Interlingua Wiki
Advertisement

abandon (desert) v deserer

  • (forsake) vt abandonar, derelinquer
  • n abandono

Categoria:anglese

Advertisement