anno del seculo
 • ultime die del anno
 • un anno plus o minus
 • un anno plus tarde
 • un anno retro
 • un bon anno de fructos
 • un bon anno pro herba
 • un bon anno pro le piras
 • un mal anno
 • un nido del anno precedente
 • un presto restituibile intra un anno
 • un presto restituibile intra un announ presto restituibile intra un anno
 • un vitello de un anno
 • vacca de un anno
 • Vigilia de Anno Nove
 • vigilia de Nove Anno
 • vigilio de anno nove
 • vino de plus de un anno
 • visita de anno nove
 • vitello de un anno
 • abonamento annue / annual / pro un anno
 • affluxo / affluentia de studentes / studiantes de prime anno
 • alumno de secunde anno / classe
 • anno / cyclo liturgic
 • anno / periodo budgetari
 • anno basic / de base
 • anno bissextil / intercalari
 • anno catastrophic / disastrose / de disastros / catastrophes
 • anno commemorative / de commemoration
 • anno currente / presente / in curso
 • anno de comparation / referentia
 • anno de construction / de fabrication
 • anno de contabilitate / de exercitio
 • anno de crise / de crisis
 • anno de depression / de marasmo
 • anno de edification / fundation
 • anno de labor / travalio de un homine
 • anno de lumine / de luce
 • anno de recolta / messe
 • anno del commemoration / celebration del lustro
 • anno del morte / del decesso de un persona
 • anno disastrose / funeste / de disastro
 • anno luce / lumine
 • anno lunar / synodic
 • anno marian / marial
 • anno nefaste / catastrophic / disastrose / de catastrophes / de disastros
 • anno nefaste / disastrose / fatal / funeste
 • anno probatori / de proba / prova / probation
 • anno sancte / jubilar
 • anno scholar / scholastic
 • anno scholar / universitari
 • anno solar / astronomic
 • anno transitional / de transition
 • anno tropic / tropical
 • anno universitari / academic
 • apertura / inauguration del anno parlamentari
 • balancio final / de fin del anno / de clausura
 • bon / mal anno de vino
 • cata / omne anno veni hic milles de visitantes
 • celebrar le fin del anno scholar con un die / jorno de sports ¬A
 • contracto annue / annual / pro un anno
 • contracto pluriannual / pro plus de un anno
 • cyclo / anno liturgic
 • del mesme anno / etate
 • desirar un bon fin del anno / un felice Anno Nove a un persona
 • desirar un bon fin del anno / un felice Anno Nove a un persona
 • illo es indiscutibilemente le melior roman / romance del anno
 • io vos desidera / desira un prospere anno nove
 • io vos desira / desidera un prospere anno nove
 • labor / travalio de un anno per un persona
 • le anno / septimana / mense passate
 • le comencio del nove anno scholar / scholastic
 • le cyclo del saisones / stationes del anno
 • le data del festa de pascha cambia / varia cata anno
 • milliardesime parte / milliardesimo de un anno lumine / luce
 • millionesime parte / millionesimo de un anno lumine / luce
 • nostre melior desiros / desiderios / votos pro le nove anno
 • studente / studiante de prime anno
 • studente / studiante de prime o secunde anno
 • studente / studiante de secunde anno
 • studente / studiante de ultime anno
 • studente / studiante del mesme anno
 • studiante / studente de secunde anno
 • studiante / studente del tertie anno
 • total annue / annual / del anno
 • ultime anno de septe / novem / dece annos consecutive
 • un anno avante / previemente
 • Vigilia de Sancte Sylvestre / de Anno Nove

anno Domini

 • annocta ????
 • il annocta
 • annoctamento ????
 • annoctamento

annoctar

 • v
 • annoctar ????
 • annoctar
 • anno-homine ????
 • anno-homine PL: annos-homine
 • annos ????
 • al etate de cinquanta annos
 • al etate de tres annos
 • alicun annos retro
 • amicitate de annos
 • ancora pro annos e annos
 • ancora pro annos e annos
 • animal de duo annos
 • annos de adolescentia
 • annos de gloria
 • annos de gloria de Rembrandt
 • annos de juventute
 • annos de maturation
 • annos de scholaritate
 • annos de servicio
 • annos de transition
 • annos de universitate
 • annos declinante
 • annos del adolescentia
 • annos del juventute
 • annos del pubertate
 • annos del ration
 • annos felice
 • annos initial
 • annos juvenil
 • annos passate
 • annos passate in le tropicos
 • annos successive
 • annos triste
 • ante duo annos
 • approchar le septanta annos
 • arrivar al etate de vinti-un annos
 • attinger al etate de vinti-un annos
 • attinger su novanta annos
 • carta pro persona de plus de sexanta annos
 • cata tres annos
 • cavallo de quatro annos
 • celebrar le dece annos de servicio
 • cento annos de hic
 • con le avantiar del annos
 • con le crescer del annos
 • condemnar a cinque annos de detention
 • condemnar a un detention de duo annos
 • contar quaranta annos
 • de cento annos
 • de cinquanta annos
 • de cinque annos
 • de dece-duo annos
 • de dece-novem annos
 • de duo annos
 • de mille annos
 • de multe annos
 • de novanta annos
 • de novem annos
 • de octanta annos
 • de plus de 65 annos
 • de plus de sexanta annos
 • de quatro annos
 • de septe annos
 • de sex annos
 • de sexanta annos
 • de trenta annos
 • de tres annos
 • de tres centos annos
 • dece annos e minus
 • decedite al etate de 98 annos
 • depression del annos trenta
 • desde annos
 • desde annos io sonia de facer un viage a Indonesia
 • desde longe annos
 • duo annos de prision
 • durante annos ille ha percurrite Africa
 • durante le duo annos que ha durate su sojorno
 • durante le ultime annos
 • esser in le vigor del annos
 • etate de quatro a sex annos
 • experientia de longe annos
 • facer parte de un interprisa desde multe annos
 • fardello del annos
 • festar su dece annos de servicio
 • formation que dura quatro annos
 • garantite pro duo annos
 • guerra de cento annos
 • Guerra de Cento Annos
 • Guerra de Trenta Annos
 • Guerra le Octanta Annos
 • habente octo annos
 • haber ancora un grande vitalitate pro su annos
 • haber duo annos de minus
 • haber plus de cinquanta annos
 • ille estiva tote le annos al campania
 • ille face iste mestiero jam desde dece annos
 • ille festa su vinti-cinque annos de sacerdotio
 • ille ha 20 annos
 • ille ha cinquanta annos
 • ille ha facite tres annos in le prision de Scheveningen
 • ille ha jam plus de sexanta annos
 • ille ha passate vinti annos in le tropicos
 • ille ha solo cinquanta annos
 • illes ha undece annos de differentia
 • in annos ulterior
 • in le ultime annos de su carriera
 • infante de duo annos
 • infante de tres annos
 • infantes de minus de cinque annos
 • io esseva un adolescente de dece-sex annos, quando le guerra ha erumpite
 • io ha trenta annos
 • io ha vivite multe annos in Bilthoven
 • iste apparato dura annos
 • iste questiones date de annos retro
 • isto comprende un periodo de cento annos
 • isto es le costume desde annos e annos
 • isto es le costume desde annos e annos
 • le annos cinquanta
 • le annos de abundantia
 • le annos del boom
 • le annos ha arrugate su visage
 • le annos ha passate
 • le annos initial del aviation
 • le annos novanta
 • le annos quaranta
 • le annos septanta
 • le annos sexanta
 • le annos trenta
 • le annos verde
 • le boom economic del annos sexanta
 • le carga del annos
 • le cinquanta annos de
 • le construction del ponte ha durate tres annos
 • le contracto es subjecte a revision cata dece annos
 • le depression del annos trenta
 • le gestation de un elephantessa es quasi duo annos
 • le medie vita de un television es octo annos
 • le negotiationes se trainava durante multe annos
 • le peso del annos
 • le precios del caffe monstra fluctuationes in le annos recente
 • le production ha quadruplate in dece annos
 • le sagessa veni con le annos
 • le ultime annos del vita
 • ligar se pro duo annos
 • lor duo filios ha respectivemente vinti e vinti-duo annos
 • mi fratre ha vinti annos, mi soror trenta, e io es inter iste duo
 • mi granmatre ha octanta annos
 • minus de dece annos
 • morite al etate de 98 annos
 • multe annos
 • multe annos retro
 • multo avantiate in annos
 • on le condemnava a tres annos de prision
 • on le ha condemnate a tres annos de prision
 • passar le ultime annos del vita
 • periodo de septe annos
 • persona de cinquanta annos
 • persona de plus de 65 annos
 • persona de plus de sexanta annos
 • peso del annos
 • plen de annos
 • plus de vinti annos
 • poetas del generation del annos cinquanta
 • post alicun annos
 • post multe annos de experientia
 • post tante annos illa es irrecognoscibile
 • post un experientia de multe annos
 • prime annos
 • pro un periodo de de dece annos
 • quante annos ha tu?
 • quante annos ha vos?
 • quatro annos
 • que dura octo annos
 • que dura sex annos
 • que occurre cata cinque annos
 • que occurre cata octo annos
 • relationes de multe annos
 • repartir le costos super tres annos
 • repartir un programma super plure annos
 • repartir un programma super plure annosrepartir un programma super plure annos
 • septe annos de presidentia
 • sequentia de annos
 • serie de annos
 • si conservate ben, illo pote durar annos
 • su patre es in le proximitate de cinquanta annos
 • su patre va al cinquanta annos
 • Tregua de Deceduo Annos
 • Tregua de Dece-duo Annos
 • tres annos consecutive
 • ultime annos
 • un extension usque a quatro annos
 • un homine de octanta annos
 • un homine de un cinquantena de annos
 • un infante de minus de tres annos
 • un parsec corresponde a 3,26 annos luce
 • un parsec corresponde a 3,26 annos lumine
 • un puera de novem annos
 • un retrospectiva del disveloppamentos del ultime annos
 • un seculo ha cento annos
 • annos / periodo de studios
 • annos de labor / de travalio
 • annos de pubertate / de adolescentia
 • annos de studente / studiante
 • annos de studente / studiante / de studio / de universitate
 • annos infantil / de infantia
 • annos juvenil / del juventute
 • annos puberal / del pubertate
 • annos scholar / de scholaritate
 • cata duo / tres annos
 • celebrar / festar su dece annos de servicio
 • con le avantiar / le crescer del annos
 • con le crescer / avantiar / passar del annos
 • con le crescer / le avantiar / le currer del annos
 • condemnar a duo annos de prision / a un detention de duo annos
 • condemnar a duo annos de prision / a un detention de duo annos
 • de dece-un / undece annos
 • de etate / annos avantiate
 • de multe / plure / numerose annos
 • de plure / multe annos
 • de plure / varie annos
 • de vinti / viginti annos
 • durante multe / longe annos
 • extender / repartir un reimbursamento super quatro annos
 • illa ha jam plus de viginti / vinti annos
 • illa ha jam plus de vinti / viginti annos
 • ille ha solmente / solo cinquanta annos
 • ille ha vinti / viginti annos
 • ille moriva al / in le etate benedicte de octanta annos
 • ille moriva in le / al etate benedicte de octanta annos
 • isto pote durar / servir ancora annos
 • le annos viginti / vinti
 • le annos vinti / viginti
 • le carga / fardello / peso del annos / del vetulessa
 • le investigation comprehende / comprende un periodo de cinque annos
 • le investigation comprende / comprehende un periodo de cinque annos
 • le recession / depression del annos trenta
 • le ultime annos / le annos final del dece-sexte seculo
 • le ultime annos / le annos final del dece-sexte seculo
 • morite / decedite al etate de 78 annos
 • nostre experientia de multe / numerose annos
 • persona / homine de trenta annos
 • persona inter vinti / viginti e trenta annos
 • plano pluriannual / pro varie annos / pro plure annos
 • plano pluriannual / pro varie annos / pro plure annos
 • post un absentia de plure / multe annos
 • prevision pluriannual / pro varie annos
 • quaranta 40 annos de servicio ininterrumpite / continue
 • recerca decennal / de dece annos / super dece annos
 • recerca decennal / de dece annos / super dece annos
 • regno millenari / del mille annos
 • scalonar le labor / travalio super alicun annos
 • seculo / cento annos de lumine / de luce
 • studios de un durata / duration de quatro annos
 • tote le / cata vinti / viginti annos
 • ultime anno de septe / novem / dece annos consecutive
 • ultime annos / periodo
 • un durata / duration que pote attinger usque a quatro annos
 • un parsec corresponde a 3,26 annos luce / lumine
 • un serie / succession de annos
 • annos-homine ????
 • anno-homine PL: annos-homine
 • annosrepartir ????
 • repartir un programma super plure annosrepartir un programma super plure annos

annotar

 • v
 • annotar ????
 • annotar
 • annotar al margine
 • annotar un texto
 • annotate ????
 • un edition annotate de Erasmus
 • annotate
 •  ????
 • edition annotate

annotation

 • sub
 • annotation ????
 • annotation
 • annotation / nota / glossa marginal / al / in le margine
 • annotation / nota explicative
 • annotationes ????
 • annotationes detaliate
 • annotationes explicative
 • annotationes sparse
 • facer annotationes
 • un edition accompaniate de annotationes linguistic
 • notas / annotationes explicative / exegetic

annotator

 • sub
 • annotator ????
 • annotator
 • announ ????
 • un presto restituibile intra un announ presto restituibile intra un anno

annual

 • adj
 • annual ????
 • abonamento annual
 • amplitude annual
 • anello annual
 • annual
 • aquas alte annual
 • assemblea annual
 • augmento annual
 • balancio annual
 • carta annual
 • celebration annual
 • cifra annual
 • circulo annual
 • conto annual
 • dar un stipendio annual a un persona
 • discurso annual
 • festa annual
 • inventario annual
 • iste interprisa ha un cifra de venditas de duo milliones annual
 • le exodo annual verso le mar
 • le producto annual del fabrica
 • lege del financias annual
 • location annual
 • mercato annual
 • pagar un tributo annual
 • parallaxe annual
 • passe ¬F de museo annual
 • planta annual
 • pluviositate annual
 • pluviositate medie annual
 • precipitation annual
 • premio annual
 • publication annual
 • renta annual
 • reporto annual
 • reunion annual
 • revenitos annual
 • revolution annual del terra circum le sol
 • salario annual
 • statistica annual
 • stipendio annual
 • super un base annual
 • sur un base annual
 • valor locative annual
 • abonamento annue / annual / pro un anno
 • anello / circulo de crescentia / crescimento / crescita annual
 • anello / circulo de crescimento annual
 • assemblea / reunion general annual
 • balancio annual / annue
 • base annue / annual
 • capacitate annue / annual
 • carta annue / annual
 • cifras / statistica annue / annual
 • consumo / consumption annue / annual
 • conto annue / annual
 • contos annue / annual
 • contracto annue / annual / pro un anno
 • cyclo annue / annual / de dece-duo menses
 • discurso annue / annual
 • dividendo annue / annual
 • feria annue / annual
 • festa annual / anniversari
 • location annue / annual
 • media annue / annual
 • mercato / feria annue / annual
 • parallaxe annue / annual / heliocentric
 • pension annual / annue
 • pension annue / annual
 • planta annual / annue
 • planta annue / annual
 • premio annue / annual
 • production annue / annual
 • profito / beneficio annue / annual
 • renta annue / annual
 • reporto annue / annual
 • reunion / assemblea annue / annual
 • salario annual / annue
 • salario annue / annual
 • stipendio / renta annue / annual
 • subscription annue / annual
 • super un base annue / annual
 • total annue / annual / del anno
 • volumine annue / annual del venditas
 • annualmente ????
 • annualmente

annuario

 • sub
 • annuario ????
 • annuario
 • annuario general del posta
 • annuario hydrologic
 • annuario statal
 • annuario telephonic
 • annuario / libro / guida telephonic / del telephono

annue

 • adj
 • annue ????
 • abonamento annue
 • annue
 • cifra annue
 • conto annue
 • festivitates annue
 • mercurialis annue
 • parallaxe annue
 • poa annue
 • premio annue
 • salario annue
 • stachys annue
 • stipendio annue
 • abonamento annue / annual / pro un anno
 • balancio annual / annue
 • base annue / annual
 • capacitate annue / annual
 • carta annue / annual
 • cifras / statistica annue / annual
 • consumo / consumption annue / annual
 • conto annue / annual
 • contos annue / annual
 • contracto annue / annual / pro un anno
 • cyclo annue / annual / de dece-duo menses
 • discurso annue / annual
 • dividendo annue / annual
 • feria annue / annual
 • location annue / annual
 • media annue / annual
 • mercato / feria annue / annual
 • parallaxe annue / annual / heliocentric
 • pension annual / annue
 • pension annue / annual
 • planta annual / annue
 • planta annue / annual
 • premio annue / annual
 • production annue / annual
 • profito / beneficio annue / annual
 • renta annue / annual
 • reporto annue / annual
 • reunion / assemblea annue / annual
 • salario annual / annue
 • salario annue / annual
 • stipendio / renta annue / annual
 • subscription annue / annual
 • super un base annue / annual
 • total annue / annual / del anno
 • volumine annue / annual del venditas

annuitate

 • sub
 • annuitate ????
 • annuitate
 • annuitates ????
 • amortisation in annuitates
 • systema de annuitates
 • annular ????
 • annular un reservation

annullabile

 • adj
 • annullabile ????
 • annullabile
 • contracto annullabile
 • sententia annullabile

annullabilitate

 • sub
 • annullabilitate ????
 • annullabilitate

annullamento

 • sub
 • annullamento ????
 • annullamento
 • termino de annullamento
 • annullation / annullamento / cancellation de un ordine
 • assecurantia del costos del annullation / annullamento

annullar

 • v
 • annullar ????
 • annullar
 • annullar le commanda
 • annullar le consequentias de un cosa
 • annullar le decisiones
 • annullar le invitation de un persona
 • annullar le location
 • annullar per telephono
 • annullar se
 • annullar un appunctamento
 • annullar un bancarupta
 • annullar un cheque
 • annullar un compra
 • annullar un condemnation
 • annullar un contracto
 • annullar un decision
 • annullar un election
 • annullar un fallimento
 • annullar un goal
 • annullar un mesura
 • annullar un nomine del lista
 • annullar un offerta
 • annullar un ordine
 • annullar un reservation
 • annullar un sententia
 • annullar un testamento
 • annullar un viage
 • annullar / cancellar un cheque
 • annullar / cancellar un contracto
 • annullar / cancellar un debita
 • annullar / cancellar un ordine
 • annullar / cancellar un viage
 • annullar / cassar un testamento
 • annullar / contramandar per telephono
 • annullar / disdicer un abonamento
 • annullar / disfacer un contracto
 • annullar / invalidar / cassar un sententia / condemnation
 • annullar / rescinder un bancarupta
 • annullar / rescinder un contracto
 • annullar / revocar un condemnation / sententia
 • annullar / revocar un mesura
 • cancellar / annullar le subscription a un revista
 • disdicer / annullar / cancellar per telephono
 • disdicer / annullar / contramandar per telegrapho
 • disdicer / annullar per littera
 • disdicer / annullar un appunctamento
 • disdicer / annullar un ordine / commanda
 • disfacer / annullar / rescinder un contracto
 • invalidar / annullar un goal ¬A
 • rescinder / disfacer / annullar / terminar un contracto
 • revocar / annullar / rescinder un fallimento / un bancarupta
 • rumper / annullar un contracto
 • annullate ????
 • esser annullate
 • le representation ha essite annullate a causa del maladia de un del actores

annullation

 • sub
 • annullation ????
 • annullation
 • annullation de location
 • annullation de un bancarupta
 • annullation de un compra
 • annullation de un contracto
 • annullation de un election
 • annullation de un testamento
 • annullation del location
 • termino de annullation
 • annullation / annullamento / cancellation de un ordine
 • annullation / cassation de un sententia
 • assecurantia del costos del annullation / annullamento
 • invalidation / annullation de un election
 • revocation / annullation / rescission de un bancarupta / fallimento

annullative

 • adj
 • annullative ????
 • annullative
 • annuncia ????
 • iste flor annuncia le primavera
 • iste nubes nigre annuncia le pluvia
 • isto annuncia le pluvia
 • le hirundines annuncia le estate
 • le hirundines annuncia le primavera
 • annunciante ????
 • ille veniva a casa annunciante que

annunciar

 • v
 • annunciar ????
 • annunciar
 • annunciar con sonos de campanas
 • annunciar del le pulpito
 • annunciar desde le pulpito
 • annunciar le arrivata del traino
 • annunciar le fin al sono del campanas
 • annunciar per circular
 • annunciar su fidantiamento
 • annunciar su visita
 • annunciar un cosa
 • annunciar un cosa al sono del tambur
 • annunciar un cosa officialmente
 • annunciar un cosa per le interphono
 • annunciar un dividendo
 • annunciar un exopero
 • annunciar un test
 • annunciar un visitante
 • annunciar un visitator
 • batter le tambur pro annunciar un cosa
 • entrar sin facer se annunciar
 • facer se annunciar
 • gong pro annunciar le repastos
 • qui pote io annunciar?
 • sin facer se annunciar
 • annunciar / notificar / facer saper un cosa a un persona
 • annunciar / organisar un concurso
 • annunciar / presentar un artista
 • annunciar / proclamar le resultatos
 • annunciar / proclamar un exopero
 • annunciar con allusiones / in terminos coperte / velate / occulte
 • annunciar le matrimonio / maritage de
 • annunciar per littera circular / per circular
 • annunciar que nove patientes non es acceptate / admittite
 • annunciar un cosa con grande clamor / con ostentation
 • candidatos es requirite de / es invitate a annunciar se
 • communicar / annunciar le partita de
 • dicer / annunciar a totes
 • divulgar / proclamar / annunciar al sono del trompa
 • inaugurar / annunciar / aperir un nove era / epocha
 • annunciate ????
 • entrar sin haber essite annunciate
 • non annunciate
 • sin haber essite annunciate
 • un exopero non annunciate
 • un visita non annunciate

annunciation

 • sub
 • annunciation ????
 • annunciation
 • Annunciation de Maria
 • le Annunciation
 • Le Annunciation
 • annunciation / declaration de partita

annunciator

 • sub
 • annunciator ????
 • annunciator
 • annunciator de error
 • annunciator de radio
 • annunciator de television
 • advertitor / annunciator de error
 • annunciatores ????
 • anates salvage, annunciatores del hiberno

annunciatori

 • adj
 • annunciatori ????
 • annunciatori
 • colonna / columna annunciatori
 • columna / colonna annunciatori / de placardage / de placardar / de reclamo
 • columna / colonna annunciatori / de reclamo / de placardar / de placardage / de publicitate
 • tabula annunciatori / de placardage / de placardar / de reclamo

annuncio

 • sub
 • annuncio ????
 • annuncio
 • annuncio con sonos de campanas
 • annuncio de decesso
 • annuncio de maritage
 • annuncio de matrimonio
 • annuncio de nascentia
 • annuncio de pagina integre
 • annuncio de recerca de personal
 • annuncio del proxime publication de un libro
 • annuncio fixate al fenestra
 • annuncio in nederlandese
 • annuncio mortuari
 • annuncio obituari
 • annuncio personal
 • facer inserer un annuncio
 • facer insertar un annuncio
 • facer un annuncio
 • homine annuncio
 • insertion de un annuncio
 • mitter un annuncio
 • on calcula le costos de annuncio in function del placia occupate
 • parve annuncio in un vitrina
 • placiar un annuncio
 • precio de annuncio
 • responder a un annuncio
 • annuncio de empleo / labor
 • annuncio de maritage / de matrimonio
 • annuncio matrimonial / de matrimonio / de maritage
 • annuncio mortuari / obituari / de decesso
 • annuncio plen pagina / de pagina integre
 • annuncio promotional / publicitari / de publicitate / de reclamo
 • facer inserer / facer insertar annuncios / un annuncio
 • facer inserer / facer insertar un annuncio
 • inserer / insertar un annuncio in un jornal
 • inserer de novo / insertar de novo / replaciar / repeter un annuncio
 • message / spot ¬A / annuncio publicitari
 • mitter annuncios / un annuncio
 • poner / inserer / insertar un annuncio in le jornal
 • reinsertion / secunde insertion de un annuncio
 • annuncios ????
 • agente de annuncios
 • agentia de annuncios
 • annuncios
 • folio de annuncios
 • le annuncios es al verso
 • section de annuncios
 • section del annuncios
 • spatio pro le annuncios
 • tarifa del annuncios
 • budget ¬A publicitari / pro annuncios
 • campania publicitari / de publicitate / de annuncios
 • colonna / columna de annuncios
 • colonna / columna del annuncios
 • facer inserer / facer insertar annuncios / un annuncio
 • jornal / folio publicitari / de annuncios
 • mitter annuncios / un annuncio
 • officio / agentia publicitari / de annuncios
 • pagina publicitari / de publicitate / de annuncios
 • placa / tabula de notitias / informationes / annuncios
 • tarifa publicitari / de publicitate / de reclamo / pro annuncios

ano

 • sub
 • ano ????
 • ano
 • ano artificial
 • bermudi)ano
 • fistula del ano
 • inflammation del ano
 • prolapso del ano
 • sphincter del ano
 • tumor del ano
 • varice al ano
 • varices al ano
 • fistula anal / del ano
 • sphincter anal / del ano

anobio

 • sub
 • anobio ????
 • anobio

anocarpe

 • adj
 • anocarpe ????
 • anocarpe

anodic

 • adj
 • anodic ????
 • anodic
 • batteria anodic
 • cadita de tension anodic
 • currente anodic
 • radios anodic
 • tension anodic
 • voltage anodic
 • batteria anodic / de anodo
 • carga anodic / de anodo
 • currente anodic / de anodo
 • currente anodic / de anodo / de placa
 • tension / voltage anodic / de placa
 • tension anodic / de anodo

anodin

 • adj
 • anodin ????
 • anodin
 • critica anodin
 • remedio anodin
 • remedios anodin
 • vulnere anodin
 • vulnere toto anodin
 • critica benevolente / indulgente / anodin

anodino

 • sub
 • anodino ????
 • anodino

anodisar

 • v
 • anodisar ????
 • anodisar

anodisation

 • sub
 • anodisation ????
 • anodisation

anodo

 • sub
 • anodo ????
 • anodo
 • batteria de anodo
 • currente de anodo
 • batteria anodic / de anodo
 • carga anodic / de anodo
 • currente anodic / de anodo
 • currente anodic / de anodo / de placa
 • tension anodic / de anodo

anodontia

 • sub
 • anodontia ????
 • anodontia
 • anodontia anatin
 • anodos ????
 • batteria de anodos
 • anomal ????
 • anomal

anomale

 • adj
 • anomale ????
 • anomale
 • comportamento anomale
 • conducta anomale
 • flor anomale
 • comportamento / conducta aberrante / anomale
 • conducta / comportamento anomale

anomalia

 • sub
 • anomalia ????
 • anomalia
 • anomalia cardiac
 • anomalia congenital
 • anomalia congenite
 • anomalia de propagation
 • anomalia congenite / congenital
 • anomalias ????
 • anomalias psychotic

anomalistic

 • adj
 • anomalistic ????
 • anno anomalistic
 • anomalistic
 • mense anomalistic
 • anomalistric
 •  ????
 • mense anomalistric

anomia

 • sub
 • anomia ????
 • anomia

anomic

 • adj
 • anomic ????
 • anomic

anonymato

 • sub
 • anonymato ????
 • anonymato
 • le donator generose ha volite guardar le anonymato
 • le donator generose ha volite mantener le anonymato
 • guardar le anonymato / anonymitate
 • le donator desira / desidera mantener le anonymato

anonyme

 • adj
 • anonyme ????
 • anonyme
 • autor anonyme
 • compania anonyme
 • compositor anonyme
 • edificios anonyme
 • imposto super le societates anonyme
 • libro anonyme
 • littera anonyme
 • pamphletario anonyme
 • que ha il detra iste societate anonyme?
 • restitution anonyme
 • SA ???? Societate Anonyme
 • societate anonyme
 • verificar un information anonyme
 • admirator secrete / anonyme
 • adorator / admirator secrete / anonyme
 • autor / compositor anonyme
 • persona anonyme / innominate / non nominate / non mentionate
 • scriptor / autor anonyme
 • societate / compania anonyme
 • societate anonyme / per actiones

anonymitate

 • sub
 • anonymitate ????
 • anonymitate
 • guardar le anonymitate
 • guardar le anonymato / anonymitate
 • restar / remaner in le anonymitate

anonymo

 • sub
 • anonymo ????
 • anonymo

anopetale

 • adj
 • anopetale ????
 • anopetale

anophele

 • sub
 • anophele ????
 • anophele
 • anopheles ????
 • anopheles

anorak

 • sub
 • anorak ????
 • anorak

anorectal

 • sub
 • anorectal ????
 • anorectal

anorectic

 • adj
 • anorectic ????
 • anorectic
 • anorexic ???? anorectic
 • anorectico ????
 • anorectico
 • anorexico ???? anorectico

anorexia

 • sub
 • anorexia ????
 • anorexia
 • anorexic ????
 • anorexic
 • anorexic ???? anorectic

anorexic,anorectic

 • adj
 • anorexico ????
 • anorexico
 • anorexico ???? anorectico

anorexico,anorectico

 • sub

anorganic

 • adj
 • anorganic ????
 • anorganic
 • chimia anorganic
 • materias anorganic
 • substantia anorganic
 • substantias anorganic
 • chimia anorganic / inorganic

anorgasmia

 • sub
 • anorgasmia ????
 • anorgasmia

anormal

 • adj
 • anormal ????
 • anormal
 • esser anormal
 • infante anormal
 • rationalisar un comportamento anormal
 • stratification anormal / irregular

anormalitate

 • sub
 • anormalitate ????
 • anormalitate
 • anormalitate de un comportamento
 • anormalitate de un organo

anortite

 • sub
 • anortite ????
 • anortite

anosmia

 • sub
 • anosmia ????
 • anosmia

anovulation

 • sub
 • anovulation ????
 • anovulation

anovulatori

 • adj
 • anovulatori ????
 • anovulatori
 • cyclo anovulatori
 • pilula anovulatori

anoxemia

 • sub
 • anoxemia ????
 • anoxemia

anoxia

 • sub
 • anoxia ????
 • anoxia

anoxic

 • adj
 • anoxic ????
 • anoxic
 • aqua anoxic

anque

 • adv
 • anque ????
 • anque
 • anque si
 • como anque
 • e anque
 • esque nos invitara anque le vicinos?
 • facer anque
 • io face anque iste curso
 • io va anque in iste direction
 • iste planta cresce anque al stato salvage in le natura
 • isto es anque pro vostre avantage
 • le livration comprende anque pecias de cambio
 • le plano include anque un proposition pro reorganisation
 • mi nomine esseva anque mentionate in illo
 • on pote haber iste automobile anque con un cassa de cinque velocitates
 • quando le carpentero venira, tu le demandera anque de reparar iste armario
 • ille es non solmente un fur / robator, ma anque un mentitor
 • le reduction del durata / duration de travalio es actualmente anque un thema discutibile
 • le simia es semper / sempre un simia, anque vestite de seta
 • non solmente sed etiam / ma anque
 • pagamento per cheque es anque possibile si on lo desira / desidera
 • restar / remaner anque

ansa

 • sub
 • ansa ????
 • ansa
 • ansa de porta
 • ansa de un corbe
 • ansa de un marmita
 • ansa de un situla
 • ansa de un tasca
 • ansa de un tassa
 • ansa decorative
 • ansa del tassa
 • ansa ornamental
 • ansa ornamental / decorative
 • corbe a / con ansa / manico
 • potto a / con ansa / manico
 • ansas ????
 • tassas con ansas

ansate

 • adj
 • ansate ????
 • ansate
 • corbe ansate
 • Cruce Ansate
 • potto ansate

ansere

 • sub
 • ansere ????
 • ansere
 • ala de oca / de ansere
 • becco de oca / ansere
 • coxa de oca / ansere
 • ficato anserin / de ansere / de oca
 • grassia de oca / de ansere
 • lanugine de oca / ansere
 • lingua de oca / de ansere
 • masculo de oca / ansere
 • merda de oca / ansere
 • oca / ansere mascule
 • ovo de oca / ansere
 • passo de oca / ansere
 • pastata de ficato anserin / de ansere / de oca
 • patta de oca / de ansere
 • pede de oca / ansere
 • penna / pluma de oca / ansere
 • pluma / penna de oca / de ansere
 • anserero ????
 • anserero
 • anseres ????
 • guardar anseres
 • chassa de ocas / anseres
 • chassa de ocas / de anseres
 • guardator / guardiano de ocas / de anseres
 • mercato de ocas / anseres

anserin

 • adj
 • anserin ????
 • anserin
 • cute anserin
 • ficato anserin
 • hepate anserin
 • potentilla anserin
 • ficato anserin / de ansere / de oca
 • pastata de ficato anserin / de ansere / de oca
 • antagonic ????
 • antagonic
 • musculo antagonista / antagonic

antagonisar

 • v
 • antagonisar ????
 • antagonisar

antagonismo

 • sub
 • antagonismo ????
 • antagonismo
 • antagonismo de iones
 • antagonismo ionic
 • antagonismo linguistic
 • antagonismo politic
 • antagonismo / querela / conflicto linguistic
 • antagonismo ionic / de iones
 • opposition / antagonismo de classes

antagonista

 • adj

antagonista

 • sub
 • antagonista ????
 • antagonista
 • antagonista directe
 • musculos antagonista
 • resorto antagonista
 • musculo antagonista / antagonic
 • Talleyrand esseva le grande adversario / le antagonista principal de Napoleon

antagonistic

 • adj
 • antagonistic ????
 • antagonistic
 • fortia antagonistic
 • fortia contrari / opposite / antagonistic

antarctic

 • adj
 • antarctic ????
 • antarctic
 • circulo antarctic
 • circulo polar antarctic
 • climate antarctic
 • exploration del regiones antarctic
 • explorator del regiones antarctic
 • fauna antarctic
 • Oceano Antarctic
 • Oceano Glacial Antarctic
 • polo antarctic
 • regiones antarctic
 • terra antarctic
 • circulo polar antarctic / austral / del sud
 • currente polar / arctic / antarctic
 • expedition al polo sud / antarctic
 • polo sud / austral / meridional / antarctic
 • regiones / terras antarctic / austral

Antarctica

 • sub n pr
 • antarctica ????
 • Antarctica
 • antarctische ????
 • antarctische fauna

ante

 • adv

ante

 • prep
 • ante ????
 • a, ante vocal: ad
 • a consumer ante
 • accentuar le vocal ante le ultime consonante in interlingua
 • agitar ante de usar
 • agitar le bottilia ante le uso
 • ante
 • ante alicun dies
 • ante alicun momentos
 • ante Christo
 • ante de
 • ante de comenciar
 • ante de facer on debe pensar
 • ante de ir al lecto
 • ante Deo e ante le homines
 • ante Deo e ante le homines
 • ante duo annos
 • ante duo septimanas
 • ante duo testes
 • ante e pois
 • ante illo
 • ante illo
 • ante iste cifra on debe mitter un signo minus
 • ante isto
 • ante le foro de
 • ante le guerra
 • ante le judice
 • ante le littera
 • ante le mediedie
 • ante le morte
 • ante le notario
 • ante le qual
 • ante le session plenari del assemblea
 • ante le tempore
 • ante litteram ¬L
 • ante me
 • ante meridie
 • ante multe tempore
 • ante que
 • ante que io poteva prevenir lo
 • ante que tu paga, tu debe verificar toto
 • ante que vos comencia
 • ante toto
 • ante un anno
 • ante un breve tempore
 • ante un momento
 • ante un notario
 • ante un septimana
 • brillar ante le oculos de
 • bursa ante le horas official
 • celar se ante le facie del Senior
 • centrar le ballon ante le goal ¬A
 • clausura del magazines ante le hora habitual
 • comparer ante Deo
 • comparer ante le judice
 • comparer ante le tribunal
 • comparer ante le Tribunal Divin
 • conducer ante le judice
 • conducer un persona ante le judice
 • conduction ante le judice
 • consumer preferentemente ante
 • dansar un valse ante un persona
 • de ante Christo
 • defilar ante
 • disrolar le carpetta rubie ante un persona
 • disrolar le tapete rubie ante un persona
 • disrolar le tapis rubie ante un persona
 • equal ante le lege
 • equalitate ante le lege
 • esser ante
 • esser ante le oculos del publico
 • esser ante un dilemma
 • esser ante un enigma
 • esser impotente ante un disastro
 • esser in adoration ante
 • esser in adoration cec ante
 • facer le calculo ante un persona
 • facer un reverentia ante un persona
 • fossato ante le contrascarpa
 • fugir ante le inimico
 • genuflecter ante un persona
 • haber ante se
 • haber ante se melior tempores
 • haber ante se un futuro incerte
 • haber ante se un futuro insecur
 • haber comparite ante le tribunal
 • haber successo ante le publico
 • haber un banda ante le oculos
 • haber un nebula ante le oculos
 • hesitar ante le consequentias
 • hissar le bandiera blanc ante de capitular
 • humiliar se ante Deo
 • humiliation ante Deo
 • ille ha arrivate immediatemente ante le evento
 • ille ha un pauco de apprehension ante su examine
 • ille hesitava ante de continuar a parlar
 • ille non arriva ante octo horas
 • ille passa ante le edificio
 • ille se mitteva justo ante mi naso
 • ille se poneva justo ante mi naso
 • ille vole volar ante de haber alas
 • illo se trova ante tu naso
 • inclinar se ante
 • io ha ancora un longe die ante me
 • io ha finite ante un momento
 • io ha partite ante le fin del reunion
 • io me ha vidite ante cosas pejor
 • io non partira ante que vos ha date vostre permission
 • ir ante un persona
 • isto es de ante le guerra
 • jardin ante le casa
 • jectar ante se
 • jectar margaritas ante le porcos
 • justificar se ante le judice
 • justo un anno ante le guerra
 • le arbore es ante le casa
 • le calma ante le tempesta
 • le cammino passa ante nostre casa
 • le casa ante le qual nos es
 • le Europa de ante le Secunde Guerra Mundial
 • le figura del poeta appare ante nostre oculos como
 • le gruppamento in pares del patinatores ante le cursa de patinage
 • le litteras balla ante mi oculos
 • le mesuration facite ante e post le experimento
 • le multitude discontente se habeva concentrate ante le fabrica
 • le porta esseva claudite e le can esseva ante illo
 • le precipitio se aperiva ante nostre pedes
 • le taxi es ante le porta
 • le truppas ha defilate ante le general
 • mirar fixemente ante se
 • mitter ante
 • mitter le assedio ante
 • mulger manualmente ante le mulgition mechanic
 • multe tempore ante le guerra
 • murmure)ante
 • non ante
 • non ceder ante le violentia
 • non recular ante nihil
 • parlar ante le microphono
 • partir ante le alteres
 • passar a cavallo, a bicycletta, etc ante
 • passar ante
 • passar ante su torno
 • passar ante un casa
 • pender le cortinas ante que tu los orla
 • phantasma ante le somno
 • poner ante
 • poner le assedio ante
 • poner un persona ante un dilemma
 • posar ante un pictor
 • precio ante le publication
 • prender un aperitivo ante le repasto
 • presentar se ante
 • presentar se ante un persona
 • processo ante un tribunal
 • pulsar ante se
 • que on debe pager ante un certe data
 • recular ante
 • reflecte ante de comenciar
 • reflecte ante de facer un cosa
 • reflecte ante de parlar
 • reguardar fixemente ante se
 • retroceder ante
 • retroceder ante le consequentias
 • star in adoration ante un cosa
 • suspender ante
 • tener ante un persona
 • tener un speculo ante un persona
 • testar ante le tribunal
 • trovar se ante
 • ultime parve vitro ante le nocte
 • un montania se eleva ante nos
 • vender ante
 • vender le pelle del urso ante que on lo ha prendite
 • venir ante
 • verifica toto ante de pagar
 • vicino de ante
 • vider se ante un deficit
 • vider se placiate ante difficultates
 • ante alicun dies / jornos / momentos
 • ante iste / ille loco
 • ante iste / ille tempore
 • ante le mediedie / meridie
 • ante mediedie / meridie
 • ante pauc / poc tempore
 • ante pauco / poco
 • ante un momento / minuta
 • arrivar / venir ante le porta / usque al porta
 • attitude vital / in le vita / ante le vita
 • comparar ante / in le tribunal
 • comparer ante le tribunal divin / de Deo
 • comparer ante un tribunal / ante le judice
 • comparer ante un tribunal / ante le judice
 • esser / venir ante le alteres
 • esser ante / in un dilemma
 • esser impotente contra / ante
 • esser impotente in le facie de un disastro / ante un disastro
 • esser sedite ante le fenestra / al fenestra
 • facer comparer ante le judice / le tribunal
 • falcar le herba sub / ante le pedes a un persona
 • haber ante se un futuro incerte / insecur
 • hesitar / retroceder ante le consequentias
 • hodie ille debe comparer ante le tribunal / le judice
 • ille se mitteva / poneva justo ante mi naso
 • indefense / impotente ante
 • ir / marchar ante
 • ir / marchar ante / in testa / in capite / in fronte
 • iste vino va esser finite ante le fin del vespera / vespere
 • jectar perlas / margaritas ante le porcos
 • le clientes se pulsava / se pressava ante le magazin
 • le dies ante Natal / Nativitate
 • le litteras dansa / balla ante mi oculos
 • le taxi es ante le casa / es al porta
 • le taxi stoppava / se arrestava ante le porta
 • marchar ante / preter
 • mitter / poner ante
 • mitter / poner su calceo / scarpa ante le camino
 • mitter / poner un persona ante un facto complite
 • non recular / retroceder ante le consequentias
 • paritate / equalitate juridic / ante le lege / del derectos
 • passar ante / preter
 • passar tote le vespere / vespera ante le televisor
 • poner / mitter ante
 • poner / mitter le assedio ante
 • poner / mitter un persona ante / in un dilemma
 • presentar se / comparer ante le tribunal
 • prosternar / prosterner se ante un persona
 • prosternar se / prosterner se ante
 • prosternar se / prosterner se ante le / al pedes de un persona
 • pulsar / chassar in avante / ante se
 • reguardar / mirar ante se / in avante
 • reguardar / mirar ante se / in le spatio
 • reguardar / mirar fixemente ante se
 • relationes sexual prenuptial / premarital / ante le maritage
 • restar / remaner inactive ante
 • trovar se / esser ante un enigma / mysterio

ante litteram

ante que

 • conj

antea

 • adv
 • antea ????
 • antea
 • como antea
 • duo dies antea
 • le guerra ha transformate in deserto iste region antea fertile
 • antea / olim Espania esseva le centro del mundo
 • iste parve urbe, antea un porto florescente / prospere
 • le amicos de antea / olim
 • perciar avante / antea

antebracio

 • sub
 • antebracio ????
 • antebracio
 • extensor del antebracio
 • fractura del antebracio
 • osso del antebracio

antecamera

 • sub
 • antecamera ????
 • antecamera
 • facer antecamera
 • le antecamera del inferno
 • le antecamera / antesala del inferno
 • le antesala / antecamera del inferno
 • antecancerose ????
 • campania antecancerose

antecedente

 • adj

antecedente

 • sub
 • antecedente ????
 • antecedente
 • antecedente del pronomine relative
 • antecedentees ????
 • le mal antecedentees del accusato
 • antecedentes ????
 • antecedentes
 • antecedentes penal
 • antecedentes penal es un stigma social
 • facer un inquesta de antecedentes
 • ille non habeva antecedentes penal
 • inquesta in re le antecedentes de un persona
 • le antecedentes de un persona
 • antecedentes
 •  ????
 • investigar le antecedentes

antecedentia

 • sub
 • antecedentia ????
 • antecedentia

anteceder

 • v
 • anteceder ????
 • anteceder

antecessor

 • sub
 • antecessor ????
 • antecessor
 • antecessor del function

antechoro

 • sub
 • antechoro ????
 • antechoro
 • antecocina ????
 • antecocina

antecorte

 • sub
 • antecorte ????
 • antecorte

antedata

 • sub
 • antedata ????
 • antedata
 • antedata de un littera

antedatar

 • v
 • antedatar ????
 • antedatar
 • antedatar un decreto
 • antedatar un littera

antediluvian

 • adj
 • antediluvian ????
 • animales antediluvian
 • antediluvian
 • cassa forte de un modello prehistoric / antediluvian
 • antefebril ????
 • pilula antefebril / febrifuge / antipyretic / contra le febre

antefixa

 • sub
 • antefixa ????
 • antefixa

anteguerra

 • sub
 • anteguerra ????
 • anteguerra
 • de anteguerra
 • del anteguerra
 • moda anteguerra
 • moda del anteguerra
 • modello anteguerra
 • precios de anteguerra

antegusto

 • sub
 • antegusto ????
 • antegusto
 • dar un antegusto de

anteheri

 • adv
 • anteheri ????
 • anteheri

antemeridian

 • adj
 • antemeridian ????
 • antemeridian

antemeridie

 • sub
 • antemeridie ????
 • antemeridie

antemural

 • sub
 • antemural ????
 • antemural

antemuro

 • sub
 • antemuro ????
 • antemuro

antenatal

 • adj
 • antenatal ????
 • antenatal
 • clinica antenatal
 • mortalitate antenatal
 • cura prenatal / antenatal
 • maladias prenatal / antenatal
 • mortalitate prenatal / antenatal

antenna

 • sub
 • antenna ????
 • antenna
 • antenna aeree
 • antenna bidirectional
 • antenna central
 • antenna collective
 • antenna de automobile
 • antenna de avion
 • antenna de emission
 • antenna de ferrite
 • antenna de radar
 • antenna de radio
 • antenna de reception
 • antenna de reserva
 • antenna de television
 • antenna dipolar
 • antenna directional
 • antenna dirigite
 • antenna exterior
 • antenna interior
 • antenna omnidirectional
 • antenna orientabile
 • antenna parabolic
 • antenna radiogoniometric
 • antenna telescopic
 • antenna televisive
 • antenna unifilar
 • cablo de antenna
 • campo de un antenna
 • commutator de antenna
 • directivitate de un antenna
 • filo de antenna
 • flottator con un longe antenna
 • installation de antenna
 • portata de un antenna
 • poste pro antenna
 • prisa de antenna
 • resistentia de antenna
 • systema antenna central
 • systema de antenna
 • systema de antenna central
 • antenna a / de quadro
 • antenna a / in parapluvia / a / in umbrella
 • antenna aeree / exterior / al tecto
 • antenna de avion / de aeroplano
 • antenna exterior / externe
 • campo / portata de un antenna
 • mast / pylon / antenna de emissor de radio
 • palo / poste / pylon de antenna
 • prisa / connexion del antenna
 • radio con antenna a / de quadro

antennal

 • sub
 • antennal ????
 • antennal
 • antennas ????
 • antennas plumose
 • antennas plurimembre de un insecto
 • antennas retractile
 • retractar le antennas
 • retractilitate de antennas
 • retraher le antennas
 • retractar / retraher / retirar le antennas
 • retractar / retraher le antennas

antennate

 • adj
 • antennate ????
 • antennate

antennifere

 • adj
 • antennifere ????
 • antennifere

antenuptial

 • adj
 • antenuptial ????
 • antenuptial

antepenultima

 • sub
 • antepenultima ????
 • antepenultima

antepenultime

 • adj
 • antepenultime ????
 • antepenultime
 • le antepenultime
 • syllaba antepenultime

anteponer

 • v
 • anteponer ????
 • anteponer
 • anteponer le deber al placer
 • anteponer un adjectivo

anteponte

 • sub
 • anteponte ????
 • anteponte

anteporta

 • sub
 • anteporta ????
 • anteporta

anteporto

 • sub
 • anteporto ????
 • anteporto

anteposition

 • sub
 • anteposition ????
 • anteposition
 • antepremiere ????
 • antepremière

anteprogramma

 • sub
 • anteprogramma ????
 • anteprogramma

anteprojecto

 • sub
 • anteprojecto ????
 • anteprojecto

anterior

 • adj
 • anterior ????
 • anterior
 • anterior al christianismo
 • axe anterior
 • camera anterior
 • camera anterior in le etage ¬F basse
 • corio del parte anterior
 • data anterior
 • esser anterior a
 • esser sedite in le parte anterior
 • evocar su vita anterior
 • facie anterior
 • facie anterior del omoplate
 • foco anterior
 • fontanella anterior
 • freno anterior
 • freno del rota anterior
 • furca anterior
 • furca anterior del bicycletta
 • gamba anterior
 • in le parte anterior
 • indorsator anterior
 • janta anterior
 • janta del rota anterior
 • le anno anterior
 • le die anterior
 • le gamba anterior de un cavallo
 • le mense anterior
 • le paginas anterior
 • le parte anterior de un cannon
 • le parte anterior del traino
 • le septimana anterior
 • le session anterior
 • le vespera anterior
 • nostre littera anterior
 • occlusion anterior
 • ora nos reside in le camera anterior
 • pannello anterior
 • pariete anterior
 • parte anterior
 • parte anterior de un ala
 • parte anterior de un edificio
 • parte anterior de un furno
 • parte anterior del camisa
 • parte anterior del casa
 • parte anterior del collo
 • parte anterior del nave
 • parte anterior del pede
 • platteforma anterior
 • pneumatico anterior
 • ponte anterior
 • porta anterior
 • premolares anterior
 • prender un infante super le parte anterior del bicycletta
 • radio del rota anterior
 • resorto anterior
 • rota anterior
 • sala anterior
 • sedia anterior
 • su vita anterior
 • sub le regime anterior
 • suspension anterior
 • suspension del rotas anterior
 • suspension independente del rotas anterior
 • sustenepectore con serratura anterior
 • traction anterior
 • traction del rotas anterior
 • transmission anterior
 • troppo cargate in le parte anterior
 • un edition anterior
 • un generation anterior
 • un scriptor anterior a Dante
 • un version anterior
 • vela anterior
 • vita anterior
 • vitro anterior
 • vocal anterior
 • al / super le / in le parte anterior
 • cablo / corda anterior de fixation
 • camera anterior / de avante / que da al strata
 • cognoscimento / cognoscentia preliminar / previe / anterior
 • cultura anterior / precedente
 • declaration preliminar / previe / anterior in avantia
 • facie / parte anterior
 • fenestra anterior / de faciada / que da al strata
 • fontanella anterior / bregmatic
 • gamba / pata anterior
 • gamba / pata de avante / anterior
 • guardacolpos / paracolpos / parachocs anterior
 • in le / al pagina precedente / anterior
 • in un festa anterior / precedente
 • indorsator anterior / precedente
 • le septimanas anterior al / precedente le evento
 • pariete anterior / exterior
 • parte / extension anterior del tenta
 • parte anterior / posterior de un camisa de libro
 • parte anterior del scarpa / calceo
 • pneu / pneumatico anterior
 • porta anterior / principal / de avante / de entrata / del casa / del strata
 • retorno / reversion al routine ¬F anterior
 • traino anterior / supplementari
 • un stipulation anterior / previe
 • uso fraudulente de cognoscimento / cognoscentia preliminar / previe / anterior
 • vocal anterior / palatal

anterioritate

 • sub
 • anterioritate ????
 • anterioritate

anteriormente

 • adv
 • anteriormente ????
 • anteriormente
 • anteriormente citate
 • anteriormente describite
 • anteriormente descripte
 • anteriormente mentionate
 • isto contradice lo que ille ha dicite anteriormente
 • anteriormente / jam mentionate
 • anteriormente describite / descripte
 • jam / anteriormente citate

antesala

 • sub
 • antesala ????
 • antesala
 • in le antesala de un nove tempore
 • le antesala del inferno
 • le antecamera / antesala del inferno
 • le antesala / antecamera del inferno

antetemplo

 • sub
 • antetemplo ????
 • antetemplo

anthelio

 • sub
 • anthelio ????
 • anthelio

anthelminthic

 • adj
 • anthelminthic ????
 • anthelminthic

anthelminthico

 • sub
 • anthelminthico ????
 • anthelminthico

anthemio

 • sub
 • anthemio ????
 • anthemio

anthemis

 • sub
 • anthemis ????
 • anthemis
 • anthemis arvense
 • anthemis austriac

anthera

 • sub
 • anthera ????
 • anthera

antherico

 • sub
 • antherico ????
 • antherico

antheridio

 • sub
 • antheridio ????
 • antheridio

anthese (-esis)

 • sub
 • anthese ????
 • anthese ???? anthesis
 • anthesis ????
 • anthese ???? anthesis

anthidio

 • sub
 • anthidio ????
 • anthidio

antho

 • sub
 • antho ????
 • antho
 • antho campestre
 • antho pratense
 • antho trivial

anthocyanina

 • sub
 • anthocyanina ????
 • anthocyanina

anthographia

 • sub
 • anthographia ????
 • anthographia

anthologia

 • sub
 • anthologia ????
 • anthologia
 • anthologia del poesia contemporanee
 • compilar un anthologia
 • le compilation de un anthologia
 • chrestomathia / anthologia consecrate a un autor
 • volumine / anthologia de historiettas

anthologic

 • adj
 • anthologic ????
 • anthologic

anthologisar

 • v
 • anthologisar ????
 • anthologisar

anthologista

 • sub
 • anthologista ????
 • anthologista

anthomyia

 • sub
 • anthomyia ????
 • anthomyia
 • anthomyia antique
 • anthophora ????
 • anthophora

anthoxantho

 • sub
 • anthoxantho ????
 • anthoxantho

anthrace

 • sub
 • anthrace ????
 • anthrace
 • anthrace maligne
 • bacillo de anthrace
 • epidemia de anthrace
 • anthrace / anthrax
 • anthrace / anthrax maligne
 • bacillo de anthrace / anthrax
 • epidemia de anthrace / de anthrax

anthracen

 • sub
 • anthracen ????
 • anthracen
 • colorante de anthracen

anthracic

 • adj
 • anthracic ????
 • anthracic

anthracifere

 • adj
 • anthracifere ????
 • anthracifere

anthraciforme

 • adj
 • anthraciforme ????
 • anthraciforme

anthracite

 • sub
 • anthracite ????
 • anthracite

anthracitic

 • adj
 • anthracitic ????
 • anthracitic

anthracitose

 • adj
 • anthracitose ????
 • anthracitose

anthracometro

 • sub
 • anthracometro ????
 • anthracometro

anthracose (-osis)

 • sub
 • anthracose ????
 • anthracose ???? anthracosis
 • anthracosis ????
 • anthracose ???? anthracosis
 • anthralgia ????
 • anthralgia

anthraquinon

 • sub
 • anthraquinon ????
 • anthraquinon

anthrax

 • sub
 • anthrax ????
 • anthrax
 • anthrace / anthrax
 • anthrace / anthrax maligne
 • bacillo de anthrace / anthrax
 • epidemia de anthrace / de anthrax
 • anthremo ????
 • anthremo

anthreno

 • sub
 • anthreno ????
 • anthreno

anthrisco

 • sub
 • anthrisco ????
 • anthrisco
 • anthrisco silvestre

anthropobiologia

 • sub
 • anthropobiologia ????
 • anthropobiologia

anthropocentric

 • adj
 • anthropocentric ????
 • anthropocentric
 • philosophia anthropocentric
 • systema anthropocentric
 • theoria anthropocentric

anthropocentrismo

 • sub
 • anthropocentrismo ????
 • anthropocentrismo

anthropode

 • adj
 • anthropode ????
 • animales anthropode
 • anthropode

anthropodo

 • sub
 • anthropodo ????
 • anthropodo
 • anthropodos ????
 • anthropodos

anthropogenese (-esis)

 • sub
 • anthropogenese ????
 • anthropogenese ???? anthropogenesis
 • anthropogenesis ????
 • anthropogenese ???? anthropogenesis

anthropogenia

 • sub
 • anthropogenia ????
 • anthropogenia

anthropogenic

 • adj
 • anthropogenic ????
 • anthropogenic

anthropogeographia

 • sub
 • anthropogeographia ????
 • anthropogeographia

anthropographia

 • sub
 • anthropographia ????
 • anthropographia

anthropoide

 • adj

anthropoide

 • sub
 • anthropoide ????
 • anthropoide
 • simia anthropoide
 • simias anthropoide

anthropologia

 • sub
 • anthropologia ????
 • anthropologia
 • anthropologia biologic
 • anthropologia cultural
 • anthropologia racial
 • de anthropologia racial

anthropologic

 • adj
 • anthropologic ????
 • anthropologic

anthropologista

 • sub
 • anthropologista ????
 • anthropologista

 • sub
 • anthropologo ????
 • anthropologo

anthropometria

 • sub
 • anthropometria ????
 • anthropometria
 • anthropometria judiciari
 • le anthropometria utilisa le dactyloscopia

anthropometric

 • adj
 • anthropometric ????
 • anthropometric
 • datos anthropometric
 • recercas anthropometric
 • recercos anthropometric

anthropomorphe

 • adj
 • anthropomorphe ????
 • anthropomorphe
 • robot anthropomorphe
 • robot Tsj anthropomorphe

anthropomorphic

 • adj
 • anthropomorphic ????
 • anthropomorphic

anthropomorphisar

 • v
 • anthropomorphisar ????
 • anthropomorphisar

anthropomorphisation

 • sub
 • anthropomorphisation ????
 • anthropomorphisation

anthropomorphismo

 • sub
 • anthropomorphismo ????
 • anthropomorphismo

anthropomorphista

 • adj

anthropomorphista

 • sub
 • anthropomorphista ????
 • anthropomorphista
 • conception anthropomorphista de Deo

anthropomorphologia

 • sub
 • anthropomorphologia ????
 • anthropomorphologia

anthroponymia

 • sub
 • anthroponymia ????
 • anthroponymia

anthroponymic

 • adj
 • anthroponymic ????
 • anthroponymic
 • modellos anthroponymic
 • studios anthroponymic

anthroponymo

 • sub
 • anthroponymo ????
 • anthroponymo
 • anthropophaga ????
 • anthropophaga

anthropophage

 • adj
 • anthropophage ????
 • anthropophage
 • tribo anthropophage
 • tribo anthropophage / de cannibales

anthropophagia

 • sub
 • anthropophagia ????
 • anthropophagia

anthropophago

 • sub
 • anthropophago ????
 • anthropophago

anthropophile

 • adj
 • anthropophile ????
 • anthropophile

anthropophobia

 • sub
 • anthropophobia ????
 • anthropophobia

anthropopitheco

 • sub
 • anthropopitheco ????
 • anthropopitheco

anthroposcopia

 • sub
 • anthroposcopia ????
 • anthroposcopia

anthroposophe

 • adj
 • anthroposophe ????
 • anthroposophe

anthroposophia

 • sub
 • anthroposophia ????
 • anthroposophia

anthroposophic

 • adj
 • anthroposophic ????
 • anthroposophic
 • Schola Anthroposophic

anthroposopho

 • sub
 • anthroposopho ????
 • anthroposopho

anthropotomia

 • sub
 • anthropotomia ????
 • anthropotomia

anthurio

 • sub
 • anthurio ????
 • anthurio
 • anthurio laccate
 • flor de anthurio

anthyllis

 • sub
 • anthyllis ????
 • anthyllis
 • anthyllis vulnerari
 • anti- ????
 • politica anti-)inflationista
 • anti ????
 • vaccino anti)poliomyelitic / contra le poliomyelitis

antiabortista

 • adj

antiabortista

 • sub
 • antiabortista ????
 • antiabortista
 • medico antiabortista

antiacide

 • adj
 • antiacide ????
 • antiacide
 • preparato antiacide

antiacido

 • sub
 • antiacido ????
 • antiacido

antiacne

 • adj
 • antiacne ????
 • antiacne

antiacneic

 • adj
 • antiacneic ????
 • antiacneic
 • antiadherente ????
 • strato antiadherente

antiadhesive

 • adj
 • antiadhesive ????
 • agente antiadhesive
 • antiadhesive

antiaeree

 • adj
 • antiaeree ????
 • antiaeree
 • artilleria antiaeree
 • batteria antiaeree
 • cannon antiaeree
 • cannones antiaeree
 • defensa antiaeree
 • missile antiaeree
 • mitraliatrice antiaeree
 • protection antiaeree
 • refugio antiaeree
 • servicio antiaeree
 • tiro antiaeree
 • artilleria / cannon antiaeree
 • artilleria / cannones antiaeree
 • artilleria antiaeree / contra aviones
 • defensa antiaeree / contra aviones
 • refugio antiaeree a proba / prova de bombas
 • servicio / defensa antiaeree

antialcoholic

 • adj
 • antialcoholic ????
 • antialcoholic
 • liga antialcoholic
 • movimento antialcoholic
 • societate antialcoholic
 • liga / societate antialcoholic
 • membro de un liga antialcoholic / de un societate de temperantia
 • antialcoholico ????
 • antialcoholico

antialcoholismo

 • sub
 • antialcoholismo ????
 • antialcoholismo

antialcoholista

 • adj
 • antialcoholista ????
 • antialcoholista
 • liga antialcoholista

antiallergic

 • adj
 • antiallergic ????
 • antiallergic
 • vaccino antiallergic

antiallergico

 • sub
 • antiallergico ????
 • antiallergico

antiamericanismo

 • sub
 • antiamericanismo ????
 • antiamericanismo

antianemic

 • sub
 • antianemic ????
 • antianemic
 • factor antianemic

antianemico

 • sub
 • antianemico ????
 • antianemico

anti-apartheid

 • sub
 • antiapartheid ????
 • antiapartheid
 • anti-apartheid ????
 • anti-apartheid ¬N

antiarabe

 • sub
 • antiarabe ????
 • antiarabe
 • antiarabismo ????
 • antiarabismo

antiarabismo

antiasthmatic

 • adj
 • antiasthmatic ????
 • antiasthmatic

antiatomic

 • adj
 • antiatomic ????
 • antiatomic
 • defensa antiatomic
 • refugio antiatomic
 • anti-autoritari ????
 • anti-autoritari
 • anti-avalanche ????
 • tunnel ¬A anti-avalanche ¬F

antibacterial

 • adj
 • antibacterial ????
 • antibacterial

antiballas

 • adj
 • antiballas ????
 • antiballas
 • gilet ¬F antiballas
 • vitro antiballas
 • vitro antiballas / armate / blindate
 • vitro blindate / cuirassate / antiballas

antibiblic

 • adj
 • antibiblic ????
 • antibiblic

antibiose (-osis)

 • sub
 • antibiose ????
 • antibiose ???? antibiosis
 • antibiosis ????
 • antibiose ???? antibiosis

antibiotic

 • adj
 • antibiotic ????
 • antibiotic
 • pharmaco antibiotic
 • producto antibiotic
 • proprietates antibiotic del penicillina

antibiotico

 • sub
 • antibiotico ????
 • antibiotico
 • antibiotico bacteriostatic
 • antibomba ????
 • antibomba
 • antibruma ????
 • pharo antibruma
 • pharo antibruma / contra le bruma

anticalcari

 • adj
 • anticalcari ????
 • anticalcari
 • producto anticalcari

anticancerose

 • adj
 • anticancerose ????
 • anticancerose
 • centro anticancerose
 • lucta anticancerose
 • instituto anticancerose / del cancere
 • lucta anticancerose / contra le cancere

anticanonic

 • adj
 • anticanonic ????
 • anticanonic

anticapitalista

 • adj
 • anticapitalista ????
 • anticapitalista
 • anticarcerose ????
 • centro anticarcerose

anticarie

 • adj
 • anticarie ????
 • anticarie
 • dentifricio anticarie

anticatarrhal

 • adj
 • anticatarrhal ????
 • anticatarrhal

anticathodo

 • sub
 • anticathodo ????
 • anticathodo

anticatholic

 • adj
 • anticatholic ????
 • anticatholic
 • homine multo anticatholic

anticatholico

 • sub
 • anticatholico ????
 • anticatholico
 • anticesar ????
 • anticesar

antichoc {sj}

 • adj
 • antichoc ????
 • antichoc
 • casco antichoc
 • horologio antichoc
 • protection antichoc

anticholeric

 • adj
 • anticholeric ????
 • anticholeric
 • biberage anticholeric
 • potion anticholeric
 • potion / biberage anticholeric

antichrese (-esis)

 • sub
 • antichrese ????
 • antichrese ???? antichresis
 • antichresis ????
 • antichrese ???? antichresis

antichristian

 • adj
 • antichristian ????
 • antichristian

antichristianismo

 • sub
 • antichristianismo ????
 • antichristianismo

Antichristo

 • sub n pr
 • antichristo ????
 • Antichristo

anticipar

 • v
 • anticipar ????
 • anticipar
 • anticipar le amortisation
 • anticipar le eventos
 • anticipar le partita
 • anticipar propheticamente
 • anticipar un pagamento
 • anticipar le / un pagamento
 • anticipar un / le pagamento
 • prevenir / anticipar le desiros / desiderios de un persona

anticipate

 • adj
 • anticipate ????
 • amortisation anticipate
 • anticipate
 • electiones anticipate
 • gaudio anticipate
 • gusto anticipate
 • ignition anticipate
 • joia anticipate
 • liberation anticipate
 • liquidation anticipate
 • pagamento anticipate
 • pensionamento anticipate
 • premio de partita anticipate
 • prender su retiro anticipate
 • retiro anticipate
 • sapor anticipate
 • vendita anticipate
 • haber su retiro anticipate / su prepensionamento
 • joia / gaudio anticipate
 • pagamento anticipate / in avantia
 • pagamento anticipate / per anticipation / in avantia
 • regulation del retiro anticipate / del prepensionamento
 • sapor / gusto anticipate
 • anticipatemente ????
 • anticipatemente
 • pagar anticipatemente
 • retirar se anticipatemente
 • terminar anticipatemente
 • pagar anticipatemente / in avantia
 • retirar se prematurmente / anticipatemente

anticipation

 • sub
 • anticipation ????
 • anticipation
 • anticipation del pagamento
 • in anticipation de vostre littera io remane
 • per anticipation
 • pagamento anticipate / per anticipation / in avantia
 • saper in avantia / con anticipation

anticlassicismo

 • sub
 • anticlassicismo ????
 • anticlassicismo

anticlastic

 • adj
 • anticlastic ????
 • anticlastic

anticlerical

 • adj
 • anticlerical ????
 • anticlerical

anticlericalismo

 • sub
 • anticlericalismo ????
 • anticlericalismo

anticlimax

 • sub
 • anticlimax ????
 • anticlimax

anticlinal

 • adj

anticlinal

 • sub
 • anticlinal ????
 • anticlinal
 • anticlinal scalpate
 • axe de un anticlinal
 • fallia anticlinal
 • plica anticlinal
 • strato anticlinal

anticoagulante

 • adj

anticoagulante

 • sub
 • anticoagulante ????
 • anticoagulante
 • pharmaco anticoagulante

anticoincidentia

 • sub
 • anticoincidentia ????
 • anticoincidentia

anticolonial

 • adj
 • anticolonial ????
 • anticolonial

anticommunismo

 • sub
 • anticommunismo ????
 • anticommunismo
 • anticommunismo visceral

anticommunista

 • adj

anticommunista

 • sub
 • anticommunista ????
 • anticommunista

anticommutative

 • adj
 • anticommutative ????
 • anticommutative

anticommutativitate

 • sub
 • anticommutativitate ????
 • anticommutativitate

anticonception

 • sub
 • anticonception ????
 • anticonception

anticonceptional

 • adj
 • anticonceptional ????
 • anticonceptional
 • injection anticonceptional
 • medio anticonceptional
 • pilula anticonceptional
 • propaganda anticonceptional
 • injection anticonceptional / contraceptive
 • medio / producto contraceptive / anticonceptional
 • medio / producto contraceptive / anticonceptive / anticonceptional
 • medio / producto contraceptive / anticonceptive / anticonceptional / anticonceptive
 • pilula anticonceptive / contraceptive / anticonceptional / anticonceptive

anticonceptive

 • adj
 • anticonceptive ????
 • anticonceptive
 • medio / producto contraceptive / anticonceptive / anticonceptional
 • medio / producto contraceptive / anticonceptive / anticonceptional / anticonceptive
 • medio / producto contraceptive / anticonceptive / anticonceptional / anticonceptive
 • pilula anticonceptive / contraceptive / anticonceptional / anticonceptive
 • pilula anticonceptive / contraceptive / anticonceptional / anticonceptive

anticonceptivo

 • sub
 • anticonceptivo ????
 • anticonceptivo
 • anticonceptivos ????
 • anticonceptivos intrauterin
 • anticonceptivos / contraceptivos intra-uterin

anticonformismo

 • sub
 • anticonformismo ????
 • anticonformismo

anticonformista

 • adj

anticonformista

 • sub
 • anticonformista ????
 • anticonformista

anticonformistic

 • adj
 • anticonformistic ????
 • anticonformistic

anticongelante

 • adj

anticongelante

 • sub
 • anticongelante ????
 • anticongelante
 • substantia anticongelante
 • substantia / producto / liquido anticongelante / antigelo

anticonjunctural

 • adj
 • anticonjunctural ????
 • anticonjunctural

anticonstitutional

 • adj
 • anticonstitutional ????
 • anticonstitutional
 • lege anticonstitutional
 • mesura anticonstitutional
 • character inconstitutional / anticonstitutional

anticonstitutionalitate

 • sub
 • anticonstitutionalitate ????
 • anticonstitutionalitate
 • anticonstitutionalitate de un lege

anticonvulsive

 • adj
 • anticonvulsive ????
 • anticonvulsive

anticonvulsivo

 • sub
 • anticonvulsivo ????
 • anticonvulsivo

anticorpore

 • sub
 • anticorpore ????
 • anticorpore
 • anticorpores ????
 • le organismo produce anticorpores
 • le production de anticorpores

anticorrosion

 • sub
 • anticorrosion ????
 • anticorrosion

anticorrosive

 • adj
 • anticorrosive ????
 • anticorrosive
 • pigmento anticorrosive
 • producto anticorrosive
 • producto antiferrugine / anticorrosive / antioxydante
 • pulvere anticorrosive / antiferrugine / antioxydante
 • tractar con tectyl / con un producto anticorrosive

anticorrosivo

 • sub
 • anticorrosivo ????
 • anticorrosivo
 • anticorrossive ????
 • producto anticorrossive
 • anticorrossivo ????
 • anticorrossivo

anticrepusculo

 • sub
 • anticrepusculo ????
 • anticrepusculo

anticryptogamic

 • adj
 • anticryptogamic ????
 • anticryptogamic

anticyclic

 • adj
 • anticyclic ????
 • anticyclic

anticyclon

 • sub
 • anticyclon ????
 • anticyclon

anticyclonal

 • adj
 • anticyclonal ????
 • anticyclonal
 • area anticyclonal
 • circulation anticyclonal
 • circulation atmospheric anticyclonal
 • zona / area anticyclonal / de alte pression

anticyclonic

 • adj
 • anticyclonic ????
 • anticyclonic

antidemocrate

 • sub
 • antidemocrate ????
 • antidemocrate

antidemocratic

 • adj
 • antidemocratic ????
 • antidemocratic
 • leges antidemocratic
 • mesuras antidemocratic

antidepressive

 • adj
 • antidepressive ????
 • antidepressive

antidepressivo

 • sub
 • antidepressivo ????
 • antidepressivo

antiderapante

 • adj
 • antiderapante ????
 • antiderapante
 • catena antiderapante
 • catenas antiderapante
 • dispositivo antiderapante
 • medio antiderapante
 • pneumatico antiderapante
 • pneus antiderapante
 • catena antiderapante / a / de nive
 • pneu / pneumatico antiderapante
 • pneus / pneumaticos antiderapante

antidetonante

 • adj

antidetonante

 • sub
 • antidetonante ????
 • antidetonante
 • poter antidetonante

antidiabetic

 • adj
 • antidiabetic ????
 • antidiabetic

antidiabetico

 • sub
 • antidiabetico ????
 • antidiabetico

antidiaphoretic

 • adj
 • antidiaphoretic ????
 • antidiaphoretic

antidiaphoretico

 • sub
 • antidiaphoretico ????
 • antidiaphoretico
 • antidiphteric ????
 • sero antidiphteric
 • vaccino antidiphteric
 • sero diphteric / antidiphteric

antidiphtheric

 • adj
 • antidiphtheric ????
 • antidiphtheric
 • sero antidiphtheric
 • vaccino antidiphtheric

antidiuretic

 • adj
 • antidiuretic ????
 • antidiuretic

antidiuretico

 • sub
 • antidiuretico ????
 • antidiuretico

antidogmatic

 • adj
 • antidogmatic ????
 • antidogmatic
 • scripto antidogmatic

antidogmatismo

 • sub
 • antidogmatismo ????
 • antidogmatismo

antidoping

 • adj
 • antidoping ????
 • antidoping
 • controlo antidoping
 • submitter le curritores a un test antidoping
 • test ¬A antidoping
 • test / controlo antidoping

antidotal

 • adj
 • antidotal ????
 • antidotal

antidotar

 • v
 • antidotar ????
 • antidotar

antidotario

 • sub
 • antidotario ????
 • antidotario

antidoto

 • sub
 • antidoto ????
 • antidoto
 • antidroga ????
 • can antidroga
 • lege antidroga
 • brigada antidroga / contra le drogas

antidroga(s)

 • adj
 • antidrogas ????
 • antidrogas
 • brigada antidrogas
 • can antidrogas
 • lege antidrogas

antidumping

 • adj
 • antidumping ????
 • antidumping
 • lege antidumping
 • mesura antidumping

antidysenteric

 • adj
 • antidysenteric ????
 • antidysenteric

antidysenterico

 • sub
 • antidysenterico ????
 • antidysenterico

antieconomic

 • adj
 • antieconomic ????
 • antieconomic
 • un empleo antieconomic del medios disponibile
 • antieleptic ????
 • antieleptic:

antiemetic

 • adj
 • antiemetic ????
 • antiemetic

antiemetico

 • sub
 • antiemetico ????
 • antiemetico

antienzyma

 • sub
 • antienzyma ????
 • antienzyma

antiepileptic

 • adj
 • antiepileptic ????
 • antiepileptic

antiepileptico

 • sub
 • antiepileptico ????
 • antiepileptico

antievangelic

 • adj
 • antievangelic ????
 • antievangelic

antiexopero

 • adj
 • antiexopero ????
 • antiexopero
 • lege antiexopero

antifading

 • adj
 • antifading ????
 • antifading

antifascismo

 • sub
 • antifascismo ????
 • antifascismo

antifascista

 • adj

antifascista

 • sub
 • antifascista ????
 • antifascista

antifascistic

 • adj
 • antifascistic ????
 • antifascistic

antifatiga

 • adj
 • antifatiga ????
 • antifatiga
 • pilula antifatiga

antifebril

 • adj
 • antifebril ????
 • antifebril
 • medicina antifebril
 • medicamento / medicina / remedio antifebril / febrifuge / antipyretic / contra le febre
 • medicina / medicamento / remedio febrifuge / antifebril / antipyretic / refrigerante
 • medicina antifebril / febrifuge / antipyretic / contra le febre
 • pulvere antifebril / febrifuge / antipyretic / contra le febre

antifeminismo

 • sub
 • antifeminismo ????
 • antifeminismo

antifeminista

 • adj

antifeminista

 • sub
 • antifeminista ????
 • antifeminista

antifeministic

 • adj
 • antifeministic ????
 • antifeministic

antifermento

 • sub
 • antifermento ????
 • antifermento

antiferromagnetismo

 • sub
 • antiferromagnetismo ????
 • antiferromagnetismo

antiferrugine

 • adj

antiferrugine

 • sub
 • antiferrugine ????
 • antiferrugine
 • producto antiferrugine
 • producto antiferrugine / anticorrosive / antioxydante
 • pulvere anticorrosive / antiferrugine / antioxydante

antifibrina

 • sub
 • antifibrina ????
 • antifibrina

antifrancese

 • adj
 • antifrancese ????
 • antifrancese

antifriction

 • adj
 • antifriction ????
 • antifriction
 • metallo antifriction
 • proprietate antifriction

antifungic

 • adj
 • antifungic ????
 • antifungic
 • antifurfure ????
 • shampoo ¬A antifurfure

antifurto

 • adj
 • antifurto ????
 • alarma antifurto
 • antifurto
 • cablo antifurto
 • cablo antifurto pro bicyclettas
 • campana antifurto
 • catena antifurto
 • dispositivo antifurto
 • prevention antifurto
 • alarma / campana antifurto
 • dispositivo / systema / alarma antifurto
 • prevention antifurto / de effraction

antigas

 • adj
 • anti-gas ????
 • alarma anti-gas
 • anti-gas
 • masca / mascara anti-gas
 • antigas ????
 • alarma antigas
 • battalion antigas
 • equipa antigas
 • masca / mascara antigas / a gas

antigelo

 • adj

antigelo

 • sub
 • antigelo ????
 • antigelo
 • liquido antigelo
 • pompa antigelo
 • producto antigelo
 • pumpa antigelo
 • substantia antigelo
 • substantia / producto / liquido anticongelante / antigelo

antigene

 • adj
 • antigene ????
 • antigene

antigenic

 • adj
 • antigenic ????
 • antigenic

antigeno

 • sub
 • antigeno ????
 • antigeno

antigovernamental

 • adj
 • antigovernamental ????
 • antigovernamental
 • jornal antigovernamental

antigovernamentalismo

 • sub
 • antigovernamentalismo ????
 • antigovernamentalismo

antigravitation

 • sub
 • antigravitation ????
 • antigravitation

antigravitational

 • adj
 • antigravitational ????
 • antigravitational

antigrippal

 • adj
 • antigrippal ????
 • antigrippal
 • comprimito antigrippal
 • un remedio antigrippal normal e currente
 • vaccino antigrippal

antiguttose

 • adj
 • antiguttose ????
 • antiguttose

antihallucinatori

 • adj
 • antihallucinatori ????
 • antihallucinatori

antihalo

 • sub
 • antihalo ????
 • antihalo

antiheroe

 • sub
 • antiheroe ????
 • antiheroe

antiherpetic

 • adj
 • antiherpetic ????
 • antiherpetic
 • medicamento antiherpetic

antiherpetico

 • sub
 • antiherpetico ????
 • antiherpetico

antihistaminic

 • adj
 • antihistaminic ????
 • antihistaminic
 • pharmaco antihistaminic

antihistaminico

 • sub
 • antihistaminico ????
 • antihistaminico

antihormon

 • sub
 • antihormon ????
 • antihormon

antihorologic

 • adj
 • antihorologic ????
 • antihorologic
 • in senso antihorologic

antihygienic

 • adj
 • antihygienic ????
 • antihygienic

anti-imperialismo

 • sub
 • anti-imperialismo ????
 • anti-imperialismo

anti-imperialista

 • adj

anti-imperialista

 • sub
 • anti-imperialista ????
 • anti-imperialista

anti-imperialistic

 • adj
 • anti-imperialistic ????
 • anti-imperialistic

anti-incendio

 • adj
 • anti-incendio ????
 • anti-incendio
 • dispositivo anti-incendio

anti-inflammatori

 • adj
 • anti-inflammatori ????
 • anti-inflammatori

anti-inflation

 • adj
 • anti-inflation ????
 • anti-inflation
 • plano anti-inflation

anti-inflationista

 • adj
 • antiinflationista ????
 • antiinflationista
 • anti-inflationista ????
 • anti-inflationista
 • un ferree politica anti-inflationista
 • politica anti-inflationista / deflationista / de deflation / de disinflation
 • anti-inflationistic ????
 • anti-inflationistic

anti-islamic

 • adj
 • anti-islamic ????
 • anti-islamic

anti-isolationista

 • adj
 • anti-isolationista ????
 • anti-isolationista

antilegal

 • adj
 • antilegal ????
 • antilegal

Antilibano

 • sub n pr
 • antilibano ????
 • Antilibano

antiliberal

 • adj
 • antiliberal ????
 • antiliberal
 • antilimilitaristic ????
 • insignia antimilitarista / antilimilitaristic

antillan

 • adj
 • antillan ????
 • antillan

antillanismo

 • sub
 • antillanismo ????
 • antillanismo

antillano

 • sub
 • antillano ????
 • antillano

Antillas

 • sub n pr pl
 • antillas ????
 • Antillas
 • Le Antillas
 • antilocapra ????
 • antilocapra american

antilogarithmo

 • sub
 • antilogarithmo ????
 • antilogarithmo

antilogia

 • sub
 • antilogia ????
 • antilogia

antilogic

 • adj
 • antilogic ????
 • antilogic

antilope

 • sub
 • antilope ????
 • antilope
 • antilope a sabla
 • antilope american
 • antilope saltante
 • antilope silvatic

antiluetic

 • adj
 • antiluetic ????
 • antiluetic

antiluetico

 • sub
 • antiluetico ????
 • antiluetico
 • antimacassar ????
 • antimacassar

antimafia

 • adj
 • antimafia ????
 • antimafia
 • lege antimafia

antimagnetic

 • adj
 • antimagnetic ????
 • antimagnetic

antimalaric

 • adj
 • antimalaric ????
 • antimalaric
 • pilula antimalaric

antimalarico

 • sub
 • antimalarico ????
 • antimalarico

antimateria

 • sub
 • antimateria ????
 • antimateria

antimephitic

 • adj
 • antimephitic ????
 • antimephitic

antimetabolite

 • sub
 • antimetabolite ????
 • antimetabolite

antimetaphysic

 • adj
 • antimetaphysic ????
 • antimetaphysic

antimetaphysico

 • sub
 • antimetaphysico ????
 • antimetaphysico

antimilitarismo

 • sub
 • antimilitarismo ????
 • antimilitarismo

antimilitarista

 • adj

antimilitarista

 • sub
 • antimilitarista ????
 • antimilitarista
 • ideologia antimilitarista
 • movimento antimilitarista
 • insignia antimilitarista / antilimilitaristic

antimilitaristic

 • adj
 • antimilitaristic ????
 • antimilitaristic
 • ideologia antimilitaristic

antiministerial

 • adj
 • antiministerial ????
 • antiministerial

antimissile

 • adj

antimissile

 • sub
 • antimissile ????
 • antimissile
 • defensa antimissile
 • missile antimissile
 • systema antimissile
 • defensa / systema antimissile

antimitotic

 • adj
 • antimitotic ????
 • antimitotic

antimitotico

 • sub
 • antimitotico ????
 • antimitotico

antimonarchic

 • adj
 • antimonarchic ????
 • antimonarchic

antimonarchismo

 • sub
 • antimonarchismo ????
 • antimonarchismo

antimonarchista

 • sub
 • antimonarchista ????
 • antimonarchista

antimonial

 • adj
 • antimonial ????
 • antimonial
 • medicamento antimonial

antimoniato

 • sub
 • antimoniato ????
 • antimoniato

antimonic

 • adj
 • antimonic ????
 • acido antimonic
 • antimonic

antimonio

 • sub
 • antimonio ????
 • antimonio
 • alligato de antimonio / de stibium

antimonite

 • sub
 • antimonite ????
 • antimonite

antimonopolista

 • adj
 • antimonopolista ????
 • antimonopolista

antimonopolistic

 • adj
 • antimonopolistic ????
 • antimonopolistic

antinational

 • adj
 • antinational ????
 • antinational

antinationalismo

 • sub
 • antinationalismo ????
 • antinationalismo

antinatural

 • adj
 • antinatural ????
 • antinatural
 • tendentias antinatural
 • tendentia perverse / antinatural
 • tendentias antinatural / perverse

antinaturalitate

 • sub
 • antinaturalitate ????
 • antinaturalitate

antinaupathic

 • adj
 • antinaupathic ????
 • antinaupathic

antinaupathico

 • sub
 • antinaupathico ????
 • antinaupathico

antinephritic

 • adj
 • antinephritic ????
 • antinephritic

antineuralgic

 • adj
 • antineuralgic ????
 • antineuralgic

antineuralgico

 • sub
 • antineuralgico ????
 • antineuralgico

antineutrino

 • sub
 • antineutrino ????
 • antineutrino

antineutron

 • sub
 • antineutron ????
 • antineutron

antinodo

 • sub
 • antinodo ????
 • antinodo
 • antinodos ????
 • antinodos de un unda
 • antinodos e nodos de un unda
 • nodos e antinodos / ventres de un unda

antinomia

 • sub
 • antinomia ????
 • antinomia

antinomic

 • adj
 • antinomic ????
 • antinomic
 • conceptiones antinomic
 • iste conceptiones es antinomic
 • iste conceptiones es contradictori / antinomic

antinomio

 • sub
 • antinomio ????
 • antinomio

antinomismo

 • sub
 • antinomismo ????
 • antinomismo

antinuclear

 • adj
 • antinuclear ????
 • antinuclear
 • movimento antinuclear
 • pacifista antinuclear

Antiochia

 • sub n pr
 • antiochia ????
 • Antiochia

antiovulatori

 • adj
 • antiovulatori ????
 • antiovulatori

antioxydante

 • adj

antioxydante

 • sub
 • antioxydante ????
 • antioxydante
 • strato antioxydante
 • producto antiferrugine / anticorrosive / antioxydante
 • pulvere anticorrosive / antiferrugine / antioxydante

antipaludic

 • adj
 • antipaludic ????
 • antipaludic
 • le lucta antipaludic
 • le lucta antipaludic / contra le febre paludic

antipapa

 • sub
 • antipapa ????
 • antipapa

antipapal

 • adj
 • antipapal ????
 • antipapal

antipapismo

 • sub
 • antipapismo ????
 • antipapismo

antipapista

 • adj

antipapista

 • sub
 • antipapista ????
 • antipapista

antiparallelo

 • sub
 • antiparallelo ????
 • antiparallelo

antiparlamentari

 • adj
 • antiparlamentari ????
 • antiparlamentari
 • movimento antiparlamentari

antiparlamentarismo

 • sub
 • antiparlamentarismo ????
 • antiparlamentarismo

antiparticula

 • sub
 • antiparticula ????
 • antiparticula

antipathia

 • sub
 • antipathia ????
 • antipathia
 • antipathia instinctive
 • attraher le antipathia de un persona
 • inspirar antipathia
 • aversion / antipathia instinctive

antipathic

 • adj
 • antipathic ????
 • antipathic
 • individuo antipathic
 • puero antipathic
 • render se antipathic a un persona
 • typo antipathic
 • Leo me pare un typo multo disagradabile / antipathic

antipatriota

 • sub
 • antipatriota ????
 • antipatriota

antipatriotic

 • adj
 • antipatriotic ????
 • antipatriotic
 • comportamento antipatriotic
 • conducta antipatriotic
 • on le reprochava su comportamento / conducta antipatriotic

antipatriotismo

 • sub
 • antipatriotismo ????
 • antipatriotismo

antiperiodic

 • adj
 • antiperiodic ????
 • antiperiodic
 • function antiperiodic

antiperiodo

 • sub
 • antiperiodo ????
 • antiperiodo

antiperistaltic

 • adj
 • antiperistaltic ????
 • antiperistaltic

antiperistase (-asis)

 • sub
 • antiperistase ????
 • antiperistase ???? antiperistasis
 • antiperistase -asis
 • antiperistasis ????
 • antiperistase ???? antiperistasis

antipersonal

 • adj
 • antipersonal ????
 • antipersonal
 • arma antipersonal
 • mina antipersonal

antipestilential

 • adj
 • antipestilential ????
 • antipestilential

antipestose

 • adj
 • antipestose ????
 • antipestose

antipetrarchismo

 • sub
 • antipetrarchismo ????
 • antipetrarchismo

antiphilosophic

 • adj
 • antiphilosophic ????
 • antiphilosophic

antiphlogistic

 • adj
 • antiphlogistic ????
 • antiphlogistic

antiphona

 • sub
 • antiphona ????
 • antiphona

antiphonal

 • adj
 • antiphonal ????
 • antiphonal
 • canto antiphonal
 • libro antiphonal
 • canto alternative / alternate / antiphonal

antiphonario

 • sub
 • antiphonario ????
 • antiphonario

antiphonic

 • adj
 • antiphonic ????
 • antiphonic
 • canto antiphonic
 • antiphono ????
 • antiphono

antiphrase (-asis)

 • sub
 • antiphrase ????
 • antiphrase ???? antiphrasis
 • antiphrase -asis
 • antiphrasis ????
 • antiphrase ???? antiphrasis

antiphrastic

 • adj
 • antiphrastic ????
 • antiphrastic
 • antiplica ????
 • antiplica

antipodal

 • adj
 • antipodal ????
 • antipodal

antipode

 • sub
 • antipode ????
 • antipode

antipodic

 • adj
 • antipodic ????
 • antipodic

antipodista

 • sub
 • antipodista ????
 • antipodista

antipoetic

 • adj
 • antipoetic ????
 • antipoetic

antipoliomyelitic

 • adj
 • antipoliomyelitic ????
 • antipoliomyelitic
 • vaccino antipoliomyelitic

antipollution

 • adj
 • antipollution ????
 • antipollution
 • lucta antipollution
 • policia antipollution
 • movimento ambiental / ecologic / antipollution
 • taxa antipollution / super le pollution

antipolo

 • sub
 • antipolo ????
 • antipolo

antipropaganda

 • sub
 • antipropaganda ????
 • antipropaganda

antiprotectionista

 • adj
 • antiprotectionista ????
 • antiprotectionista

antiproton

 • sub
 • antiproton ????
 • antiproton

antipruriginose

 • adj
 • antipruriginose ????
 • antipruriginose

antipruriginoso

 • sub
 • antipruriginoso ????
 • antipruriginoso

antipsychiatria

 • sub
 • antipsychiatria ????
 • antipsychiatria

antipsychiatric

 • adj
 • antipsychiatric ????
 • antipsychiatric

antipsychiatro

 • sub
 • antipsychiatro ????
 • antipsychiatro

antipsychotic

 • adj
 • antipsychotic ????
 • antipsychotic

antipsychotico

 • sub
 • antipsychotico ????
 • antipsychotico

antipublicitari

 • adj
 • antipublicitari ????
 • antipublicitari

antipulices

 • adj
 • antipulices ????
 • antipulices
 • collar antipulices
 • pulvere antipulices

antipulvere

 • adj
 • antipulvere ????
 • antipulvere
 • productos antipulvere

antiputride

 • adj
 • antiputride ????
 • antiputride

antiputrido

 • sub
 • antiputrido ????
 • antiputrido

antipyretic

 • adj
 • antipyretic ????
 • antipyretic
 • medicamento / medicina / remedio antifebril / febrifuge / antipyretic / contra le febre
 • medicina / medicamento / remedio febrifuge / antifebril / antipyretic / refrigerante
 • medicina antifebril / febrifuge / antipyretic / contra le febre
 • pilula antefebril / febrifuge / antipyretic / contra le febre
 • pulvere antifebril / febrifuge / antipyretic / contra le febre

antipyretico

 • sub
 • antipyretico ????
 • antipyretico

antipyrina

 • sub
 • antipyrina ????
 • antipyrina

antiqualia

 • sub
 • antiqualia ????
 • antiqualia
 • antiqualias ????
 • boteca de antiqualias
 • camera de antiqualias
 • commercio de antiqualias
 • mercator de antiqualias
 • boteca / commercio de antiqualias / de cosas de secunde mano
 • camera de restos / de antiqualias / de cosalias
 • mansarda de restos / de antiqualias / de cosalias
 • mercante / mercator de antiqualias / de cosas de secunde mano
 • mercato de cosas antiquate / de antiqualias

antiquar

 • v
 • antiquar ????
 • antiquar
 • antiquar se

antiquariato

 • sub
 • antiquariato ????
 • antiquariato

antiquario

 • sub
 • antiquario ????
 • antiquario

antiquark

 • sub
 • antiquark ????
 • antiquark

antiquate

 • adj
 • antiquate ????
 • antiquate
 • conceptiones antiquate
 • formas antiquate
 • ideas antiquate
 • isto es un puncto de vista antiquate
 • parola antiquate
 • practica antiquate
 • character dismodate / desuete / antiquate
 • conceptiones antiquate / perimite
 • devenir obsolete / antiquate
 • expression antiquate / archaic / obsolete
 • ideas / conceptiones antiquate
 • mercato de cosas antiquate / de antiqualias
 • parola antiquate / archaic / obsolete
 • practica obsolete / antiquate

antique

 • adj
 • antique ????
 • anthomyia antique
 • antique
 • Antique Testamento
 • arte antique
 • automobile antique
 • cammino con quadrellos antique
 • civilisation antique
 • etate antique
 • evo antique
 • in le antique Grecia le olivo figurava le pace e le prosperitate
 • le antique continente
 • le arte rhapsodic del Grecia antique
 • le mundo antique
 • manuscripto antique
 • multe populos antique idolatrava le fortias del natura
 • multo antique
 • mundo antique
 • un familia multo antique
 • vaso antique
 • Ancian / Vetule / Vetere / Antique Testamento
 • civilisation antique / classic
 • del ancian / vetere / vetule / antique testamento
 • evo / etate antique
 • habitude / costumes / usages antique
 • multo ancian / antique
 • specialista del ancian / vetere / vetule / antique testamento
 • Vetere / Vetule / Ancian / Antique Testamento
 • antique-catholic ????
 • antique-catholic
 • Ecclesia antique-catholic
 • antique-catholico ????
 • antique-catholico
 • antique-catholicos ????
 • Communitate del Antique-Catholicos de Hollanda
 • antiquissime ????
 • antiquissime
 • in tempores antiquissime / multo remote

antiquitate

 • sub
 • antiquitate ????
 • antiquitate
 • antiquitate grec
 • Antiquitate Grec
 • antiquitate greco-roman
 • antiquitate roman
 • Antiquitate Roman
 • architectura inspirate del antiquitate
 • historia del antiquitate
 • in le plus remote antiquitate
 • iste discoperta face supponer que jam in le antiquitate iste region esseva habitate
 • le antiquitate de un monumento
 • le mythos del antiquitate
 • le plus remote antiquitate
 • presentar un cosa como un antiquitate
 • antiquitate classic / greco-roman
 • antiquitates ????
 • antiquitates
 • antiquitates prehistoric
 • auctionar antiquitates
 • boteca de antiquitates
 • bursa de antiquitates
 • collection de antiquitates
 • le moda de collectionar antiquitates
 • mercante de antiquitates
 • museo de antiquitates
 • vendita auction de antiquitates
 • vendita public de antiquitates
 • boteca / magazin de antiquitates
 • cabinetto / collection de antiquitates
 • vendita public / auction de antiquitates

Antiquos

 • sub pl
 • antiquos ????
 • le Antiquos

antirabic

 • adj
 • antirabic ????
 • antirabic
 • sero antirabic
 • tractamento antirabic
 • vaccination antirabic
 • vaccino antirabic
 • vaccination antirabic / contra le rabie

antiracismo

 • sub
 • antiracismo ????
 • antiracismo

antiracista

 • adj

antiracista

 • sub
 • antiracista ????
 • antiracista

antiradar

 • adj

antiradar

 • sub
 • antiradar ????
 • antiradar
 • systema antiradar

antiradiation

 • adj
 • antiradiation ????
 • antiradiation

antiradicalismo

 • sub
 • antiradicalismo ????
 • antiradicalismo
 • antireflexe ????
 • antireflexe
 • submitter a un tractamento antireflexe
 • vitro antireflexe
 • antireflexe
 •  ????
 • applicar un strato antireflexe

antireligiose

 • adj
 • antireligiose ????
 • antireligiose
 • le polemica antireligiose de Voltaire
 • scripto antireligiose
 • spirito antireligiose

antirepublican

 • adj
 • antirepublican ????
 • antirepublican

antirepublicano

 • sub
 • antirepublicano ????
 • antirepublicano

antiresonantia

 • sub
 • antiresonantia ????
 • antiresonantia

antirevisionismo

 • sub
 • antirevisionismo ????
 • antirevisionismo

antirevisionista

 • adj

antirevisionista

 • sub
 • antirevisionista ????
 • antirevisionista

antirevisionistic

 • adj
 • antirevisionistic ????
 • antirevisionistic

antirevolutionari

 • adj
 • antirevolutionari ????
 • antirevolutionari

antirevolutionario

 • sub
 • antirevolutionario ????
 • antirevolutionario

antirhachitic

 • adj
 • antirhachitic ????
 • antirhachitic

antirheumatic

 • adj
 • antirheumatic ????
 • antirheumatic
 • campania antirheumatic
 • pharmaco antirheumatic

antiroman

 • sub
 • antiroman ????
 • antiroman

antiroyalismo

 • sub
 • antiroyalismo ????
 • antiroyalismo

antiroyalista

 • adj

antiroyalista

 • sub
 • antiroyalista ????
 • antiroyalista

antiroyalistic

 • adj
 • antiroyalistic ????
 • antiroyalistic

antirrhino

 • sub
 • antirrhino ????
 • antirrhino

antiruga(s)

 • adj
 • antirugas ????
 • antirugas
 • crema antirugas

antiruito

 • adj
 • antiruito ????
 • antiruito
 • dispositivo antiruito
 • filtro antiruito
 • muro antiruito
 • muro / barriera antiruito

antisatellita

 • adj
 • antisatellita ????
 • arma antisatellita
 • antisatellite ????
 • antisatellite
 • arma antisatellite

antiscabiose

 • adj
 • antiscabiose ????
 • antiscabiose

antiscabioso

 • sub
 • antiscabioso ????
 • antiscabioso

antiscientific

 • adj
 • antiscientific ????
 • antiscientific

antiscios

 • sub pl
 • antiscios ????
 • antiscios

antiscorbutic

 • adj
 • antiscorbutic ????
 • antiscorbutic
 • plantas antiscorbutic
 • vitamina antiscorbutic

antiscorbutico

 • sub
 • antiscorbutico ????
 • antiscorbutico
 • antiscurbutic ????
 • vitamina antiscurbutic

antisegregationista

 • adj

antisegregationista

 • sub
 • antisegregationista ????
 • antisegregationista

antiseismic

 • adj
 • antiseismic ????
 • antiseismic
 • construction antiseismic
 • edificio antiseismic

antisemita

 • sub
 • antisemita ????
 • antisemita
 • le drama del persecutiones antisemita

antisemitic

 • adj
 • antisemitic ????
 • antisemitic
 • attitude antisemitic
 • doctrina antisemitic
 • persecution antisemitic
 • propaganda antisemitic
 • persecution antisemitic / del judeos

antisemitismo

 • sub
 • antisemitismo ????
 • antisemitismo
 • le antisemitismo genocidal del nazis

antisepsis

 • sub
 • antisepsis ????
 • antisepsis

antiseptic

 • adj
 • antiseptic ????
 • antiseptic
 • liquido antiseptic
 • tractamento antiseptic
 • watta antiseptic
 • mascara / masca antiseptic / chirurgic / de chirurgo

antiseptico

 • sub
 • antiseptico ????
 • antiseptico
 • antiseptico buccal

antiseptisar

 • v
 • antiseptisar ????
 • antiseptisar

antisero

 • sub
 • antisero ????
 • antisero
 • antisero polyvalente
 • polyvalentia de un antisero

antisionismo

 • sub
 • antisionismo ????
 • antisionismo

antiskating

 • adj
 • antiskating ????
 • antiskating
 • compensation antiskating
 • correction antiskating
 • compensation / correction antiskating ¬A van pickup-arm

antisocial

 • adj
 • antisocial ????
 • antisocial
 • comportamento antisocial
 • mesuras antisocial
 • principios antisocial
 • comportamento / conducta asocial / antisocial
 • conducta / comportamento antisocial

antisocialista

 • adj

antisocialista

 • sub
 • antisocialista ????
 • antisocialista

antisocialistic

 • adj
 • antisocialistic ????
 • antisocialistic

antisol

 • adj
 • antisol ????
 • antisol
 • berillos antisol
 • berillos antisol / antisolar / solar / de sol / contra le sol
 • crema antisol / antisolar / solar / a bronzar
 • oleo antisol / antisolar / solar / a bronzar

antisolar

 • adj
 • antisolar ????
 • antisolar
 • berillos antisolar
 • crema antisolar
 • berillos antisol / antisolar / solar / de sol / contra le sol
 • crema antisol / antisolar / solar / a bronzar
 • oleo antisol / antisolar / solar / a bronzar

antisovietic

 • adj
 • antisovietic ????
 • antisovietic

antisovietismo

 • sub
 • antisovietismo ????
 • antisovietismo

antispasmodic

 • adj
 • antispasmodic ????
 • antispasmodic

antispasmodico

 • sub
 • antispasmodico ????
 • antispasmodico

antispasto

 • sub
 • antispasto ????
 • antispasto

antisportive

 • adj
 • antisportive ????
 • action antisportive
 • antisportive
 • attitude antisportive
 • comportar se de maniera antisportive
 • jocator antisportive / non sportive
 • joco antisportive / non sportive

antistalinista

 • adj
 • antistalinista ????
 • antistalinista

antistatic

 • adj
 • antistatic ????
 • agente antistatic
 • antistatic
 • brossa antistatic
 • guantos antistatic
 • sacco antistatic
 • tractamento antistatic
 • agente / medio antistatic
 • liquido / producto antistatic

antistatico

 • sub
 • antistatico ????
 • antistatico

antistrophe

 • sub
 • antistrophe ????
 • antistrophe
 • antisubmarino ????
 • arma antisubmarino

antisudoral

 • adj
 • antisudoral ????
 • antisudoral
 • banda antisudoral

antisymmetria

 • sub
 • antisymmetria ????
 • antisymmetria

antisymmetric

 • adj
 • antisymmetric ????
 • antisymmetric
 • matrice antisymmetric
 • antisyphilic ????
 • antisyphilic

antisyphilitic

 • adj
 • antisyphilitic ????
 • antisyphilitic

antitabaco

 • adj
 • antitabaco ????
 • antitabaco
 • campania antitabaco

antitank

 • adj
 • antitank ????
 • antitank
 • arma antitank
 • barriera antitank
 • cannon antitank
 • defensa antitank
 • fossato antitank
 • missile antitank
 • obstaculo antitank
 • pedica antitank
 • barriera / obstaculo antitank
 • antitempesta ????
 • barrage antitempesta
 • barriera antitempesta
 • barrage / barriera antitempesta / contra le tempesta
 • antiterrorismo ????
 • antiterrorismo

antiterrorista

 • adj
 • antiterrorista ????
 • antiterrorista
 • mesuras antiterrorista

antiterroristic

 • adj
 • antiterroristic ????
 • antiterroristic

antitetanic

 • adj
 • antitetanic ????
 • antitetanic
 • sero antitetanic
 • vaccino antitetanic

antithermic

 • adj
 • antithermic ????
 • antithermic

antithese (-esis)

 • sub
 • antithese ????
 • antithese ???? antithesis
 • ille es le perfecte antithese de su patre
 • le synthese concilia le these -esis e le antithese -esis
 • antithesis ????
 • antithese ???? antithesis

antithetic

 • adj
 • antithetic ????
 • antithetic
 • argumentos antithetic

antithrombina

 • sub
 • antithrombina
 •  ????
 • antithrombina

antitoxic

 • adj
 • antitoxic ????
 • antitoxic
 • sero antitoxic

antitoxina

 • sub
 • antitoxina ????
 • antitoxina

antitrinitari

 • adj
 • antitrinitari ????
 • antitrinitari

antitrust

 • adj
 • antitrust ????
 • antitrust
 • lege antitrust
 • politica antitrust

antitrypsina

 • sub
 • antitrypsina ????
 • antitrypsina

antituberculose

 • adj
 • antituberculose ????
 • antituberculose
 • campania antituberculose
 • dispensario antituberculose
 • lucta antituberculose
 • vaccination antituberculose
 • vaccino antituberculose
 • lucta / campania antituberculose
 • vaccination antituberculose / contra le tuberculose -osis

antitussive

 • adj
 • antitussive ????
 • antitussive
 • bolla de gumma antitussive / contra le tusse
 • caramello / pastilla antitussive / contra le tusse
 • comprimito / pastilla antitussive / beschic / contra le tusse
 • guttas antitussive / contra le tusse
 • herbas antitussive / contra le tusse
 • pastilla / caramella antitussive / contra le tusse
 • remedio antitussive / contra le tusse
 • sirop / medicina antitussive / contra le tusse
 • sirop antitussive / beschic
 • sirop antitussive / contra le tusse

antitussivo

 • sub
 • antitussivo ????
 • antitussivo

antityphic

 • adj
 • antityphic ????
 • antityphic
 • vaccination antityphic

antitypo

 • sub
 • antitypo ????
 • antitypo

antivariolic

 • adj
 • antivariolic ????
 • antivariolic
 • certificato de vaccination antivariolic
 • sero antivariolic
 • vaccination antivariolic
 • vaccino antivariolic
 • marca / cicatrice de vaccino antivariolic
 • vaccination antivariolic / contra le variola
 • vaccino antivariolic / contra le variola

antiveneno

 • sub
 • antiveneno ????
 • antiveneno

antivenenose

 • adj
 • antivenenose ????
 • antivenenose

antivibrator

 • sub
 • antivibrator ????
 • antivibrator

antiviral

 • adj
 • antiviral ????
 • antiviral

antivirus

 • sub
 • antivirus ????
 • antivirus

antivitamina

 • sub
 • antivitamina ????
 • antivitamina

antivivisectionista

 • sub
 • antivivisectionista ????
 • antivivisectionista
 • antoaeree ????
 • installation antoaeree
 • antoine ????
 • le Rue St Antoine es in le prolongamento del Rue de Rivoli
 • le Rue St Antoine prolonga le Rue de Rivoli
 • le Rue St Antoine se trova in le prolongamento del Rue de Rivoli
 • le Rue St Antoine es / se trova in le prolongamento del Rue de Rivoli
 • antologia ????
 • antologia

Antonio

 • sub n pr
 • antonio ????
 • Antonio
 • cruce de Sancte Antonio
 • foco de Sancte Antonio
 • tentation de Sancte Antonio
 • tentation del Sancte Antonio

antonomasia

 • sub
 • antonomasia ????
 • antonomasia

antonyme

 • adj
 • antonyme ????
 • antonyme

antonymia

 • sub
 • antonymia ????
 • antonymia

antonymo

 • sub
 • antonymo ????
 • antonymo
 • antrace ????
 • antrace
 • antrax ????
 • antrax

antro

 • sub
 • antro ????
 • antro
 • antro del leon
 • bravar le leon in su antro
 • le antro del leon
 • antropophobia ????
 • antropophobia
 • antutussive ????
 • pulvere antutussive / contra le tusse

anular

 • adj

anular

 • sub
 • anular ????
 • ala anular
 • anular
 • barba anular
 • cavilia anular
 • chromosoma anular
 • contacto anular
 • digito anular
 • eclipse -ipsis anular del luna
 • fissura anular
 • incision anular
 • ligamento anular
 • serratura anular
 • vite anular
 • volta anular
 • musculo orbicular / anular
 • resorto anular / in spiral

anuletto

 • sub
 • anuletto ????
 • anuletto

anulo

 • sub
 • anulo ????
 • anulo
 • anulo de junctura
 • anulo del piscator
 • anulo piscatori
 • anello / anulo de junctura
 • anello / anulo del piscator
 • anulo / anello adjustabile / de adjustamento / de adjustage / de regulation
 • in forma de anulo / anello

anulose

 • adj
 • anulose ????
 • anulose

anuria

 • sub
 • anuria ????
 • anuria
 • anwb ????
 • littera de credito del ANWB

anxie

 • adj
 • anxie ????
 • anxie

anxietate

 • sub
 • anxietate ????
 • anxietate
 • anxietate mortal
 • non succeder a liberar se de un sentimento de anxietate
 • anxietates ????
 • ille projecta su anxietates super su filio

anxiose

 • adj
 • anxiose ????
 • anxiose
 • esser anxiose
 • reguardo anxiose
 • sentir se anxiose
 • su facia prendeva un expression anxiose
 • presentimento anxiose / angustiose
 • anxiosemente ????
 • attender un cosa anxiosemente
 • desirar / desiderar ardentemente / anxiosemente
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.