FANDOM


aquaModificar

 • sub
 • aqua ????
 • pt: n água;
 • aqua benedicte água bendita;
 • aqua de Colonia água de Colónia;
 • aqua dulce água doce;
 • aqua mineral água mineral;
 • aqua morte água morta;
 • aqua pluvial água pluvial;
  aqua potabile água potável
 • en: n water (1. the liquid
 • "water"; 2. limpidity and luster of a precious stone);
 • aqua de Colonia cologne, eau de Cologne;
 • aqua forte 1. aqua fortis , nitric acid; 2. etching ( ???? picture printed from etched plate);
 • aqua pesante heavy water;
 • via de aqua [Naut.] leak;
 • facer aqua [Naut.] to leak
 • ◊ aquarella; aquario; aquiero; aquatic; aquatile; aquee-terraquee etc; aquose-aquositate; aquar-disaquar-disaquamento; aquamarin etc; aqueducto etc.

aquabobModificar

 • sub
 • aquacultor ????
 • pt: n aquacultor

aquaculturaModificar

 • sub
 • aquacultura ????
 • pt: n aquacultura

aquaculturalModificar

 • adj

aquaforteModificar

 • sub

aquafortistaModificar

 • sub

aquamarinModificar

 • adj
 • aquamarin</b>
 • en: adj aquamarine
 • ◊ aquamarina

aquamarinaModificar

 • sub
 • aquamarina</b>
 • en: n 1. (the stone) aquamarine; 2. (the color) aquamarine

aquanautaModificar

 • sub

aquaplanarModificar

 • v

aquaplaningModificar

 • sub

aquaplanoModificar

 • sub

aquarModificar

 • v
 • aquar ????
 • pt: v aguar
 • en: v to water (plants, etc.); to sprinkle (with water)

aquarellaModificar

 • sub
 • aquarella ????
 • pt: n aguarela
 • en: n water color (painting)
 • ◊ aquarellista

aquarellarModificar

 • v

aquarellistaModificar

 • sub
 • aquarellista ????
 • pt: n aguarelista
 • en: n water-color painter

aquarioModificar

 • sub
 • aquario ????
 • pt: n aquário
 • en: n aquarium;
 • Aquario [Astron.] Aquarius, Water Bearer
 • Aquario ????
 • pt: npr [Astron.] Aquário
 • en: npr [Astron.] Aquarius, Water Bearer

aquariologiaModificar

 • sub

aquaticModificar

 • adj
 • aquatic ????
 • pt: adj aquático/a
 • en: adj aquatic

aquatileModificar

 • adj
 • aquatile ????
 • pt: adj aquatil
 • en: adj aquatic

aquatintaModificar

 • sub

aquatintistaModificar

 • sub

aquavitModificar

 • sub

aqueducModificar

aqueductoModificar

 • sub
 • aqueducto ????
 • pt: n [Arquit.] aqueduto
 • en: n [Arch.] aqueduct

aqueeModificar

 • adj
 • aquee ????
 • pt: adj aquoso
 • en: adj aqueous
 • aquelle ????
 • pt: adj dem aquele (compare: celle)
 • en: see [celle]
 • aquello ????
 • pt: pron dem aquilo (compare: cello)
 • en: see [cello]
 • aqui ????
 • pt: adv aqui (compare: hic)
 • en: see hic²

aquicoleModificar

 • adj
 • aquicultor ????
 • pt: n aquicultor

aquiculturaModificar

 • sub
 • aquicultura ????
 • pt: n aquicultura

aquieroModificar

 • sub
 • aquiero</b>
 • en: n drain ( ???? channel or pipe for carrying away water or other liquid)

aquifereModificar

 • adj
 • aquifere ????
 • pt: adj aquífero/a

aquifoliaceasModificar

 • sub pl

aquifolioModificar

 • sub

aquilaModificar

 • sub
 • aquila (á-) ????
 • pt: n águia
 • en: n eagle
 • ◊ aquilin

aquilegiaModificar

 • sub
 • aquilegia ????
 • pt: n [Bot.] aquilégia, erva-pombinha
 • en: n [Bot.] columbine
 • aquilifero ????
 • pt: n porta-estandarte [Rom. Hist.] (soldado romano que levava o estandarte com a águia)

aquilinModificar

 • adj
 • aquilin ????
 • pt: adj aquilino/a
 • en: adj aquiline

aquilonModificar

 • sub

AquisgranoModificar

 • sub n pr
 • Aquisgrano</b>
 • en: npr Aachen, Aix-la-Chapelle

aquoseModificar

 • adj
 • aquose ????
 • pt: adj aquoso/a
 • en: adj aqueous, watery

aquositateModificar

 • sub
 • aquositate ????
 • pt: n aquosidade
 • en: n aquosity, wateriness
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.